Kjellrun Marie Sonefeldt

223

Hungersnød i Norge kan bli en realitet.

Selvforsyningsevnen I Norge er ca.50%.Bondebladet 14.04.2016.

Publisert: 13. feb 2018.

Halvparten av maten vi spiste i fjor var importert.

Tenk over scenariet hvis det blir krig og transportveier blokkeres.

Forsvaret frykter matsvikt.Klassekampen 8.januar,2016.

Media har meldt at Russland,grunnet sanksjoner,ruster opp jordbruket til å bli selvforsynt.

Ledende politikere har ikke fått faktaforhold til overflaten.

Hvor er trådenden de kan begynne å nøste på.

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Hva verre er; beredskapslagrene er avskaffet. Og det er bred enighet om at det skal være slik. Vi bør snarest begynne å bygge opp lagre av de mest nødvendige kornsortene slik at vi har nok til å stå imot en krise. Vi er for små i verdenssammenheng til at vi kan påvirke situasjonen når den er blitt farlig. Vi må berge oss som best vi kan ved å sikre oss i forkant. 

Samtidig må vi bedre dyreholdet vårt slik at dyrevelferden er bedre enn i pelsdyrnæringen. Hadde svinehold vært pelsdyrfarming hadde svineholdet i Norge vært nedlagt. Vi må ha et dyrehold hvis standard gjør oss trygge på kvaliteten, og det må produseres i balanserte mengder slik at det dekker lokale norske behov, og eventuelt for eksport eller lager for en viss tid. 

Norsk landbruk har sider med forbedringspotensiale på de aller enkleste områder, og det overrasker at det er så dårlig. Bøndene tar virkelig ikke sitt oppdrag på alvor hele tiden. Alt kan ikke bare være kortsiktig profitt, men også nasjonale strategiske målsetninger. 

Kommentar #2

Greta Aune Jotun

162 innlegg  1181 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Tenk over scenariet hvis det blir krig og transportveier blokkeres.

Ja, dette bør først og fremst politikerne tenke over, men også alle andre som bor i et land der idretten og annen underholdning tydeligvis er viktigere enn alt.

I 2013 ville regjeringen redusere bevilgningene innenfor Landbruks- og matdepartementets ansvarsområde med 101,5 millioner kroner i forhold til Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag. Regjeringen ville dessuten kutte fem millioner kroner som var tiltenkt etableringen av et beredskapslager for matkorn. (iflg. Adresseavisen 09.11.13)

Tankeløse politikere . . .


4 liker  
Kommentar #3

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Ja, blir fortid fremtid?

Publisert 12 måneder siden

Kommentar #4

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Jeg la inn diktet "kom Gunnar med bark från skogen. som jeg kun fant som PDF fil. Men  Vd klarte ikke å vise det

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere