Øyvind Davidsen

1

Argumentasjon i klimadebatten

Det er vitenskapen vi må forholde oss til, ikke psykologien når vi skal ta debatten om klimaendringene

Publisert: 20. feb 2018 / 1767 visninger.

Klima, hva som påvirker det og hvordan det endres er naturvitenskap, fysikk, kjemi, termodynamikk og mye mer, og er det mest kompliserte man kan gi seg i kast med å studere.

Det er derfor jeg reagerer på innlegget fra klimapsykologen, som drar en viktig debatt over et et helt nytt domene.

Psykologien er så langt fra realfagene som man kan tenke seg, allikevel er det nå psykologien som skal være det nye våpenet i klimakampen, som jeg skal vise i denne kronikken har beveget seg bort fra vitenskapens domene. Tilhengerne av CO2 teorien har hele tiden prøvd seg med en vitenskapelig retorikk, dvs. men har påberopt seg vitenskap, men det har dessverre ikke ført fram, da teorien om menneskeskapte CO2 utslipp som årsak til global oppvarming og klimaendringer ikke lar seg verifisere av vitenskapen.  

Argumentene som er blitt brukt har hele tiden her derfor vært andre enn fra fysikkens verden. Når dette tok av for mer enn ti år siden var kronargumentet Al Gores dramatiske figur, den mye omtalte «hokeykøllegrafen», som var klimasakens største suksess og som solgte inn klimasaken hos politikerne. Men den var ikke oppe til diskusjon, enda nesten alle eksperter reagerte sterkt på resultatet, den varme middelalderen var strøket ut og den viste ingen klimaendringer på 1000 år fram til 1990 tallet. Det var ingen ting å diskutere fikk vi vite, IPCC hadde 1400 «forskere» som sto bak tallene så det var slått fast. Punktum. Det utrolige er at kurven aldri er blitt vitenskapelig dokumentert. Først etter 8 års diskusjon og kamp så underlaget etter hvert dagens lys, og den er nå avslørt som svindel. Når vi er inne på vitenskap som ikke tåler dagens lys, har vi HadCRU temperaturdatasettet som er at av de mest sentrale i klimasaken. Dette er heller ikke vitenskapelig tuftet, og det  visste de selv, forskerne ved CRU. I årevis ble de spurt om å vise de reelle temperaturmålingene som er selve grunnlaget for datasettet og hvordan de har kommet fram til datasettet. Dette ble avvist, med de mest fantastiske unnskyldnhnger,  bl.a. at temperaturene var klasssifiserte data som de ikke hadde lov til å vise. Climategate, e-post lekkasjen fra CRU ved universitetet i East Anglia, viste at de var livredde for å måtte gi disse fra seg og at de heller ville ødelegge dataene enn å offentliggjøre dem. Når FOI (freedom of information act) ble brukt for å få innsyn, «mistet» de dataene, etter sigende når de flyttet til et nytt kontor. Så vi vil aldri få vite hvordan dette temperaturdatasettet er fremskaffet. Noen år inn på 2000-tallet viste målinger at temperaturstigningen hadde stoppet opp. Da begynte NASA å «justere» sitt temperaturdatasett GISS. Målinger tilbake i tid fra hele verden ble justert ned ikke bare en gang men flere ganger, for hele tiden å kunne hevde at kloden stadig ble varmere. Men også disse justeringer mangler vitenskapelig dokumentasjon, både på hva som var feil med en måling f.eks i 1934, og hva som var den rette temperaturen, igjen brudd på vitenskapelig praksis og etikk.

Men klimakampen fortsetter, nå var det slagordet «climate is settled» som ble brukt og fremdeles brukes, ene og alene for å unngå en faglig debatt. Alle kritikere blir angrepet, ikke med vitenskapelige argumenter, men med at de er kjøpt av oljeindustrien, at de er dumme, og satt i bås med holocaustfornektere, månelandingsfornektere og tilhengere av jorda er flat teorien. Men hvis vi skal snakke om fornekting er det er klimaideologene som står for fornektelsen, den varme middeladeren fornektes, at vi har hatt kraftigere stormer, lengre tørker, mer regn og større flommer tidligere fornektes, at vikingene dyrket korn på Grønland fornektes. Den lille istiden på 1600 tallet fornektes osv.

Men hele tiden har skremslene dominert retorikken, vi har vitenskapsmenn som James Hansen som uttalte at kloden koker(!) og at Manhattan vil være under vann i 2018. Andre har hevdet at alt liv slik vi kjenner vil forsvinne. Isen i Arktis skulle være borte senest i 2015. Under klimamøtet i København i 2009 var det Tuvalu og andre stillehavsøyer som sank rett foran øynene våre ble vi fortalt. Innen få år ville vi få tusenvis av flyktninger fra stillehavsøyene. Det har vært en overdøvende taushet om øygruppa i ettertid, mens fakta viser at øya vokser ikke synker, og befolkningen har økt betydelig. Vi skulle få en dramatisk økning i Malaria, snøen på Kilimanjaro skulle være borte nå, isbjørnene dø ut, men fakta er at bestanden er større nå en noen gang  etter at tellinger begynte. Slik kunne jeg holde på. Sannheten er at ingen av skremslene som ble fremsatt IPCCs har slått til. IPCCs spådommer basert på klimamodeller har heller ikke truffet, så de kaller det ikke spådommer lenger men fremskrivninger (projections). Men media fortsetter å presentere de som spådommer. Og selvfølgelig alle skremslene blir nå tidfestet til 2050 eller helst til 2100, slik at de som presenterer de ikke skal bli truffet av sannheten.

Som om ikke det var nok har argumentet de siste årene vært det såkalte konsensus. 97% av klimaforskere tror at menneskeskapte CO2 utslipp er årsaken til «klimakrisen».

Tallet baserer seg på en rapport fra John Cook i 2013, som bommer vitenskapelig både på metode, kriterier og filtrering. Det vil gå for langt å ta et oppgjør med rapporten her, men de som leser rapporten vil fort komme til samme konklusjon som de aller fleste at dette ikke er vitenskapelig eller statistisk korrekt. Oppfordrer alle til å lese rapporten. 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024/pdf;jsessionid=7A015E840E382E518E7763C764921E71.c1.iopscience.cld.iop.org

Konsensus, som nå er det viktigste argumentet er nærmest det motsatte av vitenskap. Konsensus var historisk den oppfatningen som rådet i middelalderen basert på religion og overtro, og som nesten alle vitenskapsmenn slåss mot, Gallileo, Kopernikus, Darwin for å nevne noen. Vitenskapen styres ikke av flertallsbeslutninger og konsensus, disse begrepene tilhører den politiske verden. Vitenskapen har sin styrke og utvikles gjennom teorier som blir verifisert gjennom gjentatte eksperimenter eller målinger, som tilslutt blir akseptert som fakta. Men IPCCs vitenskap har vi sett uttrykt som «overveiende sannsynlig», «nesten helt sikkert» og forskjellige prosentsatser av hva de tror.

Når Albet Eistein lanserte sin relativitetsteori var denne et brudd på den d agjeldende konsensus, og det ble reagert, bl.a. ble det forfattet en bok som som bar tittelen «100 forfattere mot Einstein». Til den hadde han følgende kommentar: «Hvorfor 100? Hvis jeg har feil holder det med 1»

Den vitenskapelige kampen er tapt for klimaideologene, derfor fortsette de med emosjonelle virkemidler. IPCC ga nylig ut en propagandahåndbok der disiplene nå blir bedt om ikke å presentere tall og figurer, men å fokusere på emosjonelle historier til personer som er blitt ofre for klimaendringer. Så dette blir nok bare styggere framover.

6 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Tore Olsen: i denne tråden har du spurt - rett ut - hvor mye jeg tjener på klima.

At du så hevder at du ikke angriper folk for interessekonflikt står ikke til troende - fordi du har selv svart på hvitt bevist tidligere i tråden at det ikke er sant.

Til din andre post: greit om du mener det. Men jeg vil fremdeles sette pris på at du leser det jeg skriver. 

Kommentar #52

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Så vidt meg bekjent er det - når det kommer til løsninger - enormt spenn i hva man anser som gode løsninger. 

Inkludert atomkraft.

Ja, jeg ser at flere fremtrædende også mener at atomkraft må på banen, men det sker ikke og de argumenter er ikke en del af den offentlige debat, trods det at de er fremtrædende.

Jeg mener der alle steder må være plads til at kritisere interessenter. De kan jo bare svare sagligt - hvis de ikke har noget at skjule.

Yderligere kunne man forcere forskning i intelligent elnet og i lagring af elektricitet.

Istedet for mest at pålægge folk højere afgifter og indgive dem skyldfølelser.

2 liker  
Kommentar #53

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Du er forhåbentligt opmærksom på markedet for CO2-kvoter og dets karakter af en pengemaskine.

2 liker  
Kommentar #54

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  932 kommentarer

Forskningen og mulighetene med thorium.

Publisert 10 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Ja, jeg ser at flere fremtrædende også mener at atomkraft må på banen, men det sker ikke og de argumenter er ikke en del af den offentlige debat, trods det at de er fremtrædende.

Jeg mener der alle steder må være plads til at kritisere interessenter. De kan jo bare svare sagligt - hvis de ikke har noget at skjule.

Yderligere kunne man forcere forskning i intelligent elnet og i lagring af elektricitet.

Spennende å følge thorium-forskningen i India , her er to artikler som tyder på at det er et stykke igjen :

16. feb. 2018 

 http://nuclear.energy-business-review.com/news/major-pros-and-cons-of-thorium-nuclear-power-reactor-6058445

28. feb. 2018 :

http://energyinfrapost.com/indias-thorium-dream-true-critical-growth-technology-scholars/

Som kjent har Danmark hatt både politisk høring om thorium i 2015 og avstemning i 2016 :

http://cphpost.dk/news/danish-parliament-to-vote-on-thorium-research.html

En danskamerikaner , Kirk Sorensen, har vært en av de store pådriverne og talsmenn for thorium - kan søkes opp på Youtube.

Norge har allerede forsøkt thorium - og så vidt jeg husker ble thorium først påvist i Norge (av en svenske). Norge er et av de land i verden som har størst forekomster av thorium - skal denne ressursen ligge brakk ?

http://thorenergy.no/second-round-of-thorium-test-irradiation-underway/

Grønnistene liker av en eller annen grunn ikke denne løsningen , mulig fordi den innebærer en viss reduksjon  av den demoniserte mediastjernen CO2 `s skremmeevne , slik den er beskrevet av paparazzijournalistene som fotfølger CO2. Dette kan jo ødelegge hele klimabusinessen.

"Haldenreaktoren og thoriumforsøket kan skade hele Europa "- spisskompetansen i katastrofeutrop er på banen :

https://europeannewsweekly.wordpress.com/2017/03/26/the-halden-nuclear-reactor-in-norway-a-danger-to-all-of-europe-by-pierre-fetet/

Norge er et av de land som har thorium og som har penger til å drive industriforskning på dette nivået - men av mystiske årsaker skjer det ikke.

Norge , ved politisk fremsyn (!!!) , kunne vært i tet her via f.eks. SINTEF. Og utnyttet klimahysteriet (Kraft x arm).

Men som Stephan Zweig sa det :" Det er ikke nok å se muligheten , det å gripe den i rette øyeblikk krever geni !" Og der , den , det.... nå ja.

Rent sosialt : Argumentasjonen i klimadebatten minner til tider om nedenforstående samtale. Ikke for det , kanskje vi ender opp med å bli befordret av grønnmalte elefanter dersom vi ser på tidens anvendte logikk.

 https://www.youtube.com/watch?v=f7KpqXLxFck

 

 

 

 

  

Kommentar #55

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Nå er vel utgangspunktet for denne tråden nettopp det motsatte. 

Jeg leste åpningsinnlegget som et tilsvar på forrige tråd - om Per Espen Stoknes. Som jobber for det motsatte i dette tilfellet - et forsøk på å gjøre endringene som man antar må til (og det er uenighet om) uten den dårlige samvittigheten.

Når det kommer til punktet om interessekonflikter - vel, problemet er ikke interessekonfliktene i seg selv, slik jeg har opplevd det. Mer vanlig er påstanden om at forskere ikke skal blande seg i politikk - altså en debatt om løsninger. Dette fremstår for meg som en absurd påstand, men den er ikke ukjent. 

Og, slik den fremstår i Tore Olsens ord tidligere i tråden, som et forsøk på å diskreditere andre. 

Ellers anbefaler jeg å bruke rundt en halv time eller så på Katharine Hayhoes foredrag her. Hun starter etter rundt syv minutter.

Kommentar #56

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Og, slik den fremstår i Tore Olsens ord tidligere i tråden, som et forsøk på å diskreditere andre. 

Har aldri opplevd annet enn diskreditering av klima-aktivister. 

1 liker  
Kommentar #57

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Ellers anbefaler jeg å bruke rundt en halv time eller så på Katharine Hayhoes foredrag her. Hun starter etter rundt syv minutter.

Intet nytt, samme påstand om at man skal tro påstandene - fordi det er ubestridelig vitenskap.

1 liker  
Kommentar #58

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Om du tviler på de faktaene hun presenterer til å begynne med, er du dessverre så langt utenfor normalvitenskap at det ikke finnes hjelp. 

Da er det korrekt å kalle deg fornekter. Fysikkfornekter. 

Dette er på ingen måte kontroversielt.

Kommentar #59

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Om du tviler på de faktaene hun presenterer til å begynne med, er du dessverre så langt utenfor normalvitenskap at det ikke finnes hjelp. 

Da er det korrekt å kalle deg fornekter. Fysikkfornekter. 

Dette er på ingen måte kontroversielt.

Så ditt behov for å komme med kallenavn har hensikten å?

1 liker  
Kommentar #60

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Det er ikke et kallenavn, det er en objektiv sannhet. Hensikten er å plassere deg på et slikt vis at jeg vet hva som er verdt å si. 

Enkelt sagt: har du behov for å protestere på det som presenteres først, er det ingen vits i å bruke tid på vitenskap overfor deg. Du avviser helt tydelig det du ikke liker, og kunne - om det passet deg - avvist gravitasjon. 

Det sier seg mer eller mindre selv at å diskutere vitenskap med et slikt premiss ikke er fruktbart. Du klarer ikke skille mellom snørr og barter, skitt og kanel, og kunnskap og teori. 

Altså er det ikke verdt å bruke tid på deg mer. Dette er det siste jeg sier deg - du må gjerne fortsette dine ad hom-argumenter og hitlingen du bedrev, men jeg er ferdig med å bruke tid på det. Den tiden kan bedre brukes på egentlig alt annet, etter som den - brukt på deg - kun er bortkastet.

Kommentar #61

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke et kallenavn, det er en objektiv sannhet. Hensikten er å plassere deg på et slikt vis at jeg vet hva som er verdt å si. 

Enkelt sagt: har du behov for å protestere på det som presenteres først, er det ingen vits i å bruke tid på vitenskap overfor deg. Du avviser helt tydelig det du ikke liker, og kunne - om det passet deg - avvist gravitasjon. 

Det sier seg mer eller mindre selv at å diskutere vitenskap med et slikt premiss ikke er fruktbart. Du klarer ikke skille mellom snørr og barter, skitt og kanel, og kunnskap og teori. 

Altså er det ikke verdt å bruke tid på deg mer. Dette er det siste jeg sier deg - du må gjerne fortsette dine ad hom-argumenter og hitlingen du bedrev, men jeg er ferdig med å bruke tid på det. Den tiden kan bedre brukes på egentlig alt annet, etter som den - brukt på deg - kun er bortkastet.

Det har du helt rett i. Angrepet fra min side var bevisst - for jeg visste at det ville ende slik, derfor tok jeg din rolle til å begynne med - sedvanlig kategorisering av mot debattanter - typisk for den løgnen "vitenskapen" har forsket seg frem til, og fått betalt for. Det er til å le av - eller gråte, tragikomisk er vel en god diagnose på luriumet.

1 liker  
Kommentar #62

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Norge har allerede forsøkt thorium - og så vidt jeg husker ble thorium først påvist i Norge (av en svenske). Norge er et av de land i verden som har størst forekomster av thorium - skal denne ressursen ligge brakk ?

Ja, Norge, Indien og Canada og måske Australien har både thorium og forsker og udvikler - jeg mener Danmark burde være med og Grønland har også thorium.

Som du skriver, er det ikke helt enkelt - det er ikke´mindst svært at få den rigtige proces løbet igang, men så meget mere grund til forskning, mener jeg.

Det er nemlig underligt at modviljen imod atomkraft opretholdes. Det kan næppe kaldes rationelt. Jeg får en fornemmelse af at nogle har brug for kriser.

He he, ja vi er weirdos - og hende 'den normale' dyrker samme interesser som mange økoflippere (uden forstand på økologi, som jeg er tilhænger af).

1 liker  
Kommentar #63

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Nå er vel utgangspunktet for denne tråden nettopp det motsatte. 

Det er det måske nok - jeg tænkte nok mest på debatten generelt.

Forskere skal selvsagt levere de teknologiske præmisser for debatten, men erfaringen fra sidste gang med atomkraft var at det kan de slet ikke finde ud af. Det er et problem, for kun de kan ridse banen op. Man må vel lede efter nogle der kan skelne mellem fag og mening.

Joe, er hun ikke lidt en feelgooder - jeg sprang lidt i det lange klip, men det er alt sammen hørt før - at vi er irrationelle osv. Det er jeg helt enig i, men det er ikke det samme som at CO2-teorien er rigtig.

Er den omvendt rigtig, er det katastrofalt at ingen gør noget effektivt - og jeg forstår ikke at de magtfulde ledere stort set ikke gør andet end at hæve skatterne og tale om skyld til alt folket.

Hvorfor gør de ikke noget ? Forskning og udvikling af atomkraft i alle former og solenergi som vind og lys - vi får langt mere energi indstrålet, end vi kan bruge - Sahara udnyttet 100 % (selvsagt kun teori, men som regneeksempel) giver på tre uger energi som hele kloden bruger på et år. Der er mange andre solrige steder og så kommer vind og kerneenergi. Dertil intelligent elnet og udvikling af lagring af el.

Ord og handling stritter i hver sin retning. Nogle ønsker vanskeligheder - jeg kan ikke se det anderledes.

3 liker  
Kommentar #64

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Ad det om CO2-teorien - der ønsker jeg å vite hva det er du mener må diskuteres. Greit å ha avklart om det ligger på hvorvidt CO2 har evnen til å «fange» varme, om vi diskuterer hvorvidt teorien om klimagasser bryter termodynamikkens andre lov, eller om vi ligger på det feltet som diskuterer systemets sensitivitet overfor CO2. 

Når det kommer til politikere, er det vanskelig å vite nøyaktig hva det er som motiverer og ikke motiverer dem. Jeg opplever at det ikke er lett å ta dem på ordet når de snakker om klima, etter som de ikke følger egne ord mtp alvorlighetsgrad. Samtidig klarer jeg ikke legge dette som en byrde til forskerne. De har levert - så langt jeg kan se - forskning som burde legge premisser for fremtidig handling. 

Og så sitter politikerne der og gjør lite. Muligens fordi en krise har en lang tidshorisont, mens neste valg har kortere. Muligens fordi investeringen nå er dyr, mens fremtidens løsninger kan hende er billigere (teknologioptimisme). Muligens av andre grunner. Jeg vet ikke. 

Personlig ville jeg ønsket mer aktive og modige politikere, som etterlever det de sier. Jeg håper også at min stemme i valgene følger det opp. Det kan jeg ikke vite. Men jeg tror det er lurt å separere vitenskap og hva den sier fra politikere og hva de sier.

Kommentar #65

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
diskuterer systemets sensitivitet overfor CO2. 

Dette skriver nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver om i Aftenposten. Publisert: 26.jun.2011 13:31

De forunderlige klimamytene

Det er fantastisk hvor stabil temperaturen har vært de siste 150 år.

Siden 1988 har jeg tre måneder i året vært ved Universitetet i Oslo, men aldri blitt spurt om noe som helst av folk i administrasjonen. I juni holdt jeg på oppfordring fra Klimarealistene et foredrag i Urbygningen. Rundt 150 klimarealister pluss min søster dukket opp, men ingen politikere eller byråkrater.

Jeg gir råd bare hvis jeg blir spurt, men siden global oppvarming er så viktig vil jeg her gjøre et unntak.

Stabilt

Det er noen mennesker, kanskje er de til og med vitenskapsmenn, som måler og regner ut gjennomsnittstemperatur for hele jorden for et helt år, og de har kommet til at jorden er blitt 0,8 grader varmere på 150 år. Når du måler temperatur i luften, måler du hvor fort molekylene beveger seg. Ved ca. 273 minusgrader slutter molekylene å bevege seg, og det definerer nullpunktet på Kelvinskalen, som fysikerne bruker. Jordens temperatur var derfor ca. 15+273=288 K i 1860 og etter 150 år hadde den steget til 288,8 K. Det er fantastisk hvor stabil temperaturen har vært!

Hvordan er det mulig å måle gjennomsnittstemperaturen over hele jorden over et helt år? Etter mitt skjønn er det simpelthen ikke mulig, og det hele minner meg om H.C. Andersens fortelling Keiserens nye klær. I dette tilfellet er det jeg som har rollen som den lille gutten.

Temperaturmålinger holder mange i arbeid ved NASA Goddard Institute for Space Studies. De har termometre plassert rundt om på jordkloden som leses av og man regner ut gjennomsnittet. De sier at det er ønskelig med et system som krever 2952 soner med termometre, men de har bare 600 soner i dag. Én sone tilsvarer rundt regnet halvparten av Norges areal, slik at det ville vært to termometre for Norge. Hvor skulle disse plasseres? Ifølge NASA er det bare åtte termometer sør for 60. breddegrad, så der er det langt mellom målepunktene!

Kan ikke sammenligne

Hvis en hadde hatt et konstant antall termometer plassert rundt på jorden, kunne en kanskje ha en slags algoritme, gjøre eksakt det samme hvert år for å sammenligne et år med det neste, men slik er det ikke. Ifølge Fred Singer var det 10 000 målestasjoner I 1970 og i dag er det ca. 3000.


Et viktig spørsmål for dem som tror at temperaturen har steget, er: Hvorfor har temperaturen steget? Kloke hoder har funnet ut at dette skyldes klimagassen CO{-2} i luften. CO{-2}-konsentrasjonen har gått opp ganske jevnt, i hvert fall siden 1900. Men det har ikke den antatte temperaturen gjort, Den økte med 0,4 grader fra 1900 til 1940, var mer eller mindre konstant til 1980, og økte så 0,4 grader til 1998 og siden da har temperaturen sunket litt. Derfor er det i hvert fall ikke sannsynlig at temperaturstigningen skyldes CO{-2}, da sammenhengen er svak. Andre kloke hoder som arbeidet for tobakksprodusentene i USA fant rundt 1980 ut at lungekreft var forårsaket av margarin fordi margarinkonsumet økte i samme takt som lungekreften.

Lavere temperatur

Men «klimaforkjemperne» snakker ikke lenger om global oppvarming, temperaturen har jo gått ned siden 1998! I USA, hvor vi har flest termometer, var 2010 det 23. varmeste året. KLIMAFORANDRINGER, med store bokstaver, har inntatt avisene. Men hvis vi snakker om klimaforandringer må vi måle det på et vis, og det er ikke enkelt. Klima er av the World Meteorological Organization definert som gjennomsnittsværet for en 30-årsperiode. Hvis jeg har forstått alt riktig, trenger man da minst to 30-årsperioder for å påvise forandringer i et klima.

Nærhet

Kanskje på grunn av Internett er det blitt vanlig å tro at vi har kommet nærmere alle sammen, men det gjelder absolutt ikke klimaet. I USA har det vært noen store stormer nylig, men det vet vi bare fordi vi leser om det i avisene og ser TV-bilder. Vi vet heller ikke om det regner og blåser i Trondheim hvis vi bor i Oslo. Hvor mange klimasoner det er i verden vet jeg ikke, men de er, stort sett, uavhengige av hverandre.

Hvis det blir forandringer i klimaet må det jo også bli bedre noen steder, for eksempel i Trondheim. Men det er det ingen som vil innrømme. Med mer CO{-2} i luften blir i hvert fall avlingene større over hele jorden, for plantene ble utviklet på en tid da det var mer CO2 i luften enn i dag; tro det eller ei, de store bjerketrærne i hagen sulter.

Men hva med havet, stiger ikke havet syv meter hvis isen på Grønland smelter? Jo, og hvis alle isbreene smelter, stiger havet ytterligere én meter, og på Sydpolen ligger det is som tilsvarer 92 meter. Dette er jo virkelig skremmende, men ifølge Wikipedia stiger havet ca. 20 cm pr. 100 år, og slik har det vært i noen hundre år. Det har altså ikke vært noen unormal stigning av havet i de siste hundre årene.

Jeg leste nylig i Aftenposten at lederen for LO hadde gått tilbake på klimaforliket. Først trodde jeg at han hadde sagt noe fornuftig, men så var det bare at andre land må slutte å kjøre bil, slik at vi kan gjøre det med god samvittighet her i Norge

To råd

Hvis du etter å ha lest dette likevel tror at klimaendringene skyldes CO{-2} og har dårlig samvittighet fordi du ikke har gjort nok, har jeg til slutt to råd.

Bruk atomkraft, for da øker ikke CO{-2}-konsentrasjonen i luften. I Japan ble seks reaktorer ødelagt av et av de største jordskjelvene som noensinne er blitt observert på jorden, og attpåtil ble de utsatt for en flodbølge på 40 meter. Men ingen menneskeliv gikk tapt på grunn av stråling, så min konklusjon er at kjernekraften er sikker.Vi er mange mennesker på jorden. Kanskje hjelper det miljøet dersom vi blir færre. Kina introduserte en lov i 1970 som sa ett barn pr. kvinne. På grunn av dette har 375 millioner kinesere ikke blitt født. Det er flere mennesker enn innbyggertallet i USA. Det er sikkert ikke populært, men kan dette være en idé for en månelanding som Norge kanskje kan 


2 liker  
Kommentar #66

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Fint at temperaturen har gått kraftig opp siden den tid, da, Fjerdingen, og er nå godt over 1998-nivå. 

Merker meg for øvrig at du - og Giæver - ikke argumenterer mot tanken om at CO2 absorberer og sender ut igjen enkelte bølgelengder av varme.

For øvrig er en enkel beskrivelse av hvordan man bedriver måling av global oppvarming her. Det vil være greit om Giæver argumenterer mot det, heller enn å komme med det «argument from incredulity» han vanligvis presenterer.

Rett og slett fordi det sistnevnte faktisk ikke er et argument.

 

Kommentar #67

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  932 kommentarer

Thorium -oversikt og historikk.

Publisert 10 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Som du skriver, er det ikke helt enkelt - det er ikke´mindst svært at få den rigtige proces løbet igang, men så meget mere grund til forskning, mener jeg.

Det er nemlig underligt at modviljen imod atomkraft opretholdes. Det kan næppe kaldes rationelt. Jeg får en fornemmelse af at nogle har brug for kriser.

Her er en video om thorium med historikken , forklaring av teknologien,  intervju med pionerene i USA og til slutt om global interesse for terknologien - hvor selv James Hansen - den menneskeskapte globale oppvarmingens far - går god for thorium (Er det et pluss eller ikke ?).

vi følger også hvordan Kirk Sorensen , tidligere NASA-ansatt , har  vært talsmann for teknologien.  Flere selskaper er dannet for kunne dra i land den gevinsten , de mulighetene og prestisjen  teknologien kan gi.

https://www.youtube.com/watch?v=H6mhw-CNxaE

 

   

  

Kommentar #68

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Ad det om CO2-teorien - der ønsker jeg å vite hva det er du mener må diskuteres. Greit å ha avklart om det ligger på hvorvidt CO2 har evnen til å «fange» varme, om vi diskuterer hvorvidt teorien om klimagasser bryter termodynamikkens andre lov, eller om vi ligger på det feltet som diskuterer systemets sensitivitet overfor CO2. 

Jeg mener at emnet må behandles som anden videnskab - altså åbent for kritik og debat - og det gælder også selve CO2-teorien, der jo ikke handler om, hvorvidt luftarten kan absorbere varmestråling, men hvordan dette udspiller sig i praksis.

Jeg ser på politikerne nogenlunde som du.

Dertil kunne man udvide debatten til at omfatte om man skulle tilpasse sig til en højere temperatur istedet med tanke på den 'grønnende' effekt mere CO2 og lidt højere temperatur ser ud til at have på vegetationen på marginale jorder - som grænser til ørkener, hvor nogle siger at et areal så stort som USA er gået fra ørken til busksteppe.

Kommentar #69

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  932 kommentarer

Klimadommedag er avlyst ?

Publisert 10 måneder siden
Øyvind Davidsen. Gå til den siterte teksten.
Den vitenskapelige kampen er tapt for klimaideologene, derfor fortsette de med emosjonelle virkemidler. IPCC ga nylig ut en propagandahåndbok der disiplene nå blir bedt om ikke å presentere tall og figurer, men å fokusere på emosjonelle historier til personer som er blitt ofre for klimaendringer. Så dette blir nok bare styggere framover.

Nylig hadde "Nature" en artikkel som bryter med politikken om å blokkere stoff som ikke er i takt med IPCC.  Dette er nesten historisk , og man kan spekulere på årsaken.

Muligens at forskere begynte å publisere i kinesiske tidsskrifter har noe med snuoperasjonen å gjøre ?

Jeg kan ikke formidle artikkelen fra "Nature " direkte her , men abstract : artikkelen mottatt for peer review  27.juli 2017 , godtatt for publisering 13.des. 2017 og publisert 17. januar 2018.

Ganske lang tid - her har nok diskusjonen gått høylydt.

https://www.nature.com/articles/nature25450

Under artikkelen ligger referanser for den interesserte.

Denne artikkelen er ikke publisert av hele den ellers objektive presse (ifølge seg selv).Her er omtale av innholdet formidlet redaksjonelt av  Investor`s Business Daily:

https://www.investors.com/politics/editorials/climate-change-doomsday-temperature-increase-co2/

 Dette blir spennende . Åpner det for mer objektiv og uavhengig klimaforskning i vesten (finansiering) ?  

  

3 liker  
Kommentar #70

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Nesa mi sier meg at gassene i (noen?) lysrør...

Publisert 10 måneder siden

Nesa mi (og den er berømt!) sier meg at gassene (uvisst hvilke, burde være Nitrogen, tror jeg, hukommelse litt dårlig) i (noen?) lysrør kan bidra til Global Climate Change fenomener uten at dette har noe med CO2 gassen i atmosfæren å gjøre! Kan noen undersøke? Bare et tips!

(Litt "konspiratorisk") Så kan det også tenkes at ondskapsfulle mennesker har produsert aktuelle gasser og bare pøst disse ut i atmosfæren komplett ulovlig! Fremdeles altså, litt uvisst hvilke gasser.

Note: Jeg mener å ha minner om å ha vært tvunget til å delta i stratosfæriske beregninger (i USA?) hvor denne stratosfæriske vitenskapen kan være ukjent for veldig mange mennesker! Stratosfæren har en egen "kjemi"/fysisk dynamikk og kan bety mye i denne sammenheng, altså videre svekke hypotesen om at CO2 er kritisk for Global Climate Change fenomener.

"Gutten fra Hauglia", 35 år med betydelig vitenskapelig tyngde.

1 liker  
Kommentar #71

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Om vi kan starte med det siste, er det noe som - så vidt jeg vet - det er lite total forskning på. 

Generelt, om vi kikker på den «skeptiske» siden, vil de påpeke at oppvarming vil gjøre en del områder mer dyrkbare - «CO2 er plantemat»-innvendingen, som (om jeg må få si det) er noe av det mest avsindige jeg har hørt som innvending. 

Kort sagt - alle vet at det stemmer, og det er ikke en gang en diskusjon, så en hver som fremmer det partikulære memet driver samtidig med en ikke-i-nærheten-av-subtil fornærming av alle andre debattanter. Omtrent som om man i en diskusjon om transport skulle spille inn at «husk, biler kjører på veiene». Alle vet det, alle regner med det, alle er kjent med det, og din tro på at du her har funnet noe spesielt nytt sier kun at du ikke respekterer andre, samt at du ikke har noen kjennskap til temaet i det hele.

Uansett, lang avsporing. Poenget er: ja, oppvarming vil ha noen effekter som er positive. For noen områder. Samtidig vil det ha negative konsekvenser for en del andre områder, som fort vil bli ubeboelige om gjennomsnittstemperaturen går opp. Og, dersom vi regner inn kostnaden som vil følge med slikt som å ta vare på bosteder som vil bli berørt av havnivåstigning (og det gjelder rimelig mange store byer), begynner regnestykket å se komplisert ut. 

Enkelte forsøk er gjort, og en metastudie er gjort av Richard Tol, som antyder en netto positiv innvirkning frem til ca. to grader oppvarming, før det går raskt nedover. En videre kikk på materialet viser at den netto positive effekten henger kun på et datapunkt. Vi gjør oss da helt avhengige av to ting, om disse studiene stemmer: vi må begrense oss til to grader, og den positive effekten er helt avhengig av at Richard Tol hadde rett i sin studie fra 2002.

Uansett, spørsmålet er mer komplisert enn kun mat.

1 liker  
Kommentar #72

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Når det kommer til CO2, er det generell enighet blant alle forskere (inkludert Lindzen, som eksplisitt sier det i det foredraget som ble linket tidligere) at en dobling av CO2-konsentrasjon vil føre til 1 grad oppvarming i seg selv. 

Spørsmålet er da hva med alle andre forhold. Skyer, andre klimagasser, etc. Her er det mange som forsker på forskjellige områder, og det er kan hende lettere å lete selv.

Denne bloggen er fort av interesse. Denne har jeg nyss blitt gjort oppmerksom på, og jeg kjenner den ikke godt, men kan hende det står noe der. Linker den for gøy.

(Steve Jobs er ikke samarbeidsvillig i dag. Linkene følger under, siden verktøyet i menylinjen kun hopper ut):

https://scienceofdoom.com

http://hpklima.blogspot.no

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77407 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43450 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34841 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27801 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22442 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22147 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20053 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19055 visninger

Lesetips

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
1 dag siden / 161 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
2 dager siden / 359 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
2 dager siden / 136 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
2 dager siden / 122 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 177 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
3 dager siden / 231 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
4 dager siden / 272 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
4 dager siden / 161 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
4 dager siden / 113 visninger
Les flere

Siste innlegg

Les flere