Lederartikkel Vårt Land

Dommedag og benektelse

Vi vet at klimaendringene er på vei, men lar det ikke prege valgene våre.

Publisert: 19. feb 2018  /  508 visninger.

På lørdag hadde Vårt Land et eget klimabilag, der klimapsykologi var hovedtema. Klimapsykolog og MDG-politiker Per Espen Stoknes har identifisert de fem klimabarrierene han mener ligger i hjernen. Disse fem barrierene gjør at vi mennesker lever ­klima-uvennlig mot bedre viten: «Dommedagsbarrieren», «distanse», «dissonans», «benektelse» og «identitet».

«Domme­dagsbarrieren» slår inn ved at folk får informasjon om den negative utviklingen uten samtidig å vite hvilke handlingsmulig­heter man har. Da vil klimabudskapet ha en passiviserende effekt.

«Distanse» handler om at man snakker om at isen på Arktis smelter, CO2-utslipp og året 2100. Arktis er langt unna og CO2 er usynlig og i 2100 lever de færreste av oss. Det oppleves som fjernt.

«Benektelse» er vår evne til å vite om noe, men leve som om vi ikke gjør det. Vi vet vi forurenser når vi kjører bil, men vi kjører som om vi ikke ante noen ting.

«Identitet» er en viktig faktor, som gjør at vi overstyrer fakta. Hvis du har ­politisk tilhørighet til den siden­ som mener staten i minst mulig­ grad bør styre over menneskers liv, kan du raskt bli skeptisk til klimaaktivister som krever flere reguleringer, avgifter, lover og regler – selv om det de sier kan være fornuftig.

Og til slutt, når vi flyr både kort og langt, til tross for at vi vet at fly er miljøverstingen – da handler det om kognitiv dissonans. Kunnskap og handlinger stemmer ikke overens. Den forutsigbare responsen er gjerne selvrettferdiggjøring: «Om lille meg slutter å fly betyr ingenting i den store sammenhengen».

For de alle fleste av oss er minst et eller kanskje flere av disse punktene gjenkjennbare. Vi vet at klimaendringene er på vei, men lar det ikke prege valgene våre. I alle fall ikke dersom vi ikke tror det hjelper. Derfor er det viktig at vi tenker nøye gjennom hvilke politikere vi velger, som tar de overordnede avgjørelser i samfunnet.

For vi vet at klimaendringene kommer. Om de ikke rammer oss, vil det ramme våre etterkommere. Om vi greier å skyve bort alt annet, bør vi bry oss om akkurat det.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.

«Domme­dagsbarrieren» slår inn ved at folk får informasjon om den negative utviklingen uten samtidig å vite hvilke handlingsmulig­heter man har. Da vil klimabudskapet ha en passiviserende effekt.

«Distanse» handler om at man snakker om at isen på Arktis smelter, CO2-utslipp og året 2100. Arktis er langt unna og CO2 er usynlig og i 2100 lever de færreste av oss. Det oppleves som fjernt.

«Benektelse» er vår evne til å vite om noe, men leve som om vi ikke gjør det. Vi vet vi forurenser når vi kjører bil, men vi kjører som om vi ikke ante noen ting.

«Identitet» er en viktig faktor, som gjør at vi overstyrer fakta. Hvis du har ­politisk tilhørighet til den siden­ som mener staten i minst mulig­ grad bør styre over menneskers liv, kan du raskt bli skeptisk til klimaaktivister som krever flere reguleringer, avgifter, lover og regler – selv om det de sier kan være fornuftig.

Og til slutt, når vi flyr både kort og langt, til tross for at vi vet at fly er miljøverstingen – da handler det om kognitiv dissonans. Kunnskap og handlinger stemmer ikke overens. Den forutsigbare responsen er gjerne selvrettferdiggjøring: «Om lille meg slutter å fly betyr ingenting i den store sammenhengen».

Emnet er stort og vanskelig, og det er umulig å si at man har oversikt over alle sider ved det. Jeg kan med en gang innrømme at kunnskapen er begrenset, men jeg tror på advarslene om endringer, fordi jeg ser mange dokumentarer og leser en del som tyder på at det er riktig. Samtidig ser jeg aldri helt bort fra at det kan dreie seg om naturlige svingninger. 

Et enkelt parameter å forholde seg til er at været later til å være mer uforutsigbart enn tidligere. Vintrene er villere, somrene mindre sommer. Jeg tar det som indikasjoner på endringer, men vet ikke om vi bare er i en del av en syklus som også vil snu. 

Dommedagsbarrieren er da egentlig ikke så vanskelig å forholde seg til? Se bare på problemet med plasten i havet. Kort tid etter at dette kom opp som et tema for et år siden, viste det seg at det var kjent for flere og at noen hadde organisert et arbeide mot den tidligere. I tiden som har gått har det skjedd mange små ting slik som at folk og foreninger er ute og rydder strender. Det er antagelig ikke nok, men det er i det minste et godt uttrykk for at folk vil ta problemet på alvor. Måtte bare mange nok gjøre tilsvarende, for havet ser ut til å være en uuttømmelig kilde til avfall. Vi må snu denne trenden fra fx min barndom hvor alt vi ikke fikk fjernet på annen måte ble dumpet i havet. Problemet er så stort at man må forvente innsats fra regjeringer, enkeltvis og samlet. Jeg tror dette vil bli tatt vare på, som andre dommedagsspøkelser også vil etterhvert som de dukker opp. 

Distanse trenger man ikke oppleve. Det holder vel med en tur til Vestlandet for å se på breene. Eller det som er igjen av dem. Her kan man med selvsyn se at de har krøpet lenger opp i fjellsiden. Det samme på Svalbard, et av våre populære reisemål. Hvis vi vil kan vi se det. Men her har vi et problem som ikke kan løses med enkle tiltak. Skal dette løses må man inn på tiltak som regulerer temperaturstigningen. Dette er av de mer kompliserte emnene. 

Når det grunnleggende kravet bak Paris-avtalen er at man skal tilbake til klimatiske forhold fra ca 1770, blir det vanskelig. Er det mulig å innrette produksjonslivet og hele livsstilen slik at vi reduserer utslippene slik at effekten av den industrielle revolusjon utlignes? Jeg tror ikke det, men det kan likevel være et nyttig langsiktig mål å arbeide for at det skal skje. Dvs at hele produksjonslivet må omorganiseres til mindre energikrevende og forurensende produksjon, og jeg besitter ikke kunnskap om hvordan det skal være mulig, men kan bare håpe at teknologene vil finne svarene dag etter dag i en uendelige rekke slik at man en gang kommer frem til levedyktige vilkår. 

Jeg tror mer på at fx de byer som opplever miljøproblemer ordner opp med sitt vann og avløp, sine utfordringer mht luftkvalitet og sin byplanlegging slik at de unngår flommer eller avsetninger i havbunnen i nærheten som skaper fare for fremtidige katastrofer. Her alene må det ligge store utfordringer, men om løsningene er store nok til å virkelig endre verdens utvikling er et åpent spørsmål. Det holder ikke med forferdelse eller god vilje, det må handling til, og i den forbindelse tror jeg det er virkningsfullt at hvert enkelt land, hver enkelt plaget by tar fatt i sitt, i håp om at summen vil bli til noe større enn de enkelte faktorene vil tilsi. 

Benektelse tror jeg er en enkel måte å la være å ta til seg kunnskapen. Det er for stort for de fleste, det er krevende, og det er utfordrende å forsvare endringene fordi de som virkelig vet er et lite mindretall. Man blir ikke populær på skogstur om man nekter å spise av papptallerkener og med plastbestikk. Da er det lettere å fornekte fordi man slipper å sette seg inn i sakene. Dette er kanskje den farligste delen av problemene, for den hindrer handling. Man kan være tvilende, men man bør ikke benekte. Og som antydet i forrige avsnitt, man trenger ikke å starte med å skulle gjøre alt på en gang. Det er bra å starte med seg selv, sine omgivelser, sitt nærmiljø for å bygge endringer nedenfra. Dette vil uansett ta tid, men det viktigste er å komme i gang, få gjort litt og øke takten etterhvert. Kanskje er det for sent, men det blir mindre for sent om vi satser litt hver dag alle sammen. 

Identitet og eierskap til en problemstilling er viktig. Som konservativ ønsker jeg at staten skal være liten men sterk og effektiv der den engasjerer seg. Det offentlige skal ikke ha sine fingre i alt, men der hvor det må ha det skal det gjøre en innsats som ingen andre kan. Stimulans, tilretteleggelse, regulering og en del felles tiltak. Det er god konservatisme å ta vare på naturen, alt som kan vokse og utvikle seg. Det er feil å legge jorden øde etter seg, det er konservativt å utvikle den til et levelig sted. Har vi trådt feil, vil vi tilstrebe en bedre utvikling og rette opp igjen. Ekte konservatisme vil derfor identifisere seg sterkt med bevaringstanken. Vi vil bevare det som er, vi vil utvikle det slik at det får ny verdi i nye tider, idag og imorgen. 

Må vi fly? Jeg tror det er urealistisk å la være. For det første er det en innarbeidet del av moderniteten. Politikere, forretningsfolk og privatpersoner flyr. Jeg tror ikke vi vil klare å samvirke i verden om statsministeren skal ta Amerikalinjen til USA for å møte presidenten. Jeg tror ikke vi vil klare å avvikle helgens årlige sikkerhetskonferanse i München uten at statslederne får lov å fly dit. Ergo kan man ikke si at flyvning er et rent onde. Jeg ser ikke alternativene, og jeg tror det blir vanskelig å arbeide for endring om man skal ta bort flyvning uten at det er tvingende nødvendig. Det er i strid med våre liberale ideer at dette skal være et gode bare for de virkelig steinrike. Da er svaret heller at vi må akseptere at flyvning har kommet for å bli, men at det må kompenseres på andre områder. Det vi skaper av utslipp ved å fly, må hentes inn igjen på andre sektorer. Flyet er våre tiders kamel og jeg tror vi må innse at det er kommet for å bli og sannsynligvis fylle en enda større plass i verden enn i dag. 

1 liker  
Kommentar #2

Geir Aaslid

6 innlegg  29 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Klimapsykolog Stoknes er en lobbyist i klimaindustrien, som forsøker å ta psykologien i bruk, for å gi diagnose til alle som er uenige med ham selv. Dette er mye det samme som Sovjetunionens trakassering av politiske dissidenter, der de fikk diagnose og tvangsmedisinering.

Norge har ikke helt kommet til tvangsmedisinering av klimadissidenter, men det er et sykdomstegn at aviser som burde vite bedre gir spalteplass i metervis til en slik misbruk av psykologien som det Stoknes står for.

Stoknes er et godt eksempel på at folk som trekker til psykologistudiet ofte selv trenger time hos psykologen. Stikkord her for både Stoknes og mange journalister og politikerere er ekkokammer og gruppetenkning.

Det eneste som betyr noe i klimadebatten er observasjonene. Blir det varmere eller kaldere og hva skyldes det? Hvilken andel av klimaendringene er menneskeskapte?

Svarene her er entydige og har alltid vært det. Temperaturen i dag styres av solas direkte og indirekte påvirkning av hav og atmosfære og noen astronomiske forhold. Noen menneskeskapt andel av klimaendringene (0,25 grader fra årene 1977-96) har man aldri greidd å observere, men vi vet at det blir kjøligere de neste 20-30 årene.

Det som IKKE spiller noen rolle i klimadebatten er hvor mange politikere som har vedtatt en klimakrise som en del av sitt politiske ståsted. Det spiller NULL rolle hvor mange bestillingsforskere disse politikerne drar opp av hatten for å "bevise" klimakrisen, det spiller NULL rolle hva det politiske FNs klimapanel mener, og det spiller NULL rolle hvor mye propaganda om klimaet som formidles i media fra journalister som er med i klimavekkelsen.

3 liker  
Kommentar #3

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.

For de alle fleste av oss er minst et eller kanskje flere av disse punktene gjenkjennbare. Vi vet at klimaendringene er på vei, men lar det ikke prege valgene våre. I alle fall ikke dersom vi ikke tror det hjelper. Derfor er det viktig at vi tenker nøye gjennom hvilke politikere vi velger, som tar de overordnede avgjørelser i samfunnet.

For vi vet at klimaendringene kommer. Om de ikke rammer oss, vil det ramme våre etterkommere. Om vi greier å skyve bort alt annet, bør vi bry oss om akkurat det.

Det er så godt å vite at du lyver så det renner.

3 liker  
Kommentar #4

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hva kan vi gjøre med all snøen ?

Publisert rundt 1 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
For vi vet at klimaendringene kommer. Om de ikke rammer oss, vil det ramme våre etterkommere. Om vi greier å skyve bort alt annet, bør vi bry oss om akkurat det.

Snøen faller dessverre på både på miljøsyndere og oss mer uskyldige.

Er det historien om  Job som utspiller seg på nytt ?

1 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Geir Aaslid. Gå til den siterte teksten.
Det som IKKE spiller noen rolle i klimadebatten er hvor mange politikere som har vedtatt en klimakrise som en del av sitt politiske ståsted. Det spiller NULL rolle hvor mange bestillingsforskere disse politikerne drar opp av hatten for å "bevise" klimakrisen, det spiller NULL rolle hva det politiske FNs klimapanel mener, og det spiller NULL rolle hvor mye propaganda om klimaet som formidles i media fra journalister som er med i klimavekkelsen.

Du velger altså fornektelseslinjen som beskrives i trådstarten. Som nevnt er det ikke alltid enkelt å tro på det man ikke kan se, men tross alt kan man mange steder i verden se forurensningen for sine øyne. Det er nok å tenke på Beijing hvor man mange dager i året ikke ser selve byen for bare forurensning, og dette har helsekonsekvenser for innbyggerne. Man trenger ikke krangle om akkurat slike situasjoner for de er åpenbare for alle. Derfor bør det være lett å forstå at man trenger tiltak i form av mer miljøvennlig produksjon, mer miljøvennlig transport....... og i det hele tatt en bevissthet rundt miljø som gjør at man legger bit for bit i et mønster som til slutt blir mer miljøvennlig. 

Selv om man ikke tror på de store bærende ideene rundt endringsmekanismene, kan du da virkelig ikke benekte slike kjensgjerninger. Jeg har ved flere anledninger vært i store byer og opplevet luften. Allerede i 1973 var Donau hverken blau oder schön i Wien. Når man ser en elv som ligner mer på en åpen kloakk må man vel gjøre noe med det? 

Filmregissør Woody Allan ble spurt hvorfor han likte the New York air så godt. Jo, sa han, han likte å se luften ha pustet inn. Og det allerede for tredve år siden. Skal man ikke forsøke å forbedre luftkvaliteten for folk når man har en opplevet utfordring? Hvorfor skal folk gidde slutte og røyke når man får i seg mer enn nok fellesrøyk? Det er slik fornektelsen blir så feil - og rent ut dum, for man leter altså etter unnskyldninger for å ikke løse dagligdagse utfordringer fordi man ikke tror på endringer i ozonlaget. Glem ozonlaget, forsøk å se på de nære ting, så kanskje ozonlaget ordner seg selv. 

1 liker  
Kommentar #6

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Examining the Brain.

Publisert rundt 1 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
På lørdag hadde Vårt Land et eget klimabilag, der klimapsykologi var hovedtema. Klimapsykolog og MDG-politiker Per Espen Stoknes har identifisert de fem klimabarrierene han mener ligger i hjernen. Disse fem barrierene gjør at vi mennesker lever ­klima-uvennlig mot bedre viten: «Dommedagsbarrieren», «distanse», «dissonans», «benektelse» og «identitet».

Brilliant !

Jeg fant Vårt Lands papirutgave i huset og hadde fornøyelsen av å lese  alt det gode klimavitenskapelige innholdet i klimabilaget.

Det står riktignok at klimapsykologen fra Miljøpartiet De Grønne mener å ha funnet frem fem barrierer i hjernen til godtfolk som gjør at de ikke godtar MDG`s klimapolitikk.

Dette er selvfølgelig basert på forskning og en fagfellevurdert publisert forskningsrapport. Det er jo klart !

Alle partier burde egentlig ha sin egen partipsykolog som kunne utarbeide diagnoser på de som ikke tror på partiets politikk. Og på hverandres partipsykologer. 

Så kunne man unngå at psykologiske kvakksalvere , uten vitenskapen i ryggen , som stiller diagnoser på f.eks. MDG`s kompetente klimapsykolog til noe slikt som Kverulantus Gigante og liknende uprofesjonelle diagnoser. 

Å gjøre opp andres mentale status bør utføres av eksperter - på dokumentert grunnlag  .

--

I klimabilaget finner vi også artikkelen "Hyrder i klimakrisens tid"! Her gjøres tydeligvis fotarbeide for å vri kirken og teologien inn i den klimapolitiske aktivistkampanjen. For å få det til å høres logisk ut blander man sammen verdensklimaet og miljø ;"Økoteologi handler om hvordan kirker og teologer NYTOLKER og anvender teologien som ressurs osv". Her er vel tiden moden for å hoppe av.

Politiske aktivister har allerede infiltrert kirken til de grader at det er bare et tidsspørsmål om når hele kirken blir offer for politisk/teologisk NYTOLKNING.

Artikkelen burde forresten presenteres på Verdidebatt til diskusjon FØR vi opplever flere politisk/teologiske NYTOLKNINGER.

Mange har hatt interesse av å følge den eneste vitenskapelige forskning som har behov for psykologer i anstrengelsene for å sannsynliggjøre en ikke bevist teori om menneskeskapt CO2 som den store pådriver at verdenstemperaturen.

Legger ved en video hvor klimapsykologi behandles av norske eksperter.

Her forteller klimaforskeren at han er ansatt på Meteorologisk Institutt for å fremme IPCC`s klimateori - hvilket i seg selv er oppsiktsvekkende da det erkjenner at klimateorien ikke står på egne ben. Den går på psykologiens krykker.

Den brave klimaforsker forteller også om "Real Climate " et nettsted som han selv forklarer som en klima-gerilja . 

Vi ser at deler av dagens politiske vitenskap har behov for klimapsykologi og en klimagerilja.

Innen klimapsykologiens oppvisning av kompetanse er dette min favoritt :

 https://www.youtube.com/watch?v=nDco9p-NDcg

  

2 liker  
Kommentar #7

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Dette er selvfølgelig basert på forskning og en fagfellevurdert publisert forskningsrapport. Det er jo klart !

Ideer og ideologier er forførende. Fyller en med en så indelig og god følelse av sloss for den gode sak. Selvfølgelig ønsker man av hjertet og dele denne gleden også med andre. Det underlige er at ikke alle er med på det, men det er jo derfor man skal sloss.

2 liker  
Kommentar #8

Kåre Kvangarsnes

8 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Klimapsykolog og MDG-politiker Per Espen Stoknes har identifisert de fem klimabarrierene han mener ligger i hjernen. Disse fem barrierene gjør at vi mennesker lever ­klima-uvennlig mot bedre viten: «Dommedagsbarrieren», «distanse», «dissonans», «benektelse» og «identitet».

Dette minner jo om de rene  sovjettilstander i MDG :-))

4 liker  
Kommentar #9

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du velger altså fornektelseslinjen som beskrives i trådstarten. Som nevnt er det ikke alltid enkelt å tro på det man ikke kan se, men tross alt kan man mange steder i verden se forurensningen for sine øyne. Det er nok å tenke på Beijing hvor man mange dager i året ikke ser selve byen for bare forurensning, og dette har helsekonsekvenser for innbyggerne. Man trenger ikke krangle om akkurat slike situasjoner for de er åpenbare for alle. Derfor bør det være lett å forstå at man trenger tiltak i form av mer miljøvennlig produksjon, mer miljøvennlig transport....... og i det hele tatt en bevissthet rundt miljø som gjør at man legger bit for bit i et mønster som til slutt blir mer miljøvennlig. 

Hele suppedassen er en løgn Njål! Et brekkjern for makt og penger. At på til er det så dumt at man må være spesielt disponert for det.

3 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hele suppedassen er en løgn Njål! Et brekkjern for makt og penger. At på til er det så dumt at man må være spesielt disponert for det.

Ok. Fornektelse av tredje grad, med andre ord. Vurderte du noen gang å lese det jeg skrev? Hva er vi uenige i?

Kommentar #11

Geir Aaslid

6 innlegg  29 kommentarer

Skillet mellom miljø og klima

Publisert rundt 1 år siden

De som fornekter både klimapanelets beskrivelse i siste hovedrapport av opphøret av global oppvarming, og solas evne til å varme opp havet, greier som regel heller ikke å skille mellom klimaet og lokalmiljøet ditt.

Om du kaster en plastpose i hagen eller tisser i Donau for å gjøre den mindre "blau" eller "Schön" kan ikke dette påvirke hverken snøfallet om vinteren eller framtidig global temperatur. Det samme gjelder kullstøvet i kinesiske byer som også er et miljøproblem Kina nå har økonomi til å løse.

De som ikke evner å skille mellom miljø og klima gjør det klassiske miljøvernet - vernet av skaperverket - en bjørnetjeneste, fordi dette bidrar til å trekke ressurser vekk fra nødvendig miljøvern og over til kampen mot den ikke eksisterende klimakrisen.

Misbruket eller tyveriet av statlige penger på en klimakrise som ikke kan observeres ute i naturen har nå kommet opp i over 30 milliarder årllg. Vi kan utmerket godt bruke disse pengene til å gi Norges innbyggere mer helse, mer utdanning og mer eldreomsorg.

5 liker  
Kommentar #12

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ok. Fornektelse av tredje grad, med andre ord. Vurderte du noen gang å lese det jeg skrev? Hva er vi uenige i?

Nei, skam til meg :(

2 liker  
Kommentar #13

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Geir Aaslid. Gå til den siterte teksten.
Misbruket eller tyveriet av statlige penger på en klimakrise som ikke kan observeres ute i naturen har nå kommet opp i over 30 milliarder årllg. Vi kan utmerket godt bruke disse pengene til å gi Norges innbyggere mer helse, mer utdanning og mer eldreomsorg.

Hele hensikten med at pengen brukes på ingenting er at de IKKE skal brukes til innbyggernes beste. Jeg sier inn-BYGGERNE. Hensikten er å rive ned det inn-BYGGERNE har bygget.

3 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Geir Aaslid. Gå til den siterte teksten.
Vi kan utmerket godt bruke disse pengene til å gi Norges innbyggere mer helse, mer utdanning og mer eldreomsorg.

Utdannelse om fx klima, vær og miljø da kanskje? 

Alt du skriver her, Aaslid kan oppsummeres under overskriften fornektelse. 

Kommentar #15

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hele hensikten med at pengen brukes på ingenting er at de IKKE skal brukes til innbyggernes beste. Jeg sier inn-BYGGERNE. Hensikten er å rive ned det inn-BYGGERNE har bygget.

Tenk om du en gang skrev noe ut fra dyp kunnskap og ikke bare myter og som her, fornektelse. Heldigvis glipper hegemoniet på miljøsaken for dere. Dere er allerede akterutseilt og vil aldri få makt i det emnet igjen. 

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Diverse oppgraderinger av benektelsesgrunnlag og viten

Publisert rundt 1 år siden

Vel, uansett  hva man kaller disse barrierene tror jeg menneskeheten på et visst nivå har for lite og for dårlig kunnskap til å kunne uttale seg skråsikkert om hva som er årsak til  klimaendringer. Geologer kan på vegne av å studere diverse jordlag se på hvilken utvikling jorden har hatt frem til i dag. 

At det for eksempel har vokst tropisk skog på Svalbard for 380 mill. år siden, betyr ikke at Svalbard var overbefolket av mennesker som hadde en klimabarriere, eller hadde fossile klimanedbrytende motorer. https://www.dagbladet.no/nyheter/forskere-mener-svalbard-var-dekket-av-tropisk-regnskog/60461182

Det er en kjensgjerning at moder jord har sin egen klima - maskin inne i seg i form av glødende lava og ildsprutende vulkaner, og at det i den senere tid er oppdaget nesten hundre vulkaner under Antarktis som smelter isen fra undersiden.

http://natgeo.se/natur/vulkaner/91-vulkaner-hittade-under-antarktis

https://www.dagbladet.no/nyheter/nasa-oppdagelse-varmepunkt-med-temperatur-som-en-vulkan-smelter-antarktis-underfra/68867592

Man kan selvfølgelig diskutere hvor mye menneskene ellers er i stand til å påvirke vær og temperatur verden over til krampa tar en. Det viktigste er at man oppdager hva vi selv driver med og er i stand til å endre vår adferd på sikt. Den egenskapen har alle.

 

2 liker  
Kommentar #17

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Man kan selvfølgelig diskutere hvor mye menneskene ellers er i stand til å påvirke vær og temperatur verden over til krampa tar en.

Som ellers i vitenskapen så arbeider forskerne ut en egen hypotese som de sørger for å få bekreftet.  Det er subjektiv forskning akkurat som hypotesen er subjektiv.

Da det gjelder å få puttet hele skapelsen inn i en PC eller en større datamaskin, med alle variabler i universet - er nok det et prosjekt som mennesket ikke er i stand til å utføre med god og sikker viten som resultat.

For ikke lenge siden greide forskere etter eget utsagn å måle vannstanden i havet.  For å gjennomføre det, og valgt de ut det Indiske hav som prosjekt.  

Nå vet vi, og mener i alle fall, at månen har stor innvirkning på flo og fjære.  

Er det nå så sikkert.

Tilbake til målingen av det Indiske hav.  Ettersom det påstås at kloden blir varmere, så har forskerne beregnet at havnivået skulle stige helt opp til 5-6 meter om kloden ble 3 grader eller mer varmere.  De mangler imidlertid nok målere og tidligere sikker data.

Overraskelsen var stor da de etter noen år med målinger av det Indiske hav, viste seg at det ikke steg som de forventet, men i stedet sank med 30-40 cm.  I løpet av en 4 års periode om jeg ikke husker feil.

Da kom spørsmålet om hvor ble det av den økte fordampningen av havet.  Jo det viste seg at den økte fordampningen falt som snø i Antarktis.

Spørsmålet nå er om CO2 er årsaken til oppvarmingen, og om det faktisk er blitt varmere. Det er sterkt omstridt.  Om det er blitt varmere så er vel årsaken økt fordampning som gir mer skyer - en god og bedre forklaring enn CO2.

Et faktum som ikke nevnes er at det er påvist, hevdes det, at det var opptil 10 grader varmere for 1000- 2000 år siden- etter målinger i isen.

Var havnivået flere meter høyere da?

Nei.  Kaianlegg fra romertiden viser at havnivået var 3-4 meter lavere.  Noe vi ser også utover i Nordsjøen utenfor Rogaland. Det er funnet mange hustufter ganske så langt ut i Nordsjøen som i dag er godt under vann.

Det var slik i vikingtiden at svært mye av Nordsjøen var tørt land.  Men, Norskerenna og Nordsjøen var som vi kjenner til Regnskog.  Som har resultert i olje og gass.

 

Den norske nobelprisvinneren i fysikk, Ivar Giæver sier i Aftenposten 26. juni 2011 - dette om den globale oppvarmingen:

"De forunderlige klimamytene:

Det er fantastisk hvor stabil temperaturen har vært de siste 150 år.

Siden 1988 har jeg tre måneder i året vært ved Universitetet i Oslo, men aldri blitt spurt om noe som helst av folk i administrasjonen. I juni holdt jeg på oppfordring fra Klimarealistene et foredrag i Urbygningen. Rundt 150 klimarealister pluss min søster dukket opp, men ingen politikere eller byråkrater.

Jeg gir råd bare hvis jeg blir spurt, men siden global oppvarming er så viktig vil jeg her gjøre et unntak.

Det er noen mennesker, kanskje er de til og med vitenskapsmenn, som måler og regner ut gjennomsnittstemperatur for hele jorden for et helt år, og de har kommet til at jorden er blitt 0,8 grader varmere på 150 år. Når du måler temperatur i luften, måler du hvor fort molekylene beveger seg. Ved ca. 273 minusgrader slutter molekylene å bevege seg, og det definerer nullpunktet på Kelvinskalen, som fysikerne bruker. Jordens temperatur var derfor ca. 15+273=288 K i 1860 og etter 150 år hadde den steget til 288,8 K. Det er fantastisk hvor stabil temperaturen har vært!

Hvordan er det mulig å måle gjennomsnittstemperaturen over hele jorden over et helt år? Etter mitt skjønn er det simpelthen ikke mulig, og det hele minner meg om H.C. Andersens fortelling Keiserens nye klær. I dette tilfellet er det jeg som har rollen som den lille gutten.

Temperaturmålinger holder mange i arbeid ved NASA Goddard Institute for Space Studies. De har termometre plassert rundt om på jordkloden som leses av og man regner ut gjennomsnittet. De sier at det er ønskelig med et system som krever 2952 soner med termometre, men de har bare 600 soner i dag. Én sone tilsvarer rundt regnet halvparten av Norges areal, slik at det ville vært to termometre for Norge. Hvor skulle disse plasseres? Ifølge NASA er det bare åtte termometer sør for 60. breddegrad, så der er det langt mellom målepunktene!

Kan ikke sammenligne

Hvis en hadde hatt et konstant antall termometer plassert rundt på jorden, kunne en kanskje ha en slags algoritme, gjøre eksakt det samme hvert år for å sammenligne et år med det neste, men slik er det ikke. Ifølge Fred Singer var det 10 000 målestasjoner I 1970 og i dag er det ca. 3000.

 

Et viktig spørsmål for dem som tror at temperaturen har steget, er: Hvorfor har temperaturen steget? Kloke hoder har funnet ut at dette skyldes klimagassen CO{-2} i luften. CO{-2}-konsentrasjonen har gått opp ganske jevnt, i hvert fall siden 1900. Men det har ikke den antatte temperaturen gjort, Den økte med 0,4 grader fra 1900 til 1940, var mer eller mindre konstant til 1980, og økte så 0,4 grader til 1998 og siden da har temperaturen sunket litt. Derfor er det i hvert fall ikke sannsynlig at temperaturstigningen skyldes CO{-2}, da sammenhengen er svak. Andre kloke hoder som arbeidet for tobakksprodusentene i USA fant rundt 1980 ut at lungekreft var forårsaket av margarin fordi margarinkonsumet økte i samme takt som lungekreften.

Lavere temperatur

Men «klimaforkjemperne» snakker ikke lenger om global oppvarming, temperaturen har jo gått ned siden 1998! I USA, hvor vi har flest termometer, var 2010 det 23. varmeste året. KLIMAFORANDRINGER, med store bokstaver, har inntatt avisene. Men hvis vi snakker om klimaforandringer må vi måle det på et vis, og det er ikke enkelt. Klima er av the World Meteorological Organization definert som gjennomsnittsværet for en 30-årsperiode. Hvis jeg har forstått alt riktig, trenger man da minst to 30-årsperioder for å påvise forandringer i et klima.

Nærhet

Kanskje på grunn av Internett er det blitt vanlig å tro at vi har kommet nærmere alle sammen, men det gjelder absolutt ikke klimaet. I USA har det vært noen store stormer nylig, men det vet vi bare fordi vi leser om det i avisene og ser TV-bilder. Vi vet heller ikke om det regner og blåser i Trondheim hvis vi bor i Oslo. Hvor mange klimasoner det er i verden vet jeg ikke, men de er, stort sett, uavhengige av hverandre.

Hvis det blir forandringer i klimaet må det jo også bli bedre noen steder, for eksempel i Trondheim. Men det er det ingen som vil innrømme. Med mer CO{-2} i luften blir i hvert fall avlingene større over hele jorden, for plantene ble utviklet på en tid da det var mer CO2 i luften enn i dag; tro det eller ei, de store bjerketrærne i hagen sulter.

Men hva med havet, stiger ikke havet syv meter hvis isen på Grønland smelter? Jo, og hvis alle isbreene smelter, stiger havet ytterligere én meter, og på Sydpolen ligger det is som tilsvarer 92 meter. Dette er jo virkelig skremmende, men ifølge Wikipedia stiger havet ca. 20 cm pr. 100 år, og slik har det vært i noen hundre år. Det har altså ikke vært noen unormal stigning av havet i de siste hundre årene.

Jeg leste nylig i Aftenposten at lederen for LO hadde gått tilbake på klimaforliket. Først trodde jeg at han hadde sagt noe fornuftig, men så var det bare at andre land må slutte å kjøre bil, slik at vi kan gjøre det med god samvittighet her i Norge

To råd

Hvis du etter å ha lest dette likevel tror at klimaendringene skyldes CO{-2} og har dårlig samvittighet fordi du ikke har gjort nok, har jeg til slutt to råd.

Bruk atomkraft, for da øker ikke CO{-2}-konsentrasjonen i luften. I Japan ble seks reaktorer ødelagt av et av de største jordskjelvene som noensinne er blitt observert på jorden, og attpåtil ble de utsatt for en flodbølge på 40 meter. Men ingen menneskeliv gikk tapt på grunn av stråling, så min konklusjon er at kjernekraften er sikker. Vi er mange mennesker på jorden. Kanskje hjelper det miljøet dersom vi blir færre. Kina introduserte en lov i 1970 som sa ett barn pr. kvinne. På grunn av dette har 375 millioner kinesere ikke blitt født. Det er flere mennesker enn innbyggertallet i USA. Det er sikkert ikke populært, men kan dette være en idé for en månelanding som Norge kanskje kan gjennomføre?"  

 

 

 

3 liker  
Kommentar #18

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet nå er om CO2 er årsaken til oppvarmingen, og om det faktisk er blitt varmere. Det er sterkt omstridt.  Om det er blitt varmere så er vel årsaken økt fordampning som gir mer skyer - en god og bedre forklaring enn CO2.

I og med at klimahysteriet er et politisk grep, bygget på falske forskningsresultater, er det viktig for disse løgnhalsene at årsaken til hysteriet er menneskeskapt uten at man definitivt kan si at det IKKE er det. Det må være litt mystisk, slik alle religioner egentlig er.

Men man forventer en liten istid i 2020 - selvfølgelig med klar beskjed om at det ikke innvirker på klimakrisen.

(Det er så dumt så jeg skammer meg for å være menneske, og å tilhøre denne arten.)

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Vannstand og målinger...

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Tilbake til målingen av det Indiske hav.  Ettersom det påstås at kloden blir varmere, så har forskerne beregnet at havnivået skulle stige helt opp til 5-6 meter om kloden ble 3 grader eller mer varmere.  De mangler imidlertid nok målere og tidligere sikker data.

Overraskelsen var stor da de etter noen år med målinger av det Indiske hav, viste seg at det ikke steg som de forventet, men i stedet sank med 30-40 cm.  I løpet av en 4 års periode om jeg ikke husker feil.

Da kom spørsmålet om hvor ble det av den økte fordampningen av havet.  Jo det viste seg at den økte fordampningen falt som snø i Antarktis.

Spørsmålet nå er om CO2 er årsaken til oppvarmingen, og om det faktisk er blitt varmere. Det er sterkt omstridt.  Om det er blitt varmere så er vel årsaken økt fordampning som gir mer skyer - en god og bedre forklaring enn CO2.

Et faktum som ikke nevnes er at det er påvist, hevdes det, at det var opptil 10 grader varmere for 1000- 2000 år siden- etter målinger i isen.

Var havnivået flere meter høyere da?

Nå er du inne på noe som har med sysselsetting og gjøre... skulle man komme frem til et riktig svar med en gang, ville jo forskere jevnt over bli arbeidsledige etter som de skulle hatt svar på alt ettersom problemene oppstod. 

Men desverre ser man at historie omskrives nesten hver eneste dag. Det er vannmangel flere steder i verden i dag. Ikke at jeg har greie på hvor vannet blir av, men det bygges jo voldsomme demninger både her og der... og synkehull oppstår oftere og oftere... kalkfjell er som sagt ømtålige greier når det får besøk av for mye vann... 

Apropos issmelting og vannstand, nå er jo ikke moder jords vannbasseng et vanntett sådant, det er masser av grottesystemer som har vært tørrlagte i tusenvis av år og bare venter på å fylles...

Og dersom gjennomsnittstemperaturen stiger, så øker også avdampningen og det er mer vann/fuktighet i luften enn før, det skaper dessverre også mer nedbør enn før, men det renner alltid ned til havet igjen dersom det ikke ender opp i en av de svære demningene som det alt blir flere og flere av.

Fuktigere luft kjøler ned temperaturen, derfor merker vi ikke noen temperatur- økning i Skandinavia, men lengre sydover går det med en del norsk vann til å kjøle ned mer glødende europeere om sommeren... så det er endelig ikke noe problem å se hvorfor vannstanden ikke øker. Det hele er som et dominospill, den ene årsaken skaper en ny årsak osv...

I Nederland har de begynt å bygge flytende hus... kan bli byer av slike...

1 liker  
Kommentar #20

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Vil fanatisme svekke miljøsaken som sådan ?

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ideer og ideologier er forførende. Fyller en med en så indelig og god følelse av sloss for den gode sak. Selvfølgelig ønsker man av hjertet og dele denne gleden også med andre. Det underlige er at ikke alle er med på det, men det er jo derfor man skal sloss.

En del grønnister overdriver og utbroderer klimateoriene langt ut over realitetenes grenser , her demonstrert ved å synse om hjernen på folk som utviser skepsis når de krampaktig blir påprakket udokumenterte  meninger om verdensklimaet - som i tillegg bakkes opp av politikere som har demonstrert sine evner og manglende lojalitet  flere ganger. (Bl.a.Norsk vannkraft , norske arbeidsplasser , norsk selvråderett osv).

Eksempelvis : Steven Hawking antas å være en seriøs forsker  innen sitt fagfelt.

Da han for en tid tilbake  sa at fordi USA trakk seg fra "Paris-avtalen" , så ville jorden kunne skyves over kanten og ende opp som en Venus med temperatur på ca. 250 grader C - pluss syreregn !

Som Nathan Cofnas skrev i Weekly Standard :" This is nuts. The share of the atmosphere taken up by that vile gas carbon dioxide (which just happens to sustain all plant life) is 400 parts per million. It’s been much higher than that in the past without boiling the oceans or raining acid from the sky." 

Og nevner videre : " Venus is nearly 26 million miles closer to the sun, and that the share of carbon dioxide in the Venusian atmosphere is 965,000 parts per million, or about 2,412 times greater than Earth’s."

Journalister som alltid er på jakt etter skandaler og katastrofer er heller  ikke snaue når det gjelder dramatiske historier.

New York magazine (utk. hver 14. dag , politikk , mat , kultur , kunst osv) kjørte nylig et hovedoppslag om klima som forsikret leserne om at alle tidligere klima katastrofespådommer var bare barnemat i forhold til "the great, autentic american story about the real thing." 

Hvorpå det fulgte en hårreisende katastrofefortelling på slutten på dette århundre ville mye av planeten være ubeboelig - og bl.a. de levende ville misunne de døde og det hele var som tatt ut av en Mad Max - film.

Vi får kreditere de klimaforskere og journalister som forsto back-fire effekten av denslags historier og tok avstand fra tøvet som var publisert. Ja, til og med mr. Hockeystick himself , Michael Mann synes dette ble for kreativt.

Og her skal jeg prøve meg som hobbypsykolog : 

Hva skjer når en gjeng innpåslitne og pågående typer vil presse på medborgerne en vanvittig skremselshistorie med full dressing av nye avgifter , føresegnar og tvilsom nasjomaløkonomisk effekt? 

Og går så langt som å utrede folks mentale tilstand fordi man ikke aksepterer skremslene. 

Kan det tenkes at skremselstaktikken vil gi "backfire-effect" når folks hjerner automatisk (eller halvautomatisk) slår inn den psykologiske forsvarsmekanisme mot katastrofeprofetenes dystre og usannsynlige  budskap ? Fordi disse plagsomme aktivistenes  virker mer skadelig i seg selv , enn de skremslene som som fremføres?

Kom til å tenke på det da en person med nagler i fjeset (som minnet om et mekanisk verksted) fremførte en klimapolitiske redselshistorie - med brosjyrer.

Dersom man i årevis nedrennes av folk som roper at nå er det katastrofe ,  dommedag osv , og det i en del år har vist seg at ingenting stemmer med profetiene - er det da rimelig at folk inntar en viss skeptisk holdning? Eller vil det styrke troen? 

To  synspunkter til :

Det en del journalistisk og akademisk belæring som går i retning av at et demokrati ikke kan bekjempe "menneskeskapt global oppvarming", vi må ha en ny styreform!

Og at folk som utviser skepsis mot klima-teorien må bringes til taushet. Har ikke tid til å ta denne fornøyelige saken i detalj her og nå.

Damien Carrington , miljøredaktør , The Guardian , skrev nylig et stykke om å føde barn ikke er bra for klimaendringene !

Jill Filipovic (forfatter) hyller artikkelen på Twitter ; "Å få barn er det verste du kan gjøre mot planeten !

Klimapsykologene kan sikkert forklare resten.

1 liker  
Kommentar #21

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Og her skal jeg prøve meg som hobbypsykolog : 

Hva skjer når en gjeng innpåslitne og pågående typer vil presse på medborgerne en vanvittig skremselshistorie med full dressing av nye avgifter , føresegnar og tvilsom nasjomaløkonomisk effekt? 

Og går så langt som å utrede folks mentale tilstand fordi man ikke aksepterer skremslene. 

Kan det tenkes at skremselstaktikken vil gi "backfire-effect" når folks hjerner automatisk (eller halvautomatisk) slår inn den psykologiske forsvarsmekanisme mot katastrofeprofetenes dystre og usannsynlige  budskap ? Fordi disse plagsomme aktivistenes  virker mer skadelig i seg selv , enn de skremslene som som fremføres?

Kom til å tenke på det da en person med nagler i fjeset (som minnet om et mekanisk verksted) fremførte en klimapolitiske redselshistorie - med brosjyrer.

Dersom man i årevis nedrennes av folk som roper at nå er det katastrofe ,  dommedag osv , og det i en del år har vist seg at ingenting stemmer med profetiene - er det da rimelig at folk inntar en viss skeptisk holdning? Eller vil det styrke troen? 

To  synspunkter til :

Det en del journalistisk og akademisk belæring som går i retning av at et demokrati ikke kan bekjempe "menneskeskapt global oppvarming", vi må ha en ny styreform!

Og at folk som utviser skepsis mot klima-teorien må bringes til taushet. Har ikke tid til å ta denne fornøyelige saken i detalj her og nå.

Damien Carrington , miljøredaktør , The Guardian , skrev nylig et stykke om å føde barn ikke er bra for klimaendringene !

Jill Filipovic (forfatter) hyller artikkelen på Twitter ; "Å få barn er det verste du kan gjøre mot planeten !

Klimapsykologene kan sikkert forklare resten.

Svaret er egentlig enkelt. Det er en diabolsk tilnærming til det hele. Poenget er ikke hvorvidt det er sant eller ikke, for det er det ikke, men et behov for makt. Tankekontroll må til for å gjennomføre prosjektet. Det  er ikke mennesket det skal tas hensyn til, men at det skal underordne seg en autoritet, en makt - enhver motstand skal angripes til det ikke finnes motstand igjen. 

Det er en del av det politisk korrekte spillet, bare en del - helheten av denne menneskefiendtligheten dekker alle områder i livet - er total og har totalmakt som mål. Et imperium skal bygges, i dette imperiet er tvang metodikken. Denne imperiebyggingen har pågått siden det første brodermordet, hvor Kain inngikk en pakt med Lucifer for å motarbeide Guds plan for mennesket. Det kulminerer i vår tid, og skal se ut som om det er noe godt - men det er reinspikka løgn.

Å kjenne igjen denne formen for listig ondskap er en av de åndelige gaver Gud gir sine barn, så de kan gjennomskue og stå i mot på den siste dag - uten å falle.

2 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Å kjenne igjen denne formen for listig ondskap er en av de åndelige gaver Gud gir sine barn, så de kan gjennomskue og stå i mot på den siste dag - uten å falle.

Et enkelt spørsmål, Olsen........ hva skal vi gjøre med forurensninger som vi ser? Om endringer i naturen som vi faktisk ser, og som vi vet er konsekvenser av menneskegjerninger? 

Kommentar #23

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Miljø- og klima-akrobatikk.

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Et enkelt spørsmål, Olsen........ hva skal vi gjøre med forurensninger som vi ser? Om endringer i naturen som vi faktisk ser, og som vi vet er konsekvenser av menneskegjerninger? 

Det er jo nettopp det vi diskuterer - ingen er i mot forsøpling. 

Hvor stor eller liten effekt menneskene har på verdensklimaet er det ingen i dag som har peiling på.

Foreløpig ser det ut til at menneskeskapte konsekvenser ikke er målbare fordi de drukner i naturlige svingninger i klimaet.

Hvordan har De sett menneskeskapte klimaendringer ? Hvordan vet De at det uværet fra hele kloden som kjøres i NRK daglig , til og med monsunen , er menneskeskapt ?

Jeg kjenner ikke til hvordan klimaet i sin helhet fungerer eller påvirkes - like lite som andre - men jeg kjenner NRK.

Tatt i betraktning at vi er på vei ut av den lille istid og her i virkelighetens verden har temperaturen steget ca. 1 grad C på 100 år , og det meste av stigningen fant sted FØR 1950. 

Derfor ser vi med forbauselse  i arkivene at temperaturer rundt 1910 for et par år siden på mystisk vis gikk ned. Råmaterialet fra Island har vi tilgjengelig og kan kontrollere på totalt 8 målesteder. 

http://euanmearns.com/re-writing-the-climate-history-of-iceland/

Fig. 6 viser hvordan rekordvarme 1939 er borte og de kalde periodene er bevart. 

Og det er påfallende hvor lite de naturlige svingningene i klimaet får  plass i media. Kanskje det har en naturlig forklaring ?

Vi som mener noe annet enn IPCC`s klimateori basert på ting og prosjekter vi har deltatt i har ikke noe behov for å leke klimapsykologer  og skrive i avisen om funksjoner i hjernen på de som mener noe annet. 

Ganske enkelt fordi denslags ikke har noen plass innen kunnskap om klima  , det hører hjemme i politikk -  på dertil egnet nivå .

Derfor blir klimateorien spedd på med åpenbare overdrivelser som normalt hører hjemme i tegneserier pluss bevisst sammenblanding med det som kommer inn under begrepet miljø.

Spørsmålet er jo nettopp om dette svekker interessen for miljø-delen ?

Jeg tror menneskeheten er den ultimate ressurs . Den løser problemer og vil  fortsette å løse problemer - herunder eventuelle problemer med klimaet eller å tilpasse seg klimaets naturlige svingninger.

Kommentar #24

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Det er jo nettopp det vi diskuterer - ingen er i mot forsøpling. 

Jeg skal holde muligheten åpen for at det siterte har en skrivefeil, men hvis ikke viser det til fulle hva vi er uenige om uten at jeg trenger å si noe mer. 

Jeg har vært flere steder i verden. Innledningsvis i tråden nevnte jeg den skjønne Donau, som ikke har vært skjønn siden svært lenge siden, med mindre man har noe sære begrep om skjønnhet. Det kan ikke være feil å ta fatt i avløpsproblemer og forsøke å rydde opp etter menneskene i naturen. Antagelig er gjenvinningsbransjen en vekstnæring i alle land i mange tiår fremover. 

Mine kunnskaper stammer først og fremst fra anerkjente medier. De forteller om endringer i overflatetemperaturen på havet som resulterer i at mer vann fordampes og skaper skypumper og orkaner som er sterkere enn noen gang, og som i tillegg oppstår oftere. Jeg tror De har oppdaget dette selv men fornekter det. Så sent som i går undret man seg hvorfor det regnet varmt i nordlige deler av USA når det egentlig skulle snø. Plutselig har Jerusalem snø i tre dager, noe som skjer en gang i hundreåret, tre år på rad. Endringene er evidente for alle som ser seg tjent med å se

Vi er antagelig enige om én ting. Mennesket er den største ressurs vi har, og det har og vil fortsette å løse problemer, og det er hva dette dreier seg om. Mennesket har en del problemer og bør bruke sine ressurser på disse fremfor å fornekte at de finnes. 

Kommentar #25

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Det er så hyggelig å se Geir Aaslid ta turen ut fra sitt lune hi og dele sin faglighet med andre! Som moderator og ansvarlig for at debatten hos Klimarealistene holder et faglig nivå, må man ha store forventninger til hva mannen kan bringe til torgs.

«Klimapsykolog Stoknes er en lobbyist i klimaindustrien, som forsøker å ta psykologien i bruk, for å gi diagnose til alle som er uenige med ham selv. Dette er mye det samme som Sovjetunionens trakassering av politiske dissidenter, der de fikk diagnose og tvangsmedisinering.

Norge har ikke helt kommet til tvangsmedisinering av klimadissidenter, men det er et sykdomstegn at aviser som burde vite bedre gir spalteplass i metervis til en slik misbruk av psykologien som det Stoknes står for

Klimapsykolog er vel ingen yrkestittel. Det ville være greit om Aaslid holdt seg til yrkestitler i stedet for usaklige tillegg. Her vil det også være på sin plass å be Aaslid dokumentere at Stoknes er «lobbyist i klimaindustrien» - og gjerne faktisk vise til hva denne diffuse klimaindustrien er. Det kalles å underbygge sine påstander, og forventes når man argumenterer.

Altså, underforstått: Aaslid argumenterer ikke. Jeg forventer at han gjør det etter hvert.

Så kommer en analogi til et totalitært samfunn med flere liv på samvittigheten. Som sammenlignes med at noen får uttale seg i media. Sammenligningen kan knapt kalles dårlig, det er å sammenligne drapsmenn med noen man er uenig i sak med. Fryktelig svak analogi, du kan (bør kunne) mye bedre enn det, Aaslid. Denne typen falsk sammenligning minner om propaganda.

«Stoknes er et godt eksempel på at folk som trekker til psykologistudiet ofte selv trenger time hos psykologen. Stikkord her for både Stoknes og mange journalister og politikerere er ekkokammer og gruppetenkning.»

Argumentum ad hominem. Her anbefaler jeg Aaslid om å ta på moderatorhatten, og sensurere seg selv. Dette avsnittet burde vært strøket.

«Det eneste som betyr noe i klimadebatten er observasjonene. Blir det varmere eller kaldere og hva skyldes det? Hvilken andel av klimaendringene er menneskeskapte?»

Her har jeg ingen innsigelser.

«Svarene her er entydige og har alltid vært det. Temperaturen i dag styres av solas direkte og indirekte påvirkning av hav og atmosfære og noen astronomiske forhold. Noen menneskeskapt andel av klimaendringene (0,25 grader fra årene 1977-96) har man aldri greidd å observere, men vi vet at det blir kjøligere de neste 20-30 årene

Så går man rett over i udokumenterte påstander igjen. Det fascinerende her er at Aaslid - hver måned - publiserer data som viser en oppvarming på over 0,1 grader pr. tiår. Hvorpå han hevder at «pausen» fremdeles finnes. Hans påstand om at det blir kjøligere fremover har ingen basis i den vitenskapen han ønsker å ta til inntekt for sitt syn. 

Totalt sett er jeg skuffet. Aaslid, som moderator for Klimarealistene, sletter villig vekk innlegg. Men her ville han - om han var ærlig - slettet seg selv. Et svært dårlig innlegg, og intet eksempel til etterfølgelse. Aaslid bes om å ta seg sammen.

Kommentar #26

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Totalt sett er jeg skuffet. Aaslid, som moderator for Klimarealistene, sletter villig vekk innlegg. Men her ville han - om han var ærlig - slettet seg selv. Et svært dårlig innlegg, og intet eksempel til etterfølgelse. Aaslid bes om å ta seg sammen.

VÅS!

2 liker  
Kommentar #27

Geir Aaslid

6 innlegg  29 kommentarer

Lemviks yrkestitler

Publisert rundt 1 år siden

Hr Lemvik vaker igjen i kommentarfeltet, nå med påstanden om at jeg ikke bruker klimapsykolog som yrkestittel på Stoknes men som et "usaklig tilegg".

Til det er det bare å konstatere at Stoknes presenterer seg selv som klimapsykolog og BI-forsker når han snakker med journalister:
https://www.budstikka.no/asker/barum/var-og-klima/kjenn-pa-klimaangsten/s/5-55-247312

Stoknes påberoper seg også kompetanse på klimaangst, som man ser av ovenstående lenke. Enhver noenlunde rasjonelt tenkende person som går på ett eller flere av Stoknes foredrag om klima, må antas å trekke konklusjonen gjengitt under. Som man ser av lenken over er det store flertallet av Budstikka-lesere som kommenterer av noenlunde samme oppfatning:

«Stoknes er et godt eksempel på at folk som trekker til psykologistudiet ofte selv trenger time hos psykologen.»

Når det gjelder Lemviks ønske om informasjon om klimaindustrien, så er det enkleste om han går opp en trapp eller to, fra trollfabrikken i klimaindustriens dypeste kjeller.

4 liker  
Kommentar #28

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Merker meg at Aaslid legger seg på en laber linje, dessverre.

Men her kan jeg spørre uten at han kan slette, så da benytter vi anledningen:

1) Hvorfor utelot du BI-forsker i ditt første innlegg? Forventer en saklig begrunnelse.

2) Hvorfor den elendige analogien til totalitære samfunn? Forventer en saklig begrunnelse.

3) Er «folk flest mener» en begrunnelse Aaslid kjøper som gyldig? Ja eller nei. Merker meg at han foreløpig har begrunnet sitt ad hominem-angrep med dette, men vil ha avklaring. 

4) Hvorfor er det vanskelig å gi faglig begrunnelse for ubegrunnet påstand om forventet nedkjøling? Foreløpig ser jeg i forrige avsnitt et nytt ad hominem. Forventer saklig svar.

Over til Aaslid. 

Kommentar #29

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Har nå kikket på kommentarfeltet til Budstikka. 

15 kommentarer er visst det som skal til for å slå fast at noen er en sjarlatan. 14 om vi tar bort den positive. 

Jeg blir om mulig mindre imponert nå, Aaslid. Men vis at jeg tar feil. Svar på mine fire utfordringer.

Kommentar #30

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Bare for å spamme litt, så har jeg hentet Stoknes’ egenbeskrivelse fra hans hjemmeside.

«Per Espen Stoknes, a psychologist with PhD in economicss, chairs the Center for Green Growth at the Norwegian Business School. He also spearheads the Business school’s Master of Management program Green Growth, and consults widely. A serial entrepreneur, including co-founding clean-tech company GasPlas, he’s also written several books.»

BI presenterer ham slik:

«Educated as a psychologist at the University of Oslo, Per Espen has a also studied organizational theory, philosophy and mythology. He has worked both as a clinical psychologist and organizational psychologist and holds a senior lecturer position at BI Norwegian School of Management. Works now with scenario based strategy for organisations and teach a two-year ExA Coaching program at NIKUT – ExA Institute of Norway. Published three books in Norwegian. Published Money and Soul, the psychology of money and the transformation of capitalism.

Research areas
Climate and environmental strategies, economic psychology, energy systems.

Teaching areas
Climate strategy, scenarios, foresight and corporate strategy, team development, behavioral economics
AKADEMISK GRAD
ÅRAKADEMISK INSTITUSJONGRAD
2011University of OsloPh.D Dr. Philos.
1994University of OsloMaster Cand. Psychol.»

Mye her som Aaslid kunne nevnt, men klimapsykolog og lobbyist er altså det han endte på. Veldig skuffende av en aktør som ønsker å bli tatt seriøst. 

1 liker  
Kommentar #31

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Innholdet i klimaskaller.

Publisert rundt 1 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Klimapsykolog er vel ingen yrkestittel. Det ville være greit om Aaslid holdt seg til yrkestitler i stedet for usaklige tillegg.

I forbindelse med Per Espen Stoknes og hans studie av innholdet i klimapolitisk uverdige skaller presenteres vedkommende av avisen Vårt Land  som både  som "Klimapsykolog" og som om det ikke holder ;  "MDG-politiker" ! 

Hvilket oppfattes som smør på flesk.

quote:

" På lørdag hadde Vårt Land et eget klimabilag, der klimapsykologi var hovedtema. Klimapsykolog og MDG-politiker Per Espen Stoknes har identifisert de fem klimabarrierene han mener ligger i hjernen. "

Ettersom dette handler om Vårt Lands innholdsrike og en smule ensidige klimabilag regner jeg med at referansen "klimapsykolog" er mer enn dekkende for temaet.

2 liker  
Kommentar #32

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Vennligst les svaret over der du skrev inn ditt. 


1 liker  
Kommentar #33

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Merker meg at Aaslid ikke svarer. Spørsmålene var ikke vanskelige. 

Utfordringen i post 28 står enda, Aaslid.

Kommentar #34

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Om merkbare ytringer

Publisert rundt 1 år siden

Merker jeg meg at kommentarene mangler innhold til diskusjon. Det går stort sett ut på meningsytringer om personkarakteristikker. - Vel, temperaturen i slike debatter påvirker de klimaet?

Kommentar #35

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Henviser igjen til kommentar 28, med fire konkrete utfordringer til Geir Aaslid. 

Som redaktør for Klimarealistene, og som aktør som ønsker å bli tatt seriøst, må jeg si at såvidt enkle spørsmål bør han kunne besvare enkelt på stående fot. 

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
28 dager siden / 2706 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
17 dager siden / 2536 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
10 dager siden / 2344 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
4 dager siden / 2192 visninger
#metoo og oss selv
av
Berit Hustad Nilsen
6 dager siden / 1539 visninger
En journalistisk dødssynd
av
Vårt Land
3 dager siden / 1216 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere