Morten Hojem Ervik

1    0

Politiet følger gjeldende retningslinjer

Politiets rolle og metodebruk har den siste tiden blitt diskutert etter at fem utlendinger ble pågrepet i en bygning i Fitjar eid av en frimenighet. Politiet forholder seg til de enhver tid gjeldende retningslinjer, og respekterer kirkeasylordningen.

Publisert: 6. mar 2018 / 1557 visninger.

Vi er heldige og lever i et av verdens mest velfungerende demokrati, med tilhørende gode institusjoner. På utlendingsfeltet har vi kompetente myndigheter som foretar individuelle vurderinger av personer som søker asyl. Når søknaden har blitt vurdert i flere instanser og man har fått endelig avslag, er man pliktig til å forlate landet. Gjør man ikke det er det politiets oppgave å følge opp. Dette er helt avgjørende for at vi skal kunne opprettholde asylinstituttet.

Det er et krevende oppdrag for politiet når noen som har fått avslag på sine asylsøknader og som ikke lenger har lovlig opphold i landet, søker tilflukt i boliger og rom tilknyttet kirker, bedehus og menigheter. Retningslinjer fra Justisdepartementet gir veiledning, der intensjonen er å verne om kirkefreden. Det foretas i alle slike saker konkrete juridiske og politioperative vurderinger.

Når politiet i slutten av februar valgte å hente ut en afghansk familie som hadde fått husly hos en menighet i Fitjar, var det etter en nøye vurdering basert på politiets kunnskap om de aktuelle forholdene. Blant annet var det kjent at menigheten hadde en mindre bygning hvor familien bodde. Bygningen var innredet og benyttet som bolig. Menigheten bruker i dag primært et annet, større bygg, som menighetshus til kirkelige aktiviteter.

Uten å gå inn i politioperative vurderinger knyttet til enkeltsaker, er det slik at politiet alltid vil søke å foreta pågripelser så skånsomt som mulig. Opplysninger og tidligere erfaringer i sakene kan imidlertid gjøre det nødvendig å legge opp til taktikk og metoder som handler om raskt å få kontroll over situasjonen, og som er til det beste for alle involverte. Dette kan være for å unngå forsvinninger, selvskading, voldsutøvelse eller situasjoner som eskalerer. Det er spesielt viktig å ivareta ro og kontroll over situasjonen i nærvær av barn.

Innvandringsfeltet er et politikkområde hvor meningene er mange, og frontene til tider harde. Dette skaper en ramme rundt politioppdraget som er krevende. Noen ganger har politiet her oppgaver som ikke nødvendigvis applauderes av alle. Det er like fullt viktig at politiet utfører jobben vi er satt til å gjøre. Alternativet er dårlig - et politi som tilsidesetter gjeldende regler. Politiet har ikke gjennom denne saken hverken endret praksis eller opphevet kirkeasylet. Det er ikke vår oppgave. Dette har vært en konkret sak hvor det har blitt gjort en konkret vurdering.  

8 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjetil Mæhle

48 innlegg  567 kommentarer

Godhetstyraniet?

Publisert 17 dager siden
Morten Hojem Ervik. Gå til den siterte teksten.
På utlendingsfeltet har vi kompetente myndigheter som foretar individuelle vurderinger av personer som søker asyl. Når søknaden har blitt vurdert i flere instanser og man har fått endelig avslag, er man pliktig til å forlate landet. Gjør man ikke det er det politiets oppgave å følge opp.

Det er mye bra med norsk politi. Den myndighet som utøves tjener stort sett til å fremme og opprettholde lov og orden. Det er jeg glad for.

Men det du skriver her er fullstendig feil!

Sitat "Når søknaden har blitt vurdert i flere instanser og man har fått ENDELIG avslag, er man pliktig til å forlate landet". Greit men: Denne saken er IKKE ferdig behandlet i rettsystemet. Den er anket. Vet ikke politiet og Ervik det? 

Enten pynter politiet på fakta eller så er de uvitende. Begge deler er like ille.

----------------

Sitat: "Blant annet var det kjent at menigheten hadde en mindre bygning hvor familien bodde. Bygningen var innredet og benyttet som bolig. Menigheten bruker i dag primært et annet, større bygg, som menighetshus til kirkelige aktiviteter."

En kirke, et bedehus eller et menighetsbygg blir brukt i varierende grad. Noen kirker og kapeller har bare et par møter i halvåret. Er det innenfor fordi de har spir på taket? Et bedehus blir det vurdert annerledes?

----------------

Uansett burde politiet ventet til saken var ferdig behandlet i rettssystemet. Nå har det gått fra vondt til verre for alle parter.

- Saken er ikke ferdig behandlet i rettssystemet. Allikevel pågripes familien.

- Familien søker kirkeasyl som politiet med justisministerens velsignelse bryter.

- Politiets maktbruk er høyst problematisk.

Det meste blir feil i denne saken og hvem rammes? En svært sårbar familie på 5. Svært sårbar.

3 liker  
Svar
Kommentar #2

Anne Lise Søvde

12 innlegg  12 kommentarer

Shariadomstoler bryr seg svert lite om hvorvidt konvertittene kan nok om norske tradisjoner

Publisert 16 dager siden

Jeg er redd det samme innlegget kunne vært skrevet etter at politiet hadde hentet hundrevis av jøder i hjemmene sine under andre verdenskrig, for så å overlevere dem til tyske myndigheter, til en skjebne i konsentrasjonsleire, tortur og drap.

Sitat: "Når politiet i slutten av februar valgte å hente ut en afghansk familie som hadde fått husly hos en menighet i Fitjar, var det etter en nøye vurdering basert på politiets kunnskap om de aktuelle forholdene."

Så grundig kan vel ikke denne vurderingen ha vært når man gikk ut å sa at familien hadde bodd i kirkebygget i et år, noe som viste seg å være et stykke fra sannheten... 

Det ikke norske myndigheter ønsker å innse her, er at Shariadomstolene i Afghanistan forholder seg lite til hva UNE mener skal til for å "ha konvertert på ordentlig", eller å ha "nok kunnskap om den kristne tro". 

Spørsmålene som stilles i slike intervjuer har snarere tvert imot avdekket stor kunnskapsløshet blant norske statsansatte (om når Jesus ble født, om hvorfor vi feirer påske, etc.)

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Halvor Nordhaug

28 innlegg  21 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Morten Hojem Ervik. Gå til den siterte teksten.
Politiet har ikke gjennom denne saken hverken endret praksis eller opphevet kirkeasylet. Det er ikke vår oppgave. Dette har vært en konkret sak hvor det har blitt gjort en konkret vurdering.  

Dette er et klassisk "god-mann-økseskaft"-svar  på kritikken som har vært reist mot politiets brudd på kirkeasylordningen. Ervik sier at det her er gjort en "konkret vurdering", og vi er like kloke. 

Her tilsløres hovedproblemet: Hvorfor ble dette kirkeasylet vurdert annerledes enn andre kirkeasyl? Er det fordi bygget ikke ser ut som en kirke? Har politiet i realiteten overtatt definisjonsretten på hva som er et kirkebygg? Slik ser det fortsatt ut. 

Alternativet kan bare være at myndighetene har avskaffet kirkeasylet, men det sier man ikke er tilfellet.

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Hallvard Jørgensen kommenterte på
Ut med et klynk
18 minutter siden / 745 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
20 minutter siden / 690 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Listhaug-saken: Spørsmålet som ennå ikke er besvart
25 minutter siden / 402 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Frihet fra bokstavreligion
29 minutter siden / 808 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Om den norske konformiteten
32 minutter siden / 56 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
34 minutter siden / 690 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
37 minutter siden / 690 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Dei som gir
rundt 1 time siden / 399 visninger
Knut Nielsen kommenterte på
Ut med et klynk
rundt 1 time siden / 745 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 1 time siden / 690 visninger
Tove H. Beck-Berntsen kommenterte på
Staten må ta kirkeansvar
rundt 1 time siden / 114 visninger
Les flere