Håkon Hovda

149

Hva er så fruktene av den moralske revolusjonen?

Så hva er løsningen? Vel, de som driver den seksuelle og moralske revolusjonen framover mener at det bare er mer av det samme som skal til. Men som kristne vet vi hva svaret er.

Publisert: 6. mar 2018

At det har skjedd en moralsk revolusjon i vår kultur er det liten tvil om. Siden 60-tallet har det foregått en stadig akselererende frigjøringskamp fra de gamle tradisjoner, institusjoner og livssyn. Vi ser det igjen i språket, skolen, grunnloven, staten og ikke minst i ekteskapet. Alle grunnpilarer i vårt samfunn. De langtrekkende konsekvensene vet vi lite om enda, men vi kan se tegn på de ødeleggende effektene dette har. Under følger noen tall og fakta som viser dette.

* Homofile blir, eller gjør andre, gravide langt oftere enn de som definerer seg som heterofile.

* Homofile har tre ganger høyere risiko for selvmordstanker/-forsøk og faktisk selvmord enn heterofile.

* 1 av 3 transpersoner har forsøkt på selvmord, og over halvparten har redusert evne til å arbeide på grunn fysiske eller psykiske problemer.

* 20 prosent av transeksuelle som foretar kjønnsskifteoperasjoner angrer.

* Barn som vokser opp med like-kjønnede foreldre, har langt større risiko for problemer i livet.

* Hver år opplever over 20 000 (tusen!) barn at foreldrene deres går fra hverandre. 40 % av alle 17 åringer lever kun med en av foreldrene.

* Kraftig økning i antallet anmeldte saker for seksuell trakassering.

* Over 20 prosent av jenter i Norge sier de har blitt utsatt for uønsket seksuell beføling, mens nesten 10 prosent har opplevd at de blitt forsøkt tvunget til å utføre seksuelle handlinger inkludert samleie.

* Over 40 prosent økning fra 2004-2013 blant unge som bruker antidepressiva.

* 100 % av alle gutter ansvarlige for skolemassakre i USA, manglet en farsfigur.

* Ca 2 av 3 fargede i USA vokser opp uten en far. Samtidig står fargede for over 50% av alle drap (utgjør kun 13 % av befolkningen), og er derfor selvsagt også overrepresentert i fengslene.

* 6 av 10 jenter som blir gravide i tenårene tar abort.

* Hver år siden 1978 har norske sykehus utført 14 til 15 000 aborter.

Så på tross av alle løfter om frihet og et bedre og mer inkluderende samfunn for alle, så er altså det moderne, liberale moralprosjektet en fiasko. Seksuell frihet har ikke gjort ting bedre i det generelle bildet, og sekulariseringen har ført til at barn og unge er avhengig av antidepressiva for å komme seg gjennom hverdagen.

Så hva er løsningen? Vel, de som driver den seksuelle og moralske revolusjonen framover mener at det bare er mer av det samme som skal til. Men som kristne vet vi hva svaret er. Et samfunn som omfavner synden - som sier at det som er ondt er godt, og det som er godt for ondt - vil lide og ikke kunne overleve. Bare en tilbakevending til evangeliet og de bibelske sannhetene om hvem vi er og hvordan vi er skapt for å leve, kan snu trenden. Bare evangeliet kan sette oss fri og gi oss fred.

Og bare evangeliet kan fylle livet med en mening som overskygger enhver moralsk eller seksuell frihet.

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Fortvilede tall.

Publisert rundt 1 år siden

Hovda, tankevekkende artikkel.

Det aller verste er at våre 165 stortingsrepresentanter synes din statistikk er grei.

De tror ikke vi mennesker har evnen til å endre utviklingen.  Svært mange av våre samfunns-topper lever i denne frie seksualiteten og koser seg i den.  Da er elendigheten for barn og unge verd prisen.

Det er bare en vei ut, - kristne familier.


8 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Hovedproblemet.

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
* Hver år opplever over 20 000 (tusen!) barn at foreldrene deres går fra hverandre. 40 % av alle 17 åringer lever kun med en av foreldrene.

Samlivsbrudd er navet i alle disse statistikkene du lister opp.  Mange av punktene er problemer som rammer skilsmissebarn og foreldrene.

Foreldre som ikke fikk lære å velge rett partner, en kvinne som ikke forsto hvilken mann som ville være en trygg ektemann og god far.  Barn som får sine hjem revet i stykker.

Tenk om skole og helsemyndigheter ser betydningen av de «gammeldagse kjernefamiliene» og storfamiliene på landsbygden.  Tenk om barn fikk høre sannhet om seksuelt samliv, at det bryter ned og skader dem utenfor en trygg ramme.

6 liker  
Kommentar #3

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.

* Homofile blir, eller gjør andre, gravide langt oftere enn de som definerer seg som heterofile.

* Homofile har tre ganger høyere risiko for selvmordstanker/-forsøk og faktisk selvmord enn heterofile.

* 1 av 3 transpersoner har forsøkt på selvmord, og over halvparten har redusert evne til å arbeide på grunn fysiske eller psykiske problemer.

* 20 prosent av transeksuelle som foretar kjønnsskifteoperasjoner angrer.

* Barn som vokser opp med like-kjønnede foreldre, har langt større risiko for problemer i livet.

* Hver år opplever over 20 000 (tusen!) barn at foreldrene deres går fra hverandre. 40 % av alle 17 åringer lever kun med en av foreldrene.

* Kraftig økning i antallet anmeldte saker for seksuell trakassering.

* Over 20 prosent av jenter i Norge sier de har blitt utsatt for uønsket seksuell beføling, mens nesten 10 prosent har opplevd at de blitt forsøkt tvunget til å utføre seksuelle handlinger inkludert samleie.

* Over 40 prosent økning fra 2004-2013 blant unge som bruker antidepressiva.

* 100 % av alle gutter ansvarlige for skolemassakre i USA, manglet en farsfigur.

* Ca 2 av 3 fargede i USA vokser opp uten en far. Samtidig står fargede for over 50% av alle drap (utgjør kun 13 % av befolkningen), og er derfor selvsagt også overrepresentert i fengslene.

* 6 av 10 jenter som blir gravide i tenårene tar abort.

* Hver år siden 1978 har norske sykehus utført 14 til 15 000 aborter.

Så lenge du ikke presenterer komparative tall fra før 60-tallet, så er det vanskelig å se at du har demonstrert en negativ trend her. 

3 liker  
Kommentar #4

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
De tror ikke vi mennesker har evnen til å endre utviklingen.  Svært mange av våre samfunns-topper lever i denne frie seksualiteten og koser seg i den.  Da er elendigheten for barn og unge verd prisen.

Så du ønsker et illiberalt samfunn? Hva er ditt forslag her egentlig? Et forbud mot homofili? 

2 liker  
Kommentar #5

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Siden du gir sekulariseringen

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Et samfunn som omfavner synden - som sier at det som er ondt er godt, og det som er godt for ondt - vil lide og ikke kunne overleve.

skylden for all umoral i denne verden (eller er det bare Norge?) gir du samtidig sekulariseringen kreditt for der det går bedre?

https://forskning.no/samfunn-barn-og-ungdom-kriminalitet-samfunnskunnskap/2017/07/kriminaliteten-nesten-halvert-blant

1 liker  
Kommentar #6

Håkon Hovda

149 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Nei, for jeg tror ikke kriminalitet nødvendigvis er et godt mål på hvor bra folk har det i et samfunn. Det sier lite om hvor meningfylt de opplever livet å være. En som er dopet på anti-depressiva for eksempel, vil kanskje ikke definere dette som et godt liv selv om han ikke gjør kriminalitet...

1 liker  
Kommentar #7

Håkon Hovda

149 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg har heller ikke forsøkt å sammenligne oss opp mot "før-sekulariseringen".  Det er i dette bildet irrelevant. For tallene skulle uavhengig av hvordan det var før, ha pekt i positiv retning om sekulariseringen og den seksuelle revolusjonen brakte det den lovte. Fakta er at den ikke kan gi det den lover, nemlig frihet, lykke og mening. 

3 liker  
Kommentar #8

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Hvis du med "seksuell revolusjon" også medregnet samboerskap og seksuell kontakt mellom ikke-gifte kjærester: Du har naturligvis dokumenterte uttalelser fra slike personer om at de er mer ulykkelige og meningssavnende enn om de hadde giftet seg først?

2 liker  
Kommentar #9

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Dessuten grøsser jeg litt over din fundamentalistiske påstand: "Som kristne vet vi hva svaret er!"

 Svaret er vel at du selv TROR deg å vite hva svaret er. Hvorfor da debattere og stille spørsmål, når du sitter på fasiten?

2 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.

* Homofile har tre ganger høyere risiko for selvmordstanker/-forsøk og faktisk selvmord enn heterofile.

* 1 av 3 transpersoner har forsøkt på selvmord, og over halvparten har redusert evne til å arbeide på grunn fysiske eller psykiske problemer.

* 20 prosent av transeksuelle som foretar kjønnsskifteoperasjoner angrer.

* Barn som vokser opp med like-kjønnede foreldre, har langt større risiko for problemer i livet.

Har du tenkt på hvorfor det kan være slik? 

2 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Hvis du med "seksuell revolusjon" også medregnet samboerskap og seksuell kontakt mellom ikke-gifte kjærester: Du har naturligvis dokumenterte uttalelser fra slike personer om at de er mer ulykkelige og meningssavnende enn om de hadde giftet seg først?

Jeg vet ikke om Hovdas påstand er riktig i det hele tatt. De hadde sexuelle drifter før De ti bud kom også, ja det var vel en av grunnene til at vi fikk dem. En vesentlig forskjell til i dag er at man snakker om sitt liv fremfor å stikke alt under en stol slik man måtte for noen år siden. Om man vil kan man si at mennesket av i dag fremstår som et ærligere bilde av det vi alltid har vært. 

1 liker  
Kommentar #12

Håkon Hovda

149 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Hvis du med "seksuell revolusjon" også medregnet samboerskap og seksuell kontakt mellom ikke-gifte kjærester: Du har naturligvis dokumenterte uttalelser fra slike personer om at de er mer ulykkelige og meningssavnende enn om de hadde giftet seg først?

Vel, det store antallet brudd mellom samboende mer enn antyder at denne typen forhold ikke kan gi det man ønsker seg. 

2 liker  
Kommentar #13

Håkon Hovda

149 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Har du tenkt på hvorfor det kan være slik? 

Ja, jeg tror det er flere årsaker til det, ikke bare fordommer og diskriminering, som påstanden ofte er. Det er rett og slett for høye tall sammenlignet med andre utsatte grupper, selv når man tar dette til etterretning. Det betyr ikke at vi neglisjerer problematiske sider som gjør livet vanskeligere for utsatte grupper, men det betyr også at man ikke fører falske argumenter som gjør at man risikerer at man ikke får satt inn nødvendige tiltak som faktisk kan hjelpe. 

Men dette er selvsagt komplekse saker som andre sikkert kan langt mer om enn meg. Det det dreier seg om er at fruktene av denne "følg-dine-følelser-og-lev-ut-din-seksualitet-så-blir du-et-helt-menneske"-tanken, er tull og bringer ikke gode frukter med seg. 

2 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg tror det er to (sikkert flere) sider ved saken. Den ene er følelsen av å være annerledes enn det store flertallet, forsterket av erfarte fordommer.

Her er det umulig å la være å peke på andres fordommer. Jeg vil tro at de spiller en betydelig rolle. Hvis disse ikke var til, ville det være betydelig mindre å bekymre seg om. Hvis man var akseptert i utgangspunktet var det ingen fordømmelse å frykte. Da bør en del av svaret være at man slutter å peke på de som er anderledes som mindreverdige man skal ha fordommer overfor. 

Et annet sted nevner du de som er dopet ned av antidepressiva. Ligger ikke de på sykehus? Skikkelig neddopede går neppe omkring i samfunnet. Det aner meg at du er på vei opp til grensene på kvakksalverloven her ved å mistenkeliggjøre antidepressiva eller de som bruker dem. Er det dette du mener? Skal de la være å ta sin medisin, helt eller delvis?

1 liker  
Kommentar #15

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Jeg har heller ikke forsøkt å sammenligne oss opp mot "før-sekulariseringen".  Det er i dette bildet irrelevant. For tallene skulle uavhengig av hvordan det var før, ha pekt i positiv retning om sekulariseringen og den seksuelle revolusjonen brakte det den lovte. Fakta er at den ikke kan gi det den lover, nemlig frihet, lykke og mening. 

Men hvordan var det før? Det kommer jo ikke fram her. Du må jo ha minimum to "målepunkt" for å angi en trend, eller retning. 

Kommentar #16

Håkon Hovda

149 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Målepunktene kommer fram i forskningen. Tidligere i perioden var det slik, nå, etter all "frigjøringen", er det ikke bedre. Heller det motsatte. Så hvorfor er det ikke bedre om seksuell frigjøring og en forkastelse av den gamle moralen, liksom skulle gjør oss mer lykkelige som mennesker?

Kommentar #17

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Målepunktene kommer fram i forskningen. Tidligere i perioden var det slik, nå, etter all "frigjøringen", er det ikke bedre. Heller det motsatte. Så hvorfor er det ikke bedre om seksuell frigjøring og en forkastelse av den gamle moralen, liksom skulle gjør oss mer lykkelige som mennesker?

Har du et konkret eksempel? Eller forventer du å bare bli "tatt på ordet"?  

Kommentar #18

Håkon Hovda

149 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Trenger ikke ta meg på ordet. Har lagt ved tallene gjennom hele innlegget mitt

Kommentar #19

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.

gir du samtidig sekulariseringen kreditt for der det går bedre?

https://forskning.no/samfunn-barn-og-ungdom-kriminalitet-samfunnskunnskap/2017/07/kriminaliteten-nesten-halvert-blant

Smart-phone er opium for folket :)

Kommentar #20

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Smart-phone er opium for folket :)

For å utdype:

Romerne skjønte det: Gi folket brød og sirkus, så forholder de seg rolige. Det er akkurat det samme prinsippet dagens politikere styrer etter. Nå har vi dessuten et oljefond hvis avkastning kan finansiere det også.

I tillegg fikk vi fra 1992 flere kanaler enn NRK, og senere også internett og smart-phone. Altså en overflod av sirkus/underholdning. 

4 liker  
Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Tenk å være så kynisk?

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Så hva er løsningen? Vel, de som driver den seksuelle og moralske revolusjonen framover mener at det bare er mer av det samme som skal til. Men som kristne vet vi hva svaret er. Et samfunn som omfavner synden - som sier at det som er ondt er godt, og det som er godt for ondt - vil lide og ikke kunne overleve. Bare en tilbakevending til evangeliet og de bibelske sannhetene om hvem vi er og hvordan vi er skapt for å leve, kan snu trenden. Bare evangeliet kan sette oss fri og gi oss fred.

Løsningen tror jeg ikke du har svar på, men skriften har gjerne det når tiden er inne, dvs moden nok. Fariseiske stoltheter kommer man ikke så langt med.

Paulus forklarer løsningen twise om hvordan de forskjellige livene fortoner seg, så bedøm selv ut fra evangeliet?

 Først i Rom.8.20: Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. - Rom.7.14f.: Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod (forgjengelig), solgt som slave til synden.

For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god.
Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.
Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg.

1.Kor.15.19: Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet (forgjengeligheten), er vi de ynkeligste av alle mennesker. (se v49-57 uforgjengeligheten)

Har du tenkt over at noen av de mennesker som du (be)dømmer kan ha medfødte årsaker og ikke kan noe for avvikene, og at du kan prise deg lykkelig over å kanskje ikke være som dem? 

Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der.

Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’ 

Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»

(Luk.18.10-14)

2 liker  
Kommentar #22

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Trenger ikke ta meg på ordet. Har lagt ved tallene gjennom hele innlegget mitt

De eneste stedene du angir en endring er her, så vidt jeg kan se: 

- Kraftig økning i antallet anmeldte saker for seksuell trakassering.

- Over 40 prosent økning fra 2004-2013 blant unge som bruker antidepressiva.

Dette ser riktig ut, men underbygger ikke nødvendigvis poenget ditt. 

F.eks. kan økningen i anmeldte saker for seksuell trakassering åpenbart være et resultat av økt fokus, gjennom "folkebevegelser" som MeToo. Vi vet altså ikke om det blir mer seksuell trakassering med basis i det du sier. 

En økning i bruk av antidepressiva i denne perioden, er også forventet, da det første antidepressivmiddelet ble godkjent for bruk blant unge i Norge i 2009. Det har også vært et økt fokus i helsevesenet på at ubehandlet alvorlig depresjon kan gi økt selvmordsfare, disse årene. 

Samtidig sier disse trendene oss heller ingenting om hvordan ting var før denne "moralske revolusjonen", som du påstår er en underliggende årsak her. 

Har jeg oversett noe da? 

1 liker  
Kommentar #23

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Romerne skjønte det: Gi folket brød og sirkus, så forholder de seg rolige. Det er akkurat det samme prinsippet dagens politikere styrer etter. Nå har vi dessuten et oljefond hvis avkastning kan finansiere det også.

I tillegg fikk vi fra 1992 flere kanaler enn NRK, og senere også internett og smart-phone. Altså en overflod av sirkus/underholdning. 

Noe man kan fundere over, er hva som vil skje den dagen all stimuleringen, alle følelses-kickene og all bekreftingen av en eller annen grunn eventuelt brått tar slutt. 

4 liker  
Kommentar #24

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Vel, det store antallet brudd mellom samboende mer enn antyder at denne typen forhold ikke kan gi det man ønsker seg. 

Bør vi da ikke bruke samme logikk på det store antall ekteskapsbrudd også, synes du?  Der "denne type forhold ikke gir det man ønsker seg"?

Kommentar #25

Håkon Hovda

149 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Samboere skiller seg langt oftere enn gifte 

1 liker  
Kommentar #26

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Erasmus Montanus

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Samboere skiller seg langt oftere enn gifte 

Så ut ifra det siterte konkluderer du altså med at "den moralske revolusjon" ikke har ført noe godt med seg?  

Her er noen statistiske tall fra SSB om inngåtte og oppløste ekteskap pr februar 2018:  (https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/ekteskap) 

I 2017 ble det inngått 22111 ekteskap, en nedgang på 426 fra året før.  Samme år ble 9848 ekteskap oppløst, en økning på over 500 fra foregående år.  Dette tilsvarer ca 45% av alle inngåtte ekteskap.  Annen statistikk har tidligere vist at kristne ektepar ikke skiller seg vesentlig fra ikke-kristne på dette området.

 I tillegg var det 10594 separasjoner samme år.  Dersom vi legger disse to tallene sammen, ser vi altså at knappe 2000 ekteskap fortsatt var stabile.  Altså ikke engang 1 av 10.

Er du fortsatt ikke i stand til å se Erasmus Montanus-logikken i dine febrilske forsøk på å glorifisere de "kristne" moralske idealene versus de "verdslige"?

Kommentar #27

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Manipulerende

Publisert rundt 1 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

 Annen statistikk har tidligere vist at kristne ektepar ikke skiller seg vesentlig fra ikke-kristne på dette området.

 I tillegg var det 10594 separasjoner samme år.  Dersom vi legger disse to tallene sammen, ser vi altså at knappe 2000 ekteskap fortsatt var stabile.  Altså ikke engang 1 av 10.

Først vil jeg gjerne ha tilgangen på "Annen statestikk" som du viser til. Har hørt om en (1) amerikansk undersøkelse som hevdet det samme som du gjør. Den var kontroversiell og ble tilbakevist ved å påvise at kriteriet for hvem som var kristen var feilaktig.

Separasjon tas vel ut et år før reel skilsmisse? Så de 10594 du viser til i samme år som reelt skilte kommer jo med i statistikken som skilte til neste år. 

Det du kaller stabile ekteskap er jo ikke 1 av 12 som du prøver å få det til. DU må ta med de som inngikk ekteskap i det året du tok seperasjonstallene fra. Da tipper jeg du kommer til omtrent en av to. Noe som forøvrig er mer enn tragisk nok.

2 liker  
Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Da er det som det skal være?

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Samboere skiller seg langt oftere enn gifte

Matt.22.29-30: Men Jesus svarte dem: «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. For etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort...de 7 brødrene giftet seg med den samme kvinnen etter hvert som de døde...

Kommentar #29

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
 I tillegg var det 10594 separasjoner samme år.  Dersom vi legger disse to tallene sammen, ser vi altså at knappe 2000 ekteskap fortsatt var stabile.  Altså ikke engang 1 av 10.

Nja....er dette riktig, Per? Er det ikke slik at separerte registreres separat (hehe) og kommer inn i skilsmissestatistikken når separasjonstiden er fullført? Det er ikke selvsagt at en separasjon leder til skilsmisse, og heller ikke at den følger normert tid. Man kan forlenge den om man vil. 

Jeg tror det er to tall; 1) separerte og 2) skilte, og at de i utgangspunktet ikke har noe med hverandre å gjøre. Ved et normalforløp bil fjorårets skilte komme inn i skilsmissestatistikken, men tallene har ingen direkte forbindelse. 

1 liker  
Kommentar #30

Håkon Hovda

149 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Så ut ifra det siterte konkluderer du altså med at "den moralske revolusjon" ikke har ført noe godt med seg?  

Nei, det gjør jeg ikke. Men det er en del av det større bildet. 

Angående dine påstander om skilsmisse, så er det som andre har påpekt feil lesing av statistikk. I tillegg kan jeg, om vi kan sammenligne oss med USA, berolige deg med at kristne ikke skiller seg like ofte som ikke-troende.  Du kan jo f.eks lese hva de sier om dette i denne linken. 

Sitat fra artikkelen: However, for those who were active in their church, the divorce rate was 27 to 50 percent lower than for non-churchgoers. Nominal Christians—those who simply call themselves “Christians” but do not actively engage with the faith—are actually 20 percent more likely than the general population to get divorced.

2 liker  
Kommentar #31

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg er selvfølgelig helt enig i at det her er snakk om 2 separate tall. En noe bevisst fortolkning av statistikken fra min side, for å belyse mitt poeng: Gifte strever også totalt sett minst like mye med sine samliv som det samboende gjør. Ingen saliggjørende universalløsning altså. That was my point. 

Kommentar #32

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Noe bevisst fortolkning...

Publisert rundt 1 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
En noe bevisst fortolkning av statistikken fra min side, for å belyse mitt poeng:

Har du mer du vil belære oss om? Kan jo prøve litt "Erasmus Montanus-logikk". 

Kommentar #33

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Et alternativt synspunkt.

Publisert rundt 1 år siden

Du sier altså, etter at X skjedde, har det meste, moralsk sett i hvert fall, blitt mye verre. Vi har ikke blitt lykkeligere, friere eller lever mer meningsfullt. Til grunn denne påstanden viser du til en rekke ting du mener forteller oss at det har blitt mye verre. Du hevder videre at det ikke er nødvendig å sammeligne med hvordan det var før X fordi tallene du viser til er bevis nok i seg selv. Løsningen på dette problemer er, i følge deg, å vende tilbake til evangeliene og de bibelske formaninger om hvordan vi bør leve. 

Siden lykke og frihet er vesentlig for deg skulle man tro, og en logisk slutnng bør være, at i land som er mer religiøse enn oss er lykkerligere og føler man mer frihet og mening i livet. Det er lite som tyder på det. 

Polen, et land hvor 86% sier de er religiøse, havner på en 46. plass i verden når de også blir spurt om hvor lykkelige de er. Norge, hvor henholdsvis 21% anser seg som religiøse, ligger på 1. plass når man blir spurt om hvor lykkelige man føler seg. 

Jeg har som deg, unnlatt å sammenligne med hvordan man følte seg før, siden det er den nåværende og totale lykkefølelsen og graden av opplevd frihet som er avgjørende..

Og tror jeg dermaed at mangelen på (kristen) religøs livførsel er avgjørende for hvor lykkelig man er? Nei, selvsagt ikke.

Det er en hel rekke andre faktorer som alle har betydning for hvor i hvilken grad man opplever lykke og frihet og mening, og jeg anbefaler at du leser denne rapporten før du, nokså bastant fastslår at det kun er ved å vende tilbake til evangeliene vi kan bli lykkeligere.

http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/HR17-Ch5_w-oAppendix.pdf


1 liker  
Kommentar #34

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Opprør ved veis ende ?

Publisert 7 måneder siden

Ungdomsopprøret på sekstitallet var rettet mot de sosiale ordningene som det gamle klassesamfunnet bygde på. Akkurat det fikk uante konsekvenser. Da den tradisjonelle moralen forsvant, oppsto uante muligheter for individet, kjønnet og ikke minst seksualiteten. En grenseløs selvrealiseringsfilosofi ble plantet i ryggmargen på sekstiåtterenes barn og markedsført av skruppelløse massemedier. 

Det handlet om personlig frihet paret med et pragmatisk toleransespråk. Med god ryggdekning fra de kulturradikale kunne den moderne verden kaste seg ut i den mest ekstreme kulturelle og etterhvert økonomiske liberalisme. 

Sekstiåtterenes revolusjon resulterte pussig nok i en massiv kulturell aversjon mot alle kollektive tanker. Tross fiendskapen i det ytre fikk vi en subtil allianse mellom sosialister og markedsliberalister. Slik sett er dagens kollisjoner mellom venstre -og høyrekreftene bare krusninger på overflaten.


Utdrag fra Helge Ibergs  ’Når tiden er inne er det alltid for seint' 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere