Morten Hojem Ervik

1

Politiet følger gjeldende retningslinjer

Politiets rolle og metodebruk har den siste tiden blitt diskutert etter at fem utlendinger ble pågrepet i en bygning i Fitjar eid av en frimenighet. Politiet forholder seg til de enhver tid gjeldende retningslinjer, og respekterer kirkeasylordningen.

Publisert: 6. mar 2018 / 1733 visninger.

Vi er heldige og lever i et av verdens mest velfungerende demokrati, med tilhørende gode institusjoner. På utlendingsfeltet har vi kompetente myndigheter som foretar individuelle vurderinger av personer som søker asyl. Når søknaden har blitt vurdert i flere instanser og man har fått endelig avslag, er man pliktig til å forlate landet. Gjør man ikke det er det politiets oppgave å følge opp. Dette er helt avgjørende for at vi skal kunne opprettholde asylinstituttet.

Det er et krevende oppdrag for politiet når noen som har fått avslag på sine asylsøknader og som ikke lenger har lovlig opphold i landet, søker tilflukt i boliger og rom tilknyttet kirker, bedehus og menigheter. Retningslinjer fra Justisdepartementet gir veiledning, der intensjonen er å verne om kirkefreden. Det foretas i alle slike saker konkrete juridiske og politioperative vurderinger.

Når politiet i slutten av februar valgte å hente ut en afghansk familie som hadde fått husly hos en menighet i Fitjar, var det etter en nøye vurdering basert på politiets kunnskap om de aktuelle forholdene. Blant annet var det kjent at menigheten hadde en mindre bygning hvor familien bodde. Bygningen var innredet og benyttet som bolig. Menigheten bruker i dag primært et annet, større bygg, som menighetshus til kirkelige aktiviteter.

Uten å gå inn i politioperative vurderinger knyttet til enkeltsaker, er det slik at politiet alltid vil søke å foreta pågripelser så skånsomt som mulig. Opplysninger og tidligere erfaringer i sakene kan imidlertid gjøre det nødvendig å legge opp til taktikk og metoder som handler om raskt å få kontroll over situasjonen, og som er til det beste for alle involverte. Dette kan være for å unngå forsvinninger, selvskading, voldsutøvelse eller situasjoner som eskalerer. Det er spesielt viktig å ivareta ro og kontroll over situasjonen i nærvær av barn.

Innvandringsfeltet er et politikkområde hvor meningene er mange, og frontene til tider harde. Dette skaper en ramme rundt politioppdraget som er krevende. Noen ganger har politiet her oppgaver som ikke nødvendigvis applauderes av alle. Det er like fullt viktig at politiet utfører jobben vi er satt til å gjøre. Alternativet er dårlig - et politi som tilsidesetter gjeldende regler. Politiet har ikke gjennom denne saken hverken endret praksis eller opphevet kirkeasylet. Det er ikke vår oppgave. Dette har vært en konkret sak hvor det har blitt gjort en konkret vurdering.  

8 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjetil Mæhle

67 innlegg  769 kommentarer

Godhetstyraniet?

Publisert 10 måneder siden
Morten Hojem Ervik. Gå til den siterte teksten.
På utlendingsfeltet har vi kompetente myndigheter som foretar individuelle vurderinger av personer som søker asyl. Når søknaden har blitt vurdert i flere instanser og man har fått endelig avslag, er man pliktig til å forlate landet. Gjør man ikke det er det politiets oppgave å følge opp.

Det er mye bra med norsk politi. Den myndighet som utøves tjener stort sett til å fremme og opprettholde lov og orden. Det er jeg glad for.

Men det du skriver her er fullstendig feil!

Sitat "Når søknaden har blitt vurdert i flere instanser og man har fått ENDELIG avslag, er man pliktig til å forlate landet". Greit men: Denne saken er IKKE ferdig behandlet i rettsystemet. Den er anket. Vet ikke politiet og Ervik det? 

Enten pynter politiet på fakta eller så er de uvitende. Begge deler er like ille.

----------------

Sitat: "Blant annet var det kjent at menigheten hadde en mindre bygning hvor familien bodde. Bygningen var innredet og benyttet som bolig. Menigheten bruker i dag primært et annet, større bygg, som menighetshus til kirkelige aktiviteter."

En kirke, et bedehus eller et menighetsbygg blir brukt i varierende grad. Noen kirker og kapeller har bare et par møter i halvåret. Er det innenfor fordi de har spir på taket? Et bedehus blir det vurdert annerledes?

----------------

Uansett burde politiet ventet til saken var ferdig behandlet i rettssystemet. Nå har det gått fra vondt til verre for alle parter.

- Saken er ikke ferdig behandlet i rettssystemet. Allikevel pågripes familien.

- Familien søker kirkeasyl som politiet med justisministerens velsignelse bryter.

- Politiets maktbruk er høyst problematisk.

Det meste blir feil i denne saken og hvem rammes? En svært sårbar familie på 5. Svært sårbar.

4 liker  
Kommentar #2

Anne Lise Søvde

12 innlegg  15 kommentarer

Shariadomstoler bryr seg svert lite om hvorvidt konvertittene kan nok om norske tradisjoner

Publisert 9 måneder siden

Jeg er redd det samme innlegget kunne vært skrevet etter at politiet hadde hentet hundrevis av jøder i hjemmene sine under andre verdenskrig, for så å overlevere dem til tyske myndigheter, til en skjebne i konsentrasjonsleire, tortur og drap.

Sitat: "Når politiet i slutten av februar valgte å hente ut en afghansk familie som hadde fått husly hos en menighet i Fitjar, var det etter en nøye vurdering basert på politiets kunnskap om de aktuelle forholdene."

Så grundig kan vel ikke denne vurderingen ha vært når man gikk ut å sa at familien hadde bodd i kirkebygget i et år, noe som viste seg å være et stykke fra sannheten... 

Det ikke norske myndigheter ønsker å innse her, er at Shariadomstolene i Afghanistan forholder seg lite til hva UNE mener skal til for å "ha konvertert på ordentlig", eller å ha "nok kunnskap om den kristne tro". 

Spørsmålene som stilles i slike intervjuer har snarere tvert imot avdekket stor kunnskapsløshet blant norske statsansatte (om når Jesus ble født, om hvorfor vi feirer påske, etc.)

2 liker  
Kommentar #3

Halvor Nordhaug

33 innlegg  21 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Morten Hojem Ervik. Gå til den siterte teksten.
Politiet har ikke gjennom denne saken hverken endret praksis eller opphevet kirkeasylet. Det er ikke vår oppgave. Dette har vært en konkret sak hvor det har blitt gjort en konkret vurdering.  

Dette er et klassisk "god-mann-økseskaft"-svar  på kritikken som har vært reist mot politiets brudd på kirkeasylordningen. Ervik sier at det her er gjort en "konkret vurdering", og vi er like kloke. 

Her tilsløres hovedproblemet: Hvorfor ble dette kirkeasylet vurdert annerledes enn andre kirkeasyl? Er det fordi bygget ikke ser ut som en kirke? Har politiet i realiteten overtatt definisjonsretten på hva som er et kirkebygg? Slik ser det fortsatt ut. 

Alternativet kan bare være at myndighetene har avskaffet kirkeasylet, men det sier man ikke er tilfellet.

2 liker  
Kommentar #4

Anne Lise Søvde

12 innlegg  15 kommentarer

"En konkret vurdering" versus "gjeldende regelverk"

Publisert 7 måneder siden

Det PU-sjefen ikke ser her, er jo at hans "konkrete vurdering" nettopp bryter med "gjeldende regelverk", og tror han skal komme unna med en kjapp språklig manøver. Beklager, Ervik, din "konkrete vurdering" bryter stadig med "gjeldende regelverk", og vi ser stadig flere eksempler på det samme. 

18. april ble ei kvinne og hennes eksmann, med to barn sendt til Afghanistan. Ingen av dem hadde bodd i landet siden de var barn. Da eksmannen utøvet grov vold mot kvinnen, bestemte afghanske myndigheter at de ikke ville ta imot kvinnen og barna, fordi de ikke kunne garantere for deres sikkerhet. Mot egne retningslinjer tar PU med seg kvinnen og barna i to dager til Dubai, og gjør et nytt forsøk, denne gangen med litt diskusjon. I tillegg kobler de på den norske ambassaden, og får overtalt det afghanske mottakerapparatet til å ta inn de tre. Justisministeren har sagt at dette er stikk i strid med regelverket. Dersom myndighetene ikke ønsker å ta imot personer som har fått avslag på søknad om asyl, så skal norsk PU ta disse med tilbake til Norge. 

Har du også her gjort en "konkret vurdering" som er stikk i strid med "gjeldende regelverk", Ervik?

En liten ting som utreiserapporten glemte å nevne; en av politimennene dine tok visst med seg et skriv fra legen på Trandum hvor det sto at det ene barnet ikke kunne forlate Norge før han hadde fått behandling av mistenkelig utslett. Skrivet havnet visst i lomma på en i PU. Er dette også etter "gjeldende regelverk", eller kun en "konkret vurdering"?

2 liker  
Kommentar #5

Frank Håvik

1 innlegg  14 kommentarer

Fullstendig løgn fra PU-sjefen

Publisert 7 måneder siden

Sitat: "Når politiet i slutten av februar valgte å hente ut en afghansk familie som hadde fått husly hos en menighet i Fitjar, var det etter en nøye vurdering basert på politiets kunnskap om de aktuelle forholdene. Blant annet var det kjent at menigheten hadde en mindre bygning hvor familien bodde. Bygningen var innredet og benyttet som bolig. Menigheten bruker i dag primært et annet, større bygg, som menighetshus til kirkelige aktiviteter."

Dette er med respekt å melde usant. Jeg er pastor i menigheten som eier Betania. Vi har to lokaler og møtesteder i 2 ulike kommuner. Hovedlokalet er på Stord, men vi har lokalet Betania på Fitjar. 

Vi har vel lov til å drifte så mange møtesteder vi ønsker? DNK har jo ofte flere kirker i samme kommune, så hva er rart ved det?  I perioder har det riktignok vært mindre  aktivitet på Betania av kapasitestshensyn, men vi pusset opp lokalene i 2015 for å bruke dem, og vi har brukt dem til aktiviteter og møter.
I kirkeasylperioden var lokalet brukt ukentlig og vel så det til kirkelige møter. 

Endatil var det mannen i familien som underviste på de fleste møtene med mange tilstede både flyktninger og norske. Men han sier myndighetene at han er fortsatt muslim! Hvem vet best hva slag lokale vi har, vi selv eller PU? Hvem vet best om en av våre medlemmer er kristen eller ikke, UNE eller lederne i menigheten vedkommende tilhører?

Betania har aldri vært et bolighus, det var byggd som kirkebygg og er det fortsatt selv etter politets sjending av huset.  Boligen er ikke inredet og brukt som bolig, da hadde vi fått problem med bygningsmyndighetene. Der er en predikanthybel i underetasjen, men kirkeasylantene bodde i kirkelokalet og sov endatil på plattformen. 

Jeg trodde ærlig talt at politiet ikke skal lyve. Det har de gjort flere ganger i denne saken og det  er etisk forkastelig.

Denne saken er brudd på retningslinene for kirkeasyl og det burde sjef for PU og Justisminister ha innrømmet med det samme.Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77408 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43453 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34841 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27801 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22442 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22150 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20053 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19055 visninger

Lesetips

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
1 dag siden / 161 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
2 dager siden / 359 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
2 dager siden / 136 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
2 dager siden / 123 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 178 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
3 dager siden / 232 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
4 dager siden / 273 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
4 dager siden / 161 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
4 dager siden / 113 visninger
Les flere

Siste innlegg

Les flere