Redaktør kultur og idé Alf Kjetil Walgermo

Fri kunst i politisk trakt

Det vil vere underleg om det var ei borgarleg regjering som skulle fjerne demokratisk ansvar frå kunstnarorganisasjonane og politisere kunsten.

Publisert: 27. feb 2018 / 429 visninger.

Kan staten bli så ivrige etter å støtte mangfald og demokrati at dei
risikerer å snevre inn mangfaldet og gjere demokratiet ei bjørneteneste? Deltaking, mangfald, inkludering og demokratisering har lenge vore viktige ord i den nordiske kulturpolitikken. Det finst ei utbreidd tru på at kunsten, i tillegg til å vere eit gode i seg sjølv, også kan vere ei brikke i danninga av gode samfunnsborgarar. Kunst og kultur er viktige byggesteinar i demokratiet. Difor ønskjer også politikarane å legge til rette for den byggande kunsten.
Samtidig finst det i Noreg ein lang tradisjon for armlengds
avstand mellom politikken og kulturlivet. Politikarane skal skape gode og føreseielege rammer for kunstnarleg aktivitet, men ikkje trø kunstnarane for nære. I denne pardansen kan ein overivrig politikar fort minne om ein uelegant klumpfot som trampar på delikate kunstnartær.


Stipendstrid

Eit godt døme på det som i mange kunstnarar sine auge var eit dugeleg overtramp, er forslaget frå tidlegare kulturminister Linda Hofstad Helleland om at kunstnarorganisasjonane
sjølve ikkje skal få oppnemne stipendkomiteane som kvart år deler ut kunstnarstipend, rundt 300 millionar kroner.
Den ferske kulturministeren Trine Skei Grande har sett omlegginga av ordninga på vent. Det vil jo unekteleg vere underleg om det var ei borgarleg regjering som skulle fjerne demokratisk ansvar frå kunstnarorganisasjonane og sentralisere makt i ein statleg oppnemnd komité.
Dersom Grande lyttar til kunstnarane, vil ho få eit massivt råd om å droppe ei slik makt­overføring. Biletkunstnar Victoria Pihl Lund er kontaktperson for eit kunstnaropprop som har engasjert breitt i kulturkrinsar. Ho skreiv nyleg i Morgenbladet om tre premiss for kunstnarisk og politisk fridom: at kunstnarane få halde på relativ autonomi frå staten, og at dei får ha fagfellevurdering og langsiktige stipend.


Klam hand

Også i Sverige går debatten, med ein litt annan innfallsvinkel, om statens eventuelt klamme hand over kulturlivet. Fleire kulturarbeidarar klagar den svenske regjeringa for å drive
med ideologisk styring av den statlege kulturstøtta. Forleggaren Kristoffer Lind er blant dei som meiner regjeringa politiserer litteraturstøtta med målsetningar om mangfald, likestilling og interkulturelle perspektiv. Der regjeringa søker mangfald, gjer ho praksis det motsette, lyder kritikken.
Ein annan forleggar, Annika
 Bladh, er blant dei som har trekt samanlikninga til regime som deler inn kulturuttrykk etter passande og upassande. Og slike
regime er det neppe gøy å bli
assosierte med.
Salig røre. Det høyrer med til historia at den svenske kulturministeren Alice Bah Kuhnke (Miljøpartiet) slår tilbake mot kritikken og meiner han er forfeila, ei «salig røre av lausrivne sitat og enkeltformuleringar som blir pusla saman til eit bilete som ikkje samstemmer med fakta», som ho har skrive i eit innlegg i Aftonbladet. Også den litteraturansvarlege i det svenske kulturrådet, Lotta Brilioth Biörnstad, har slått tilbake mot kritikken og meiner at det er skilnad på overordna målsettingar og den konkrete vurderinga av litteratur.
Spørsmålet er likefullt interessant, for det er god grunn til refleksjon rundt korleis politikarane kan formulere kulturpolitiske mål og samstundes la kunsten få vere fri.
Her finst også overføringsverdi til korleis kyrkjene nærmar seg kunsten. Kyrkjene må stå fritt til å formulere mål for det kunstnariske tilbodet dei
ønskjer å gi, samstundes som dei må ha tilstrekkeleg kyrkjeleg takhøgd i møte dei ulike kunstuttrykka.


Mangfaldsåret

Den svenske debatten gir også eit innspel til den norske kulturpolitiske røynda, der konkrete saker ligg på bordet mens framtidas kulturpolitikk skal formast på nytt. Vi har sjølve hatt liknande diskusjonar som i Sverige, til dømes under mangfaldsåret 2008. Då blei det også tematisert korleis den statlege støtta til «mangfald» sat laust, og kor vidt dette bidrog til de facto mangfald eller einsretting.
Visjonar for kulturpolitikken er etterlyst. Og så må politiske mål ikkje kome i vegen for den frie kunsten

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Om å gjøre sin leder god
av
Øystein Blymke
23 minutter siden / 10 visninger
Shoud I stay or should I go?
av
Anders Tyvand
23 minutter siden / 47 visninger
Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 10 timer siden / 378 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 15 timer siden / 112 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 18 timer siden / 80 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 18 timer siden / 35 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 19 timer siden / 124 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 19 timer siden / 185 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82179 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44635 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35545 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28880 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22872 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22498 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22100 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20396 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19445 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 18 timer siden / 80 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 18 timer siden / 35 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 19 timer siden / 124 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 19 timer siden / 185 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 24 timer siden / 389 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
3 dager siden / 361 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
3 dager siden / 3105 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
3 dager siden / 379 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
4 dager siden / 164 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
4 dager siden / 424 visninger
Les flere

Siste innlegg

Om å gjøre sin leder god
av
Øystein Blymke
23 minutter siden / 10 visninger
Shoud I stay or should I go?
av
Anders Tyvand
23 minutter siden / 47 visninger
Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 10 timer siden / 378 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 15 timer siden / 112 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 18 timer siden / 80 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 18 timer siden / 35 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 19 timer siden / 124 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 19 timer siden / 185 visninger
Les flere