Elisabeth Nissen Eide

Jurist
2

Tre virkemidler for et mer inkluderende Norge

Opp gjennom historien har ulike kulturer og trosretninger blitt brukt for å skille mennesker fra hverandre. For å skape et skille mellom «oss» og «dem». Dersom verden skal takle alle utfordringene vi står overfor de neste tiårene må tro kunne gjøre det motsatte: Bringe mennesker nærmere hverandre.

Publisert: 25. feb 2018

Vi har mye på agendaen i vår levetid. Vi skal redusere klimaendringer, ulikhet og fattigdom, og også sørge for helsehjelp og utdannelse for alle. Dersom vi skal klare dette, må mennesker samarbeide godt på tvers av tankesett og ulikheter. Mye arbeid gjenstår i alle verdens land før dette fungerer godt nok. Vi har kommet langt i Norge. Men er vi kommet dit at vi alle anerkjenner og godtar hverandre, uavhengig av tro, kultur og meninger? Jeg mener vi fremdeles trenger større forståelse og inkludering av ulike mennesker i samfunnet, og enkelte holdninger som finnes hos flere nordmenn må endres.

Spesielt tre virkemidler kan trekkes frem for å oppnå et mer inkluderende Norge.

For det første må vi i større grad vise frem bredden av ulike mennesker i samfunnet vårt.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at rundt én av seks nordmenn har flerkulturell bakgrunn. I Norge har vi en fin miks av ulike trosretninger som lever side om side, blant annet kristne, humanetikere, muslimer, buddhister, hinduister og andre religioner og livssyn.

Avstanden mellom mennesker har i den moderne verden blitt kortere. Mennesker som tenker og tror på noe annet enn oss selv møtes oftere, både i det virkelige liv og foran skjermen. I utgangspunktet er dette en fantastisk utvikling. Vi lærer mer om våre medmennesker og vi kan utvikle oss mer enn vi ville ha gjort dersom vi fremdeles var satt i en kultur hvor alle tenker og tror på det samme. Dessverre har utviklingen også først til at noen mennesker frykter hverandre og hverandres kultur og tro. Flere blir blendet av frykten, og ser ikke hvilken enorm styrke som ligger i ulikhet.

På Valentinesdagen 14. februar publiserte Rema 1000 en film hvor kjøpmann Lina viste frem et tilbud på blomster. Lina bar hijab, og Rema 1000 endte med å måtte slette over 100 kommentarer på grunn av hetsende innhold. Rema 1000 forteller at de valgte akkurat denne kjøpmannen fordi hun gjorde seg godt foran kamera. Hodeplagget hadde ingenting med budskapet i filmen å gjøre, men enkelte holdninger som finnes i landet vårt ble synliggjort. Lina og Rema 1000 taklet situasjonen på en god måte. De konkluderer med at dersom dette er reaksjonen til mange nordmenn, da må det bli mer vanlig for virksomheter og organisasjoner å vise frem alle sine dyktige medarbeidere.

Selv om holdninger ikke kan endres over natten, tror jeg likevel det er fullt mulig å oppnå større forståelse og inkludering dersom mangfoldet i Norge vises frem i større grad offentlig. Det betyr at vi trenger flere virksomheter og organisasjoner som gjør som Lina og Rema 1000, og stolt viser frem flere av sine medarbeidere. Dersom virksomheten ikke representerer bredden i det norske samfunnet, så må noe gjøres i virksomhetens rekrutteringsprosesser. Vi trenger også større variasjon av ulike kulturer, tro og mennesker i våre folkevalgte organer. Akkurat nå er det ingen av våre statsråder, og kun svært få statssekretærer i regjeringen med flerkulturell bakgrunn.

Dersom virksomheter, organisasjoner og våre folkevalgte organer viser frem bredden som finnes i det norske folk i større grad, kan de spille en viktig rolle i å gjøre nordmenns holdninger mer inkluderende i lengden.

For det andre må vi gjøre noe med språket vi bruker om våre medmennesker.

Vi kan ikke bruke ord som skiller mennesker fra hverandre, og som skaper splid mellom ulike tankesett og trosretninger i samfunnet vårt. Landets kommentarfelter, som er laget for at vi alle kan ytre våre meninger og debattere ulike temaer, fylles opp av noe helt annet. Noen nordmenn viser hat og uvilje til å tolke budskapet som ytres i beste mening. Retorikk som fører til mistenkeliggjøring av ulike grupper av nordmenn brukes også i politikken, hvor det med fordel kunne vært brukt et annet språk for å fremme bedre forståelse og inkludering.

Kongen vår, i sin egen jubileumstale i 2016, sa det veldig godt:

«Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.

Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.

Med andre ord: Norge er dere.

Norge er oss.»

Tenk om alle kunne snakke slik, for å binde oss sammen og anerkjenne ulikheter som en styrke. Språket vi bruker bør fremme inkludering og menneskeverd for alle. Dersom både mannen i gaten og våre politikere er villige til å bruke et vennligere språk om mennesker som tenker og tror på noe annet enn dem selv, så kan vi komme langt.

Et tredje virkemiddel er å fremme bedre integrering.

