Sylvi Listhaug

3

«Gebyr på død» enstemmig vedtatt i Stortinget

Det nye gebyret for skifteattest ble vedtatt i statsbudsjettet høsten 2017, altså lenge før jeg ble justisminister.

Publisert: 16. feb 2018  /  1381 visninger.

DET NYE gebyret for skifteattest ble vedtatt i statsbudsjettet høsten 2017, altså lenge før jeg ble justisminister. Alle partier på Stortinget, inklusive Senterpartiet har støttet gebyret. Jeg følger altså opp Stortingets vedtak. Det er fascinerende å se hvordan mediene omtaler dette som mitt og Frp sitt gebyr til tross for at alle partiene på Stortinget har vedtatt det. Mediene er ekstremt opptatt av å få dette til å handle om meg, ja så opptatt at de ikke har løftet en finger for å sette seg inn i saken. Kanskje ikke rart tiltroen til mediene er nedadgående?


Litt edruelighet. Det er også på tide å minne om litt edruelighet i debatten. Det er snakk om et gebyr for en tjeneste man får. Det er så vidt meg bekjent ingen politiske partier som har tatt til orde for å fjerne gebyr for å få pass eller andre viktige tjenester fra det offentlige. Jeg er glad for at Frp er del av en regjering som har fjernet arveavgiften. Det var en avgift som gav staten milliardinntekter og som i noen tilfeller gjorde det vanskelig for etterlatte å ha råd til å overta hus og eiendommer som de arvet fra sine kjære.

Sylvi Listhaug, justis-, beredskaps- og innvandringsminister


8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hans Torvaldsen

1 innlegg  72 kommentarer

Selvkost

Publisert over 2 år siden

Vi har ofte sett påstander om at de offentlige tjenester skal drives til selvkost. Det kan forsåvidt være et godt prinsipp. 

Vi har også sett dette argumentet i relasjon til "dødskatten" som nå er innført. Det er sikkert riktig at dette gebyret dekker utgiftene med utstedelse av skifteattesten.

Men, det er andre avgifter som ikke drives til selvkost.  Hvorfor Listhaug ikke tar tak i disse er langt mer underlig enn at FrP legger en flat skatt på alle innbyggere.  

F.eks. dokumentavgiften ved tinglysing.  Det er nøyaktig samme arbeid å tinglyse en eiendom til 100 tusen som en til 10 millioner. Allikevel er avgiften for disse to  eksemplene henholdsvis 2500 og 250.000-. 

Kommentar #2

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Sylvi Listhaug. Gå til den siterte teksten.
Det er så vidt meg bekjent ingen politiske partier som har tatt til orde for å fjerne gebyr for å få pass eller andre viktige tjenester fra det offentlige.

Kanskje ikke, men det burde de. Slikt bør betales over skatteseddelen. Å fjerne noen slike avgifter ville vært mye mer sosialt enn å fjerne arveavgiften. 

3 liker  
Kommentar #3

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ja, dette minner jo om en vendetta mot Sylvi Listhaug. Uansett hva hun sier så blir det satt opp mot henne. Det bemerkelsesverdige er jo at Sp leder Slagsvold Vedum og hans parti var med å stemme for denne avgiften som han nå kritiserer henne slik for. Ja, slik blir det jo når man går tom for saklige argumenter, og bare skal kritisere. Slagsvold Vedum er forøvrig en av de mest negative politikere vi har i dag. Vanskelig å høre noe positivt fra den siden, ja.

2 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

34 innlegg  2002 kommentarer

Du har rett Listhaug.

Publisert over 2 år siden

Til dere andre,

Ikke tull med Sylvi, hun er Norges beste politiker.  I alle fall i mine øyne.

3 liker  
Kommentar #5

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Dokumentavgift og tinglysingsgebyr

Publisert over 2 år siden
Hans Torvaldsen. Gå til den siterte teksten.
F.eks. dokumentavgiften ved tinglysing.  Det er nøyaktig samme arbeid å tinglyse en eiendom til 100 tusen som en til 10 millioner. Allikevel er avgiften for disse to  eksemplene henholdsvis 2500 og 250.000-. 

Det er nok en misforståelse at dokumentavgiften er ment å dekke arbeidet med å tinglyse eiendomsoverganger. Tinglysingsgebyret skal dekke det offentliges kostnader med å tinglyse en eiendomsovergang. Dokumentavgiften er derimot en ren fiskalavgift, dvs. at den er til for å skaffe generelle inntekter til det offentlige, ikke for å dekke spesifikke kostnader. Dokumentavgiften gir det offentlige en årlig inntekt på rundt 8 milliarder. Fjerningen av arveavgiften som Listhaug nevner, resulterte til sammenligning i et inntektsbortfall på 2,2 milliarder om en sammenligner med den rød-grønne regjeringens forslag,

Dokumentavgiften burde vært fjernet, slik det er foreslått av flere offentlige utvalg. Den fører til uheldige vridninger i økonomien og tilpasninger som ikke er verdiskapende. Disse inntektene kan eksempelvis kompenseres ved økt eiendomsskatt. Skatten på eiendom er ekstremt lav i Norge. Årsaken er trolig at vi pumper olje. Når det er slutt på oljen må det finnes andre inntektskilder for å dekke vårt store forbruk av offentlige tjenester og da er det nærliggende å skattlegge eiendom hardere, - slik det gjøres i mange andre land. Det er bare et fåtall av tjenestene som kan finansieres ved brukerbetaling dersom vi skal ha en solidarisk velferdsstat.

2 liker  

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3588 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
14 dager siden / 1235 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
20 dager siden / 889 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
12 dager siden / 830 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 713 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
12 dager siden / 635 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
24 dager siden / 568 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere