Linda Fisher-Høyrem

1    0

Topptung tro

Hvordan man forstår trosbegrepet får noe å si ikke bare for debatter om tro, men også for spørsmål om kvinners manglende (?) deltakelse.

Publisert: 25. feb 2018 / 197 visninger.

I utlysningsteksten til Vårt Lands kronikkkonkurranse for kvinner blir vi utfordret til å skrive om ”moderne tro”. ”Folk tror mindre enn før” blir det påstått. Men trosbegrepet kan forstås på flere måter, og disse er med å forme debatten, både om tro som sådan og om kvinners bidrag til det som har med tro å gjøre.

Man kan forstå tro som noe proposisjonelt. Det vil si faktasetninger, enten bevisste eller ubevisste, som man kan velge å si ja eller nei til og som er sanne eller usanne. Tro er da det bevisste tilslaget vi gir til påstander om verden som vi bruker til å navigere og forstå våre omgivelser. Fakta er noe vi kan si er rett eller galt. Denne måten å forstå tro lager ofte en dikotomi mellom tro og fornuft, og forholdet mellom disse blir noe man må ta stilling til. Tro blir noe man debatterer for å bevise eller legitimere.

Eller man kan forstå tro som en mental representasjon. Slik forståes begrepet ofte i psykologien, der det er noe som forårsaker eller forklarer adferd. Her er tro informasjon vi bevisst eller ubevisst bruker for å organisere, fortolke og gi mening til verden. Her kan man også forstå tro som relatert til noe transendent. Her er poenget at det finnes en mening i den mentale representasjonen som gjør at den viser til noe utenfor seg selv.

Utfordringen med disse forståelsene av tro er at de er veldig topptunge. De legger troens tyngdepunkt i det mentale, det som har med sinnet (eller sjel eller ånd) å gjøre. Det gjør dem sårbare for mange av problemene som diskuteres i sinnsfilosofi, som spørsmålet om hvordan mentale representasjoner kan påvirke kroppen, eller hvordan kroppen kan produsere noe immaterielt, eller hvorvidt det mentale i det hele tatt kan skilles fra de fysiske prosessene vi kan måle i hjernen.

Men filosofer som George Lakoff (Philosophy in the Flesh), Ian McGilchrist (The Master and His Emissary), og Raymond Tallis (Aping Mankind) poengterer at menneskelige kapasiteter som forestillingsevne, kognisjon, hukommelse, emosjoner, persepsjon, evne til å predikere, og kommunikasjon utgjør grunnlaget for intensjonelle tanker og mentale representasjoner. Og disse kapasitetene utvikler seg i samspill med våre kroppslige omgivelser.

Dette gjør tro til noe mer kroppslig, nesten instinktivt, enn i de nevnte forståelsene. Kroppen er premissleverandør for hvordan mening dannes og endres. Tro har ikke med sinnet eller sjelen alene å gjøre, men med hele oss.

Da er ikke lenger det å tro et spørsmål om å bekjenne seg til et sett med faktasetninger – ja eller nei, for eller mot. Tro er noe affektivt som kommer før fortolkning og meningsbrytning, som handler mer om ryggmargsrefleks enn om bevisste rasjonelle tanker. Det er et bakteppe med tillærte tanke- og adferdsmønstre, assossiasjoner, preferanser og forutantagelser som er betinget at sansning og sosial kontekst.

Tro er noe som kommer til uttrykk gjennom deltakelse og gjentagelse av handlingsmønstre vi har blitt vant til over tid. Vi tror med kroppen vår. Legemliggjøring, eller embodiment, kalles det i filosofien. Inkarnasjon kalles det i kristen tradisjon, der tanke og fornuft – Logos – er manifestert som et spesifikt kroppslig menneskeliv. Der Gud forstår hva det vil si å tro, å ha et sted å stå fra.

Hvis vi heller forstår tro som først og fremst noe kroppslig og praktisk, så er det meningsløst å si at ”folk tror mindre enn før”. Det er heller ikke sånn at kvinner ikke ”hever stemmen” i spørsmål som angår tro. Det er heller sånn at den abstraherte ”offentligheten” der debattene raser om for eller mot, ja eller nei, faktisk forutsetter en forståelse av tro som ikke er den beste.

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Debatten og dei gode gjerningane
av
Sofie Braut
rundt 17 timer siden / 365 visninger
2 kommentarer
Prestasjon & relasjon
av
Maria Stensvold Ånonsen
rundt 17 timer siden / 146 visninger
2 kommentarer
Tilsyn med vitnesbyrd
av
Vårt Land
rundt 18 timer siden / 240 visninger
2 kommentarer
Gryende helgenkult
av
Caroline Serck-Hanssen
rundt 23 timer siden / 179 visninger
1 kommentarer
Et sprang i tiden
av
Arild Vøllestad
rundt 23 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
En trøstesløs fase
av
Svein Takle
rundt 23 timer siden / 69 visninger
1 kommentarer
Hemmelig synagoge i Metodistkirke
av
Peder Borgen
rundt 23 timer siden / 137 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Debatten og dei gode gjerningane
av
Sofie Braut
rundt 17 timer siden / 365 visninger
2 kommentarer
Prestasjon & relasjon
av
Maria Stensvold Ånonsen
rundt 17 timer siden / 146 visninger
2 kommentarer
Tilsyn med vitnesbyrd
av
Vårt Land
rundt 18 timer siden / 240 visninger
2 kommentarer
Gryende helgenkult
av
Caroline Serck-Hanssen
rundt 23 timer siden / 179 visninger
1 kommentarer
Et sprang i tiden
av
Arild Vøllestad
rundt 23 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
En trøstesløs fase
av
Svein Takle
rundt 23 timer siden / 69 visninger
1 kommentarer
Hemmelig synagoge i Metodistkirke
av
Peder Borgen
rundt 23 timer siden / 137 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Morten Andreassen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 5 timer siden / 7149 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 5 timer siden / 760 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 5 timer siden / 7149 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 5 timer siden / 760 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 5 timer siden / 760 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Prestasjon & relasjon
rundt 5 timer siden / 146 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 6 timer siden / 760 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 6 timer siden / 760 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 6 timer siden / 760 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 6 timer siden / 760 visninger
Robin Tande kommenterte på
Prestasjon & relasjon
rundt 7 timer siden / 146 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 7 timer siden / 760 visninger
Les flere