Jostein Sandsmark

90

Åndsfylte manifestasjonar

I karismatiske storsamlingar skjer ekstraordinære ting. Det er ikkje ubibelsk med ekstatisk lovprising eller lækjing av sjukdomar og plager - tvert om.

Publisert: 14. feb 2018.

 

Men eg såg nett ei liste på 21 punkt der det var peika på kva ein skulle vera vaken for.  For det er ikkje alltid Den heilage Ande som syner seg – men ureine, forføreriske ånder som er på ferde.

 

 Det vart peika på at religiøse ytringar i hinduistiske miljø var påfallande like, - dei hadde tilmed sine eigne namn.  Det var falling, gråt og lått, skriking med spasmer og kravling rundt på alle fire – velkjende ytringar ved ureine vonde ånders verk blant folk som er forgjorde.

 Når eg er vitne til slik møtekultur blir eg alt anna enn riven med. Eg observerer og blir meir og meir kald innvendig. Det synest for meg å vera effektmakeri, show, kjensler og lite av ånd – den ånd som eg søkjer på eit kristent møte.

Ein kan minnast profeten som skulle møta Gud i øydemarka: Gud var korkje i tora eller i stormen, men i stilla. Men her er det lite av den.

 

 Bibelen spår at det skal koma store villfaringar mellom oss kristne. Kva anna enn dette tvilsame åndsveret kan det vera - som breier seg utover? Kva vil leiarane for denne rørsla ellers peika på som forførande åndmakter i vår tid?

Det er nokså sikkert at det ikkje er Den heilage Ande som kastar folk i bakken og let dei oppføra seg som ville dyr og åndsbesette folk – så det er uforståeleg at gode kristne som ein har tiltru til seier seg å verta   velsigna og oppbygde i si ånd – (si sjel?)  av det dei ser, høyrer og er med på.  Og det vert hevda at Guds rike breier seg utover, -  at folk vert friske og frelste i hopetal….?

 

Eit spørsmål til melder seg: Kan det vera at Guds Ande også  kan vera tilstades på slike samlingar og gjera sin verknad – mellom alle desse tvilsame åndene?

 

 

 

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

All lærdoms vær og vinder

Publisert rundt 1 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.

Det er nokså sikkert at det ikkje er Den heilage Ande som kastar folk i bakken og let dei oppføra seg som ville dyr og åndsbesette folk – så det er uforståeleg at gode kristne som ein har tiltru til seier seg å verta   velsigna og oppbygde i si ånd – (si sjel?)  av det dei ser, høyrer og er med på.  Og det vert hevda at Guds rike breier seg utover, -  at folk vert friske og frelste i hopetal….?

 

Eit spørsmål til melder seg: Kan det vera at Guds Ande også  kan vera tilstades på slike samlingar og gjera sin verknad – mellom alle desse tvilsame åndene?

Det er fint at du tar frem dette vanskelige temaet for mange oppriktige tenkende kristne i dag.  Vanskeligheten består i å skille mellom sant og usant, oppriktighet og rent spillfekteri. 

Den  Hellige Ånd  (Talsmannen) kan en lese om i skriften, har andre oppgaver enn å lage religiøse show, ved å hensette folk i transelignende tilstander,  spille "dritings i ånden" m.m.  

Dette ser ut til å bli målet for mange når de går på slike møter,  å komme mest mulig i ekstase.  

Men vi vet ikke hvor mange som blir skremt av det hele, og vender ryggen til det kristne budskapet.

Det som gjør det vanskelig å gå i mot alt dette er den flittige, og ofte inderlige bruken av Evangeliet og viktige kristne sannheter i forkynnelsen, om enn ikke alltid. 

 Materiell lykke og fremgang hører med i det hele. Men  dette sa Jesus ikke noe om, snarere tvert om.  Hans velsignelse er noe helt annet og større enn dette.

Som du sier er det uforståelig at så mange kristne som vi har tiltro til, er med digger disse ting.

Disse bør nå stå frem for å overbevise oss skeptikere om "sannheten" i alt dette.
2 liker  
Kommentar #2

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Men eg såg nett ei liste på 21 punkt der det var peika på kva ein skulle vera vaken for.

Skulle gjerne sett denne lista ?

Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

"talsmannen"

Publisert rundt 1 år siden

"Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal LÆRE DERE ALLE TING, og MINNE DERE OM ALT DET JEG HAR SAGT OG GJORT. " Joh. 14, 26.

Her ser vi hvilken FUNKSJON DHÅ har.

 

"i ham (Kristus) har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, FÅTT TIL INNSEGL DEN HELLIGE ÅND, som var lovt, han som er PANTET PÅ VÅR ARV..." Ef. 1, 13 - 14.

Som frelste har vi ALLE fått DHÅ. Det er ikke snakk om hvor mye vi har fått av den, eller at vi skal FYLLES med den, men at vi HAR fått den. Dette kan vi ikke gjøre synlig på noen som helst måte rent fysisk. DHÅ får vi i troen på Jesus Kristus, vi kan ikke merke det rent fysisk, og vi HAR fått den en gang for alltid, så sant vi ikke faller fra i troen. Det er ikke snakk om å "etterfylle" denne Ånden, det har jeg aldri sett i Guds ord.

2 liker  
Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

YTRE (fysisk) manifestasjon - eller INDRE (salighet) manifestasjon

Publisert rundt 1 år siden

 "Vær stille for Herren", mener jeg det står et sted. De største stunder et frelst menneske får er vel når man er stille for Herren i hans ord og ved bønn. Det sies at evangeliet må erfares....dette oppleves vel sterkeste for mange ved bønnesvar, tror jeg. Dette er ingen lykke, men salighet, i stillhet i vårt indre. En troende kan oppleve nok av trengsler, og det skal vi, sier Guds ord.....likevel sier både Jesus og Paulus vi skal være glade....ikke nødvendigvis utenpå, men i våre hjerter. Denne saligheten, å få erfare at man er et Guds barn, overgår all form for lykke...og den er gjemt i stillhet og takknemllighet i våre hjerter. Det har ingenting med ytre fysisk lykke å gjøre. Jesus sier jo også: "Salige er de sørgmodige...", at slike er lykkelige tviler jeg på, men de er noe langt større, de er salige, og har indre fred med Gud.

Blir dette erstattet med en YTRE manifestasjon, er jeg redd man er på ville veier. Det hviler derfor et stort ansvar for dem som er ledere hvor slike ytre manifestasjoner får så stor plass. Jeg kan ikke se at slik praksis er å finne i NT.

2 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Det er ikke snakk om å "etterfylle" denne Ånden, det har jeg aldri sett i Guds ord.

Vi eier Ånden når vi er født av Ånd, frelst.  Ånden er en og kan ikke deles opp i biter, Han kan heller ikke forlate oss og så komme tilbake.  Men Åndens virksomhet i oss og gjennom oss varierer etter hva vi gjør til enhver tid.  Tjenester, nådegaver og kraftige virkninger har vi og får vi etter behov.  Da blir vi fylt av Ånden.  

«Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden,»

‭‭Efeserne‬ ‭5:18‬ ‭


1 liker  
Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Takk for irettesettelsen, du har rett i det.

 Likevel ser jeg ikke manifestasjonene trådstarter her tar opp, praktisert i NT, så langt jeg vet. 

Å "bli fylt av Ånden" kan jo bety så mange ting....om det er slike ytre manifestasjoner som trådstarter nevner, har jeg mine tvil om.

1 liker  
Kommentar #7

Jostein Sandsmark

90 innlegg  455 kommentarer

"21 tegn på forførelse" #2

Publisert rundt 1 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Men eg såg nett ei liste på 21 punkt der det var peika på kva ein skulle vera vaken for.

Skulle gjerne sett denne lista ?

 Lik  Sitér

Eg meiner det var ein kommentator på VD for ca 8 dagar sidan som laga den. 

Kanskje han melder seg?

Kommentar #8

Jostein Sandsmark

90 innlegg  455 kommentarer

Kan ein blanda reint og ureint?

Publisert rundt 1 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Det som gjør det vanskelig å gå i mot alt dette er den flittige, og ofte inderlige bruken av Evangeliet og viktige kristne sannheter i forkynnelsen, om enn ikke alltid. 

 Materiell lykke og fremgang hører med i det hele. Men  dette sa Jesus ikke noe om, snarere tvert om.  Hans velsignelse er noe helt annet og større enn dette.

Som du sier er det uforståelig at så mange kristne som vi har tiltro til, er med digger disse ting.

Det er kanskje forståeleg - at ingen frå denne leiren tek til motmæle eller forsvarar seg mot desse skuldingane.

 Men er det ikkje i tråd med Bibelen at ein ikkje skal blanda reint med ureint?

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Neppe relevant i våre dager...?

Publisert rundt 1 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Eit spørsmål til melder seg: Kan det vera at Guds Ande også  kan vera tilstades på slike samlingar og gjera sin verknad – mellom alle desse tvilsame åndene?

Tja... Bibelen er vel nokså klar på når DHÅ (Guds Ånd) er til stede, og hva den utfører, men her ser jeg ingen tegn på en slik forståelse? (Apg 2,17 viser til Joel 3,1ff - Esek 39,29) Se også Esek.37.13-14 

( Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er  Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav! Jeg gir dere min ånd så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg,  Herren, har talt og satt det i verk, sier  Herren.)

Marta innså visstnok at Jesus var oppstandelsen og livet - er det noen troende i dag som tror slik?

Det man kan se av Apg.2.1-4 er at Guds Ånd først og fremst er en ilddåp ( Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd) - og i følge Jesus er denne dåpen noe som gjenstår? ( i Luk.12.49f.)

Det som samler Guds Ånd, er på en dag som er fastsatt i fremtiden, her: Åp.1.9-10, (Åp 1,10 ) - Mal 4,5 viser til Mal 3,1ff, Matt 11,14, Matt 17,12Luk 1,17 - 1 Tess 5,2 osv.)

Kommentar #10

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

"Å prøve åndene, om de er av Gud"

Publisert rundt 1 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
 Men er det ikkje i tråd med Bibelen at ein ikkje skal blanda reint med ureint?

I GT er det rikelig med advarsler om å blande rent og urent. Som for eks.:  

Esek 44,23  "Prestene skal lære mitt folk å skille mellom det hellige og det som ikke er hellig, mellom rent og urent".

I Evangeliets og Nådens tidsalder er vel  ikke dette mindre viktig.  Det er vel  nå forkynnerne og det alminnelige prestedømme som har ansvaret med å luke ut ugresset. 

Men likegyldigheten er stor blant oss alle, og i tillegg engstelsen for å bli misforstått.  Ikke minst når en får tilbakesvar  med å bli karakterisert som forfølgeren av de sanne troende.  Og, konklusjonen med at de som forkynner evangeliet "skal bli forfulgt"


2 liker  
Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

I GT er det rikelig med advarsler om å blande rent og urent. Som for eks.:  

Esek 44,23  "Prestene skal lære mitt folk å skille mellom det hellige og det som ikke er hellig, mellom rent og urent".

I Evangeliets og Nådens tidsalder er vel  ikke dette mindre viktig.  Det er vel  nå forkynnerne og det alminnelige prestedømme som har ansvaret med å luke ut ugresset. 

Hver ånd som bekjenner Jesus Kristus..... Bibelens språk er åndens språk. Derfor forstår vi først Bibelens ord da vår ånd er fylt av DHÅ.

Det er viktig å prøve åndene (åpenbaringene/synene) om de er av Gud. Formaner Johannes i 1. Joh 4.

"Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud."

Vi gjør rett i å forvente drømmer, syner og åpenbaringer hos alle åndsfylte troende, ifølge Apg 2,17. Dette er virkemidler Gud til alle tider har brukt for å tale og for å komme i kontakt med sine. Kommer du til at Guds Ånd er kilden til opplevelsen gjør du rett i å lytte til budskapet og å være lydig mot det. Stammer det fra en annen ånd, må en gjøre motstand og gjennom bønn sette en stopper for uroen det skaper.

Husk at Bibelens språk er åndens språk. Kommer du til at Guds Ånd er kilden til opplevelsen gjør du rett i å lytte til budskapet og å være lydig mot det. Stammer det fra en annen ånd, må en gjøre motstand og gjennom bønn sette en stopper for uroen det skaper.

Bibelen advarer på det sterkeste mot å lefle med det okkulte, for da kan en bli hjemsøkt og plaget av slike ånder. Jes 8, 19.

Hvis en drøm kommer fra Gud, kan den bli gjentatt flere ganger. 1. Mos 41, 32. Det kan være særlig viktige drømmer og må ikke ignoreres.

En drøm, en opplevelse eller åpenbaring som kommer fra Gud, gir en dyp fornemmelse av fred og mening. Den etterlater seg et uutslettelig inntrykk på vår ånd som ikke vil gå bort, men vil heller vokse.

Job 33, 13-17 er viktig for å forstå hvorfor Gud taler til oss gjennom drømmer, syner og åpenbaringer:

Her ser vi at Gud i sin nåde og barmhjertighet taler til oss om og om igjen. I drømmer i syner og åpenbaringer. Gud åpner våre øyne og ører og gir oss av sin visdom og sine befalinger. Han får oss til å våkne og gjøre om våre beslutninger og slik holder Han oss fra å falle i den farlige synden som stolthet er. Han advarer oss mot syndens straff, og Han hindrer oss i å falle i tragiske feller. Alle kan ta i mot "billedbrev" fra Gud.

Jeg er Herren. Jeg forandrer meg ikke. Sier Herren Mal 3, 6.

Når Gud utøser sin Ånd, er syner, drømmer og åpenbaringer alltid en del av det Han gjør. Joel 3, 1.

Sanne bibelske drømmer, syner og åpenbaringer er derfor ofte en følge av at DHÅ blir utøst, og det er noe Gud gjør. Husk pinseunderet i Jerusalem. Og som vi nå ser skjer i muslimske land hvor rundt 6 mill muslimer omvender seg til Jesus årlig. De ser Jesus i drømmer og i åpenbaringer og syner. De blir helbredet osv. Mange enkeltpersoner, men også hele landsbyer og skoler i en og samme stund. Boken "Mirakler blant muslimer", Hermom forlag.

Drømmer, syner eller åpenbaringer som skriver seg fra oss selv, dagdrømmer og drømmer som skriver seg fra en urolig dag. De husker vi ikke lenge. Overnaturlige "billedbrev" vil vi huske.

Noen av dem hele livet - fordi det gjorde et uutslettelig inntrykk på oss. De forandret livet vårt!

2 liker  
Kommentar #12

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

P

Publisert rundt 1 år siden

Enig.  

Nådegaver er jo av Ånden.  Det er motivasjonsgaver, tjenestegaver og kraftige virkninger.  

De er jo omtalt i Romerbrevet, 1 Korinterbrev og Efeserbrevet.  Vi skal jo søke disse gaver, eller noen av dem.  

Viktigst er det å søke Giveren.

Men jeg tror ikke gavene yttrer seg slik som artikkelen beskriver.


1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere