Silje Kivle Andreassen

3

Folk flest vet ikke at kirka er engasjert, og det er vår egen feil!

I det siste er det to saker som har fått meg til å tenke at vi som tror må snakke litt høyere utenfor våre egne hellige rom. Eller «heve stemmen» om du vil. For det første er det Kjersti Opstad som nå om dagen kaller seg Kirke-Kjersti. Hun har som prosjekt å besøke 52 kirker i løpet av 2018. For det andre er det min egen erfaring av å bli grundig hørt da jeg for 2 ½ uke siden hevet stemmen for lokalmiljøet der jeg er prest.

Publisert: 25. feb 2018  /  732 visninger.

Kjersti Opstad skriver altså en blogg om kirkebesøkene hun gjør rundt om i Oslo, og hun skriver for «Vårt Oslo». Hun skriver godt og engasjert, og jeg anbefaler alle å følge henne. 4.februar rapporterer hun fra miljømesse i Kampen. Opstad har selv tidligere presentert seg som politisk rød, og når hun er til gudstjeneste i Kampen begynner hun å lure på om kirka er en alliert hun kan stole på. Hun virker overrasket over at kirka har egne klimamål. Hun siterer klimamålene og linker til dem i glede og iver. «Når ble kirken og jeg enige om ting? Er det noe vi har vært lenge? Er kirken en alliert jeg kan stole på? En aktivist, sånn som meg?» Og jeg tenker; ja, Kjersti, selvsagt er kirka opptatt av klima og miljø, vi tror jo at Gud har skapt verden og at vi mennesker er satt til å forvalte den – og at vi er i ferd med å ødelegge det hele. Selvsagt er vi opptatt av klimakampen! Flere av oss preker om det så sant vi har mulighet, vi samler inn penger til folk som er offer for klimaforandringene, vi deltar i underskriftkampanjer og vi oppmuntrer konfirmantene våre til å engasjere seg. Men jeg innser at for den jevne nordmann, som sjelden går i kirka, er det langt fra selvsagt at et slikt engasjement finnes.

 Flere av kirkas stemmer på banen

Når media vil høre hva kirkas folk mener er det som oftest fordi noen kirkeaktive har sagt noe kontroversielt – helst om homofili eller helvete. Når media ønsker seg en kristen stemme i en debatt ringer de Espen Ottosen fra Norsk Luthersk Misjonssamband. Og det virker som om han stort sett har mulighet til å stille i studio. Når det er sagt; jeg har ingenting i mot at Ottosen debatterer – alle stemmer har rett til å høres – men jeg er skeptisk til at hans stemme i en ganske lang periode har fått prege folks oppfatning om hva «alle kristne» mener. At ikke flere kristne er på banen er ikke Ottosens feil. Flere av oss må melde oss på i debatten – også utenom Vårt Land og Dagen. Det er nydelig at kirke-Kjersti blir positivt overrasket over at kirka er opptatt av klima og miljø, men det hadde vært enda bedre om dette kirkelige engasjementet var kjent for folk flest.

 En prest hever stemmen

Så har jeg min egen erfaring av å heve stemmen. Som sokneprest i Holmlia kirke, sør i Oslo, og som mangeårig beboer på dette flotte stedet, ble jeg dypt rystet av en skyteepisode i et boligområde på Holmlia onsdag 7.februar. Få uker tidligere skjedde en episode med knivstikking i det samme området, og etter en ny, alvorlig voldshendelse kjente jeg akutt uro. Onsdag kveld like før kl. 21; barn og ungdom er på vei hjem fra aktiviteter eller fra venner, midt i et fredelig boligområde blir en person skutt. Jeg ble sint og provosert av at noen tillater seg å oppføre seg sånn på vårt område, og jeg ble usikker på hva dette betydde. Er situasjonen i ferd med å forverre seg raskt og dramatisk? Hva blir det neste? I sinne og frustrasjon skrev jeg et brev til byrådsleder i Oslo og til politi-lederen i vårt område hvor jeg ba dem stille på folkemøte på Holmlia og forklare hva som skjer og hva som kan gjøres – og sendte dette på e-post til deres offentlige adresser. Jeg delte også brevet på en facebook-side der «Engasjerte holmlianere» var i gang med å diskutere saken – for å vise hva jeg hadde gjort og oppfordre andre til å gjøre det samme. «Send det til avisene» var det en som skrev. OK, tenkte jeg, og sendte det til tre nettaviser. Den mest lokale av dem publiserte brevet mitt morgenen etter, og snart var sirkuset i gang. NRK ytring ba om en utvidet tekst – og så plukket NTB opp saken. Under et døgn etter skyteepisoden fikk jeg mulighet til å uttale meg i en rekke kanaler.  

 Positiv overraskelse

Reaksjonene i lokalmiljøet var at mange satte pris på at jeg sa ifra, og noen få har gitt uttrykk for at det er litt irriterende at akkurat presten skulle bli hørt så grundig. Flere har vært positivt overrasket over at en prest hever stemmen for et lokalmiljø på denne måten. De fleste forventer åpenbart ikke at kirkas folk skal gjøre akkurat det. Selv kjenner jeg mange kirkelige ansatte som kunne gjort det samme som meg hvis det var de som var prest på Holmlia akkurat nå. Men jeg må innse at det er ikke sånn vi oppfattes av den jevne nordmann.

 Moderne tro er å våge å heve stemmen

Jeg ble grundig hørt. Og jeg tror noe av grunnen var fordi jeg underskrev brevet mitt med «sokneprest i Holmlia kirke». Og det får meg til å tenke at vi som tror kan med stor frimodighet våge å heve stemmen utenfor det hellige rommet, utenfor menighetsbladet og utenfor kirkas nettside oftere. For vi har mye godt å komme med i vår tid. Vi har en tro som kaller oss til å protestere mot urettferdighet og kjempe for nestekjærlighet. Vi som kaller oss kristne må rett og slett bare våge å ta ordet litt oftere, ikke minst når det gjelder helt allmenne saker. Jeg tror at mange kirkelige ansatte kvier seg for å bli oppfattet som «politiske». Jeg tror det er en fare som er overdrevet. Mange saker som det er aktuelt for kirka å uttale seg om går på tvers av politiske skillelinjer. Og skulle noen av oss være så «uheldig» å høres ut som om vi tilhører et bestemt politisk parti tenker jeg at det finnes en mengde mer alvorlige saker enn det. Det dummeste og feigeste vi kan gjøre er å aldri våge å uttale oss om noe som helst. Kanskje er det så moderne troen kan bli, at vi som tror våger å prøve samfunnet og verden på troen vår – og så våger å protestere og si fra når vi ser urett eller mener at noe må ha ekstra fokus. 

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Har De flere oppfatninger om politiske klimateorier som et anliggende for Kirken?

En kirke står fritt til å definere sitt oppdrag. Det er naturlig å engasjere seg i bevaring av miljøet på Jorden. Naturen må bevares, utvikles, gies tilstrekkelige vekstvilkår, skader og virkningene av dem må reduseres. Det er rett og slett naturlig overlevelsesstrategi for mennesket, og for så vidt også kirken. Den norske kirke har hatt sine engasjementer, slik som Nei til oljeboring i LoVeSe. Om jeg var kirken ville jeg ikke ha engasjert meg på akkurat den måten, men det er ingenting som hindrer Den norske kirke å vise et engasjement i hva det skal være. 

I denne tråden handler det om at sognepresten i Holmlia har engasjert seg personlig i enkelte spørsmål knyttet til bl.a. miljøsaken. Det må hun gjerne gjøre. Jeg vil ikke uten videre koble dette opp til forkynnelsen av evangeliet som er sogneprestens primæroppgave, men likevel er det fint at ansvarlige personer i samfunnet engasjerer seg i aktuelle saker. Hvis mennesket er i ferd med å ødelegge sine livsbetingelser ville det være underlig om ikke kirken og dens representanter ga uttrykk for sine holdninger til dette. 

Men alt dette er igrunnen uinteressant for Dem, Leo. De fornekter og fornekter. Saken som sognepresten i Holmlia ser finnes ikke for Dem. Den er ikke der, og som en konsekvens må derfor alt bli bare tull. Når noe ikke er der kan det ikke sies noe meningsfylt om farene ved det. En sak kan ikke både være der og kunne fornektes samtidig. Man må velge, og De har valgt fornektelsen. 

Jeg ser at de trakk frem en fem år gammel artikkel i Dagbladet i en tidligere kommentar. Det er helt unødvendig all den tid NRK i dag offentliggjør en artikkel om endrede temperaturforhold i Arktis. Forskerne forstår ikke helt, men er uroet over de dramatiske endringene. Hvis De vil finner De selv frem til artikkelen. På bakgrunn av slike fenomener som forskerne ikke helt forstår enkeltvis, men som de kan se sammenhenger med andre fenomener i, fortsetter de å hevde at det skjer endringer som ikke går i riktig retning, og at det er dramatisk sett med forskerøyne. 

Som jeg har sagt tidligere forstår heller ikke jeg alle detaljer i klimapuslespillet, men jeg la igjen en oppfordring her tidligere i dag om at man må gjøre noe med det man ser, slik som eksosen fra dieselbilen. Denne kan man vanskelig fornekte, for selv om den er blitt renere, kan man fortsatt se og lukte den. Og det er grunner til at det er innført restriksjoner på den. Jeg har skrevet om dette og andre beslektede fenomener mange ganger, men De har sluttet å svare på det, og når De først henvender dem er det med et livsfjernt spørsmål om det er flere saker kirken bør engasjere seg i mht miljøet. Tidligere uttalte De Dem om Laudato Si som om De hadde lest den. Det viste seg at ved konfrontasjonen hadde De ikke engang åpnet permene. I stedet leser De eldre avisartikler som er utgått på dato. For kirkene er det en balansegang om hva og hvordan de skal prioritere men det må være evangeliet først, dernest hvordan det kan brukes i vår hverdag i dag, og så saker som har betydning for klodens overlevelse. Jeg går ut fra at De egentlig ikke er så veldig uenig i at vi skal forsøke å overleve som best vi kan, og da tror jeg mye av luften går ut av Deres kontrære oppblåsthet. 

1 liker  
Kommentar #52

Carl Wilhelm Leo

16 innlegg  931 kommentarer

Laudato Si.

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Tidligere uttalte De Dem om Laudato Si som om De hadde lest den. Det viste seg at ved konfrontasjonen hadde De ikke engang åpnet permene. I stedet leser De eldre avisartikler som er utgått på dato. F

Interessant , kanskje De er på vei til å bli synsk ?

Her er Laudato Si , slik Vatikanet har lagt den ut på nett og kan leses av alle :

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

 

Kommentar #53

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Interessant , kanskje De er på vei til å bli synsk ?

Her er Laudato Si , slik Vatikanet har lagt den ut på nett og kan leses av alle :

Salig den mann som når han ikke har noe å si lar være. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2235 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1867 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1191 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 890 visninger
Livet er ferskvare
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 831 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 670 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere