Hogne Hongset

1

Bortforklaringer i særklasse

Det er grunnleggende viktig å beholde full nasjonal styring over energipolitikken.

Publisert: 19. feb 2018

15.2. skriver Terje Søviknes og Ine Eriksen Søreide i VG om ACER-saken. De to statsrådene skriver blant annet at « - - det foreligger en rekke misoppfattelser og feilinformasjon knyttet til vårt samarbeid med EU på energiområdet.» Det kan de ha rett i, men feilinformasjonen er det statsrådene selv som står for, når de hevder at tilslutning til ACER ikke innebærer at Norge vil gi fra seg noe av styringen over energipolitikken. Statsrådene peker imidlertid på sakens grunnleggende problemstilling: «Norge vil ikke alltid ha sammenfallende økonomiske og politiske interesser med EU på energiområdet, men utviklingen i EU vil uansett ha betydning for norsk energisektor.» Nettopp fordi vi ikke har «sammenfallende interesser», er det selvsagt grunnleggende viktig å beholde full nasjonal styring over energipolitikken.

Men det vil vi ikke kunne gjøre hvis vi tilslutter oss ACER, og statsrådene skriver det faktisk selv: «Så er det også slik at ACER kan fatte vedtak på avgrensede saksområder som involverer flere energireguleringsmyndigheter, enten fordi de ikke er blitt enige innen en angitt frist eller fordi de i fellesskap har anmodet ACER om å fatte vedtak.» Dette er selve nøkkelpunktet, at ACER kan overstyre nasjonale «reguleringsmyndigheter», hvis disse seg imellom ikke bli enige innen seks måneder. En av de beslutningene som høyst trolig kommer til å falle innenfor dette, er beslutninger om nye mellomlandsforbindelser. Nye forbindelser er foreslått utløst når prisforskjeller mellom land overstiger 2 øre pr kwh. I klartekst betyr dette at om Tyskland skulle ønske en ny kabel til Norge, mens Norge ikke vil ha denne kabelen, så kan Norge bare motsette seg dette i seks måneder. Deretter avgjør ACER saken, i norsk eller tysk favør.

Så vil statsrådene sikkert si at dette bare er et forslag, det er ikke vedtatt politikk. Og det er riktig, dette er så langt et forslag fra EU-Kommisjonens ekspertgruppe for «electricity interconnection targets». Men hvis vi går inn i ACER, og forslaget deretter blir vedtatt, så vil vi bli forpliktet på det. Bordet fanger, og all erfaring viser at EU-systemene utvikler seg, steg for steg. På energiområdet er målet for EUs energiunion klart definert: Elkraft skal flyte fritt, og prisene skal være mest mulig like i alle deler av energiunionen. Å nekte for at den skisserte utviklingen kan komme, er å ta på seg skylapper i gigawattklassen.

Det som er mest overraskende, er at regjeringen tydeligvis med åpne øyne går inn for at vi skal risikere å miste viktige elementer i styringen av norsk energipolitikk. Kraftbransjen arbeider åpent for å få Norge inn i energiunionen. Allerede det burde fått varsellamper til å lyse. Den kommersielle kraftbransjen vil ha strømprisene opp i Norge, og er svært aktiv for å få bygd flere kabler. Bransjen har fått tilta seg alt for stor innflytelse over energipolitikken. Tenk om legemiddelindustrien hadde prøvd å få tilsvarende styring over helsepolitikken?

Klare innspill fra seks naturvernorganisasjoner og en rekke fagforbund går mot at vi skal åpne for flere utenlandsforbindelser, under mottoet: «Vern naturen, og vern arbeidsplassene: Si nei til flere utenlandskabler!» Bakgrunnen til den nye alliansen er enkel: Nye kabler vil utløse svært negative konsekvenser i vassdragsnaturen, fordi nye kabler driver fram mer effektkjøring. Samtidig vil økte strømpriser rive grunnlaget vekk for den kraftforedlende industrien i Norge.

Vil vi dette?

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

Blir som en ond drøm å våkne opp med for våre etterkommere

Publisert rundt 1 år siden
Hogne Hongset. Gå til den siterte teksten.
«Norge vil ikke alltid ha sammenfallende økonomiske og politiske interesser med EU på energiområdet, men utviklingen i EU vil uansett ha betydning for norsk energisektor.»

Vi lever i uvitenhetens og hovmodets tidsalder, og dette er noe med det groveste overgrep mot våre etterkommere som regjeringen og våre politikere er villig til å gjøre.

Dette er å gjøre våre barn rettsløse og eiendomsløse i forhold til Europas 400 millioner soltørkede innbyggere, som nå vil besitte og eie våre vannressurser, elver, innsjøer og demninger. Og hvem skal vedlikeholde og opprettholde standarden på kraftnettet?

Dette skjer selvsagt i EU og Merkels ånd, den imperialistiske og okkuperende ånd som vil fjerne enhver lokal og liten innbyggers rettighet innenfor en ramme av en nasjonalstats suverenitet.

Fy skam på de økonomiske profitører som iscenesetter dette konstruerte behovet EU har for vår vannkraft, og skam på våre politikere som selger ut vår status for egen posisjonering i EU og FN systemet.

Det hele koker ned til at strømprisen i Norge kan fordobles og tredobles på få år. Strømprisen er allerede i dag den største utgiftsposten på et familiebudsjett med en utgift på mellom 30-50000 i året, og enda fryser vi. Vi skaper depresjon og pessimisme i våre etterkommere, og vi påkaller oss deres forbannelse og vrede i våre kommende graver. Hvordan skal kommende generasjoner klare å etablere seg med bolig og familie?

4 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere