Anthony O. Hawke

1

Uff så flaut, Norge!

Nyheten om politiaksjonen på Fitjar går verden rundt. Hva det betyr å gå inn i kirkerom med våpen og batonger?

Publisert: 27. feb 2018

Å vanære eller krenke Gud er for så vidt en sak for de troende. Om du ikke tror på Gud, så tenker du heller ikke at det er nødvendig å følge meningsløse religiøse regler om skikk og bruk i hverdagen og i diverse religiøse kirkerom. Men det har dog vært en allmenn oppfatning i Norge at respekt for hverandre er et grunnleggende viktig prinsipp − noe jeg lært som nyankommen flyktning til Norge i 1986.

Vi har lange tradisjoner her til lands som sørger for et fredfylt forhold mellom stat og kirke. Tradisjonene tilknyttet kirkelige er et godt eksempel på det respektfulle forhold mellom den verdslige makten og den norske kirke. I våpenhuset skulle man legge fra seg sine våpen før man gikk inn i kirken – av respekt for Gud og de troende.


Fred i landet. Da norsk politi brøt seg inn i et kirkerom på Fitjar for å hente ut flyktninger med makt, brøt de også en eldgammel, norsk tradisjon. En tradisjon som har bidratt til å skape en avgjørende balanse mellom statsmakten, kirken og øvrige borgere. Dette handler ikke om partipolitikk, eller om hva den enkelte mener om flyktningpolitikk. Det handler om noe mye større enn det. Dette er rett og slett en hendelse som i gamle dager kunne ha utløst krig i landet.

Å åpne Pandoras eske på vidt gap, om du vil. For før du vet det, ville tillitsforholdet mellom stat og kirken være ødelagt. I verste fall ville Kongen måtte gripe inn for å megle mellom partene for å roe gemyttene. Sinte borgere kunne ha hevnet seg på politiet. Lokale samfunn kunne ha angrepet nabosamfunn som de anså som ansvarlige for en slik alvorlig overtredelse.


Eldgamle tradisjoner. Overdriver jeg? Nei, det mener jeg ikke at jeg gjør. Tradisjonen tilknyttet asyl i hellige steder kan dras helt tilbake til lenge før kristen tid. Grekerne og romerne praktiserte tradisjonen. Rømte slaver og kriminelle fikk oppholde seg i gudenes templer. Fordi disse eldgamle gudene ble ansett som ukrenkelige.

Hebreerne og kristne videreførte disse tradisjonene. Tradisjonen kom til Norge med kristne fra England så langt tilbake som for ett tusen år siden. Forfulgte og fredløse kunne finne trygghet for en kort periode i norske kirker. Selv ikke den modigste konge turte å utfordre kirkemakten ved å bringe med seg våpen eller fysisk tvang inn i gudshus.


Uro og konflikt. Det vil si, helt frem til 23. februar 2018 da politiet i Fitjar i Hordaland fant ut den at denne eldgamle tradisjonen enkelt kunne brytes.

Politiet sier nå at det ikke var et kirkebygg de brøt seg inn i. Biskopen i Bjørgvin er sterkt uenig med politiet. Det er også menigheten som eier bygningen. Og hvem skal vi tro? Kirken eller politiet? Ser vi allerede konturene av en konflikt mellom kirken og statsmakten etter det som har skjedd?

Dette er en handling som det lokale politiet ikke har forstått rekkevidden av. I dag kan vi antagelig se fram til en skikkelig opprydding bak lukkede dører.

Når et hellig rom har blitt vanæret, må det innvies på nytt, krevde erkebiskop Desmond Tutu i mitt hjemland, Sør Afrika. Det er jeg enig med ham i. Politiet kom seg av og til inn i små kirker ute på landet i Sør Afrika − sånn som nå skjedde i Fitjar i Hordaland. Tenk å bli sammenlignet med slike autoritære regimer? Er det greit?


Pass på demokratiet! Politiet på Fitjar i Hordaland har virkelig rotet det til. De aner ikke hva de har satt i gang. Vi rokker ikke ved eldgamle nasjonale tradisjoner uten at det får konsekvenser. Imens advarer jeg: Pass på demokratiet! Det har vi alle sammen et felles ansvar for.

Og nå leser jeg om hendelsen på nettsidene til BBC og CNN. Uff, så flaut, Norge.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Anthony O. Hawke. Gå til den siterte teksten.
Og nå leser jeg om hendelsen på nettsidene til BBC og CNN. Uff, så flaut, Norge.

Ja, alt dette var mer enn flaut !

3 liker  
Kommentar #2

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

Så flott!

Publisert over 2 år siden

Hvis du ikke er invitert inn, så slå deg gjennom dører og vinduer. Innbrudd er vel ordet man bruker om slikt.

Kirkeasyl er ikke bra for noen, men folk går ikke i slikt asyl for moro skyld. Politiet kunne i hvert fall avventet dette bruddet på helligdomsfreden til ankesaken var avgjort. Vi har jo sett flere eksempler på drap og mishandling av folk som er sendt ut før sakene er rettslig avgjort.

Selv er jeg ateist, og har et nokså avmålt forhold til ulike helligheter og helligdommer. Men i forhold til bokstavtro jus, må selv jeg innrømme at vi har godt av noen fredede punkter i vårt samfunn, som gir rom for ettertanke og refleksjon før jussen settes på spissen.

3 liker  
Kommentar #3

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg mener det er prinsipielt viktig å ha en mening om hvilke saker som er "gode" nok til å gi asyl i "hellige hus", og hvilke hus som er gode nok i så måte:

- Jeg kjenner bare til to saksområder de siste tiårene der personer har søkt asyl fra norske myndigheter i norske kirkebygg: Innvandringssaker (for å unngå tvungen utsending fra landet) og barnevernssaker (for å unngå at egne bar tas under det offentliges omsorg). Hvilke andre lovbrudd "gode nok" til at en person skal kunne få fristed i en kirke? Militærnekting (av ikke-godkjente grunner)? Dyremishandling? Hjemmebrenning? Ærekrenkelser?

- Hvilke "hellige hus" er gode nok til at ordensmakten skal holde seg unna? Er det bare kristne kirkebygg som er innafor, eller er moskéer, synagoger, templer også bra nok? Hva med "hellige hus" for oss ikke-troende? Kan man gå i bibliotekasyl eller universitetsasyl?

5 liker  
Kommentar #4

Robin Tande

26 innlegg  3738 kommentarer

Så dette nå

Publisert over 2 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
- Hvilke "hellige hus" er gode nok til at ordensmakten skal holde seg unna? Er det bare kristne kirkebygg som er innafor, eller er moskéer, synagoger, templer også bra nok? Hva med "hellige hus" for oss ikke-troende? Kan man gå i bibliotekasyl eller universitetsasyl?

etter å ha skrevet følgende på en annen tråd:

"Hva med synagoger, moskeer og andre gudshus? Hva med de som kun har forkastet islam og blitt ikke-troende? Vi er i år 2018. Skal kristne ha en eksklusiv beskyttelse og særbehandling? Er du i stand til å forklare hvorfor, og gi meg nødvendig belæring Tor Berger Jørgensen? Er du i tilfelle enig i denne urettferdigheten?"

1 liker  

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1472 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 1046 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 928 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 590 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 537 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere