Spaltist Bernt Aksel Larsen

Næringsdrivende og medlem av Brunstad Christian Church

BCC og andre kristne

Over store deler av verden angripes kristne grunnverdier mer og mer. Det gjør det viktigere å stå sammen.

Publisert: 19. feb 2018  /  1317 visninger.

BCC (Brunstad Christian Church) har i mange år vært forholdsvis isolert fra øvrige kristne trossamfunn. Årsakene til dette er sannsynligvis flere. Noen av dem skrev jeg om i et innlegg i fjor med tittelen ­Mannen som lærte oss å tenke selv . Der nevnte jeg at de som sluttet seg til BCC kom i all hovedsak fra andre frikirkelige samfunn. Derfor var det viktig å markere tydelig det læremessige grunnlaget ­menigheten bygger på og peke på forskjellene mot andre trossamfunn.

God kontakt

Interessant nok var grunnleggeren av vår menighet, Johan Oscar Smith, en mann som i en hel del år søkte sammen med andre profiler i norsk kristenliv tidlig på 1900-tallet. Sammen med sin bror Aksel var han en aktiv ­bidragsyter i de kristelige bladene «Missionæren» og «Byposten». Sistnevnte ble senere Pinsebevegelsens organ og fikk navnet «Korsets Seier». Brødrene Smith hadde også god kontakt med profiler som Pinsebevegelsens grunnlegger, Thomas Ball Barrat og «De frie venners» hoved­figur, Erik Andersen Nordquelle. Etter noen år stilnet denne kontakten, og Smith ble fra flere hold utsatt for sterke angrep på den læren han og Aksel forkynte.

Angrepene var ofte begrunnet i uklarheter rundt Smiths lære om Jesus. De oppfattet ham slik at han mente Jesus hadde et «syndig kjød», og ikke var hellig, ren og guddommelig. Brødrene Smith forsvarte seg da med fynd og klem, og ­benyttet gjerne anledningen til å slå et slag mot læren om at «syndelegemet blir uttatt ved åndens dåp» som var aktuell i en del forsamlinger på den tiden. Etter Smiths død eskalerte disse motsetningene, og på midten av forrige århundre var tonen mellom BCC og andre trossamfunn til ­tider konfliktpreget og handlet ofte om å framheve forskjeller.

Stå sammen

Å forsvare sitt trosgrunnlag mot angrep og avgrense mot andre læremessige retninger kan til tider være høyst nødvendig. Det preget også den første kristne menighet, slik vi kan lese det i Det nye testamente. Dette betyr ikke at det er nødvendig å opprettholde en konflikt i tiår etter tiår når grunnlaget for konflikten ikke lenger er til stede. I dag tror jeg flere av de læremessige diskusjonene, som for hundre år siden var helt sentrale, ikke lenger har den samme betydning. De tok utgangspunkt i historiske situasjoner, problemstillinger og formuleringer som betones annerledes i dagens kirkelige ­situasjon. Jeg finner ikke noe i Johan ­Oscar Smiths skriftlige materiale som skulle hindre at BCC kan anerkjenne og lære av mennesker utenfor vår menighet som elsker Jesus og bruker livet i hans tjeneste.

Apostelen Paulus skriver til menig­heten i Efesos om to dimensjoner i forholdet mellom Jesu etterfølgere. Den ene er at de skal vokse sammen, «sammenføyes». Den andre er at de skal vokse oppover. Da ikke oppover til en apostel, til en pave – eller, for vår del, til Smith – men til «ham som er hodet, Kristus». I dag er det ikke så vanskelig å se at over store deler av verden angripes kristne grunnverdier mer og mer. Det bør da være viktigere å stå sammen for å forsvare disse verdiene enn å bygge konflikter.

Tydeliggjøring

BCC har ikke til hensikt å utviske sin profil eller endre sin forståelse av Bibelens ord. Derimot tror jeg menigheten kan tydeliggjøre og forklare sitt teologiske ståsted på en slik måte at vi med frimodighet kan søke mer inn i, og aksepteres i, det kristne fellesskapet når dette kan være til gjensidig nytte. Gjen­sidig respekt innebærer ikke alltid enighet. Men uenighet er ikke noe hinder for at vi samarbeider med, og lærer av, mennesker som ser annerledes på enkelte ting.

Jeg er overbevist om at BCC på flere områder har noe å lære av hvordan andre trossamfunn løser praktiske utfordringer de møter i det gode arbeidet. Like overbevist er jeg om at andre har noe å lære av oss. Det gjelder både vektleggelsen i forkynnelsen, og mer praktiske ting som måten vi driver vårt ungdomsarbeid på. Over mange år har vi bygget opp ressurser som gjør at BCC i dag har stor handlekraft til å bidra i oppdraget med å oppfylle Jesu misjonsbefaling. Kanskje andre med et sterkt engasjement for ungdomsarbeid og misjon kunne lære ett og annet her?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

21 innlegg  2002 kommentarer

Dere er sterke?

Publisert over 1 år siden

Jesu legeme har ett Hode, derfor kun en lære.  De som eier Ånden og har lært å lytte når frem til «hele sannheten».

«Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.»
‭‭Johannes‬ ‭16:13‬ ‭

«Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke.»
‭‭1 Korinter‬ ‭1:10‬ 

Når både Jesus og Paulus er så klare, kanskje du og jeg ikke skal si imot dem?

Guds hjerte er at vi lytter til Åndens veiledning, da har vi ikke behov for BBC’s lære, ei heller Baptistenes eller Ponsevennenes lære.

Kristenledere som løfter frem eget «samfunn» ligner ikke mye på apostelen Paulus.  Ingen er annet enn «Jesu Venn», korsfestet med Ham.  

«For meg ser det ut som om Gud har stilt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte. Et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld, men dere er kloke i Kristus. Vi er svake, men dere er sterke. Dere er æret, men vi er foraktet.»
‭‭1 Korinter‬ ‭4:9-10‬

Hvor finner vi dårer, vanærede og foraktede hyrder og profeter i dag?

2 liker  
Kommentar #2

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Hvor finner vi dårer, vanærede og foraktede hyrder og profeter i dag?

Den som leter den finner:)

1 liker  
Kommentar #3

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Mer matyrsutring ?

Publisert over 1 år siden
Bernt Aksel Larsen. Gå til den siterte teksten.
Over store deler av verden angripes kristne grunnverdier mer og mer. Det gjør det viktigere å stå sammen.

Så vidt jeg vet er kristendommen verdens største religion og den raskest økende.

Det er bare i vesten og spesielt i Norge at kristendommen er på retur til fordel for Mammon. De kristne grunnverdiene forsvant da kirken ble engasjert i  dansen rundt den statlige gullkalven og Utopia lokket mer enn et evig liv

6 liker  
Kommentar #4

Kari Corneliussen

0 innlegg  16 kommentarer

Paranoia?

Publisert over 1 år siden

Det blir spennende å følge med på om BCC kan innlemmes i det store kristne mangfoldet😊Det er i alle fall en tilnærming Bernt Aksel tydeligvis streber etter. Nå har det aldri vært BCC sinn holdning, men det er nå mye som har forandra seg. BCC har mer blitt en kultur, der sosial trivsel og økonomisk vekst står i mittpunkten. Jeg er litt motvillig til å tro at de ønsker å dele Jesus med andre Kristne, men tiden vil vise😊

Jeg leste litt paranoia mellom linjene, når det står at de kristne må slå seg sammen. Mot hvem da? 

Er det økonomiske interesser som er drivkraften?

2 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

21 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kari Corneliussen. Gå til den siterte teksten.
Det blir spennende å følge med på om BCC kan innlemmes i det store kristne mangfoldet😊Det er i alle fall en tilnærming Bernt Aksel tydeligvis streber etter.

Kari, jeg var på et husmøte langt inne i skogen på Solør som soldat i 1967.  Hos Smiths venner, en rekrutt-venn tok meg med.  Veldig bra møte, god forkynnelse og vennskap.

Men om det er noe igjen av det fellesskapet vet jeg ikke.  

Men verset jeg siterer i #1 over, «sannhetens Ånd, Han skal veilede dere til hele sannheten,» - da kan vi ikke ha flere trossamfunn.  De motbeviser seg selv - det er bare en tro.  Ved å kalle meg Baptist har jeg skilt meg fra «Jesu Venn».  

Mange vil kalle det flisespikkeri, og si at Jesus har mange «arbeidslag».  De kan være litt uenige i smådetaljer?

Ja, si det.  Har min egen kropp flere arbeidslag, - litt uenige?  

1 liker  
Kommentar #6

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Hvor ble det av alle kommentarene fra BCC-medlemmene og svarene disse fikk?

Publisert over 1 år siden

Jeg syntes jeg leste en rekke interessante kommentarer fra medlemmer i BCC. Hvor ble disse av?

Det var da ingen grunn til å sensurere vekk dette?!

1 liker  
Kommentar #7

Alf Gjøsund

139 innlegg  128 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg syntes jeg leste en rekke interessante kommentarer fra medlemmer i BCC. Hvor ble disse av?

Det var da ingen grunn til å sensurere vekk dette?!

Tror du forveksler denne tråden med en annen, Ronny Johansen.

Kommentar #8

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Det er helt riktig Alf

Publisert over 1 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Tror du forveksler denne tråden med en annen, Ronny Johansen.

Det stemmer det. Det var under denne jeg så disse kommentarene:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11702994-mannen-som-laerte-oss-a-tenke-selv?side=1#svar-11703193

1 liker  
Kommentar #9

Millard Melnyk

0 innlegg  3 kommentarer

Nei, langt derifra -- årsaken er enkel (nylig revidert)

Publisert over 1 år siden

I cannot revise or delete my comment above. I emailed debatt@vl.no several days ago, asking them to revise it for me, and still have not received a response. I consider the comment above obsolete and retracted, although I don't have the technical means to alter it. This comment replaces it.

-----------------------

Bernt Aksel, you wrote:

//BCC (Brunstad Christian Church) har i mange år vært forholdsvis isolert fra øvrige kristne trossamfunn. Årsakene til dette er sannsynligvis flere. //

and

//Jeg finner ikke noe i Johan ­Oscar Smiths skriftlige materiale som skulle hindre at BCC kan anerkjenne og lære av mennesker utenfor vår menighet som elsker Jesus og bruker livet i hans tjeneste.//

I am quite surprised at those statements and the drift of the entire article, because you know as well as I do that for an entire century (or very close to it) Smiths Venner preached that they alone were "the Church of the Living God."

Now you're saying that's changed?

You portrayed the situation as if J. O. Smith, Aksel Smith, Aslaksen and others were "attacked" for no reason. They had "god kontakt med" Barrat and others, but after several years the contact inexplicably stopped -- you certainly don't explain why -- and "Smith ble fra flere hold utsatt for sterke angrep på den læren han og Aksel forkynte". Are you sure Smith's doctrine was the only problem, even the primary problem? Again, no explanation from you. No reason, no provocation, they just attacked him out of the blue.

You and I know that just isn't true.

And I'm surprised that someone as clever as you would sincerely think that thoughtful people would find such paper-thin victim posturing to be credible. Not to mention the dishonor it does to the founders. Were they so inept that they couldn't develop relationships with other Christians without pissing them off? Or are you insinuating that these angripere were so wicked and mindless that they attacked without any provocation whatsoever -- and that Smith et all were too inept to overcome it, so the forlorn little group remained ostracized from the general community for most of a century and were forced to practice their Christianity in remote corners of society? It almost makes me feel sorry for them.

I heard stories about Barrat and other " motstandere" during my years in the organization. The stories were always disparaging, never friendly toward the people or their teachings, exactly the opposite attitude from the one you're portraying i denne innleggen.

I can't count how many times I heard Bratlie and Tombre and Stadven and many others prove the point in dozens of ways: The faithful in the Bride of Christ are found in Smiths Venner
only, and that if any faithful members of the Body of Christ existed outside "the Church", they immediately, on contact, "ville finne broderskap med oss" and leave their current places of fellowship behind.

The message was clear the whole time I was a member. Everyone else in "den religiøse verden" -- especially the world of organized religion -- were either of "de fem dårlige jomfruer" or in "den skjøgen" itself. There was never any question but that this was a solid truth -- although of course none of us led with that information in our recruitment efforts, lol. It stayed well-hidden until after we were sure that the prospect was "mottakelig".

(Just an interesting note you might be too young to remember: In those days there were no members, no membership rosters, no organizational names, and there had not been from the beginning, since "there is only one Body of Christ, it is not divided by sectarian names, and the names of the faithful are written in the Book of Life in heaven, not in a church roster." These distinctions were badges of honor that "the brothers" were proud to point out. Organizational names, branding and logos, and membership rosters were sure signs that a religious group was "in the Harlot". I'm sure you're aware that we never used "Smiths Venner" to refer to ourselves, either -- or any other name for that matter. My, how things have changed in those regards!)

It's crystal clear that Bratlie equated "den religiøse verden" and "den skjøgen" as one and the same spiritual body, under the control of Satan himself, and that it included both the Lutheran church and the Catholic church, at least, if not every religious organization in the world except Smiths Friends. Anyone who has read Bruden og Skjøgen og det siste tider would see this clearly and come away with no other conclusion.

"De fem dårlige jomfruer er ikke verden, heller ikke er de den religiøse verden - skjøgen, for de er jo jomfruer."

-- Sigurd Bratlie, Bruden og Skjøgen og det siste tider, "De ti jomfruer", p. 83.

I wonder if Alf Gjøsund has ever read Bratlie's book? If he has, I'd love to hear how he interprets Bratlie's stand as anything but highly elitist and exclusionary.

In your article you seem to have consciously, deliberately misrepresented one of the long-standing and foundational beliefs of Smiths Venner/BCC (which I notice is being rebranded yet once again, now that http://brunstad.org/ has been taken down and redirects to http://activechristianity.org/).

Are you saying that Bratlie's identification of "den religiøse verden" as none other than "den skjøgen" was wrong? Has Smiths Venner reversed its position on the "trolldom" and "skjøgedom" of Protestant and Catholic and Orthodox Christianity?

I highly doubt it -- but I'd welcome the news! It would be a step forward.

Are you willing to go on record and state that BCC has reversed its position on a near-century-long self-exclusion from the Christian community and antipathy towards it?

Short of that, how could anyone take your article seriously?

I was amused to see Alf Gjøsund challenge Johan Velten's claim to have evidence from recent meetings which shows that nothing has substantially changed. Everyone in BCC knows that Smiths Venner "har i mange år vært forholdsvis isolert fra øvrige kristne trossamfunn" FORDI I MANGE ÅR DE HAR VÆRT STERKT ANTAGONISTISK IMOT ALLE ANDRE KRISTNE TROSSAMFUNNER.

No one I knew in Smiths Venner during my 15 years in the group had any question about that. Velten claims that no one now has any question about it. And I think you well know that's the truth -- exactly the opposite of what you represented i innleggen her.

If Smiths Venner/BCC wants to normalize and be accepted into the Christian community, it can start by first
accepting the Christian community -- not just in words on a blog, but in truth, sincerely, demonstrating the fruits of acceptance in action. That would mean reconciling with the hundreds or even thousands of good, loving, upright Christian people that Smiths Venner expelled without cause in the early 90s as part of an organizational coup under pretense of a "vekkelse", many of whose family and friend relationships were destroyed by slander, shunning, and other forms of social violence. My family is a prime example.

If Smiths Venner/BCC took genuine steps to make amends with those it wronged for no reason other than that they opposed the monetizing of the church and refused to submit to those who hijacked the organization, I'll begin to believe that something has changed, and I would heartily welcome it.

Until then, I cannot take your articles in Vårt Land as more truthful or substantial than any other kind of public relations propaganda.

I am very open to being shown I'm wrong in my opinion. I'd love it, actually. You know that I've said the same to Kåre Smith in my February 1, 2018 letter to him, which I emailed and cc-d about a dozen BCC leaders (except you, of course, since no one can now find a working email address for you anymore, lol -- but I asked them to forward it to you!) No response from anyone, so far but, given past behavior, that's not a surprise.

I challenge BCC: If you're serious about joining the Christian community, go ahead.
Show us.

Kommentar #10

Millard Melnyk

0 innlegg  3 kommentarer

alt som det skulle være nå...

Publisert over 1 år siden

I decided to report my own comment for violating retningslinjene, lol. Within minutes the VL staff had deleted it. Cool. :)

Bernt Aksel Larsen, I hope you realize that you have a reputation for avoiding tough subjects. I can't tell you how many people have told me not to expect any response from Kåre Smith to my letter nor any response from you to my comments here. 

This is typical of my decades of experience with BCC "leaders". As long as the information flows FROM them, they expect everyone to be all ears. As soon as information flows TOWARDS them, they suddenly become selectively deaf.

Please realize that people see through these games like so many Emporer's New Clothes.

I expect a response from you, Larsen. 

If you have the integrity to write worthwhile articles here, have the integrity to respond to criticism of them. 

I have no problem responding to your criticism of me or Smith's criticism of me, if only I could get you guys to say something, lol.

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
13 dager siden / 1328 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
15 dager siden / 1283 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
rundt 1 måned siden / 887 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
27 dager siden / 856 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
15 dager siden / 816 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere