Usman Rana

Lege og forfatter
28

Arbeiderpartiets kompleks

Ap kan bedre enn å herme etter Frps retorikk. Jeg forventer mer.

Publisert: 12. feb 2018

Arbeiderpartiets ferske innvandringspolitiske talsperson ­Masud Gharahkhani har markert med seg med tabloide utspill i integreringsdebatten. 19. januar henvendte han seg til justisminister Sylvi Listhaugs høyre hånd, Espen Teigen, på Twitter og lurte på om sjefen hans, det vil si Listhaug, støtter «liberale Raja» eller Gharakhanis forbudsutspill om søskenbarnekteskap og andre innstramninger i innvandringspolitikken.

Hva skulle han med denne «hånds-­påleggelsen»?

Det er lite som tyder på at Gharakhanis er ute på et sololøp isolert fra partiet, selv om det kan anes konturer av en løs kanon. Hittil har internkritikken kun kommet fra perifere deler av partiet, som fra den pensjonerte politikeren Grethe Fossum og fra visse AUF-miljøer.

Mer påfallende er det hvor kritikken ikke kommer fra: fra sentralt hold.

Forankret i partiledelsen. Partileder Jonas Gahr Støre har sågar rost opptredenen til sin innvandringspolitiske talsperson. For faktum er at Gharakhanis utspill er forankret i partiledelsen, og at det etter alle solemerker har sittet partistrateger på Youngstorget etter det katastrofale stortingsvalget og konkludert med at for å vinne neste valg må Arbeiderpartiet bli tøffere i retorikken om innvandring, integrering og ikke minst islam.

Dette i skarp kontrast til valgkampinnspurten, der Arbeiderpartiet dro på besøk til østkanten og snakket om hvor vakkert det er med eksotiske kulturer, at taxi- og bussjåførene holder hovedstaden i gang og at Arbeiderpartiet skal være en garantist mot den stigmatiserende retorikken til Frp.

Men nå er det altså en annen melodi som gjelder, om å «ta debatten» og å «se utfordringene».

Mangfoldsnaivitet. Gharakhanis inntog i integreringsdebatten kan også sees i lys av nestleder Hadia Tajiks spalte i ­Aftenposten, titulert «Mangfoldsnaivitet», måneden etter stortingsvalget i høst. I denne gikk hun til angrep på Høyre for å skjule seg bak den liberale staten og ­liberale verdier i møte med utfordringer i minoritetsmiljøer.

Underforstått mente Tajik at staten må involvere seg mer i enkeltindividers liv i det norske samfunnet, og at loven kan være et aktuelt verktøy.

Dette er i og for seg i tråd med venstresidens ideologi om en aktiv, handlende stat. Problemet ligger i at dette skjer på Fremskrittspartiets premisser, noe som blant annet skinner igjennom ved at det er et særskilt fokus på muslimer, mye prat om å forby og at retorikken er fremmedgjørende.

Strategisk kommunikasjon. Ta for eksempel forslaget om å forby søskenbarnekteskap, som i dag er et avtagende fenomen og som heller ikke løser utfordringen med tvangsekteskap. Forslaget er ren symbolpolitikk (argumentet handler om genetikk, men de fleste barn i Norge unnfanges uansett utenfor ekteskapet), men viktigst for Arbeiderpartiet er hva forslaget kommuniserer: at partiet er like «tøffe» og «handlekraftige» som Frp.

Dette mindreverdighetskomplekset overfor Fremskrittspartiet, som Gharakhani er eksponent for, har også tidligere har rammet Arbeiderpartiet, særlig da deres stortingsrepresentant fra 2005 til 2009, Saera Khan, ble sendt ut i samme ærend som Gharakhani i integreringsdebatter.

Kjølvannet av karikaturkrisen. Jeg vet at Arbeiderpartiet kan bedre. For min egen del og mange andre unge muslimer betød Jonas Gahr Støres inkluderende retorikk i kjølvannet av karikaturkrisen mye, særlig da han snakket om «det nye norske vi» for ti år siden.

Selvsagt skal også Arbeiderpartiet meisle ut en politikk som stiller krav til nordmenn med minoritetsbakgrunn, men dette kan gjøres uten polariserende ­retorikk.

Gharakhani har flere ganger sagt at han ønsker at Arbeiderpartiet skal bli «hørt» i integreringsdebatten. Målet hans bør heller være å skape bedre integrering.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Men er det ikke bedre at vi "etniske" nordmenn snakker høyt. Jeg har jo selv hørt muslimer gi utrykk for at de er bekymret for at vi holder aggresjon inni oss.


Det at vi lufter tvil og tanker om kulturmagnfoldet og integrering betyr ikke at vi er mot mangfoldet egentlig.


Er det bedre å bare si ja ja. Og deretter i neste vending si at "vi skal knuse gjengene" som Raymond Johansen sier. Er det ikke bedre å snakke ærlig?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere