Johan Velten

4    13

BCC trenger mer business

I sin spalte i Vårt Land mandag 19. februar gir Bernt aksel Larsen inntrykk av at BCC har endret sin selvforståelse og sitt syn på andre kristne forsamlinger. Jeg mener dette er falskneri.

Publisert: 20. feb 2018 / 1295 visninger.

Bernt Aksel Larsen forsøker i synspunkt-spalten i VL mandag 19. februar å gi inntrykk av at BCC har skiftet spor og nå plutselig har fått respekt for andre kristne forsamlinger og innser at de kan ha noe å lære av dem. Det stemmer dårlig overens med det som forkynnes på møtene.  Fra tid til annen får jeg tilgang til lydfiler fra deres møter og i disse er absolutt intet som bekrefter det Larsen forsøker å gi inntrykk av. Smiths Venner er like fast i sin tro som før; de er de eneste virkelig kristne. Alle andre er på villspor. 

Gjennom å betale inn store pengesummer til Brunstad kan den enkelte sikre seg en plass i den ypperste åndselite som skal regjere sammen med Kristus i det hinsidige. I spalten skriver Larsen om deres store handlekraft i oppfyllingen av Jesu misjonsbefaling. Handlekraften har etter min forståelse ikke noe å gjøre med den nevnte befaling. Selv fattige familier i India og Afrika må delta i kommersiell virksomhet organisert som dugnader – eller «work-parties» som det så vakker heter i deres terminologi – for å samle inn penger til en religiøs sekt i verdens rikeste land.  Det er dette de kaller misjonering, noe jeg tror resten av det kristne Norge betrakter med hoderystende undring. 

Det er lite trolig at andre kristne forsamlinger vil respektere dette «teologiske ståsted».

Det Larsen skriver i denne spalten i VL står i så grell kontrast til det som forkynnes på møtene, at det må forstås som villedende propaganda. Jeg antar at det ligger kommersielle hensikter bak når han nå later som om man har endret ståsted i forholdet til andre forsamlinger.

Det er en umulighet for Smiths Venner å endre på dette. Tanken om at de utgjør den ypperste åndselite og er den eneste forsamlingen som virkelig har forstått «Gudsfryktens hemmelighet» er den viktigste identitetsmarkøren de har. Dersom de skulle gi opp denne selvforståelsen ville det oppstå en kollektiv identitetskrise de neppe kunne overleve. Så tilnærmingen til «den kristne storfamilien» er nok bare et spill for galleriet, for å gjøre Oslofjord Convention Centre mer spiselig som stevnelokale for andre kristne forsamlinger.

Når Larsen i sin spalte hevder at han ikke finner noe i Johan O. Smiths skriftlige materiale som skulle hindre at BCC kan anerkjenne og lære av mennesker utenfor vår menighet, uttaler han seg mot bedre vitende. Smiths forakt for andre kristne forkynnere og forsamlinger er solid dokumentert i hans egne artikler i medlemsbladet Skjulte Skatter helt fra starten i 1912 og frem til hans død i 1943. Larsen benytter altså spalten i vårt Land til aktiv desinformasjon, noe debattredaktøren Alf Gjøsund utmerket godt vet.  Allikevel får han spalteplass.

Det har ført til at jeg undrer meg over avisens etiske ståsted, og ser frem til å få høre mer om det, men frykter at mitt innlegg raskt slettes fordi det inneholder kritikk av Smiths Venner. Gjøsund kan jo, som i det forrige innlegget han slettet, etterlyse dokumentasjon fra meg som underbygger hver eneste setning i dette innlegget. 

I spalten gjør Larsen seg også til talsmann for kristne verdier.  Det kunne vært interessant å høre hvordan «kristne verdier» går sammen med den hatefulle avvisningen av de som har forlatt forsamlingen og er kritiske til "pengegaloppen". 

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Renate Gulliksen

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Dette er spot on

Svar
Kommentar #2

Alf Gjøsund

125 innlegg  119 kommentarer

Svar til Velten

Publisert 5 måneder siden

Hei Johan Velten, ditt forrige innlegg inneholdt sterke angrep på enkeltpersoner med påstander som i prinsippet er etterprøvbare. Slike påstander må dokumenteres, noe du fikk tid til å gjøre. Vi gikk en med andre ord en ekstra runde. Din tilbakemelding var at du ikke ønsket å legge inn lenker med dokumentasjon, da kunne heller ikke vi ta ansvaret for å publisere det. 

I dette innlegget gir du istedet uttrykk for din manglende tillit til Bernt Aksel Larsens oppriktighet, med begrunnelse i din forståelse av Johan Oskar Smiths teologi og syn på andre kristne, samt det du har hørt av forkynnelsen nå. Dette er din subjektive oppfatning av noe som er sagt og skrevet, og den har du rett til å både ha og ytre. 

Det samme har selvsagt Bernt Aksel Larsen rett til i våre spalter, vi synes faktisk det han skriver er så interessant at vi har invitert ham til å skrive hos oss. I Vårt Land ønsker vi å være en arena for samtalen mellom trossamfunn og resten av samfunnet, og alle saklige ytringer ønskes velkommen i den samtalen. 

Når det gjelder J.O. Smiths syn på andre kristne, er dette veldig interessant. Jeg arbeider spesielt med dette temaet for tiden, og jeg heller nok mer til Larsens oppfatning enn din. Vel var Smith svært skarp i sin avvisning av andre ledere som han sto i teologisk debatt med, men det var også de – i sin debatt med hverandre. Det finnes gode eksempler på svært skarpe utfall for eksempel mellom Thomas Ball Barrat og Erik Andersen Nordquelle – der også tilhengerne av disse får gjennomgå – om spørsmål som man i dag ser nokså likt på i de to bevegelsene. 

På den annen side var det forholdsvis mange innlegg i Skjulte Skatter av forkynnere og teologer som Smith i utgangspunktet var uenig med, blant annet i kristologien. Luther siteres og nevnes for eksempel rundt 50 ganger, såvidt jeg kan se bare med positive fortegn, og hans kjente fortale til romerbrevet ble solgt gjennom Skjulte Skatter. 

Det er også riktig at Smith og Aslaksens lot andre forsamlinger få gjennomgå, men en del tyder på at deres prinsipielt negative syn på organisert forsamlingsliv, betydde en del for disse standpunktene. På den annen side er det en del andre tegn på at de anerkjente andre kristne, man kunne for eksempel omtale hele den delen av kristenheten som de var en del av med en betegnelse som «de hellige». Bildet er dermed langt fra entydig. Jeg lurer på om det er litt for lett å tolke datidens artikler og brev i lys av den langt mer isolerte tilværelsen BCC gikk inn i senere. 

Hører gjerne synspunkter på dette.

Svar
Kommentar #3

Magne Kristiansen

0 innlegg  6 kommentarer

Ut av isolasjonen?

Publisert 5 måneder siden

Jeg er oppvokst i Smiths venner, og i unge år var jeg en flittig leser av skriftene fra menighetens opprinnelse. Og de etterlot ingen tvil, det var Smith som hadde skjønt det. Alle andre hadde misforstått ganske fullstendig, i hovedsak fordi de ikke var villige til å betale prisen. De var gjennomsyret av urene motiver.

Når det er sagt, skjønner jeg Alfs poeng med å tone ned dette og heller fokusere på det som fjerner skillelinjene. For denne selvvalgte, eksklusive isolasjonen som BCC nå befinner seg i er svært uheldig. Den er en kilde til mye konflikt og smerte.

Så jeg ser svært positivt på BCCs signaler om en tilnærming til resten av kristenlandet. Man kan helt sikkert diskutere beveggrunnene, men hovedsaken nå må jo være å få brutt denne ødeleggende isolasjonen. Jeg tror bestemt det vil åpne muligheter for en radikal endring i selvforståelsen, og ikke minst, forståelsen av andre.

Svar
Kommentar #4

Alf Gjøsund

125 innlegg  119 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Magne Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er oppvokst i Smiths venner, og i unge år var jeg en flittig leser av skriftene fra menighetens opprinnelse. Og de etterlot ingen tvil, det var Smith som hadde skjønt det. Alle andre hadde misforstått ganske fullstendig, i hovedsak fordi de ikke var villige til å betale prisen. De var gjennomsyret av urene motiver.

Det er ofte tankevekkende å legge merke til hvordan ens eget ståsted påvirker vurderingen av hvor legitimt det er å bruke sterke ord. For eksempel kan nok startinnlegget i denne tråden oppleves som et enda bedre eksempel på negativ retorikk mot meningsmotstandere enn den forkynnelsen han kritiserer. 

Det er også et viktig poeng at man bare får den ene siden av saken når man leser BCCs historiske skrifter. For 100 år siden var det vanlig i de lavkirkelige miljøene å sette teologisk kritikk av andre miljøer på trykk i egne publikasjoner. Angrepene mot Smith og hans tilhengere sto dermed ikke i Skjulte Skatter, men i Korsets seier, etc. Jeg tror ikke det er rett å si at disse angrepene var mildere i formen enn dem Smith og Aslaksen sto for. 

Selv så sent som i 1950 brukte indremisjonshøvdingen Sofus Anker-Goli ekstremt sterke ord om «Smith-vennene» i sin bok «Sekter i søkelyset». Det var, såvidt jeg vet, ingen i de lutherske som sto opp for «Smith-vennene» i den forbindelse – tvert imot var det gjerne slik man tillot seg å omtale dem man var veldig uenig med. 

Først mot slutten av 1900-tallet begynte Kristen-Norge med formalisert dialog på tvers av konfesjonelle grenser. Da var BCC definert lenger ute på sidelinjen enn man oppfattet seg selv – det mener jeg er fullt dokumenterbart. Det er interessant å tenke seg hvordan bildet ville vært om retorikken var annerledes i utgangspunktet.   

Svar
Kommentar #5

Magne Kristiansen

0 innlegg  6 kommentarer

Tror du på dette selv, Alf?

Publisert 5 måneder siden

Jeg skjønner at du ønsker å komme BCC i møte og dermed toner ned kritisk søkelys, og som nevnt har jeg egentlig stor sans for det.

Men du tøyer troverdigheten til bristepunktet. Hvor ensidig ønsker du å være? Hvor mye vil du lukke øynene for?

Ja, det brukes sterke ord mot BCC, men ikke glem at det også ligger sterke historier bak. Og når du nå toner ned kritikken mot BCC, hvorfor øker du den den andre veien? Dette skaper en ubalanse som det er vanskelig å forstå.

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Alf Gjøsund

125 innlegg  119 kommentarer

En overordnet strategi

Publisert 5 måneder siden
Magne Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Men du tøyer troverdigheten til bristepunktet. Hvor ensidig ønsker du å være? Hvor mye vil du lukke øynene for?

Ja, det brukes sterke ord mot BCC, men ikke glem at det også ligger sterke historier bak. Og når du nå toner ned kritikken mot BCC, hvorfor øker du den den andre veien? Dette skaper en ubalanse som det er vanskelig å forstå.

Du stiller et interessant spørsmål, Magne. Det har selvsagt som bakteppe at jeg nå er redaktør for Vårt Lands religionsdekning, samtidig som jeg har BCC-bakgrunn. Dessuten var jeg for ca 15–20 år siden en profilert kritiker av BCC. Denne rolleendringen er en fair sak, men det er viktig for meg å være åpen om den, slik at leserne kan ha den i mente. Derfor nevnes det i alle kommentarartikler som handler om temaet.  

Som religionsredaktør kan jeg selvsagt ikke opptre som en aktivist og kritiker av BCC. Alle trossamfunn skal behandles på samme grunnlag i Vårt Land. Vi har en strategi for denne dekningen: Vi ønsker å trekke kristne og religiøse minoriteter – inn i den felles samtalen om religionens plass i samfunnet. Vi ønsker å dekke de viktige endringene  som skjer på makroplan i religionsnorge, og forklare bakgrunnen for disse endringene. Vi ønsker å hjelpe leserne til å forstå hvorfor folk tenker og tror som de gjør, snarere enn å vise fram «det rare» ulike kristne tror på til glede for et gjennomsekulært publikum. 

I denne strategien har vi også valgt bort noe, nemlig det som tidligere sementerte oss som en avis for Kristen-Norge som segment. Nå styrer vi utenom mange detaljsaker om kristne aktører nettopp fordi de ikke er viktige i et makroperspektiv. Mens vi før kunne rydde forsiden for en sak om overgrep eller økonomisk utroskap i kristennorge, lager vi nå gjerne bare en bitte liten nyhetsmelding. Derimot kan vi bruke anledningen til å skrive om hvordan Kristen-Norge har hengt etter eller ligget foran resten av samfunnet i synet på slike saker generelt. Andre saker kan vi styre helt utenom, selv om aktørene er kristne menigheter, fordi de tematisk ikke handler om tro og ideologi.

Dette får også betydning for hvordan vi skriver om trossamfunn som BCC, både på nyhetsplass og i våre kommentarer. Endringer og utvikling i BCC er for eksempel viktigere enn enkelte lederes økonomiske disposisjoner, som både er utenfor vårt kompetansefelt og utenfor vår prioriterte tematikk. 

Som redaktør i Vart Land er jeg også kommentator med rett til å mene, men jeg kan ikke opptre som aktivist. Mitt oppdrag er å analysere og forklare, ikke å ta parti. I det oppdraget kan jeg bruke min kunnskap om BCC på en ny måte enn tidligere. Det faller ganske lett for meg, fordi jeg har gjennom en lang periode stått helt utenfor diskusjonen om BCC, både privat og offentlig. Oversikten over hele Religions-Norge, som jeg har fått både gjennom jobben og studier, kaster et nytt lys over bildet, det samme gjør innsikten jeg de senere årene har fått om religiøse minoriteters måte å tenke på. Dette gjør det ganske fremmed for meg å innta en aktivstrolle i møte med BCC. 

Verken jeg eller Vårt Land driver med et taktisk spill med den hensikt å påvirke dem, det ville gjort oss til aktører. Men som nevnt har vi en generell strategi på at vi ønsker minoritetene ut på den offentlige arenaen. Vi tror vi har noe å lære av dem, og vi tror de kan tilføres noe, totalt sett øker det vår felles evne til forståelse og sameksistens. Vår journalistikk om BCC har med andre ord en prinsipiell basis som er forankret i grundige strategidiskusjoner. Linjen følges i møte med alle trossamfunn, ikke bare overfor BCC.

Svar
Kommentar #7

Johan Velten

4 innlegg  13 kommentarer

Jeg ser ikke at VL er prinsipielle

Publisert 5 måneder siden

Jeg har hørt denne forklaringen tidligere Alf, og min undring er fortsatt like stor. Det virker som dere bare legger vekt på hva folk sier, uten å ha noe perspektiv på handlingsmønsteret. Dersom det høres bra ut, tar VL det for god fisk, selv om handlingene er fjernt fra det folk flest ser som kristen moral.  Min kritikk av BCC handler om lederens handlinger. Ord er bare ord og veier lite. 

I senere tid ser jeg at BCC-lederne villig uttaler seg kritisk om tidligere tiders ledere - bortsett fra grunnleggeren selv, JOS, som går fri for all kritikk. 

Nåværende toppledelse i BCC har krenket hundrevis av familier på det groveste og krenkelsene bare fortsetter også i nå-tid.  Et minimumskrav for at jeg skal lytte til det de sier om sin egen fornyelse og modernisering, er at de tar et oppgjør med sin egen fortid – fremfor å skylde på ledere som for lengst er døde.

 Jeg har altså et moralsk ståsted i debatten, mens VL bare forholder seg til talemåter. Jeg oppfatter det som prinsippløst – ikke prinsipielt.  Å innta et tydelig etisk standpunkt er ikke det samme som å være aktivist. Det er å løfte debatten til et mer interessant nivå enn tomme ord.

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Magne Kristiansen

0 innlegg  6 kommentarer

Ikke parti?

Publisert 5 måneder siden

Neida, Alf, jeg forventer ikke at du skal være aktivist. Men jeg trodde du som redaktør så det som en oppgave å løfte frem kritikkverdige forhold i kristen-landet. Det er kanskje her jeg har tatt feil.

Du skriver at du ikke tar parti. Hm. Det er jo dette det er litt vanskelig å se. Jeg syns du later til å være mer opptatt av å kritisere kritikerne enn å løfte frem noe av det kritikken handler om. Det er min ærlige mening. Og hvis du vil vite det, så opplever mange eks-medlemmer dette langt sterkere enn meg. Overfor denne gruppen er du faktisk i ferd med å miste all troverdighet. Hvis det betyr noe for deg og VL.

Det er altså denne ubalansen som virker uforståelig på meg. Og egentlig ganske unødvendig.

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Renate Gulliksen

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Da håper jeg Alf får tilgang på alle skrevne matrialer. En annen ting er at dette handler om flere enn to hovedpersoner. Det er hva et kult system har gjort med mange tidligere medlemmer, 

Erkjennelse av fakta historie, bekjennelse , oppgjør og tilgivelse.


1 liker  
Svar
Kommentar #10

Millard Melnyk

0 innlegg  3 kommentarer

And what isn't subjective, Alf?

Publisert 4 måneder siden

Unnskyld, min norsk er ikke så bra, jeg håper det passer til å skriv på engelsk.

Alf, in your "Svar til Velten", you wrote: "Dette er din subjektive oppfatning av noe som er sagt og skrevet, og den har du rett til å både ha og ytre."

I really hate it when people play that card, implying their opinion is less subjective somehow. All journalism is highly subjective, especially editorials. So let's move past discrediting Velten's information and let's evaluate it instead, alright?

Of course, the mere fact that a person will not or cannot provide supporting evidence/documentation at a certain point in time says nothing about whether such evidence/documentation exists and nothing about whether it adequately supports a given claim or not. Prior to examining it, all judgments about it are premature and ill-conceived.

I have a long, intimate history with Smiths Venner as they were known at the time. I was expelled from the "church" in 1994 after avid involvement for 15 years, including leadership roles. I've followed their progress from small, unknown fringe group to multi-million (billion?) global concern. My ex-wife and my sister and family, all of whom live nearby and refuse any contact with me, remain staunch and adversarial members of the group (which recently rebranded yet once again -- try bringing up brunstad.org and see what happens, lol.)

The hypocrisy, propaganda and double-speak that have been mainstays of Smiths Venner/BCC ever since I got involved in the late 70s would be blatant and clear to any unbiased party, if only they sufficiently informed themselves beyond a superficial examination of public relations materials. Larsen's Vårt Land articles are to serious discussion what infomercials are to documentaries. If you're interested in the truth, Alf, dig deeper than it seems you have. No one ever uncovered the truth by analyzing propaganda and listening to those whose job it is to present their organizations in the best light possible.

As far as Larsen's articles go, I'm surprised you find them "så interessant". I find them great examples of masterful equivocation -- lots of words which, on just a little scrutiny, say very little at all but are designed to evoke allusions and associations that clear-headed thinking shows to be unfounded if not bogus. To me that's not a sign of interesting thinking, but of sub-par thinking dressed up to look like it's not.

By the way,  did you and Velten ever resolve the issue of summarily deleting his post without notice?

Svar

Siste innlegg

Feil om homohat
av
Espen Ottosen
rundt 1 time siden / 48 visninger
0 kommentarer
Mormors vakre­ bønn
av
Paal Andre Grinderud
rundt 1 time siden / 27 visninger
0 kommentarer
23. juli
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 468 visninger
6 kommentarer
Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 20 timer siden / 320 visninger
0 kommentarer
Hetebølgen
av
Vårt Land
2 dager siden / 229 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Feil om homohat
av
Espen Ottosen
rundt 1 time siden / 48 visninger
0 kommentarer
Mormors vakre­ bønn
av
Paal Andre Grinderud
rundt 1 time siden / 27 visninger
0 kommentarer
23. juli
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 468 visninger
6 kommentarer
Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 20 timer siden / 320 visninger
0 kommentarer
Hetebølgen
av
Vårt Land
2 dager siden / 229 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
33 minutter siden / 12267 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Lærte vi noe fra den nasjonale tragedien 22. juli?
rundt 1 time siden / 396 visninger
Tore Olsen kommenterte på
23. juli
rundt 1 time siden / 468 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 12267 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
rundt 1 time siden / 468 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
23. juli
rundt 2 timer siden / 468 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 2 timer siden / 12267 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 3 timer siden / 12267 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
rundt 3 timer siden / 468 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
23. juli
rundt 3 timer siden / 468 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 2353 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
rundt 3 timer siden / 468 visninger
Les flere