Sverre Sævareid

Psykolog
1    2

Folket verda vender ryggen

Publisert: 26. feb 2018 / 351 visninger.

Gjennom tidene har mange folk og kulturar blitt utsletta, eller prøvd fjerna. Indianarane i Amerika er eit døme.Folkemorda på jødar og armenarar er to andre. I Norge (Norden) prøvde ein å rydde ut samisk språk og kultur. Heilt fram til 1970-åra hadde vi program for å få bort tatarane og deira levemåte.
Men meir og meir har slik framferd møtt avsky. Styresmaktene har bede om orsaking. Då rohingya-folket i Myanmar med mord og brann vart drivne til Thailand reagerte verda, som ventande var.

Men i Mesopotania, mellom elvane Eufrat og Tigris, og med Ararat som sitt høgste fjell, der lever eit folk ein framleis fritt kan trakassere: Kurdarane.
Ingen veit kor lenge dei har budd her. Språket deira er indoeuropeisk, som vårt.
Landet Kurdistan finnest ikkje lenger. Det har vore under framandt herredøme sidan 1555. Og medan nabofolket, armenarane, fekk sitt heimland etter første verdskrigen, vart Kurdistan i 1923 delt mellom Tyrkia, Syria, Irak og Iran. Sidan har desse fire landa prøvd å utrydde kurdisk språk og kultur,- slik vi i Norden lenge behandla samane. Protestar frå kurdararne vert brutalt slått ned: folk vert arrestert, fengsla og drepne. Tettstader lagt i grus. Saddam Hussein gassa mange på 1990-talet. Erdogan bomba, mellom andre den tyrkiske byen Cizre i 2015, og 257 kurdarar vart drepne.
I Norge, og andre vestlege land, bur i dag mange kurdiske flyktnigar på grunn av overgrepa.

Den 20 januar i år gjekk Tyrkia over landegrensa til Syria, - og bomba kurdarar i Afrin-provinsen.
I snart 40 dagar har kurdarane hatt Tyrkias hær herjande.
Men reagerer verda på dette overgrepet? - På dette klåre brotet på folkeretten?
Og: vert dette viktig stoff for media? Svaret veit vi alle:Nei, det er mest heilt taust.
Overgretpet mot kurdarane vert lite omtala, - slik det alltid har vore.
I Vårt land skriv Hedda Langemyr, 18 februar, ein artikkel der ho etterlyser debatt om Tyrkia sitt angrep på Syria. Ingen har svara ho.
Dette er ikkje spesielt for Norge. Ingen land bryr seg. Korkje i aust eller vest.
Einskildpersonar, og dei mange kurdiske flyktningane, har teke til gatene og prøvd vekje folk og styresmakter. - Men til lita nytte, så langt.
Kvifor reagerer ikkje FN ? Kvifor krev ingen at kurderane si sak vert teken opp?
Kvifor har Norge og NATO «forståelse» for Tyrkia sitt åttak?
Truleg er svaret at Tyrkia er ein viktig alliert for NATO. I tillegg har Tyrkia den siste tida knytt tettare band til Russland. Både Russland og NATO ynksjer å ha Tyrkia som ven, og er redde for å skyve det frå seg.
Så det korte og brutale svaret er: kurdarane sin fridom vert ofra for å trygge NATO-alliasen og freden for oss andre.
Men kan vi leve med ein slik fred? Har vi rett til å ofre eit folk for vår fred?

 

9 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Roald Øye

212 innlegg  2128 kommentarer

Æres den som æres bør!

Publisert 8 måneder siden

Jeg tror Israel som det eneste land i Midtøsten, har gitt kurderne mer enn verbal støtte.  Det må kanskje holdes hemmelig.

6 liker  
Svar
Kommentar #2

Torgeir Tønnesen

25 innlegg  517 kommentarer

Du har helt rett

Publisert 8 måneder siden

Norge bryr jeg ikke om hverken kurderne eller om Jemen, kun om Syria siden der er terroristgrupper  i Syria som Norge kan støtte. 

Jeg skrev nettopp en artikkel her på VD om Tyrkias bombing av kurderne, - med null respons.

8 liker  
Svar
Kommentar #3

Geir Wigdel

16 innlegg  2060 kommentarer

Behandlingen av kurderne

Publisert 8 måneder siden

og logringen for Erdogan er en skam for Norge og de fleste vestlige land. USA har støttet kurderne i Nord-Irak og i deler av Syria når det har passet egne interesser, for så å vende dem ryggen. Jeg er redd den israelske støtten kommer i samme kategori. Den er opportun så lenge den bidrar til å svekke Iran og/eller Hizbolla. Dersom stormaktene ønsket det, ville etableringen av en kurdisk stat være fullt mulig, men en skal være klar over at det er store interne motsetninger innen det kurdiske området. Det er derfor ikke sikkert en slik statsdannelse ville bli særlig stabil.

5 liker  
Svar
Kommentar #4

Roald Øye

212 innlegg  2128 kommentarer

Israelsk innblanding? Fy!

Publisert 8 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
 Det må kanskje holdes hemmelig.

Israels støtte til kurdernes sak, kjennetegnes ikke ved at støtten er skuebrød og spill for tribunen,  men ved at jødene identifiserer seg med dette statsløse folket. En åpenbar assistanse kunne komplisere hjelpen som sikkert består av våpenleveranser. Det skrives derfor ikke så mye om denne hjelpen i israelske aviser.  

3 liker  
Svar
Kommentar #5

Arne Mørk Midtbø

1 innlegg  12 kommentarer

Kurdistan; et nytt Israel?

Publisert 5 måneder siden

Kurdernes skjebne har paralleller til jødenes. Jeg tror at dersom det hadde blitt oppretta et Kurdistan, kunne et slikt land fått samme skjebne som Israel; stadig utsatt for angrep fra naboland og den/de øvrige befolkningsgruppene som bor innenfor et Kurdistan som ikke er kurdere. 

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6752 kommentarer

Det tror jeg ikke

Publisert 5 måneder siden
Arne Mørk Midtbø. Gå til den siterte teksten.
Kurdistan; et nytt Israel?

Det moderne Israel ble opprettet av immigranter.

Et moderne Kurdistan vil bli opprettet av dem som allerede bor der.

Svar
Kommentar #7

Roald Øye

212 innlegg  2128 kommentarer

Skål for den store forskjellen!

Publisert 5 måneder siden
Arne Mørk Midtbø. Gå til den siterte teksten.
Kurdernes skjebne har paralleller til jødenes. Jeg tror at dersom det hadde blitt oppretta et Kurdistan, kunne et slikt land fått samme skjebne som Israel; stadig utsatt for angrep fra naboland og den/de øvrige befolkningsgruppene som bor innenfor et Kurdistan som ikke er kurdere. 

Etter antall visninger (293 i løpet av 3 måneder) å dømme her på verdidebatt  er kurdernes sak ikke så interessant for norske medier, trolig heller ikke for de  utenlandske. Det er mediene  som kunne ha  skapt blest om dette folkets traurige  skjebne. 

En sammenlikning mellom det kurdiske  og det jødiske folk viser at det er både likheter og minst en stor forskjell mellom dem. Likhetene har blitt påpekt i kommentarene ovenfor, men ikke den store forskjellen:  Den guddommelige dimensjon ved jødiske folk er et enestående fenomen, som det ikke er å forvente at "verden" skal forstå. Likevel er den reell.

Gjermund Frølands påstand om en forskjell treffer ikke helt blink:  "Det moderne Israel ble opprettet av immigranter", skriver han og   "Et moderne Kurdistan vil bli opprettet av dem som allerede bor der".  Det siste kan være riktig, 

Antydningen  om jødenes minimale  tilknytning til landet som  de nå på lovlig vis besitter, er misvisende, for ikke å si, helt feil. Noen av immigrantene fra Europa  var etterkommere etter jødiske diaspora-jøder,  som i  pluss, minus  60 generasjoner  i ca. 2000 år etter utdrivelsene fra Israel,   i henholdsvis  år 70 og 134 e.kr,  søkte tilflukt overalt i verden.  I  alle senere år ved påsketider sang de  om "Neste år i Jerusalem".  og lengtet tilbake. Enestående i verdenshistorien.

Tallet på jøder som uavbrutt gjennom alle år etter  keiser Hadrians forsøk på  folkemord  på  130 -tallet e.kr,  har bodd i landet, er omdiskutert. Det er noen  som har en agenda når et tall skal antydes,  fra 0 til flere hundre tusen, avhengig av når tellingen skal være foretatt. Det  vesentlige  er at det alltid har vært jøder tilbake i løftelandet Israel, og at et imaginært folk, det palestinske,  før 1800-tallet  bare er palestinsk propaganda. Arabere og tyrkere bodde i Palestina i Det ottomanske rike mellom 1517 og 1917. Jødene var også palestinere helt frem til 1920-årene.  I 1964 beslagla Yasser Arafat begrepet til sine formål! Det var en genistrek for den palestinske sak.

Historien om Det britiske mandatområdet er en annen trist historie. 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
mindre enn 1 minutt siden / 2772 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
3 minutter siden / 2772 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
9 minutter siden / 2772 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
11 minutter siden / 21450 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
13 minutter siden / 547 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
18 minutter siden / 2772 visninger
Anders Ekström kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
20 minutter siden / 2772 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
21 minutter siden / 136 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Personlig åpenbaring
25 minutter siden / 3434 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Vi må nytenke islam
36 minutter siden / 449 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
40 minutter siden / 2435 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
42 minutter siden / 2772 visninger
Les flere