Øyvind Davidsen

1    0

Argumentasjon i klimadebatten

Det er vitenskapen vi må forholde oss til, ikke psykologien når vi skal ta debatten om klimaendringene

Publisert: 20. feb 2018 / 1627 visninger.

Klima, hva som påvirker det og hvordan det endres er naturvitenskap, fysikk, kjemi, termodynamikk og mye mer, og er det mest kompliserte man kan gi seg i kast med å studere.

Det er derfor jeg reagerer på innlegget fra klimapsykologen, som drar en viktig debatt over et et helt nytt domene.

Psykologien er så langt fra realfagene som man kan tenke seg, allikevel er det nå psykologien som skal være det nye våpenet i klimakampen, som jeg skal vise i denne kronikken har beveget seg bort fra vitenskapens domene. Tilhengerne av CO2 teorien har hele tiden prøvd seg med en vitenskapelig retorikk, dvs. men har påberopt seg vitenskap, men det har dessverre ikke ført fram, da teorien om menneskeskapte CO2 utslipp som årsak til global oppvarming og klimaendringer ikke lar seg verifisere av vitenskapen.  

Argumentene som er blitt brukt har hele tiden her derfor vært andre enn fra fysikkens verden. Når dette tok av for mer enn ti år siden var kronargumentet Al Gores dramatiske figur, den mye omtalte «hokeykøllegrafen», som var klimasakens største suksess og som solgte inn klimasaken hos politikerne. Men den var ikke oppe til diskusjon, enda nesten alle eksperter reagerte sterkt på resultatet, den varme middelalderen var strøket ut og den viste ingen klimaendringer på 1000 år fram til 1990 tallet. Det var ingen ting å diskutere fikk vi vite, IPCC hadde 1400 «forskere» som sto bak tallene så det var slått fast. Punktum. Det utrolige er at kurven aldri er blitt vitenskapelig dokumentert. Først etter 8 års diskusjon og kamp så underlaget etter hvert dagens lys, og den er nå avslørt som svindel. Når vi er inne på vitenskap som ikke tåler dagens lys, har vi HadCRU temperaturdatasettet som er at av de mest sentrale i klimasaken. Dette er heller ikke vitenskapelig tuftet, og det  visste de selv, forskerne ved CRU. I årevis ble de spurt om å vise de reelle temperaturmålingene som er selve grunnlaget for datasettet og hvordan de har kommet fram til datasettet. Dette ble avvist, med de mest fantastiske unnskyldnhnger,  bl.a. at temperaturene var klasssifiserte data som de ikke hadde lov til å vise. Climategate, e-post lekkasjen fra CRU ved universitetet i East Anglia, viste at de var livredde for å måtte gi disse fra seg og at de heller ville ødelegge dataene enn å offentliggjøre dem. Når FOI (freedom of information act) ble brukt for å få innsyn, «mistet» de dataene, etter sigende når de flyttet til et nytt kontor. Så vi vil aldri få vite hvordan dette temperaturdatasettet er fremskaffet. Noen år inn på 2000-tallet viste målinger at temperaturstigningen hadde stoppet opp. Da begynte NASA å «justere» sitt temperaturdatasett GISS. Målinger tilbake i tid fra hele verden ble justert ned ikke bare en gang men flere ganger, for hele tiden å kunne hevde at kloden stadig ble varmere. Men også disse justeringer mangler vitenskapelig dokumentasjon, både på hva som var feil med en måling f.eks i 1934, og hva som var den rette temperaturen, igjen brudd på vitenskapelig praksis og etikk.

Men klimakampen fortsetter, nå var det slagordet «climate is settled» som ble brukt og fremdeles brukes, ene og alene for å unngå en faglig debatt. Alle kritikere blir angrepet, ikke med vitenskapelige argumenter, men med at de er kjøpt av oljeindustrien, at de er dumme, og satt i bås med holocaustfornektere, månelandingsfornektere og tilhengere av jorda er flat teorien. Men hvis vi skal snakke om fornekting er det er klimaideologene som står for fornektelsen, den varme middeladeren fornektes, at vi har hatt kraftigere stormer, lengre tørker, mer regn og større flommer tidligere fornektes, at vikingene dyrket korn på Grønland fornektes. Den lille istiden på 1600 tallet fornektes osv.

Men hele tiden har skremslene dominert retorikken, vi har vitenskapsmenn som James Hansen som uttalte at kloden koker(!) og at Manhattan vil være under vann i 2018. Andre har hevdet at alt liv slik vi kjenner vil forsvinne. Isen i Arktis skulle være borte senest i 2015. Under klimamøtet i København i 2009 var det Tuvalu og andre stillehavsøyer som sank rett foran øynene våre ble vi fortalt. Innen få år ville vi få tusenvis av flyktninger fra stillehavsøyene. Det har vært en overdøvende taushet om øygruppa i ettertid, mens fakta viser at øya vokser ikke synker, og befolkningen har økt betydelig. Vi skulle få en dramatisk økning i Malaria, snøen på Kilimanjaro skulle være borte nå, isbjørnene dø ut, men fakta er at bestanden er større nå en noen gang  etter at tellinger begynte. Slik kunne jeg holde på. Sannheten er at ingen av skremslene som ble fremsatt IPCCs har slått til. IPCCs spådommer basert på klimamodeller har heller ikke truffet, så de kaller det ikke spådommer lenger men fremskrivninger (projections). Men media fortsetter å presentere de som spådommer. Og selvfølgelig alle skremslene blir nå tidfestet til 2050 eller helst til 2100, slik at de som presenterer de ikke skal bli truffet av sannheten.

Som om ikke det var nok har argumentet de siste årene vært det såkalte konsensus. 97% av klimaforskere tror at menneskeskapte CO2 utslipp er årsaken til «klimakrisen».

Tallet baserer seg på en rapport fra John Cook i 2013, som bommer vitenskapelig både på metode, kriterier og filtrering. Det vil gå for langt å ta et oppgjør med rapporten her, men de som leser rapporten vil fort komme til samme konklusjon som de aller fleste at dette ikke er vitenskapelig eller statistisk korrekt. Oppfordrer alle til å lese rapporten. 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024/pdf;jsessionid=7A015E840E382E518E7763C764921E71.c1.iopscience.cld.iop.org

Konsensus, som nå er det viktigste argumentet er nærmest det motsatte av vitenskap. Konsensus var historisk den oppfatningen som rådet i middelalderen basert på religion og overtro, og som nesten alle vitenskapsmenn slåss mot, Gallileo, Kopernikus, Darwin for å nevne noen. Vitenskapen styres ikke av flertallsbeslutninger og konsensus, disse begrepene tilhører den politiske verden. Vitenskapen har sin styrke og utvikles gjennom teorier som blir verifisert gjennom gjentatte eksperimenter eller målinger, som tilslutt blir akseptert som fakta. Men IPCCs vitenskap har vi sett uttrykt som «overveiende sannsynlig», «nesten helt sikkert» og forskjellige prosentsatser av hva de tror.

Når Albet Eistein lanserte sin relativitetsteori var denne et brudd på den d agjeldende konsensus, og det ble reagert, bl.a. ble det forfattet en bok som som bar tittelen «100 forfattere mot Einstein». Til den hadde han følgende kommentar: «Hvorfor 100? Hvis jeg har feil holder det med 1»

Den vitenskapelige kampen er tapt for klimaideologene, derfor fortsette de med emosjonelle virkemidler. IPCC ga nylig ut en propagandahåndbok der disiplene nå blir bedt om ikke å presentere tall og figurer, men å fokusere på emosjonelle historier til personer som er blitt ofre for klimaendringer. Så dette blir nok bare styggere framover.

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Merker meg at du hevder «konsensus» er det viktigste argumentet fra vitenskapsfolk.

Dette bør du dokumentere, og kraftig, for det er - med respekt å melde - rent oppspinn. 

Merker også at du avfeier HadCRU-datasettet uten kildehenvisninger, og ikke liker NASA GISS. Også det uten relevant debatt. Svakt.

Enda svakere blir det når du utelater å nevne andre datasett, som viser det samme som disse to. Alle datasett, faktisk, viser temperaturstigning på statistisk signifikant nivå. Hvor er denne sannheten å finne i ditt innlegg? Fraværende. 

Du bør også dokumentere at hockeykøllegrafen er tilbakevist. Faktum er (dette begynner å bli et gjentakende tema) at det ikke stemmer. Den er verifisert mange ganger siden 1998. Al Gore var heller ikke forskeren som fremmet den (det var Mann, Bradley og Hughes), så Gore er irrelevant for en relevant debattant. Hvorfor nevner du ham?

Psykologien kommer ikke inn for å forklare klimaendringer. Fysikken tar seg av det. Psykologien ønsker å forstå hvorfor slike som deg ser bort fra fysikken, og heller begår lange innlegg basert på feilaktige og misvisende påstander. 

5 liker  
Svar
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  737 kommentarer

Klimapsykologiens edle kunst.

Publisert 5 måneder siden
Øyvind Davidsen. Gå til den siterte teksten.
Den vitenskapelige kampen er tapt for klimaideologene, derfor fortsette de med emosjonelle virkemidler. IPCC ga nylig ut en propagandahåndbok der disiplene nå blir bedt om ikke å presentere tall og figurer, men å fokusere på emosjonelle historier til personer som er blitt ofre for klimaendringer. Så dette blir nok bare styggere framover.

Takk for en glimrende artikkel :

Selve klimapsykologien er blitt en liten industri for seg selv - her er først et intervju med en av grunnlegerne av Climate Psychology Alliance.

Han kan bl.a.  fortelle"The informing from psychotherapy is a key feature".

Helt klart , med så tynn vitenskap må man ha  hjelpemidler. Dette står ikke på egne ben.

 https://www.youtube.com/watch?v=x57HhcqfInw

Stoler ikke på dem -  jeg har sett bevegelsens hjemmeside :

 http://www.climatepsychologyalliance.org/partners

 Her er et foredrag:

http://www.climatepsychologyalliance.org/publicmedia/documents/articles/Change_agency_day.pdf

Videre har klimapsykologene laget en del håndbøker om hvordan kjettere og tvilere skal overbevises i den rette klimatro ;

"The strategies are drawn from extensive research across a range of areas that psychologists work in, and are written up in the Climate Change Empowerment Handbook. This handbook is for the majority of Australians who are concerned about climate change and accept that it is a serious problem if nothing is done about it."

Her er det mange gode råd og vink til visse herværende  debattanter .

Denne gang truer vi med at menneskeskapte klimaendringer er den største helsetrussel i det 21 århundrede - burde overbevise noen ? 

https://www.psychology.org.au/for-the-public/Psychology-Topics/Climate-change-psychology

Jeg hadde ventet å finne Oslo som en av klimahovedstedene i denne håndboken - "Culture and Climate Change Handbook for City Leaders" - mener EU hadde utnevnt Oslo til miljø eller klimahovedstad for 2019 - av ukjente årsaker. 

Uansett - her er håndboken :

http://www.worldcitiescultureforum.com/assets/others/Culture_and_Climate_Change_Handbook_for_City_Leaders.pdf

Har ofte lurt på hvorfor avisene blåser opp historien om at en eller annen popsanger eller filmstjerne med all sin  faglige tyngde  har uttalt noe om katastrofal global oppvarming .

 Men når verdenskjente klimaforskere som Richard Lindzen eller Willie Soon har vært i Oslo så er det påfallende stille - ikke et  pip i media  om deres klimavitenskap - med flere hundre fagfellevurderte klima-artikler bak seg.

Kanskje noen synes dette begynner å stinke mer politikk enn vitenskap - med eller uten klimapsykologer ? 

 

2 liker  
Svar
Kommentar #3

Tore Olsen

19 innlegg  4555 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Merker meg at du hevder «konsensus» er det viktigste argumentet fra vitenskapsfolk.

Dette bør du dokumentere, og kraftig, for det er - med respekt å melde - rent oppspinn. 

Merker også at du avfeier HadCRU-datasettet uten kildehenvisninger, og ikke liker NASA GISS. Også det uten relevant debatt. Svakt.

Enda svakere blir det når du utelater å nevne andre datasett, som viser det samme som disse to. Alle datasett, faktisk, viser temperaturstigning på statistisk signifikant nivå. Hvor er denne sannheten å finne i ditt innlegg? Fraværende. 

Du bør også dokumentere at hockeykøllegrafen er tilbakevist. Faktum er (dette begynner å bli et gjentakende tema) at det ikke stemmer. Den er verifisert mange ganger siden 1998. Al Gore var heller ikke forskeren som fremmet den (det var Mann, Bradley og Hughes), så Gore er irrelevant for en relevant debattant. Hvorfor nevner du ham?

Psykologien kommer ikke inn for å forklare klimaendringer. Fysikken tar seg av det. Psykologien ønsker å forstå hvorfor slike som deg ser bort fra fysikken, og heller begår lange innlegg basert på feilaktige og misvisende påstander. 

Fordi hele rukkelet er en løgn fra ende til annen.

3 liker  
Svar
Kommentar #4

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Utdyp, er du snill. 

Demonstrer og dokumenter hva som er løgn. Det er svært lite som imponerer mindre enn voksne menn som lirer av seg den slags meningsløshet som du nå gjør - spesielt når all vitenskap peker i retning av at du vanskeliggjør leveforhold for de som kommer etter deg. 

Så, for at jeg skal ha litt respekt for deg - argumenter. Vis at du faktisk tenker, og ikke bare spyr galle i kommentarfelter. 

4 liker  
Svar
Kommentar #5

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Øyvind Davidsen. Gå til den siterte teksten.
Alle kritikere blir angrepet, ikke med vitenskapelige argumenter, men med at de er kjøpt av oljeindustrien, at de er dumme, og satt i bås med holocaustfornektere, månelandingsfornektere og tilhengere av jorda er flat teorien.

Og så ved man at man står overfor en venstrefløj - der henholder sig til intimidering og agitation - i mangel af bedre, må man håbe.

Eller også ved de godt at deres påstande ikke holder - og så er det værre.

Venstrefløjen er inde i en radikaliserende udvikling. Den er stort set ophørt med at deltage i den politiske debat og kræver bare sin politik gennemført og med stadigt mere ekstremistiske midler - herunder ikke mindst radikal begrænsning af ytringsfriheden.

Some never learn...

6 liker  
Svar
Kommentar #6

Tore Olsen

19 innlegg  4555 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Utdyp, er du snill. 

Demonstrer og dokumenter hva som er løgn. Det er svært lite som imponerer mindre enn voksne menn som lirer av seg den slags meningsløshet som du nå gjør - spesielt når all vitenskap peker i retning av at du vanskeliggjør leveforhold for de som kommer etter deg. 

Så, for at jeg skal ha litt respekt for deg - argumenter. Vis at du faktisk tenker, og ikke bare spyr galle i kommentarfelter. 

Galle er alt hva dette fortjener. Hørt på våset i årtier og seriøse fagfolk har gått lei av å argumentere mot regelrett tull.

Nå har det gått religion i tullet - man skal tro på menneskeskapt klima krise. Ikke er klimaet menneskeskapt - det er heller ingen krise. Det er et kjempesvært PK skuespill for bringe den totalitære politikken i front. En diabolsk metodikk for å kue folk generelt inn i et "alle skal med" paradigme.

Skulle jeg komme med argumenter, ville disse bli avvist og referanser ansett som useriøse. Ikke at jeg tror du ofrer et sekund på følgende video, og gjør du det så har du sikkert en del motargumenter som går på moral - og ikke fakta.

Richard Lindzen, Ph.D. Lecture Deconstructs Global Warming Hysteria

4 liker  
Svar
Kommentar #7

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Der var det lite seriøst, ja! Men jeg kan gjøre bedre enn følerier og moral - og lover å gjøre det. 

Frem til det kan du gjerne tenke gjennom hvorvidt det å tillegge motdebattant meninger og forutsi hva de vil si (og avvise det implisitt) er en 1) god debattstrategi eller 2) noe som reduserer troverdigheten din.

Og, når du ser at det er 2) som er rett, tenk over hvordan dette påvirker de argumentene du forsøker å fremme. Vil folk ta seriøst en person som lemper ut ad hominem-argumenter? Om denne så fremmer et seriøst argument, vil det synes? Vil det bli tatt seriøst? 

Svaret er nei, nei og nei. 

Så enn så lenge står du i kategorien «uvitende troll». Der har du plassert deg selv med det du har fremmet her. Jeg skal, som sagt, komme tilbake til det eneste seriøse du har presentert (Lindzen), men tenk gjerne gjennom det faktum at du fremstår som lite annet enn et uvitende troll. 

3 liker  
Svar
Kommentar #8

Tore Olsen

19 innlegg  4555 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Der var det lite seriøst, ja! Men jeg kan gjøre bedre enn følerier og moral - og lover å gjøre det. 

Frem til det kan du gjerne tenke gjennom hvorvidt det å tillegge motdebattant meninger og forutsi hva de vil si (og avvise det implisitt) er en 1) god debattstrategi eller 2) noe som reduserer troverdigheten din.

Og, når du ser at det er 2) som er rett, tenk over hvordan dette påvirker de argumentene du forsøker å fremme. Vil folk ta seriøst en person som lemper ut ad hominem-argumenter? Om denne så fremmer et seriøst argument, vil det synes? Vil det bli tatt seriøst? 

Svaret er nei, nei og nei. 

Så enn så lenge står du i kategorien «uvitende troll». Der har du plassert deg selv med det du har fremmet her. Jeg skal, som sagt, komme tilbake til det eneste seriøse du har presentert (Lindzen), men tenk gjerne gjennom det faktum at du fremstår som lite annet enn et uvitende troll. 

Du skjønner, Lemvik, at klimaet er ikke oppe til debatt - absolutt ikke. Det som debatteres er hvorvidt det er mulig å gjøre klimaet til et politisk grep ved Goebbels metodikk. 

Enhver klima-aktivist fortjener null oppmerksomhet, i sitt desperate behov for å snakke inn klimaet som gebyr-objekt!

Troll eller ikke troll - jeg har argumentert saken i minst 10 år nå, og ikke en eneste fantast har tatt til seg et eneste ett av dem! Denne fanatiske holdningen kan ikke motargumenteres - det er religion blitt og tro på klimaguden, som bare kan blidgjøres ved å ofre uhorvelig store gebyrer.

Dere bare elsker å holde denne intetsigende, løgnaktige praten gående slik at gebyrene kan rettferdiggjøres. Klimaet har blitt et av vår tids avguderi!

Dine ferdiglagde argumenter er ikke mer enn et psykologisk spill - jeg deltar ikke i det, for det er uhederlig - tvers igjennom.

Jeg fikk rett - moralen skal angripes, og moralen din og alle andre klimafantaster sin angriper jeg.

Forresten, hvor mye tjener du på klimaet?

3 liker  
Svar
Kommentar #9

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  737 kommentarer

Den uventede dokumentasjon.

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Richard Lindzen, Ph.D. Lecture Deconstructs Global Warming Hysteria

Takk for linken til Lindzens foredrag , har ikke sett det tidligere.

Foredraget til Richard Lindzen er ikke datert , men publisert på Youtube 7.des. 2009. Jeg antar at foredraget skriver seg fra før "Klimatoppmøtet" i København.

Christopher Moncton holdt et foredrag i St. Paul i oktober 2009 , med et omfattende innhold som tok for seg mange sider ved klimastuntet som tydeligvis var kjent før "Climategate" e-mailene bekreftet det disse to hadde sagt.

Samme dag som Lindzens foredrag ble lagt på Youtube , så - for å være objektive  tar vi midt på treet - ble  denne artikkelen publisert av CBS News ( 7. des. 2009) :

https://www.cbsnews.com/news/climategate-could-threaten-copenhagen-climate-deal/

Her bekreftes  det at e-mailene er ekte :

"Although a sweeping international deal already appeared unlikely, agreement on even less ambitious measures will be complicated by the growing ClimateGate scandal and questions that have been raised about the reliability of computer models linking global warming to man-made activities. No less an authority than the U.N.'s top climate official, Yvo de Boer, acknowledged on Sunday that the data leak was damaging"

Hvor hadde kritikken mot IPCC stått i dag uten denne dokumentasjonen?

Hvor mye visste Monckton et al på forhånd ? Det hjelper jo lite å vite det dersom man ikke får litt hjelp fra Nemesis til å dokumentere tingene. Og det fikk han.

E-mailene forteller ganske enkelt alt.

  Myndighetene i England gikk bananas og ga blaffen i pene ord om varslere som avslører grums i systemet , da gikk det fort unna . Klimaalarmen gikk.

Bloggeren Tallbloke fikk beslagt sitt datautstyr i klappjakten på hvem som sto bak lekkasjen.

 https://thinkprogress.org/climategate-investigation-warms-up-globally-uk-police-seize-tallblokes-computers-doj-tells-u-s-234de339ba70/

Kunne vært artig å visst bakgrunnen , om det var en innside jobb fra folk som visste hva som foregikk og hvor man skulle hente god informasjon.  

Lurer på om vi noensinne vil få vite detaljene bak skandalen?

 

Svar
Kommentar #10

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg skal gjøre deg den ære å gå gjennom posten din paragraf for paragraf. Jeg håper etterpå at du vil være flau, for ærlig talt: et voksent menneske skal ikke kaste ut søppel på den måten du gjør. Uansett, nå er det på nett, og skal gjennomgås.

«Du skjønner, Lemvik, at klimaet er ikke oppe til debatt - absolutt ikke. Det som debatteres er hvorvidt det er mulig å gjøre klimaet til et politisk grep ved Goebbels metodikk

Du må klargjøre hva du mener med «klimaet» her. Men, om det går på fysiske prosesser, er det for det første oppe til debatt, og jeg har bedt trådstarter begrunne sine påstander. Første setning er altså ikke sann. Vennligst hold deg til sannheten. I tillegg bør du definere ord bedre.

Videre går du til hitling. For å bli tatt seriøst som debattant bør du virkelig gjøre det bedre. Om det er grepet du må gå til, betyr det - rett oversatt - «jeg har ingen argumenter å komme med. Ignorer meg!»

Det ville vært det snilleste av meg å gjøre, men ærlig talt: du sprer møkka di offentlig, og må leve med at det påpekes.

 

4 liker  
Svar
Kommentar #11

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

«Troll eller ikke troll - jeg har argumentert saken i minst 10 år nå, og ikke en eneste fantast har tatt til seg et eneste ett av dem! Denne fanatiske holdningen kan ikke motargumenteres - det er religion blitt og tro på klimaguden, som bare kan blidgjøres ved å ofre uhorvelig store gebyrer

Mulig du har. Jeg har ikke sett argumenter fra deg enda, og jeg stoler ikke på dine påstander. Sagt på en annen måte: jeg har kun ditt ord å gå på så langt, og jeg har ikke sett deg vise evnen til å diskutere. Jeg har liten grunn til å stole på deg.

Så snakker du om religion. En reflektert person vil kunne innse at den anklagen fint kan rettes tilbake til deg selv. Spesielt tatt i betraktning at du kun presenterer personangrep, hitling og påstander. Vil du godta å bli kalt fanatiker selv? Du legger godt opp til det.

 

Svar
Kommentar #12

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

«Dere bare elsker å holde denne intetsigende, løgnaktige praten gående slik at gebyrene kan rettferdiggjøres. Klimaet har blitt et av vår tids avguderi!»

Her tillegger du folk motivasjon. Inkludert meg, som du ikke kjenner. Dette plasserer deg elegant i samme rolle som Stoknes - bortsett fra at han faktisk er utdannet, og du med stor grad av sannsynlighet ikke har. Jeg har ennå ikke møtt en psykiater eller psykolog online som elsker å diagnostisere folk de ikke kjenner.


2 liker  
Svar
Kommentar #13

Njål Kristiansen

144 innlegg  19936 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Det ville vært det snilleste av meg å gjøre, men ærlig talt: du sprer møkka di offentlig, og må leve med at det påpekes.

Bra jobbet, Bjaanes Lemvik, men du skriver for blinde fornektere som løper fra tråd til tråd etterhvert som fornektelsen blir påpekt. De svarer ikke lenger meg. Dypest sett vet de nok at argumentene ikke er holdbare, men de klarer ikke å forstå debattens mange sider. For mange er emnet for stort til å bli trykket til bysten. Da er det bedre å fornekte. 

Som hunden Snoopy i Knøttene alltid sa; intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe ifra det. 

Du velger selv hvor lenge du orker å stå i det. 

2 liker  
Svar
Kommentar #14

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg skal komme tilbake til mer av innlegget når jeg får lagt det ut. Nettleseren nekter å legge ut enkelte avsnitt. 

Konklusjonen er dog at jeg ikke kommer til å bruke mer tid på deg før du viser tegn på folkeskikk. 

1 liker  
Svar
Kommentar #15

Rune Holt

9 innlegg  10931 kommentarer

Klimareligionen.

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Så enn så lenge står du i kategorien «uvitende troll». Der har du plassert deg selv med det du har fremmet her. Jeg skal, som sagt, komme tilbake til det eneste seriøse du har presentert (Lindzen), men tenk gjerne gjennom det faktum at du fremstår som lite annet enn et uvitende troll. 

Lemviks reaksjon på motsigelser til klimabløffen følger samme mønster hver gang.Og ligner på fanatisk religion.
Først har man feil...så er man tett i pappen og useriøs som hevder noe annet enn mainstream...
Til slutt er man et uvitende nett-troll for skikkelig å banke inn spikeren.

Trådstarter peker på mange ting som beviser bløffen tydelig.

2 liker  
Svar
Kommentar #16

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Man kan bla bakover og se hvem av undertegnede og Holt som begrunner sine standpunkt. 

Hint: det er ikke Holt

Svar
Kommentar #17

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

«Forresten, hvor mye tjener du på klimaet»

Ingenting. Det jeg får for å engasjere meg her, er å møte folk som deg. Folk som lyver. Som hitler. Som kaster personangrep rundt. Som unngår å diskutere sak.

Jeg har lovet å snakke om Lindzen, så når jeg får tid til å kikke, skal jeg gjøre det. Utover det kommer jeg ikke til å interagere med deg mer før du viser vanlig folkeskikk.

 

1 liker  
Svar
Kommentar #18

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

«Jeg fikk rett - moralen skal angripes, og moralen din og alle andre klimafantaster sin angriper jeg

Du har ikke fått rett, for jeg har ikke møtt dine argumenter om klima enda. Jeg har påpekt det åpenbare - at du driver med personangrep og skittkasting. Det er en objektiv sannhet, Olsen, og går for så vidt på din moral - men det er jo den du ønsker å diskutere. Om du ikke ønsker det, la være å oppføre deg objektivt forkastelig, med din hitling, dine personangrep og dine usannheter.

Og ta ansvar for det du sier. Ikke gjør som her, skyve det fra deg. Det er uverdig

1 liker  
Svar
Kommentar #19

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Det er et par kommentarer til jeg har skrevet, som ikke vil legges inn. Hvorfor vites ikke.

Det holder å si at det ikke er imponerende, det som Olsen har skrevet. 

Svar
Kommentar #20

Rune Holt

9 innlegg  10931 kommentarer

Ren trolling.

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Ingenting. Det jeg får for å engasjere meg her, er å møte folk som deg. Folk som lyver. Som hitler. Som kaster personangrep rundt. Som unngår å diskutere sak.

Jeg har lovet å snakke om Lindzen, så når jeg får tid til å kikke, skal jeg gjøre det. Utover det kommer jeg ikke til å interagere med deg mer før du viser vanlig folkeskikk.

Lemvik driver med teppebombing av flere tråder her på VD.
Hitling er også ok for han.

Det er rett ut sagt skremmende å se hvordan det klikker for enkelte når klima kommer opp til debatt.

3 liker  
Svar
Kommentar #21

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Da har vi en utfordring til Holt:

Lenk til det stedet jeg bedriver hitling. 

Om du ikke klarer det, forventer jeg at du unnskylder deg. 

Svar
Kommentar #22

Tore Olsen

19 innlegg  4555 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

  Myndighetene i England gikk bananas og ga blaffen i pene ord om varslere som avslører grums i systemet , da gikk det fort unna . Klimaalarmen gikk.

Bloggeren Tallbloke fikk beslagt sitt datautstyr i klappjakten på hvem som sto bak lekkasjen.

 https://thinkprogress.org/climategate-investigation-warms-up-globally-uk-police-seize-tallblokes-computers-doj-tells-u-s-234de339ba70/

Kunne vært artig å visst bakgrunnen , om det var en innside jobb fra folk som visste hva som foregikk og hvor man skulle hente god informasjon.  

Lurer på om vi noensinne vil få vite detaljene bak skandalen?

Det er et avgjørende behov å hindre sannheten å komme ut, da er det ikke sikkert detaljene blir tilgjengelig. Når man på FN nivå har tatt beslutningen om å bruke klimaet som et brekkjern for å forføre verdens befolkning, så sikter de seg ikke inn på oppegående mennesker med egen tenkeevne. De sikter seg inn på de politiske medløperne som finner denne religionen tilfredsstillende å forkynne.

Sannhet er ikke noe disse har interesse av.

Det minner meg litt om Bratteli i sin tid, som vurderte om man skulle skattlegge dyrkningspotensialet i privathagene. Om det var et rykte eller fakta er jeg sannelig ikke sikker på, men at noen er så gebyr og skattekåte at de skattlegger klimaet ligger i samme gata. Det er en form for galskap/ondskap.

1 liker  
Svar
Kommentar #23

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  737 kommentarer

Når sannheten ikke er "bærekraftig".

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er et avgjørende behov å hindre sannheten å komme ut, da er det ikke sikkert detaljene blir tilgjengelig.

Siden alle er i godt humør og varme i trøya kan vi se litt nærmere på nye hendelser i klimatumultene , og hvordan åndslivet i klimadebatten utvikler seg.

Ille er det i denne tråden , verre er det i det virkelige liv. 

Den australske  professoren Peter Ridd ved  James  Cook University har arbeidet med "the great barrier reef" gjennom 30 år. 

Professor Ridd  leder "The Marine Geophysical Laboratory, James Cook University og har publisert over 100 vitenskapelige arbeider.

Han oppdager at de årlige katastrofeutropene og mediaoppslagene  om at revet vil bli ødelagt av menneskeskapt global oppvarming ikke stemmer med hans egne forskningsresultater. Nå valgte vedkommende å gå til media med sine konklusjoner.

Da ville vel ledelsen ved James  Cook University bli glade over ny kunnskap og forklaring på hvorfor 20 års spådommer  om at klimaet ville ødelegge revet ?

Men nei , akademisk frihet fungerer litt annerledes under klimaregimet - han fikk beskjed om å holde kjeft eller få sparken.

Peter Ridd går nå til domstolene for å få klarlagt hvor forskningen står i våre dager.

Saken er gjort godt rede for hos Anthony Watts :

https://wattsupwiththat.com/2018/02/08/peter-ridd-hits-back-at-jcu-james-cook-university-hard/

 Andrew Bolt har historikken inne med mange katastrofevisjoner. Herald Sun :

 http://www.heraldsun.com.au/news/opinion/swimming-in-a-sea-of-disinformation-over-the-great-barrier-reef/news-story/b3a9bf25353ebdc4767e2327822cd8ba

Klimarealistene hadde et oppslag på norsk om saken .

Det er bare et tidsspørsmål om når vi får flere slike tilfelle , så det blir interessant å se hvor jussen står.

Det ville bli en virkelig parodi dersom forskningsresultatene som bestrider politisk betente kjepphester vil bli avgjort i rettsalen. Av kompetente jurister ?

For å bruke et fjollete uttrykk - "Er det "bærekraftig "? 

 

1 liker  
Svar
Kommentar #24

Rune Holt

9 innlegg  10931 kommentarer

Her i kommentar nr 17 Lemvik.

Publisert 5 måneder siden

Les den sjøl.Hvis du ikke vet at dette er hitling bør du oppgradere deg.

1 liker  
Svar
Kommentar #25

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Det var et svakt forsøk på løgn, Holt. 

Jeg forventer nå at du sier unnskyld. Det er det minste jeg forventer av et voksent menneske.

Eventuelt kan du forklare hva som er hitling der. Merk deg at du bør klare det, om du vil jeg skal se på deg som et noenlunde ærlig menneske.

Svar
Kommentar #26

Bjørn Erik Fjerdingen

122 innlegg  6965 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvis du ikke vet at dette er hitling bør du oppgradere deg.

Klart det er hitling.  Du har rett Rune.

Det er ingen som er så intolerante som venstresiden og miljøaktivister.  Det ser vi på denne tråden representert ved Lemvik.   

I tillegg forstår han 0.  Det har nok ingen hensikt for noen å debattere noe som helst med vedkommende.

2 liker  
Svar
Kommentar #27

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Da har vi to voksne mennesker som anklager meg for hitling med denne posten her:

««Forresten, hvor mye tjener du på klimaet»

Ingenting. Det jeg får for å engasjere meg her, er å møte folk som deg. Folk som lyver. Som hitler. Som kaster personangrep rundt. Som unngår å diskutere sak.

Jeg har lovet å snakke om Lindzen, så når jeg får tid til å kikke, skal jeg gjøre det. Utover det kommer jeg ikke til å interagere med deg mer før du viser vanlig folkeskikk.»

Ikke uventet har ingen av dem forsøkt å føre et argument for det. Det er en ubegrunnet anklage, og jeg avviser den. 

Men, for all del: de to voksne kan forsøke å føre et argument. Vis hvordan dette er hitling. Begrunn. 

Eller kom med en unnskyldning. Som voksne og ansvarlige.

Svar
Kommentar #28

Rune Holt

9 innlegg  10931 kommentarer

Lemvik.

Publisert 5 måneder siden

To små setninger som kan bety to ting.

At man juger som hitler.
Eller at man hitler.
Om det er det siste du mener har du beskyldt andre for å hitle.
Hvor det skjer bør du da forklare.

2 liker  
Svar
Kommentar #29

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Dette er veldig interessant, Holt. Jeg skal ta meg litt tid med din post, som jeg gjorde med Olsen. Posten blir ikke veldig lang, for innlegget ditt er kort. Det er dog dessverre lite tegn til at du har tenkt noe særlig i komposisjonen. 

Så, du siterer meg på «Folk som lyver. Som hitler.»

Deretter sier du: «To små setninger som kan bety to ting. At man juger som hitler.».

Foreløpig har du teoretisk rett. Men her burde du stoppet opp og tenkt litt. 

Du ser, underveis i denne tråden har jeg sitert flere. Jeg omtaler deg som Holt. Jeg har omtalt Olsen som Olsen. Jeg har nevnt Al Gore. Mann, Bradley og Hughes. HadCRU og NASA GISS. En oppmerksom leser vil merke seg at alle egennavn er kapitaliserte, og at forkortelser er det samme. 

Altså, om jeg mente «juger som Hitler», ville jeg skrevet det. Som Hitler. Kontekst er viktig i kommunikasjon, og jeg er konsekvent, Holt. Så selv om du ønsker å lese hitling inn i det jeg skriver, krever det at du leser meg særs vrangvillig.

Men det blir verre. Du skriver videre: «Eller at man hitler. Om det er det siste du mener har du beskyldt andre for å hitle. Hvor det skjer bør du da forklare

Du har helt rett. Jeg har beskyldt Olsen for å hitle. Den tolkningen av min post er rett. 

Og jeg bør forklare hvor det skjer. Så hvorfor har jeg ikke det?

... vent litt...

Jeg siterer fra post 10: «Du skjønner, Lemvik, at klimaet er ikke oppe til debatt - absolutt ikke. Det som debatteres er hvorvidt det er mulig å gjøre klimaet til et politisk grep ved Goebbels metodikk.»

Du må klargjøre hva du mener med «klimaet» her. Men, om det går på fysiske prosesser, er det for det første oppe til debatt, og jeg har bedt trådstarter begrunne sine påstander. Første setning er altså ikke sann. Vennligst hold deg til sannheten. I tillegg bør du definere ord bedre.

Videre går du til hitling. For å bli tatt seriøst som debattant bør du virkelig gjøre det bedre.»

Nå er det mulig at du, Holt, ikke vet hvem Joseph Göbbels var. Men jeg holder det for usannsynlig. Og det å dra sammenligninger med nazismen, det er definisjonen på å hitle, det.

Så: i motsetning til deg, har jeg begrunnet min påstand. Den står svart på hvitt hos Olsen, og er sitert hos meg. Og den er sitert før det tilfellet som du, med svakt øye for kontekst og rettskrivningsregler, mente var hitling.

Du leser altså ikke postene mine, men er veldig villig til å avskrive meg som løgner og utfører av hitling. 

Jeg begrunner mine påstander. Og forventer en unnskyldning fra deg snarest. Det er minimum av hva jeg kan forlange.

1 liker  
Svar
Kommentar #30

Tore Olsen

19 innlegg  4555 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Du har ikke fått rett, for jeg har ikke møtt dine argumenter om klima enda. Jeg har påpekt det åpenbare - at du driver med personangrep og skittkasting. Det er en objektiv sannhet, Olsen, og går for så vidt på din moral - men det er jo den du ønsker å diskutere. Om du ikke ønsker det, la være å oppføre deg objektivt forkastelig, med din hitling, dine personangrep og dine usannheter.

Og ta ansvar for det du sier. Ikke gjør som her, skyve det fra deg. Det er uverdig

Det finnes ikke argumenter for eller mot klimakrise - det eksisterer ikke. Alt er en kjempeløgn. Det våset du kommer med her er alt - dyrker man ikke klimaguden er man uansvarlig. Det er ikke bare dumt, det er diabolsk form for politikk - ingenting med klimaet å gjøre, men alt å gjøre med maktkamp.

For meg er dette rendyrket ondskap - med tilsvarende kverulantisk pjatt.

Grunnen til at jeg henger halen på dette eselet er ikke for å stoppe munnen på deg, men for å vise andre hvor det lander hen. De som skjønner hva som skjer får her en bekreftelse, derfor bruker jeg noen få minutter på deg og klimaet.

Hadde du vært seriøs hadde du lest deg opp på Lindzen og andre seriøse fagfolk - lenge før jeg selv postet videoadressen. Cal Wilhelm har gitt deg nok stoff å gå igjennom til å forklare hva det går ut på. Noen respekt fra meg og dine like får dere ikke.

2 liker  
Svar
Kommentar #31

Tore Olsen

19 innlegg  4555 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Klart det er hitling.  Du har rett Rune.

Det er ingen som er så intolerante som venstresiden og miljøaktivister.  Det ser vi på denne tråden representert ved Lemvik.   

I tillegg forstår han 0.  Det har nok ingen hensikt for noen å debattere noe som helst med vedkommende.

Hvis han forstår er det tragisk, vis ikke blir det som du sier - og som jeg har sagt i fra, at argumentere med slike er lønnløst.

(En ti års periode og vel så det i denne debatten om klimakrise har ikke flyttet sannheten og vettet inn i denne diabolske maktkampen en sentimeter. Jeg kjenner igjen hvordan dette dyrkes som falsk form for religion - det er nå blitt et løgnaktig og religiøst prosjekt som er gefundenes gefressen for totalitære krefter - et av de prosjektene som globalistene har i sitt arsenal for verdensimperium)

2 liker  
Svar
Kommentar #32

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

En ide: Les og forstå det jeg skriver. Det har du ikke gjort i denne posten. 

Svar
Kommentar #33

Kjellrun Marie Sonefeldt

194 innlegg  1461 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Øyvind Davidsen.Du viser til at ekstreme spådommer om tragedier I klimaendringenes kjølvann ikke er gått I oppfyllese. Kan det ikke bare være at det har tatt litt lengre tid, enn ventet fordi  factorer er I stand til å bremse opp,ja,kanskje helt stanse det farlige?

Jeg tør minne om en gryende humusrevolusjon I FNregi som er på trappene ,og er istand til å bremse opp for klimaendringene. Anbefaler boka DIE HUMUSREVOLUTION;medforfatter er Stefan Schwarzer,som er medarbeider I FNs miljøprogram UNEP.Min klide er Kari Gåsvatn,journalist i Nationen.

Det handler om at naturlig jordbruk fanger CO2 til jord på samme måte som trær gjør det. FNkonferansen I Bonn 14-16 November,2017 konkluderte med en 3årsplan for jordbruk,hvor det skal arbeides for et jordbruk som fanger CO2 til jord. Det er bare å sette I gang.

Det har Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling gjort. Rektor,dr.philos.Dag Jørund Lønning har skrevet JORDBOKA,som handler om et naturlig jordbruk.

Kunstgjødsel har ikke en naturlig komposisjon.Derfor blir det mangeltilstander I plantevoksteren og åpning for utøy så det må sprøytes. I likhet med at senkomk\plikasjon av antibiotikabruk ikke ble oppdaget før tiår etter,er det nevnte om komplikasjoner av kunstgjødsel ikke kommet til overflate før nå.

Svar
Kommentar #34

Tore Olsen

19 innlegg  4555 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
En ide: Les og forstå det jeg skriver. Det har du ikke gjort i denne posten. 

Du er forstått for flere år siden - og forkastet!

2 liker  
Svar
Kommentar #35

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Usant. 

Men la meg klarifisere, siden du ikke er interessert. Det virker som du leser på samme nivå som Holt, dvs at du ikke leser det jeg skriver, men det du ønsker jeg skriver.

Når jeg skriver at du ikke har forstått, er det at «du er uansvarlig fordi du ikke dyrker klimaguden» (det barnslige språket ditt kan du med fordel droppe). Det du siterer, derimot, henviser til din argumentasjon. Noe som står tydelig i teksten. 

Og din argumentasjon er infantil, uansvarlig, umoralsk og uverdig. Ikke fordi du argumenterer mot det jeg mener. Men fordi du ikke argumenterer. Du driver i stedet med skittkasting, personangrep og stråmenn. 

Jeg har altså ikke anklaget deg for avgudsdyrkelse. Det er kun din svake lesing som har fått det frem. Jeg har påpekt at du - objektivt sett - ikke argumenterer, men driver forsøpling av debatt. Dette er sant. 

Jeg kan ikke tro du liker det. Sannheten står likevel svart på hvitt på disse sidene. 

Altså, igjen: du skjønner ikke det jeg skriver. Les og forstå, kommenter så. 

4 liker  
Svar
Kommentar #36

Rune Holt

9 innlegg  10931 kommentarer

Nei.

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Du leser altså ikke postene mine, men er veldig villig til å avskrive meg som løgner og utfører av hitling. 

Jeg begrunner mine påstander. Og forventer en unnskyldning fra deg snarest. Det er minimum av hva jeg kan forlange.

Et kort svar fra meg.
En debattant som i sin profil kaller seg "besservisser",og som beviser dette for alle med sine kveruleringer er ikke en interessant person å debattere med.

Du må gjerne fortsette men det gidder ikke jeg.

1 liker  
Svar
Kommentar #37

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Tynn unnskyldning.

Du anklager meg feilaktig for hitling, får grundig tilsvar, og i stedet for å være voksen, hva gjør du? 

Finner en dårlig unnskyldning for å dytte skylden over på andre. 

Da er det nok ikke et tap for debatten at du trekker deg ut, Holt - dette er et tema for voksne og ansvarlige mennesker.

Svar
Kommentar #38

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Okay, jeg har kikket på Lindzen.

Det første jeg merker meg, er at det tar ti minutter før han i det hele tatt begynner å snakke om vitenskap. Før det er det antydninger om at «folk snakker sammen» og «penger som styrer» - og der har han et dokumentasjonsbehov. Det er i og for seg ikke umulig at han har rett – men han må faktisk finne seg i å dokumentere det.

Så snakker han endelig om data. Og gjør narr av «accelerating warming» -for stigningen fra 1850 er jo ikke akselererende. Vel, han får da argumentere med vitenskapen – noe han sikkert også gjør. Sceptical Science – først der – er grei å starte med.

Videre merker jeg meg at han snakker tidlig om at vi må ha lange dataserier for å kunne si noe om trender. Så, når han snakker om is (og, senere, når han snakker om ERBE og CERES), holder han seg til serier på under ti år. Her burde han holdt seg til et standpunkt. Om man skal ta ham seriøst mtp lange tidsserier, og det synes jeg vi skal, har han et kjempeproblem med å forsvare is- og satelittdata han bruker.

Han sier videre noe om at man burde ha kunnet redusere usikkerheten i klimasensitivitet noe. Greit å vite – og godt for ham (og deg) at dette har skjedd. Regner med at Lindzen er fornøyd der. Her er det uansett greit for mange å merke seg at Lindzen aksepterer uten problem at en dobling av CO2 vil, av seg selv, stå for ca en grads oppvarming.

Spørsmålet er da hva som gjør resten. Feedbacks er svaret. Og her er vi inne på det avgjort svakeste punktet i hans presentasjon. Han snakker om ERBE og CERES som om det skulle være spikeren i kista. Harselerer litt gjør han også. Men jeg tok meg friheten til å lete litt. Lindzen presenterer sine skråsikre data (åtte år med observasjoner) med brask og bram. Jeg fant Roy Spencer som snakker om dette. Han arbeider (som du sikkert vet) med satelittdata (noe Lindzen ikke har som hovedbeskjeftigelse), og han har syv år ekstra med data å snakke ut fra. Han er i tillegg kjent for å være på den «skeptiske» siden. Altså burde vi vel forvente at han glatt støtter Lindzen?

Det gjør han ikke. Spencer er ærlig nok til å si at «vi vet ikke hvordan disse dataene skal tolkes». Syv år etter at Lindzen da tydeligvis tok en Bratteli («svakt argument. Snakk høyrere!»).

Det er nok ikke nok med et foredrag fra Lindzen for å endre vitenskapen.

 

Svar
Kommentar #39

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Sånn for øvrig kan de fleste gjøre mye verre enn å låne øre til Katharine Hayhoe.

Svar
Kommentar #40

Tore Olsen

19 innlegg  4555 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Det er nok ikke nok med et foredrag fra Lindzen for å endre vitenskapen.

"Vitenskapen" er kjøpt og betalt.

2 liker  
Svar
Kommentar #41

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Du mangler fremdeles dokumentasjon for dine påstander. 

I og med at du her anklager tusener av mennesker for korrupsjon uten dokumentasjon, er dette igjen et ad hominem-argument. 

Det er tydelig at du har noe mot klimaforskere. Men hadde det skadet å legge seg på en helt vanlig oppførsel? Om vi skulle speilet din oppførsel, ville det medført å kalle deg en skurk, kjeltring, en kriminell, og så bare la det stå - uten noen form for dokumentasjon.

Opplever du at det er okay å bli kalt kriminell av folk du ikke kjenner?

1 liker  
Svar
Kommentar #42

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Du mangler fremdeles dokumentasjon for dine påstander. 

Efter diverse universitets'reformer' er resultatet at videnskaben er blevet stramt økonomisk styret og dette sker efter tidens tankestrømninger.

Derfor er man begyndt at søge at relatere hvad som helst til klimaforandringer i sine ansøgninger, fordi det øger sandsynligheden for at få en forskningsbevilling.

Det er så natur-/realfag - i samfundsfag skal der helst noget med mangfoldighed og integration ind i en ansøgning for at optimere chancen for en bevilling - og en manglende kan betyde arbejdsløshed.

Det hele startede i 1968 da ideologi brød ind på akademia - først var det marxismen med såkaldt 'aktionsforskning', der starter med det ønskede resultat - og siden fulgte liberalismen - i Danmark under parolen: Fra forskning til faktura. Ud med grundforskning - det tager alt for længe før det kaster af sig.

Jo strammere forskningen styres, jo mindre troværdig bliver den for kritisk analytisk tænkende mennesker.

4 liker  
Svar
Kommentar #43

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Greit, da, at grunnforskningen for klimaendringer er mellom 30 og 100 år eldre enn kulturmarxismen.

Og at ingen har klart å vise alternative måter å forklare fenomenene på.

Svar
Kommentar #44

Tore Olsen

19 innlegg  4555 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Greit, da, at grunnforskningen for klimaendringer er mellom 30 og 100 år eldre enn kulturmarxismen.

Det er vel der Lindzen kommer inn, er det ikke?

1 liker  
Svar
Kommentar #45

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Greit, da, at grunnforskningen for klimaendringer er mellom 30 og 100 år eldre enn kulturmarxismen.

Og at ingen har klart å vise alternative måter å forklare fenomenene på.

Joe, det er da rigtigt, men den nuværende brug og fortolkning er af nyere dato.

Nej, der er ingen sikre forklaringer på klimaændringerne - heller ikke CO2-teorien er andet end en hypotese, man de sidste årtier har søgt at sandsynliggøre.

Ingen ved noget sikkert og derfor skaber det skepsis, når nogle mener at have sikker viden.

Min skepsis kommer dels af at der er meldt inkonsistent ud fra IPCC og af og til er de kommet til at lyve en lille smule. Det kan så være overivrige forskere.

Det andet er at de scenarier, klimafolkene opmaler i fremtiden, er så forfærdelige at de, om de selv troede på teorien, ville kaste deres modstand imod konventionel atomkraft, thoriumenergi og fusionenergi overbord og tale for lynudbygning og forceret forskning af disse energiformer, der effektivt ville kunne nedsætte CO2-udslip sammen med vind og sol, der ikke hurtigt nok kan udbygges, men sagtens hurtigere end nu.

4 liker  
Svar
Kommentar #46

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Nei. 

Litt seriøsitet fra deg, om jeg må be. 

Svar
Kommentar #47

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Så vidt meg bekjent er det - når det kommer til løsninger - enormt spenn i hva man anser som gode løsninger. 

Inkludert atomkraft.

Samtidig opplever jeg at dette er et catch-22. Hver gang en forsker uttaler seg om løsninger, hopper folk som Tore Olsen (dessverre) på vedkommende og anklager dem for interessekonflikter og lignende. So what can you do.

Svar
Kommentar #48

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  740 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Se for øvrig her.

Svar
Kommentar #49

Tore Olsen

19 innlegg  4555 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Samtidig opplever jeg at dette er et catch-22. Hver gang en forsker uttaler seg om løsninger, hopper folk som Tore Olsen (dessverre) på vedkommende og anklager dem for interessekonflikter og lignende. So what can you do.

Det har du ikke hørt fra meg. Jeg angriper den politiserte løgnen, og det har gått så langt at seriøsitet fortjener ikke de som pøser på med mer klimapolitikk - og tjener stemmer og penger på dette spillet.

Å opprettholde denne "argumentasjonen" om menneskeskapt klima-krise, blir ikke sannere jo mer man pøser på. Den totale mangel på seriøsitet i har sin årsak en religiøs form for tro på løgnen. Klimaguden er menneskeskapt, og det gir uhorvelig stor fortjeneste og politisk gevinst. Tiltakene som gjøres endrer ikke klimaet.

1 liker  
Svar
Kommentar #50

Tore Olsen

19 innlegg  4555 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Litt seriøsitet fra deg, om jeg må be.

Det skjer om du selv viser det - hittil har jeg ikke sett fnugg av det fra deg.

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Feil om homohat
av
Espen Ottosen
rundt 1 time siden / 50 visninger
0 kommentarer
Mormors vakre­ bønn
av
Paal Andre Grinderud
rundt 1 time siden / 27 visninger
0 kommentarer
23. juli
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 469 visninger
6 kommentarer
Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 20 timer siden / 320 visninger
0 kommentarer
Hetebølgen
av
Vårt Land
2 dager siden / 229 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Feil om homohat
av
Espen Ottosen
rundt 1 time siden / 50 visninger
0 kommentarer
Mormors vakre­ bønn
av
Paal Andre Grinderud
rundt 1 time siden / 27 visninger
0 kommentarer
23. juli
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 469 visninger
6 kommentarer
Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 20 timer siden / 320 visninger
0 kommentarer
Hetebølgen
av
Vårt Land
2 dager siden / 229 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
36 minutter siden / 12271 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Lærte vi noe fra den nasjonale tragedien 22. juli?
rundt 1 time siden / 396 visninger
Tore Olsen kommenterte på
23. juli
rundt 1 time siden / 469 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 12271 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
rundt 1 time siden / 469 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
23. juli
rundt 2 timer siden / 469 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 3 timer siden / 12271 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 3 timer siden / 12271 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
rundt 3 timer siden / 469 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
23. juli
rundt 3 timer siden / 469 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 2354 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
rundt 3 timer siden / 469 visninger
Les flere