Hver enkeltperson i Norge har selvstendig ansvar for å inkludere og ønske nye nordmenn velkomne. Selv om mange integreringstiltak bestemmes av politikerne våre, betyr ikke det at alle andre fraskriver seg ansvaret for å selvstendig bidra til god integrering.

Hver enkelt kan finne sin måte å bidra på. Mange frivillige organisasjoner og initiativer legger til rette for at de fleste kan bidra som privatpersoner. Flere kan blant annet melde seg som frivillig til å lære bort norsk. Språk er avgjørende for at vi skal forstå hverandre, og fører til at flere med flerkulturell bakgrunn ta en aktiv del i det norske samfunnet. Hva med å invitere en flyktning som har kommet til Norge på middag? Det er en flott måte å skape broer mellom ulike kulturer og trosretninger på. Det er litt vanskeligere å frykte andres kultur eller tro dersom du spiser middag med et hyggelig menneske som kan fortelle litt mer om sin bakgrunn og tankesett.

Dersom vi alle gjør vårt for å gjøre integreringsarbeidet i Norge best mulig, så vil mennesker føres nærmere hverandre og forstå hverandre bedre.

Moderne tro kan bringe mennesker sammen gjennom forståelse og åpenhet. Uansett tro eller mangel på tro, så har vi alle godt av å lære mer av mennesker som tenker annerledes enn oss selv. Moderne tro er å bygge broer mellom ulike kulturer og trosretninger. Mitt store håp er at alle nordmenn, og alle mennesker over hele verden vil se verdien og styrken i ulikhetene våre.

Jeg heier på alle som er villige til å gjøre sitt for at Norge skal bli enda mer inkluderende. Bare slik kan vi nå utfordringene vi står overfor i verden fremover.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Silje Kivle Andreassen

3 innlegg  12 kommentarer

Helt enig!!

Publisert rundt 1 år siden

Dette er så godt sagt. Jeg er helt enig. Vi må ta ansvar på ulike nivå. Mer Rema 1000 og Lina - helt til vi ikke lenger tenker på hvordan folk ser ut. Flere statsråd med ulik bakgrunn - og mer av kongens tale! Og ikke minst må hver og en av oss gå i oss selv og tenke etter hva vi kan gjøre for å bidra til integrering. Integrering er hele samfunnets oppgave. Ikke bare staten, ikke bare de som kommer fra en annen kultur og skal integreres - men alle. Takk for god utfordring! 

1 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

8 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Elisabeth Nissen Eide. Gå til den siterte teksten.
Jeg heier på alle som er villige til å gjøre sitt for at Norge skal bli enda mer inkluderende. Bare slik kan vi nå utfordringene vi står overfor i verden fremover.

Mange nordmenn gjør mye for å legge til rette for integrering og enorme summer av skattebetalernes penger blir pøst ut. Men der er et hovedproblem som du helst ikke vil bruke trykksverte på da det vil ødelegge idyllen og gjøre at du kunne komme til å si noe sant om "utfordringene", eller rettere sagt problemene.

Problemet er i hovedsak islam og den ideologi og frihetsberøvende kultur den forårsaker i alle vestlige samfunn der den får fotfeste. De fleste ser dette. Også kristne bør kunne si noe sant om dette uten at hele selvbildet tar skade.En vesentlig side ved kristendommen er at den taler sant om menneskenaturen og ikke legger opp til utopier. 

Multikulturens eventuelle gode sider kan ikke manifistere seg i noen større grad når islam fredes og får spille førstefiolin. Islam tåler ikke multikultur. Den kan bare trives som monokultur. Integrering er derfor ikke noe som islam beskjeftiger seg med og som i stort sees på som problematisk for klassisk troende muslimer. 

Ditt narrativ om hvor godt dette skal gå bare nordmenn foretar en moralsk opprustning og setter alle kluter til står etter min mening ikke til troende.  

1 liker  
Kommentar #3

Elisabeth Nissen Eide

2 innlegg  5 kommentarer

Godt å høre!

Publisert rundt 1 år siden

Det er så godt å høre Silje, takk for tilbakemeldingen. At alle kan bidra med sitt som privatpersoner er så viktig. Ser flere og flere som engasjerer seg frivillig og ønsker å gjøre en innsats, det er veldig positivt. I tillegg kan vi få til mye bra med både små og store endringer i virksomheter og i de folkevalgte organene. Der tror jeg også det skjer noe om dagen, sakte men sikkert begynner omverden å kreve at virksomheter gjør mer for verden rundt seg. Ser frem til god dialog i samfunnsdebatten videre!

Kommentar #4

Elisabeth Nissen Eide

2 innlegg  5 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Takk for dine innspill Kåre. Her er det mange ulike meninger, og det er positivt at alle meningene kommer frem. Bare sånn kan vi bevege oss videre! Kronikken min handler om at alle religioner må gjøre sitt for å nærme seg hverandre, det betyr både kristendommen, islam og alle andre religioner. Her ligger det selvsagt utfordringer, men også mange muligheter. Jeg er så heldig å kjenne mange fra ulike kulturer og religioner som ønsker å bedre integrering, og det gjør meg veldig håpefull for fremtiden. Ønsker deg en god dag videre!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere