Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Tvedts nærlesning

Jeg tror ikke på deg, Terje Tvedt. Du har ikke «nærlest» Vårt Lands ledere mellom 2001 og 2015.

Publisert: 28. feb 2018  /  2185 visninger.

Hege Storhaug, Vebjørn Selbekk og Visjon Norge-tilknyttede Norvald Yri jubler. De har alle lest Terje Tvedts bok Det internasjonale gjennombruddet. De er begeistret. Og de nevner spesielt Tvedts funn etter å ha «nærlest» Vårt Lands ledere i perioden mellom 11. september 2001 og 1. november 2015.

Ifølge Tvedt har avisen i hele denne perioden ikke hatt en eneste lederartikkel som inneholdt eller målbar kritikk av 
islam som religion eller politisk ideologi, eller som nevnte noe negativt om Koranen eller islamske trossetninger og tradisjoner. Han oppsummerer avisens holdninger med ordene «ettergivenhet» og «bekymringsløshet».

Ikke linjebrudd

Jeg må innrømme at jeg holdt på å forbigå Tvedts påstander i stillhet. Det er så mange som har påpekt
 at han tillegger menings­motstandere synspunkter de 
ikke har og trekker slutninger 
på et tvilsomt faktagrunnlag.

Dessuten uttaler han seg om Vårt Land under en annen sjefredaktør enn dagens. I en hektisk arbeidshverdag er det fristende å tenke at dagens redaksjonelle ledelse ikke hefter for gårsdagens linje, la fortiden svare for seg selv.

På den andre siden har det ikke skjedd noe linjebrudd i Vårt Lands tilnærming til
 temaene Tvedt er opptatt av. Vår nåværende sjefredaktør Åshild Mathisen var lederskribent i
 deler av perioden Tvedt analyserer, det samme var både politisk redaktør Berit Aalborg og jeg selv. For ikke å nevne at den som har skrevet mest om temaet, vår tidligere samfunnsredaktør Erling Rimehaug, fortsatt er kommentator hos oss.

I tillegg mistenker jeg at
 Tvedts påstander om Vårt Land er symptomatiske for hans behandling av kilder generelt. Det gjør det litt interessant å se nærmere på dem.

Seriøs religionskritikk

I stedet for det angivelig totale fravær av islamkritikk skal vi ha «gjentatt «som et mantra» at «det viktigste av alt var ikke å kritisere fordi det kunne føre til stigmaer som igjen kunne føre til islamisme».

Men hva betyr for eksempel å kritisere islam, eller islamske trossetninger? Tvedts syn på 
islamkritikk minner om nyateismen, som tror den kritiserer selve kristendommen når den i realiteten bare krangler med marginale fundamentaliske retninger. Hvis ikke en historieprofessor forstår at religion ikke finnes i en «ren form» og at kritikk derfor må være spesifikk og presist adressert, hvem skal da forstå det?

Hvis Vårt Land drev den typen religionskritikk Tvedt har lett etter, ville vi vært useriøse. I perioden Tvedt nevner finnes derimot mange eksempler på at Vårt Land har kritisert både 
islamske staters og norske muslimers forhold til menneskerettigheter som religions- og ytringsfrihet, samt en rekke tradisjoner innenfor deler av den islamske kultursfæren, som heldekkende hodeplagg, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og æresdrap. For ikke å nevne at vi har kritisert islamisme og salafisme i ulike avskygninger.

I lys av dette er selvsagt påstanden om at for Vårt Land var «det viktigste av alt ikke å kritisere fordi det kunne føre 
til stigmaer» helt meningsløs.

Derimot ville det vært litt underlig å rette kritikken mot 
islam eller muslimer generelt når vi stadig – i samme periode – også intervjuet muslimer som målbar den samme kritikken. De hentet for øvrig argumenter fra den samme Koranen som Tvedt etterlyser et oppgjør med.

Analyser

Vi skal videre aldri ha vært opptatt av historiske analyser om den betydningen politiske forhold i Midtøsten har hatt for utvikling innenfor islam. Det er mulig disse analysene ikke først og fremst har skjedd i den smale spalten som har tittelen leder. Selv har jeg tilgode å se en eneste artikkel på fire-fem avsnitt av Terje Tvedt som gjør noe forsøk på det samme. Om han hadde forsøkt, antar jeg at analysen ikke ville fungert innenfor den sjangeren som en avis kaller leder.

Derimot har vi hatt en rekke analyser av denne typen skrevet av våre kommentatorer, spaltister og kronikører, ofte på den framskutte plassen som ligger to centimeter til høyre for lederartikkelen. Men de er ikke med i Tvedts nærlesning.

Men det mest bemerkelsesverdige ved Vårt Lands lederartikler, skriver Tvedt, er at «de ikke stilte noe seriøst spørsmål om det kunne finnes trekk i den islamske religionen, eller i den islamske tradisjonen, som kunne gi grunnlag for IS eller for islamsk terrorisme».

Jeg kunne nevnt lederen den 17. november 2015, som ikke spurte, men tok et klart oppgjør med dem som hevdet at islamsk vold og terror «ikke har noe med islam å gjøre»: «Det er avgjørende at muslimer, og ikke minst muslimske ledere og lærde, går i seg selv etter slike grufulle angrepet,» skrev vi.

Nærsynt

Det skjedde imidlertid noen dager etter rammene Tvedt hadde satt for sin granskning, så kanskje det ikke kan forventes at han skal ha fått det med seg.

Men lederen den 20. juli 2015, da: «Det er altfor lettvint å si at IS ikke har noe med islam å gjøre. IS begrunner sine handlinger ut fra islams hellige skrifter. Hvis muslimer skal føre en effektiv ideologisk kamp mot IS, er det disse tolkningene som må konfronteres. Det krever kunnskap, men også vilje til å utfordre tradisjonelle oppfatninger som mange muslimer står for».

Også i 2012 og 2013 tar ledere i Vårt Land tydelige oppgjør med de «mange i den muslimske verden» som ikke forstår at «å ta liv er en mye verre handling enn ord og bilder som håner det man holder hellig.»

For å være helt ærlig, professor Terje Tvedt: Jeg tror ikke på deg når du hevder at du har nærlest Vårt Lands ledere. Hvis ikke nærlest betyr lest på en svært nærsynt måte.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Plausibelt

Publisert rundt 2 år siden

Har lest flere imøtegåelser av Terje Tvedt siste bokutgivelse. De er enten angstbiterske eller strever med å finne ubetydelige feil – som kan fremstå som irrelevante – annet enn som anmelderkritiske påpekninger.  Det som har kommet fram så langt er derfor ikke alvorlig nok til at de er desavuerende argumenter mot boka og Tvedts troverdighet. Men derimot framstår dette, som Gjøsund her dokumenterer, interessant og plausibelt.

2 liker  
Kommentar #2

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Islamkritisk?

Publisert rundt 2 år siden

VL er sjølvsagt mot islamistisk terror og kritisk til behandlinga av kristne i Midtausten. Men avisa har ikkje vore skeptisk til innvandring av hundretusenvis muslimar til Noreg og har heller ikkje framstilt islam som den vranglæra den er, sett frå kristen synsstad. Så seint som for eit par veker sidan sletta debattredaktøren eit islamkritisk innlegg av Jostein Sandsmark her på VD, og samfunnsredaktør Aalborg har nærast sett landets muslimar på linje med jødane under krigen. Eg har sjølv etterlyst ei meir kritisk linje frå VL, på linje med det kriste kyrkjesamfunn blir utsett for. I titals innlegg og kommentarar har eg påpeikt einsidig journalistikk, m.a. her                                         http://www.verdidebatt.no/innlegg/11565996-quo-vadis-vart-land

18 liker  
Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Men avisa har ikkje vore skeptisk til innvandring av hundretusenvis muslimar til Noreg og har heller ikkje framstilt islam som den vranglæra den er, sett frå kristen synsstad.

Det er helt korrekt.  Jeg kan heller ikke se de har forklart og underbygget hvorfor de gjør nettopp det?  Det hadde vært interessant å høre.  

Som kristen og den kristne  forståelsen, samt forpliktelsene som følger med oss da vi ser på budet om nestekjærlighet, så bør eller plikter vi å forkynne Sannheten og det glade budskapet i evangeliet til og for våre nye landsmenn.  

Nestekjærlighet er ikke å legge seg flat for vranglære.  Vi skal heller ikke gå sammen med dem arm i arm.  Det sender feil signal til våre nye landsmenn.

Vi advares jo mot et samrøre med de som har feil tro i skriften.  Og særlig mot de som forkynner vranglære.

Tvert imot er det vår plikt å gjøre det vi kan for å omvende muslimene til Kristus.  Det er den sanneste og reneste nestekjærlighet.  For om de tror på Jesu får de evig liv i paradis.  Og vi gjør det Jesus ber oss å gjøre.  gå ut og fjør alle folkeslag til mine displer.

DNK misjonerer jo i muslimske land - da må de i det minste gjøre det også hos de som allerede er her.  Ordet og Sannheten må forkynnes!

Vi svikter nestekjærlighetsbudet av frykt for å støte noen.  Vi blir jo også advart mot det og forkynne Sannheten. Det ser vi i nyhetene at de ikke må støtes.  All forkynning er borte fra offentligheten og stort sett i TV og radio.  Det er jo blitt fy, fy!

Ser vi litr på hvordan Stefanus, den første martyr, forkynte Jesus, og slik apostlene forkynte Jesus etter oppstandelsen - da må en se i Ordet.

Paulus var til stede ved steiningen av Stefanus.  Apgj 7, 58.  Stefanus klær ble lagt ved hans føtter etter Stefanus var steinet til døde.

Det som utløste raseriet hos jødene var at Stefanus i talen sin viser til at tempelkulten er avsluttet og at Jesus den Oppstandne er det nye og sanne tempel.  Den Jesus som de akkurat hadde henrettet var Gud.

Stefanus fulgte Jesu eksempel. Han overga sin ånd til Herren Jesus og ba om at de som steinet han synden ikke måtte tilregnes dem . Apgj 7, 59-60.

Det viser at det hadde store konsekvenser å forkynne Sannheten i de første kristnes tid.

Det har det dessverre også i dag.  Med det vi ser i nyhetene og her på VD om en stiller spørsmål eller argumenterer med noe som venstresiden og de liberale ikke liker.

Det ser jo ut som ingen er så intolerante som de som mener å være særs tolerante.  Det er svært tolerante ovenfor muslimer, men avskyr de kristne.   Det kommer fort beskrivelser av de kristne om å være hjerterå, fundamentalister, nazister og rasister.  Det er liksom ikke måte på.

Det er ingen forskjell egentlig fra det som skjedde de første kristne for 2000 år siden.

Vi må lære og omvende muslimene som kommer hit.  De som har rett til opphold etter asylinstituttet.  De må lære mer enn norsk.  

 

Tar DNK på seg en slik oppgave å forkynne for muslimer som allerede er her og de som kommer, forkynne gledesbudskapet om frelse i troen på Jesus - vil det etter min forståelse vekke et grasrotengasjement for troen, et grasrotengasjement for kirken, et grasrotengasjement for nestekjærlighetens store bud, som virkelig vil fenge og som vil drive ateismen og sekulariseringen tilbake.  

Som vil gi oss tilbake store gevinster og masse kjærlighet i vårt lille land.  Da tar vi godt vare på framtida for våre etterkommere.

Tør DNK og også VL etterkomme nestekjærlighetsbudet ved å vise våre landsmenn Sannheten og det gode budskap?  Og døpe de i Faderen, Sønnen og DHÅs navn.

5 liker  
Kommentar #4

Lasse Moer

3 innlegg  11 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

"Den Jesus som de akkurat hadde henrettet var Gud." Det står det vel ikke... I følge kirkehistoriker Eusebius var det Ireneus av Lyon som først kom med en slik påstand om at Jesus var/er Gud.

- og kanskje har det at Gud tillot islam noe med akkurat det å gjøre...

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1578 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
17 dager siden / 1177 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
30 dager siden / 965 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 741 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere