Jostein Grosås

2

KJØDET ER SKRØPELIG - DOM FRA HÅLOGALAND LAGMANNSRETT,

Utroskapsdommen - en riktig dom fra Hålogaland

Publisert: 12. feb 2018 / 225 visninger.

I sin (forøvrig morsomme og velskrevne) artikkel  07.02.18 synes jeg VL´s kommentator Håvard Nyhus bommer ganske kraftig i sin vurdering av den omtalte  lagmannsrettsavgjørelsen, 

Faktum var i korte trekk følgende:

Partene etablerte samboerskap i 2012 og kjøpte senere en leilighet sammen for kr 3 900 000,- som de flyttet til. denne finansierte de  med egenkapital kr 1 200 000 hver, og resten ca kr 1 600 000 ble ordnet ved et felles lån som disse etter intern avtale heftet med 50% hver. De kjøpte også en bil sammen for kr 400 000. Denne ble betalt av partene sammen dog slik at kvinnen betalte kr 300 000 og mannen kr 100 000,-.

Samboerparet fikk forøvrig  også en datter sammen i 2015.

I januar 2015 fikk kvinnen opplysninger om at samboeren var utro med en annen kvinne, hvilket han etterhvert erkjente. Han lovet imidlertid å bryte forholdet til den andre kvinnen. Dette for å redde samboerskapet.Samboeren var allikevel ikke uten videre villig til å fortsette dette, og utarbeidet, ved hjelp av sin far, et forslag til avtale hvoretter mannen skulle overføre sin halvpart av boligen og sitt innskudd i bilen til henne dersom han påny var utro.Avtaleforslaget ble utarbeidet skriftlig og overlevert mannen som gjennomleste dette og tok det med til sin arbeidsplass.Det ble gjort enkelte endringer i dette i dagene som fulgte, ved at avtalen skulle gjøres gjensidig, utroskap ble noe nærmere definert, og det ble også spørsmål om avtalen  skulle kunne sies opp. Avtalen ble så signert av partene i januar 2016. Samboerforholdet fortsatte, og man gikk også  i parterapi utover våren 2016.

I mai 2016 ble det imidlertid påny avdekket seksuelt utroskap hos mannen.

Kvinnen påpekte da at avtalen var brutt, og at mannen skulle overføre sin del av bolig og bil.

Juridisk utgangspunkt;

Inngåtte avtaler er som kjent bindende.

Inngåtte avtaler kan imidlertid i enkelte tilfeller settes til side som UGYLDIG og mannen prøvde seg på to rettslige  grunnlag:

1. Christian Den Femtes Norske Lov (NL) 5-1-2,;avtalen strider mot ÆRBARHET

Denne regelen retter seg mot disposisjoner der enten selve avtalekonstruksjonen, der partene skal gjøre eller unnlate, eller det formål som avtalen søker å oppnå, er i strid med grunnleggende moraloppfatninger i samfunnet. En avtale vil typisk kunne være i strid med NL 5-1-2 dersom den pålegger en part vesentlige og urimelige begrensninger i den personlige frihet og dersom avtalen pålegger en part å gi avkall på legemlig integritet.Lagmannsretten fant det imidlertid klart at avtalen ikke kunne settes til side på dette grunnlag, idet avtalen hadde et aktverdig formål, nemlig å forhindre fremtidig utroskap fra mannens side og på den måten bidra til at samlivet kunne fortsette. Den eneste begrensningen begrensningen avtalen la på mannens handlefrihet var at han forpliktet seg til ikke å innlede et romantisk forhold til andre så lenge samboerskapet bestod.

2. Avtalelovens § 36, URIMELIGHET

Det andre grunnlaget som ble påberopt var avtalel § 36 der det fremgår at en avtale helt eller delvis kan settes til side dersom det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Bestemmelsen gir anvisning på en helhetsvurdering der det blandt annet skal legges vekt på avtalens innhold, partene stilling, forholdene ved avtalens inngåelse, senere inntrådte forhold og omstendighetene forøvrig. Terskelen for å sette en avtale til side etter denne bestemmelsen er høy, og det er de klare tilfeller av urimelighet som  rammes.

Lagmannsretten kom etter dette til at avtalen heller ikke kunne settes til side etter avtalenlovens § 36.

 

Konklusjonen ble altså at avtalen, etter å ha blitt prøvet i to rettsinstanser, stod seg. 

Hva angår betaling saksomkostninger er som kjent hovedregelen i tvisteloven at den som taper saken skal betale alle saksomkostninger, o hvilket også ble resultatet i denne sak. Idømte saksomkostningene for tingretten utgjorde kr 332 500 og for lagmannsretten kr 189 283.

I tillegg til dette måtte også mannen betale omkostningene til sin egen advokat.

Jeg synes personlig dommen er riktig, og neppe i utakt med den alminnelige rettsoppfatning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Håvard Nyhus

137 innlegg  121 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Hei. Dette var klargjørende og fint, men det er ikke umiddelbart klart for meg hvordan det går i rette med noe jeg har skrevet eller hevdet. Mitt anliggende var ikke så mye å vurdere dommen som å bemerke at retten snubler over noen grenser.

Kommentar #2

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Hei. Dette var klargjørende og fint, men det er ikke umiddelbart klart for meg hvordan det går i rette med noe jeg har skrevet eller hevdet. Mitt anliggende var ikke så mye å vurdere dommen som å bemerke at retten snubler over noen grenser.

Om dette skulle føre til presedens, hvilket det gjør, synes jeg dommen er et HURRA!

1 liker  

Siste innlegg

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
3 minutter siden / 3 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 18 timer siden / 545 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 18 timer siden / 492 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2853 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
1 dag siden / 3945 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 334 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 183 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 307 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2799 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82075 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44582 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35512 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28840 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22850 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22480 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21883 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20383 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19434 visninger

Lesetips

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
3 minutter siden / 3 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 334 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2799 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 335 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 151 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 393 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
3 dager siden / 48 visninger
Naive Oslo
av
Erling Rimehaug
4 dager siden / 667 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
4 dager siden / 140 visninger
Les flere

Siste innlegg

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
3 minutter siden / 3 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 18 timer siden / 545 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 18 timer siden / 492 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2853 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
1 dag siden / 3945 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 334 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 183 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 307 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2799 visninger
Les flere