Signe Sandvig

1

Kjærlighet og valg

Vi er skapt av den samme kraften, uansett hva vi kaller den. Gud, Allah, Kilden, Great Spirit eller Mor. Gjerne Far. Denne kilden som bare ER.

Publisert: 21. feb 2018

Jeg tror på kjærligheten. Kjærlighet er blant annet bånd mellom mennesker, og jeg tror at bånd mellom mennesker er det som skal redde verden. Jeg tror på at mennesker selv definerer disse båndene. Kjærlighet er ikke noe vi blir utsatt for, eller noe som rammer oss. Kjærlighet er et valg, en holdning, en følelse vi opplever overfor eksempelvis en annen person.

Det sies at hvis vi går 18 ledd ut til siden, vil alle mennesker i verden være forbundet med hverandre. Men vi trenger ikke å gå 18 ledd ut til siden. Vi er forbundet med hverandre!

Vi har så mye til felles at fellesskap mellom alle mennesker kunne ha vært en selvfølge. At vi er gitt et liv på jorda, har vi til felles. Våre lengsler, håp og drømmer er ikke så ulike, og vi har alle – eller vi har på et tidspunkt hatt – lengsler, håp og drømmer. Vi har alle en iboende trang til å skape et godt liv for oss selv og våre etterkommere. Vi søker glede. Det er ikke annerledes for meg enn for Ma i Nord-Korea, Antonio i Brasil eller Fatima i Afghanistan.

Vi er skapt av den samme kraften, uansett hva vi kaller den. Gud, Allah, Kilden, Great Spirit eller Mor. Gjerne Far. Denne kilden som bare er. Denne kraften har på ulike tidspunkt pustet liv inn i alle mennesker på jorda. Vi er alle barn av denne kraften, og kraftens egen kjærlighet til alt som er skapt, opphører aldri.

Denne kjærligheten – fra Gud til menneske – er større og dypere enn noe menneske kan fatte. Den omfatter alle sider av oss, og den har lagt inn et dyptfølt ønske om at vi skal elske hverandre og oss selv.

Denne kjærligheten blir ikke svekket av om vi begår lovbrudd, er egoistiske og hensynsløse eller om vi tar et annet liv. Den blir heller ikke sterkere om vi lever et liv i gode gjerninger, bønn og empati. For denne kjærligheten bare er. Den er grenseløs og uendelig i dybde uansett hva som skjer.

Jeg tror at i skaperkraftens kjærlighet til menneskene ligger også et ønske om at vi skal utvikle oss sjelelig, og gjennom det komme nærmere en forståelse av hva kjærlighet er. Det er et sterkt bevis på skaperkraftens kjærlighet til oss at vi har fått fri vilje. For uten fri vilje kan vi ikke utvikle oss.

Det som skal redde verden, er at vi bruker vår frie vilje til å gjøre valg som er forankret i kjærlighet.

Noen ganger er et valg bevisst, andre ganger er det ubevisst, og vi opplever ikke alltid valgsituasjoner som valgsituasjoner. Men hvis vi velger at resonanskassen i oss selv skal være kjærlighet, vil vi gjenkjenne klangen stadig bedre. Forankringen i kjærlighet vil bli en integrert del av oss og vil lyse opp veien for både bevisste og ubevisste valg. Dermed tar vi lange steg på sjelens utviklingsvei.

«Jeg kan ikke bare si opp jobben, jeg må ha noe å leve av. Jeg har ikke noe valg.» Jo, da er det valg å bli værende i jobben. Det finnes jo faktisk mennesker som sier opp jobben selv om de da mister levebrødet sitt. Det finnes mennesker som reiser sin vei selv om de har små barn. Det finnes mennesker som bryter alle konvensjoner. Men de fleste av oss lar være. Mitt poeng er at det også er et valg. Våre liv er en endeløs rekke valg, og det er et uttrykk for at vi har vår frie vilje, som en gudegitt gave og som en endeløs rad av merkesteiner på den vandringen som et menneskeliv er.

Med denne innsikten følger også opplevelsen av ansvar. Hva jeg velger i enhver situasjon, er mitt ansvar. Jeg kan ikke skylde på noen andre, tvert imot får andre kanskje føle konsekvensene av mine valg. På samme måten får jeg føle konsekvensene av andres valg. Mitt ansvar ligger da naturligvis i hvordan jeg forholder meg til den som har gjort valget, og hvordan jeg forholder meg til de konsekvensene som rammer meg.

Det som skal redde verden, er at vi tar ansvaret for våre valg og lar kjærligheten være det styrende prinsipp i de valgene vi tar. Det som skal redde verden, er at vi minner oss selv på hvor forbundet vi er med hverandre. Jeg er skapt av en kjærlighetskraft og jeg er, som alle andre, et uttrykk for denne kjærligheten. Jeg er Guds barn. Skulle jeg ikke da stolt framstå som et bevis på denne kraften? Skulle jeg ikke i alle mine valg hente inspirasjon fra den universelle kilden av menneskekjærlighet?

Skulle jeg ikke, av kjærlighet til og respekt for det skaperverket jeg er, alltid framstå som den jeg faktisk er? Som en religion kjenner jeg dette i hjertet: Jeg vil oppfylle mitt liv ved å leve ut sannheten i meg selv. Jeg vil framstå som ekte i ethvert samspill med andre mennesker. Av respekt for meg selv og kjærlighet til meg selv vil jeg framstå som den jeg er! Vi må alle forholde oss til virkeligheten. Det er sånn vi utvikler oss! Derfor gjør vi urett overfor andre når vi dekker til virkeligheten, uansett hva slags motiv vi måtte ha for det. Her er jeg! Sånn er jeg! Hvis du har problemer med å akseptere at det er sånn jeg er, må du kanskje ta noen grep for å lette din egen situasjon. Kanskje du da til og med utvikler deg!

Er jeg forankret i egenkjærlighet, vil mine valg i livet være preget av det. Hvis grunntanken er at jeg er verd å elske, vil jeg se at også andre er verd å elske. I hvert fall er de verd å bli møtt med positivitet, optimisme og et ønske om at alt skal gå dem vel. (For de få som har gitt ondskapen et ansikt, kan vi i hvert fall ønske at lyset og forståelsen skal komme til dem.)

Løfter vi blikket, er det mye som tyder på at kjærligheten er mangelvare, og det gjelder ikke bare konfliktfylte relasjoner på individplanet. På samfunnsplanet gjelder det for eksempel løgner, kynisme og profittjag i vår del av verden, og det gjelder for eksempel utarming av naturen, kriger og konflikter i andre deler av verden.

Mange organisasjoner yter hjelp til trengende, og mange enkeltpersoner arbeider for forbedring, med kjærlighet til mennesker som drivkraft. Er det nytteløst? Absolutt ikke! Det er betydningsfullt, ikke minst for de som drar direkte nytte av innsatsen.

Men det er betydningsfullt også fordi man som observatør ikke kan forbli uberørt av det. Jeg ser en nabo som bruker noe av fritiden sin på å gi rusmisbrukere et mer verdig liv. Jeg sier til meg selv: Sånn vil jeg også være! Det er en inspirasjon til å se inn i seg selv. Det er en inspirasjon til å oppdage håpet i seg selv.

Vi blir kort sagt inspirert av å observere kjærlighet til mennesker satt ut i praksis, kanskje fordi det slår oss på et dypere plan at menneskeheten hører sammen. Og nettopp denne måten å inspirere hverandre på, å omsette menneskekjærlighet til praksis, er det som kan redde verden.

Ingen skal underkjenne kraften i sitt eget eksempel!

Dermed går det, i min forestillingsverden, en ubrutt linje som starter i vissheten om at jeg er skapt i kjærlighet. Linjen går via egenkjærlighet til en erkjennelse av at menneskeheten hører sammen som én stor familie. Jeg har som mål at denne erkjennelsen alltid skal prege mine holdninger og handlinger, og at vi skal se hverandre og inspirere hverandre på tvers av religion, etnisitet, legning og kjønn.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere