Hans Birger Neergård

19

Evolusjon og Påske

Kan noen hjelpe meg å forstå evolusjon og lidelse? Hvorfor lar Gud uskyldige dø og mordere leve?

Publisert: 24. feb 2018


«Det er de beste som dør», skrev Nordahl Grieg under siste verdenskrig. Slik er det også i Ur-historia som leses i kirkene nå i oppkjøringa til påske. Den gudfryktige Abel som hadde Herrens velbehag, ble den første martyr vi kjenner. Den som fikk beskyttelse mot farlige folk, var morderen Kain. Han ble også velsigna med et langt liv, kone, barn og suksess som grunnlegger av en hel by. Ulydighet mot Gud og syndefallet til tross, Adam og Eva ble også velsigna med et langt liv. De døde ikke den dag de spiste av det forbudte treet, selv om det var Guds ord og en akutt fare. For fristeren brukte det han visste om Gud til sin fordel; han visste at Vår Herre er langmodig og full av nåde mot syndere.

 

Darwin kjente sin bibel; slik som flere vitenskapsmenn hadde han studert teologi. I siste utgave av «Artenes Opprinnelse», skrev han at Gud skapte naturlover som kunne frembringe dyr og mennesker ved evolusjon. Leser vi Bibelen ordrett og med respekt, ser vi at Darwin hadde rett. Den Hellige Skrift begynner med to forskjellige skapelsesfortellinger. De lar seg ikke klippe og lime til ei fortelling der alt foregår på 6 dager. Slik utfordrer Bibelen oss til å tro dem begge som de paradoksale lignelsene de er. Begge er like viktige. Dermed utfordres vi til å sammenligne og drive forskning. Vitenskapen starta da Adam fikk beskjed om å gi dyra navn. Da måtte han drive feltstudium. Darwin fortsatte arbeidet.

 

Alt var skapt svært godt. Men betyr det at alt var fredelig og harmonisk i paradis? På sitt ærlige vis forteller Bibelen at kampen for tilværelsa rådde grunnen allerede fra begynnelsa av, og ikke bare etter syndefallet. At slangen var det listigste av alle dyr, forteller at det var flere listige dyr i Edens hage. Og som ikke det var farlig nok, planta Gud i tillegg et livsfarlig tre. Spiste Adam og Eva av det skulle de dø samme dag. Advarselen viser at døden var et kjent fenomen. Hadde det å dø vært noe ukjent, hadde advarselen vært uforståelig og meningsløs.

 

Det var med vitende og vilje at Gud planta treet midt i hagen og ikke i et bortgjemt hjørne eller skjult bak et gjerde eller vokta av kjeruber. Resultatet; syndefallet var forutsett, slik Bibelen forteller om Guds frelsesplan før verdens grunnvoll ble lagt. Alt dette overgår min forstand. Jeg bruker derfor min rett som troende til å klage til Skaperen over all lidelse evolusjon og den sterkestes rett forårsaker.

 

Like lite som jeg forstår Gud, like lite begriper jeg meg på folk som ønsker å ha ulv og andre rovdyr gående fritt ute i naturen. For meg er det ubegripelig at noen betrakter det som godt og rett at svake individer må bukke under. Hvorfor er evolusjon viktigere enn all den frykt og lidelse den forårsaker? Håper noen som elsker frittgående rovdyr kan forklare det. Forhåpentligvis kan ditt svar kaste lys over hvorfor lidelse og kamp er så viktig i Guds skaper- og frelsesverk.

 

Ellers er også jeg fasinert av store rovdyr. For selv om de må drepe for å leve, er de ikke alltid ufølsomme lystmordere. Jeg har sett og opplevd hvordan de noen ganger kan la nåde gå for rett. Kjærlighet og omsorg er viktig for evolusjonen.

 

I tillegg forteller Guds ord om ei framtid da ulv og lam skal beite fredelig sammen. Derfor er påska viktig for meg. «Det er de beste som dør». Ja, og Jesus var den aller beste. Han gav sitt liv for oss alle og hele skaperverket. Jeg gleder meg til gudstjenestene der vi kan takke for at han gikk inn i all verdens lidelse, døde og sto opp til et nytt liv. Et liv der saligprisningene i Matteus 5 gjelder for hele skaperverket som vrir seg i smerte og lengter etter Jesu Kristi dag. Det inkluderer Abel, alt og alle som lir urett: «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetsskyld, for himmelriket er deres.». God fastetid og påske!

Mvh Hans Birger Neergård

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er nok ikke alt vi skal eller kan forstå av dette evolusjonære skaperverket. Jeg har selv også undret meg stort over at livet i seg selv består av å spise og å bli spist, fra de aller minste, usynlige partiklene vi er, og består av, til de store, vakre rovdyrene, som også er avhengige av å spise andre for å leve.

Leve og dø for at livet selv skal fortsatt bestå er nok podet inn i ethvert levende, lite eller stort, mirakel i verden. 

Ha en kjempefin dag, og fortsett med å undre deg over dette fantastiske livet.

1 liker  
Kommentar #2

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Ulv

Publisert over 2 år siden

......like lite begriper jeg meg på folk som ønsker å ha ulv og andre rovdyr gående fritt ute i naturen.

Det skulle ikke ha noe med balanse i naturen å gjøre.Hva skjer om en fjærner alle rovdyr tro?

1 liker  
Kommentar #3

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.

Like lite som jeg forstår Gud, like lite begriper jeg meg på folk som ønsker å ha ulv og andre rovdyr gående fritt ute i naturen. For meg er det ubegripelig at noen betrakter det som godt og rett at svake individer må bukke under. Hvorfor er evolusjon viktigere enn all den frykt og lidelse den forårsaker? Håper noen som elsker frittgående rovdyr kan forklare det. Forhåpentligvis kan ditt svar kaste lys over hvorfor lidelse og kamp er så viktig i Guds skaper- og frelsesverk.

 

Ellers er også jeg fasinert av store rovdyr. For selv om de må drepe for å leve, er de ikke alltid ufølsomme lystmordere. Jeg har sett og opplevd hvordan de noen ganger kan la nåde gå for rett. Kjærlighet og omsorg er viktig for evolusjonen.

 

vel, rovdyr vill være en del av dette med å opprettholde en balanse, men de vill også ta ut av dyr som er syke/skadde, og dermed redusere lidelse.1 liker  
Kommentar #4

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det ser ut til at alt levende har livets rett ... inntil ett annet levende vesen føler sult og tar for seg av sin livrett. Merkelig dette her.

Ja, mange arter av tidligere levende individer ... også blant sapiensere ... har måttet bukke under; nevner for eksempel neanderthalensis, Homo rudolfensis, Homo erectus m.fl. Verden går videre uten dem.

1 liker  
Kommentar #5

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Flere

Publisert over 2 år siden

av de menneskerasene som er utdødd lever videre i oss.Det moderne mennesket har genetisk arv fra flere,som neadertaler,denisovans og andre arkaiske fortids mennesker.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere