Mathias Slettholm

Rådgiver, Tankesmien Agenda
6    0

Like voksne leker best?

Over ti prosent av den norske befolkningen har bakgrunn fra land utenfor EU/EØS, men ingen er representert i regjeringsapparatet og knapt noen i offentlige utvalg. Hvorfor mener Erna Solberg at dette ikke er et problem?

Publisert: 8. mar 2018 / 177 visninger.

Tallenes tale er klar. SSB publiserte oversikten over innvandrerbefolkningen forrige mandag, og Norge blir stadig mer mangfoldig. Innvandrere og barn av innvandrere fra Asia, Afrika samt europeiske land utenfor unionen er nå oppe i over en halv million mennesker, men uten representasjon i regjeringen. Betyr dette noe for regjeringen? Deres eneste svar har så langt vært at «politikken er viktigst». Men følger man den logikken vil det man ikke trenger verken kvinner eller folk fra utenfor Oslo i regjeringen. Ingen ville godtatt et slikt premiss. Mangfold i den politiske utformingen er viktig i seg selv. I dag tas det hensyn til kjønn, geografi og alder, men man hopper glatt bukk over denne minoritetsbefolkningen

34 av 1316. I et nytt notat lansert av Tankesmien Agenda viser vi blant annet hvor liten grad minoritetsbefolkningen er representert i offentlige utvalg nedsatt av departementene. Et slikt utvalg kommer med forslag til hvordan politikken på et avgrenset felt kan forbedres. Og der mandatet kan være veldig konkret og tydelig, finnes det ingen krav til hvilken bakgrunn utvalgets medlem kan ha. Krav om kjønnsbalanse er det eneste. Men er det nok? I tillegg til at flere forskere tar over for representanter fra partene i arbeidslivet, er det også et spørsmål om den etniske representasjonen. Kun 34 av totalt 1316 plasser i utvalg i perioden 2009-2017 ble holdt av minoritetsbefolkningen. Det tilsvarer 2,6 %, noe som bekrefter hvor dårlig representert denne gruppen er.

Migrasjonsutvalg uten migranter. En slik utfordring kan åpenbart påvirke politikkutformingen, for det er som oftest departementene selv som finner personer som sitter i utvalg. Her går Norge glipp av verdifull ressurs som kan endre Norge. Et eksempel på dårlig representasjon er Grete Brochmanns første utvalg i 2011 kalt «Velferd og migrasjon». Det bestod ikke av noen som selv hadde vært migrant. Deres konklusjon, og i tråd med all forskning, er at det å få innvandrere i jobb er det aller viktigste. Men heller ikke ett eneste utvalg nedsatt av Arbeidsdepartementet i den niårsperioden vi har sett på hadde en person med minoritetsbakgrunn. Når vi vet at eksempelvis bare 4 av 10 afrikanere i arbeidsfør alder er i jobb, trenger vi minoritetspersoner som i større grad vet hvor skoen trykker også i politikkutforming. Noen blir rett og slett oversett og regjeringen lar det skje. Det er på tide å endre på dette. Agenda foreslår følgende tiltak for å styrke representasjonen 

For det første bør det åpnes for en formell kanal der sivilsamfunn og andre kan komme med innspill på navn i utvalgene. I dag er det som oftest departementene selv som velger personer til sitt utvalg. Praksisen preges av «tenk på et navn». Og når NRK fant i 2016 at andel innvandrerbefolkning som helhet i departementene er på under fem prosent, kan det tenkes at utvalget blir skjevt. For eksempel var ingen med minoritetsbakgrunn tiltenkt plass i Prioriteringsutvalget i 2013 om hvordan man best kan prioritere midlene innenfor helsesektoren. Først da Likestillingsombudet protesterte mot mangel på etnisk mangfold ble det gjort endringer. Dette er for dårlig, og en slik kanal der man har mulighet til å komme med innspill på personer kan bidra til å hjelpe departementene med å finne folk. 

For det andre må regjeringen faktisk anerkjenne at situasjonen er alvorlig. Hadde Erna Solberg ønsket å ha denne minoritetsbefolkningen i regjering hadde hun fått det til. Det dreier seg om vilje og lederskap, for her kan politikken bare bli bedre. Det er sløsing med dyrebare ressurser når for eksempel somaliske innvandrere ikke blir lyttet til når regjeringen foreslår nye integreringstiltak, slik Aftenposten denne uka har dokumentert. 

For det tredje må flere aktører aktivt jobbe for å styrke minoritetsandelen. I akademia er eksempelvis 0,4 prosent av forskere som er barn av innvandrere i Norge. På Fagforbundets landsmøte i 2017 hadde for eksempel kun to av 462 delegater bakgrunn fra utenfor Europa. Man kan ikke tro at mangfoldet kommer av seg selv, det må prioriteres. Derfor er det bra at stadig flere partier skaper mangfoldnettverk, nettopp for å komme en økende minoritetsandel i møte.

Taus respons. Vi trenger ikke dra langt for å finne en bedre representasjon. Da Stefan Löfvens svenske regjering ble presentert i 2014 var fire statsråder fra minoritetsbefolkningen. Og dette handler ikke nødvendigvis om ideologi, for også den borgerlige regjeringen Sverige fra 2006-2014 hadde høyere andel enn regjeringen til Jens Stoltenberg. Dette viser at man kan velge å inkludere flere fra minoritetsbefolkningen i politiske prosesser som disse offentlige utvalgene. Jeg tror den norske regjeringen egentlig ønsker å øke tallet fra 2,6 % Men den tause respons på dette funnet er talende.


En kortere versjon av dette innlegget ble trykket i Vårt land 24. april 2018

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 2 timer siden / 41 visninger
0 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 2 timer siden / 32 visninger
0 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 11 timer siden / 243 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 11 timer siden / 95 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 15 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 2 timer siden / 41 visninger
0 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 2 timer siden / 32 visninger
0 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 11 timer siden / 243 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 11 timer siden / 95 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 15 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Helge Erik Solberg kommenterte på
Skinne klart
rundt 2 timer siden / 243 visninger
Lars Slåttå kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 8 timer siden / 1964 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Digitale disipler
rundt 9 timer siden / 95 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 10 timer siden / 1964 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 281 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 281 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 281 visninger
Asgeir Remø kommenterte på
Kyrkjeval og vallokale
rundt 11 timer siden / 190 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Trygt å gå i takt
rundt 11 timer siden / 1046 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Mer enn én Gud
rundt 11 timer siden / 1650 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 11 timer siden / 281 visninger
Marte Ugedal kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 11 timer siden / 1964 visninger
Les flere