Håkon Bleken

4

Nei til eggsalg

Eian kommer ikke med noen argument for at eggsalg er bra, bortsett fra tåpeligheter som at sæd og egg må likestilles.

Publisert: 1. mar 2018

Ola Eian i Grønn ungdom (GU), som trolig er for å verne miljøet og naturen, mener at eggsalg er bra, jfr Vårt Land 1. mars («Likestilling for testikler og eggstokker!»).

Ikke bare salg av hønseegg, men også salg av menneskeegg. Det er nemlig kommersen og konsumentenes behov som river ned den ene etiske skranken etter den andre, slik at reproduksjonsindustrien har mest mulig frihet. Å snakke om donasjon (gave) i denne sammenheng er en løgn.


Falsk analogi. Eian kommer ikke med noen argument for at eggsalg er bra, bortsett fra tåpeligheter som at sæd og egg må likestilles. Noe annet er diskriminering, må vite. Hvem har sagt at sæddonasjon er bra? Her er det i det minste ikke fullt så mye kommers inne i bildet fordi sæd er overskuddsvare i langt større grad enn egg. Men vi som er motstandere av reproduksjonsindustrien har lenge advart mot skråplaneffekten av å tillate a. For da kommer etter en stund kravet om å tillate b også siden a er tillatt. Eians argumentasjon er et skoleeksempel på berettigelsen av slike advarsler.

Eian kommer med argumenter mot noen av innvendingene mot å tillate eggsalg. Den første innvendingen er at det er bra for barn å leve sammen med sitt genetiske opphav. Det gir trygghet og vi vet at mennesket ønsker kunnskap om sitt opphav. Men hva sier kronikkforfatteren? Jo, siden mange barn dessverre må leve uten å kjenne sin genetiske far, så må det være greit at de ikke kjenner sin genetiske mor heller. Forstå det den som kan.

Talspersonen i Grønn Ungdom er for det andre mot å argumentere med natur. Interessant fra et parti om trolig ellers mener at natur bør vernes nettopp fordi den er natur. Han mener vel også at det er irrelevant for den etiske bedømmelsen av skeiv livsførsel om den skyldes en legning (altså natur) eller ikke?


Følger ikke. Forhåpentlig har Grønn Ungdom rett i at barn som vokser opp i andre familiekonstellasjoner enn den normale (f.eks. skeive, polyamorøse eller andre) klarer seg bra. Det betyr likevel ikke at samfunnet bør promotere disse alternativene. Igjen bør barnets behov for å leve med sitt genetiske opphav, om mulig, slå igjennom i politikken.

I realiteten koker argumentasjon i innlegget ned til at kjernefamilien er et «gammeldags» ideal. La oss legge det bak oss, liksom. La meg minne om at FNs Menneskerettighetserklæring artikkel 16 fastslår at familien er samfunnets naturlige grunnenhet. Barnekonvensjonen av 1989 artikkel 7 fastslår at barn har rett til å vokse opp med og bli gitt omsorg av sine foreldre i den grad det er mulig. Og her mente forfatterne den tradisjonelle kjernefamilie. Som så meget annet er altså også menneskerettighetene i ferd med å bli gammeldagse og må omskrives til et nytt innhold.

Og for de som måtte bekjenne seg som kristne er det lite tvilsomt hva Mesteren fra Nasaret «anbefalte» da han vandret her nede.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Håkon Bleken. Gå til den siterte teksten.
noen argument for at eggsalg er bra, bortsett fra tåpeligheter som at sæd og egg må likestilles. Noe annet er diskriminering, må vite. Hvem har sagt at sæddonasjon er bra?

Det er underlig at en ikke automatisk ser hva som er bra ved dette. Lykkelige barn og glade foreldre er et gode. Det er et vektig argument at voksne mennesker kan bli lykkelige og at barn kan fødes inn i gode familier.

At noe er kommersielt er ikke et etisk argument.  Det er flott at vi har en reproduksjonsindustri, det er gode mennesker som jobber for å oppfylle menneskers dypeste lengsler. Det er ikke noe galt i seg selv at noe er en industri. Dessuten er ikke alt dette industri og gjøres det ved norske sykehus er industrien utelatt.

Argumentasjon om skråplaneffekten er sjeldent gyldig. Det forutsetter en skjebnebestemt utglidning i en bestemt retning og er oftest bare ment å skremme. I dette tilfellet prøver en å gi inntrykk av at vi automatisk vil  liberalisere mye annet hvis vi lar våre liberale verdier få gjennomslag i dette spørsmålet. Det er selvsagt ikke sant, vi har god mulighet til å bli værende på enhver posisjon som samfunnet finner best tjenlig. I tillegg kan skråplaneffekten gå begge veier, hvis vi skal forby kvinner å bestemme over denne delen av kroppen sin, hva blir da det neste staten skal bestemme over? Kvinners klesdrakt, organisasjoners verdigrunnlag etc? Vi havner fort på skråplanet mot en paternalistisk stat.

Å argumentere med hva som er naturlig, natur og hva som skjer naturlig er ikke gyldig i en protestantisk eller sekulær etikk. Det er katolsk og skal ikke være ledende for norsk lovgivning.

Barnevernkonvensjonen sier ikke entydig at et barn har rett til å kjenne sitt genetiske opphav. Det er omstridt hva den sier om dette.  Men hva så? Vil noen si at staten skal forby å sette til verden barn som ikke har alle rettigheter i konvensjonen oppfylt? Eller at det er etisk uforsvarlig? Det første strider mot hva staten skal drive med i et vestlig, liberalt demokrati. Det er ikke statens oppgave å velge hvilke voksne som skal bli foreldre. Det andre ville innebære at det er etisk uforsvarlig å sette barn til verden i store deler av verden, der barn mangler mange grunnleggende rettigheter. I tillegg vil det bli umoralsk å få barn med en som er døende (det skjer endel ganger i Norge) eller hvis en er døende selv. Dette blir de etisk uholdbare konsekvensene.

For oss som bekjenner oss som kristne er det liten tvil om hva vårt standunkt bør være: Et klart ja til livet!


1 liker  

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
22 dager siden / 2167 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
20 dager siden / 1794 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
8 dager siden / 1289 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
28 dager siden / 1205 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
13 dager siden / 1111 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
23 dager siden / 1053 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
16 dager siden / 911 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
27 dager siden / 896 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere