Åshild Mathisen

108

Listhaugs samlende effekt

Sylvi Listhaug er en splittende figur blant kristne. Men hennes håndtering av en familie i kirkeasyl på et bedehus, skaper samlet front.

Publisert: 28. feb 2018  /  684 visninger.

Listhaug har frem til nå vært dyktig på å knytte seg til den anti-elitistiske tradisjonen i det lavkirkelige Norge.

Varm forsvarer

Nå ser det ut som hun ikke forstår at politiets aksjon mot et bedehus på Vestlandet er på kraftig kollisjonskurs med både oppfatningen av kristen nestekjærlighet, kristne konvertitter og hva som er et gudshus.

Snevres inn

På tross av at mye ved Frp kolliderer med tankegodset hos lavkirkelige kristne, har Listhaug så langt appellert til deres motstrøms holdninger i verdispørsmål. Listhaug sanket før valget stemmer med løftet om å stå opp for kristne verdier. Det er kjærkomment for de mange som frykter et flerreligiøst samfunn der kristendommens rolle svinner hen. I tillegg har hun vært en frontfigur i motstanden mot en påstått politisk korrekt, elitistisk og venstreorientert kirke.

Men hulheten i dette budskapet trer stadig tydeligere frem.

For flere har det blitt tydeligere at kristendommen av ytre høyre blir brukt som et anti-islamsk symbol i den politiske debatten. De ser at kristendommen, som for dem er noe større enn nasjonale grenser og etnisitet, snevres inn til en interessekamp. Og er det noe det lavkirkelige Norge har lang tradisjon for, så er det nettopp motsatsen: solidaritet og nestekjærlighet over landegrenser.

Religionssosiolog Pål Repstad mener dessuten den krasse innvandringskritikken til Listhaug ikke har forankring på den kristne grasrota.

I tillegg oppsto det en dyp skuffelse blant kristne fra i fjor vår: Da sa Frp nei til omskjæring av jødiske (og muslimske) guttebarn. Saken rystet Israel-venner som tradisjonelt har støttet Frp.

Den aktuelle kirkeasylsaken er en minst like stor provokasjon for kristensegmentet Listhaug frir til.

Gudshus er gudshus

Det som nå skjer, er at Listhaug stilltiende har latt Politiets Utlendingsenhet (PU) egenhendig avskaffe kirkeasylet. Som KrF- leder Knut Arild Hareide sier i sin slakt av politiets religionskompetanse og aksjon mot den afghanske småbarnsfamilien: «Et gudshus er et gudshus, enten det tilhører Den norske kirke eller pinsemenigheten».

Et forsamlingshus på Fitjar i Hordaland, uansett hvor nøkternt det er, er likefullt et vigslet bygg, et hellig rom der mennesker skal kunne søke tilflukt.

I tillegg til den menneskelige dimensjonen i saken, fremstår det som et stort paradoks at Frp ser ut til å avvise nettopp bedehusenes hellige rom, og nedvurdere deres stilling kontra de mer tradisjonelle høykirkelige kirkerommene.

For det er nettopp her i de lavkirkelige bedehusene at støtten til Listhaug har vært størst. Hun har fremstått som en allianse mot den mektige staten og posisjonen til Den norske kirke.

Tradisjonelt kirkebygg

Biskop Halvor Nordhaug tviler sterkt på at PU hadde argumenter og handlet på samme måte hvis det hadde vært snakk om «et tradisjonelt kirkebygg med tårn», og at de innfører sin egen definisjon på hva et kirkebygg er. Her finnes altså ikke spor av Frps tradisjonelt anti-statlige allianse med lavkirkeligheten.

Når saken i tillegg dreier seg om kristne konvertitter, med en familiefar som forkynner, skaper dette sterke reaksjoner.

Bjarte Ystebø representerer de kristenkonservative på høyresiden, og har markert seg som en varm forsvarer av Listhaug. Han forklarer at kirkeasyl har stor oppslutning blant kristne velgere. Konvertitter som omvender seg, og som er i fare i sine hjemland, er en gruppe kristenfolket er veldig opptatt av.

Han er avventende, tror aksjonen må bero på en feilvurdering - og venter på Listhaugs kommentar til politiets inngripen. Men Listhaug visste - for Justisdepartementets politiske ledelse var varslet om aksjonen på Stord. Hun kunne grepet inn. Og Frp gjentar at kirkeasylet skal avvikles. Dermed blir det tydelig at saken ikke er en feiltagelse, slik Ystebø håper. Dette er Frp-politikk.

Samlende

Statsråden selv velger en prinsipiell tilnærming, og vil ikke kommentere enkeltsaker. Men Frp er et parti med god tradisjon for å legge prinsipper til side når folkemeningen tilsier det. Derfor er det umulig for justisministeren med noen troverdighet å holde denne saken på armlengdes avstand.

Listhaug har feilberegnet sine kristne støttespillere på bedehuset. Denne saken skaper sår. Samtidig ser den ut til å samle kristenheten. I dypfølt motstand mot overtredelsen fra politiets – og Sylvi Listhaugs side.

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.

Nå ser det ut som hun ikke forstår at politiets aksjon mot et bedehus på Vestlandet er på kraftig kollisjonskurs med både oppfatningen av kristen nestekjærlighet, kristne konvertitter og hva som er et gudshus.

Snevres inn

På tross av at mye ved Frp kolliderer med tankegodset hos lavkirkelige kristne, har Listhaug så langt appellert til deres motstrøms holdninger i verdispørsmål. Listhaug sanket før valget stemmer med løftet om å stå opp for kristne verdier. Det er kjærkomment for de mange som frykter et flerreligiøst samfunn der kristendommens rolle svinner hen. I tillegg har hun vært en frontfigur i motstanden mot en påstått politisk korrekt, elitistisk og venstreorientert kirke.

Men hulheten i dette budskapet trer stadig tydeligere frem.

Her gir Listhaug kristenfolket en vekker. Hun viser at den som har makt til å gjøre for ens egne interesser, også har mulighet til å gjøre mot og med. Noen betaler prisen for troen på at Frp skal støtte deres Israel, mens andre betaler for et svakere politisk enn religiøst gangsyn. Scriptet folder seg stadig ut. Hun arbeider med forslag om kriselover på siden av parlamentarisk kontroll, og en dag kommer hun til å gi oss eutanasien. Hun har effektivt egget kristenfolk til å holde menneskelighet unna flyktningdebatten og det har vært kjærkomment for mange, men nå har hun lagt regningen på bordet, og regninger må betales ved forfall. 

5 liker  
Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
men nå har hun lagt regningen på bordet, og regninger må betales ved forfall. 

Den prisen betaler de gjerne. Se på kristenkonservative i USA. Trump er deres mann, han kan riktignok stå for det motsatte av de 10 bud i de fleste spørsmål, men han snakker deres sinte språk, sier han har blitt imot abort, og sørger for at de kan ta med sine våpen i kirken. Da er alt tilgitt.


Listhaug kan fint oppheve kirkeasylet og fortsatt bli forsvart av det som over kalles lavkirkelige kristne.

3 liker  
Kommentar #3

Per Steinar Runde

228 innlegg  2476 kommentarer

Vårt Land og Listhaug

Publisert over 2 år siden

Listhaug har vore skyteskive for VL heilt frå ho vart statsråd. Når sjefredaktør Mathiesen også gjer dette til ei sak om Listhaug, ser ho bort frå at ulike regjeringar har konkludert med at asylsaker blir best handtert av fagfolka i UDI, UNE og PU utan overstyring frå justisministeren. Dette gjeld også når asylsøknaden er endeleg avslått, same kva grunnlag det er søkt på og kvar søkjaren held hus.

11 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Den prisen betaler de gjerne. Se på kristenkonservative i USA. Trump er deres mann, han kan riktignok stå for det motsatte av de 10 bud i de fleste spørsmål, men han snakker deres sinte språk, sier han har blitt imot abort, og sørger for at de kan ta med sine våpen i kirken. Da er alt tilgitt.


Listhaug kan fint oppheve kirkeasylet og fortsatt bli forsvart av det som over kalles lavkirkelige kristne.

Jeg er helt enig med deg. Legg bare merke til den øredøvende tausheten rundt denne tråden. 

Og våpen i kirker og skoler....... hva har du da igjen av etiske retningslinjer? Da er det mye god gammeldags oppdragelse som er kjørt på fyllingen. 

1 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Listhaug har vore skyteskive for VL heilt frå ho vart statsråd. Når sjefredaktør Mathiesen også gjer dette til ei sak om Listhaug, ser ho bort frå at ulike regjeringar har konkludert med at asylsaker blir best handtert av fagfolka i UDI, UNE og PU utan overstyring frå justisministeren. Dette gjeld også når asylsøknaden er endeleg avslått, same kva grunnlag det er søkt på og kvar søkjaren held hus.

Hvordan vil du definere Listhaugs ansvar og deltagelse i denne saken?

2 liker  
Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kirkeasylanter med avslag.

Publisert over 2 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.
Religionssosiolog Pål Repstad mener dessuten den krasse innvandringskritikken til Listhaug ikke har forankring på den kristne grasrota.

Mathisen ser som vanlig helt bort fra at utviste asylsøkere har blitt sendt ut også da  AP styrte landet.At de oppholder seg ulovlig i Norge vet hun muligens også.

Men når noe kan sverte Listhaug brukes det selvfølgelig for alt det er verdt.


8 liker  
Kommentar #7

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Kirkeasyl gått ut på dato?

Publisert over 2 år siden

Jeg anser meg som en rimelig oppegående troende. Mitt daglige virke har stort sett vært i den kommunale barneverntjenesten. Fikk nærkontakt med kirkeasyl og inngripen under den såkalte "Knut-saken" på slutten av 90-tallet. Det å dra ut avgjorte vedtak ved såkalt barmhjertighet ved kirkeasyl hører ikke hjemme i den tid vi befinner oss i nå og har gjort en god stund.

https://www.ba.no/nyheter/mormor-nekter-for-kidnapping/s/1-41-295049  

Hva med å kjøpe ditt eget private kirkebygg? En gang vigslet alltid vigslet? 
https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html...

5 liker  
Kommentar #8

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Linken funker ikke?

Publisert over 2 år siden

Legger inn på nytt i tilfelle- 


https://www.ba.no/nyheter/mormor-nekter-for-kidnapping/s/1-41-295049    

Kommentar #9

Tor Jakob Welde

7 innlegg  167 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.
et vigslet bygg, et hellig rom der mennesker skal kunne søke tilflukt.

Store norske leksikon: Kirkeasylbegrepet fikk fornyet aktualitet i 1990-årene da flyktninger som hadde fått avslått sin søknad om opphold i Norge, søkte tilflukt i norske kirker. Wikipedia: Og da var det gått over 750 år (!) siden sist kirkeasyl ble praktisert i Norge.  

Spørsmålet er om kirkeasyl egentlig er en så gammel og dypt rotfestet ordning her i landet som veldig mange gir uttrykk for... 

Vi lever ikke nå i et teokrati (gudsstat) slik som i det gammeltestamentlige Israel, og Moselovens sivillov (om rettssystem osv.) har selvfølgelig ingen gyldighet for kristne i dag. 

Det er særs viktig at asylsøkere må få en rettferdig behandling, og alle bør være opptatt av det. Men kristenfolket bør nok innse at kirkeasyl er en uheldig sammenblanding av rollene til stat og kirke.  

5 liker  
Kommentar #10

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Kirkeasyl, en anakronisme i våre dager.

Publisert over 2 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.
Listhaug har feilberegnet sine kristne støttespillere på bedehuset. Denne saken skaper sår. Samtidig ser den ut til å samle kristenheten. I dypfølt motstand mot overtredelsen fra politiets – og Sylvi Listhaugs side.

"Sylvi Listhaug er en splittende figur blant kristne. Men hennes håndtering av en familie i kirkeasyl på et bedehus, skaper samlet front." skriver Åshild Mathiesen. Det er ikke riktig, og synliggjør Vårt L ands redaksjonelle linjeskifte  i flere politiske og teologiske spørsmål. Jeg har abonnert på avisen i over 40 år.

Torgeir Tønnesens trådstarter her på VD der han argumenterer mot kirkeasyl, fordi det er en anakronistisk  ordning i våre dager, syns jeg er det beste som er sagt og skrevet om  familien på Bømlo. Hvis de allerede er sendt tilbake til Afghanistan, forstår jeg riktig nok at mange er fortvilet på familiens vegne. Sylvi Listhaug er imidlertid  ikke skyld i tragedien: Myndighetene må gripe inn og fremme ny lovgiving om fenomenet !

"Bjarte Ystebø representerer de kristenkonservative på høyresiden, og har markert seg som en varm forsvarer av Listhaug. Han forklarer at kirkeasyl har stor oppslutning blant kristne velgere. Konvertitter som omvender seg, og som er i fare i sine hjemland, er en gruppe kristenfolket er veldig opptatt av." skriver Mathiesen videre.

 Jeg er uvitende om hvordan den afghanske  familien i første omgang kom seg inn i Norge. Var det på lovlig vis? Alle forfulgte kristne fra totalitære muslimske stater som har fått lovlig visum, skal ikke behøve å ty til kirkeasyl i Norge. Hvorfor måtte familien ty til kirkeasyl? De som sniker seg inn ulovlig, stiller det seg annerledes med. De tar opp plassen for lovlige asylsøkere, og bør stoppes på grensen, eller returneres så fort det lar seg gjøre. Vi kan ikke belønne juksemakere og løgnhalser med sugerør ned i den norske statskassa, som sier at de er kristne og forfulgte. Det gjelder visstnok ikke denne familien. Derfor er det en gåte hvorfor de måtte ty til kirkeasyl. 

Jeg har aldri  stemt på Fr.p og kommer aldri til å gjøre det, men i asylsaken er jeg enig med Bjarte Ystebø og Torgeir Tønnesen. Takk til Sylvi Listhaug, som har fått kirkeasylpraksisen opp på den politiske dagsorden. Når Kirkens representanter og den politiske elite får summet seg, tror jeg kirkeasylet forsvinner. Det er ikke behov for det i våre  dager.   

Kommentar #11

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Godt spørsmål.

Publisert over 2 år siden
Tor Jakob Welde. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er om kirkeasyl egentlig er en så gammel og dypt rotfestet ordning her i landet som veldig mange gir uttrykk for... 

Jeg har foretatt en undersøkelse av hvor mange av de nesten 3000 som har lest Vårt Lands redaktør, Åse Mathiesen, sin trådstarter, som ble lagt inn  på verdidebatt den 28. februar. Hun ha fått 11 likes fra 4 kommentatorer, mens 4 negative kommentar har fått 29 likes. Jeg venter med spenning på responsen på min kommentar #10. Det er hyggelig å få mange likes!       

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere