Spaltist Sofie Braut

Råd å fota seg

Å redusera friskular til ein stad der ein spesialisert ­religiøs seksjon får utfalda seg innanfor rammer som til forveksling er lik offentleg skule, er kanskje meint som ei prinsipiell og ryddig lovtolking frå Grimstad. Problemet er at det i praksis inneber utradering av eit viktig skuleslag som per i dag sikrar mangfald og reell valfridom for mange norske elevar.

Publisert: 12. feb 2018 / 775 visninger.

AT DET ER karrige kår for ei kristen tenking som noko heilskapeleg, noko som gjeld heile mennesket, vert tydeleg når stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad tolkar lovverket. Under overskrifta «Norske friskoler må følge norsk lov» (Vårt Land, 9. ­februar) tek han formuleringar i likestillings- og diskrimineringslovverket til inntekt for å gjera nisjen til friskulane smalast mogleg.

Vel er vi på den smale sti, men det må då vera råd å fota seg! Grimstad meiner ikkje «at det skal være ulovlig å stille verdikrav til religiøst ansatte­ lærere …», men gjer samtidig denne gruppa så snever at det neppe sikrar grunnlag for framtidig drift av friskular med heilskapeleg kristen profil.

Ein kristen friskule er forplikta på eit kristent verdigrunnlag og ein eigenart som skal prega heile skulen, ikkje berre eksistera i lausrivne ­religiøse timar der dei «religiøst ansatte» rår grunnen når timeplanen tilseier det.

På meir generelt grunnlag bør det påpeikast at ideen om at nokre er «religiøst ansatte» vitnar om ei tilnærming med eit noko fragmentarisk preg. I dei kristne friskulane er alle tilsette med på å presentera elevane for det kristne livssynet.

Ikkje berre som ein raud tråd i utdanninga, men vel så mykje som levd liv og gjennom vitnesbyrd som talar til alle sider ved det å vera menneske, i sjølve danninga. Ved å sjalta ut «det religiøse» som eitt enkelt element, misforstår kanskje Grimstad litt av det som er friskulens kjerne: nemleg at tru angår oss som heile menneske og er ein ­integrert del av livet til den kristne.

Å redusera friskular til ein stad der ein spesialisert ­religiøs seksjon får utfalda seg innanfor rammer som til forveksling er lik offentleg skule, er kanskje meint som ei prinsipiell og ryddig lovtolking frå Grimstad. Problemet er at det i praksis inneber utradering av eit viktig skuleslag som per i dag sikrar mangfald og reell valfridom for mange norske elevar.

Sofie Braut

Lektor ved Tryggheim 
vidaregåande skule

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Karl Øyvind Jordell

108 innlegg  98 kommentarer

Les Lars Gule i Klassekampen 8. februar

Publisert 8 måneder siden

Et meget interessant bidrag i denne saken er fra Lars Gule, førstamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus (han bruker ikke det nye rare navnet), i Klassekampen 8. februar.

Debattredaktøren eller en annen bør ta steg for at dette kan trykkes i Vårt Land, og legges ut på Verdidebatt. 

Jeg siterer et lite utsnitt:

"En  religiøs organisasjon er i hovedsak et sosialt og kultisk fellesskap. Dette blir desto tydeligere når den aktuelle skolen også er en internatskole. Det innebærer at alle ansatte fort får fortrolige og trosveiledende roller ... ."


1 liker  
Svar

Siste innlegg

Nå er det vår tur
av
Sissel Rimehaug Weydahl
rundt 3 timer siden / 14 visninger
0 kommentarer
Personlig åpenbaring
av
Joanna Bjerga
rundt 7 timer siden / 239 visninger
1 kommentarer
Bin Salmans sanne ansikt
av
Vårt Land
rundt 7 timer siden / 126 visninger
1 kommentarer
Kva effekt hadde metoo?
av
Mai Lene Fløysvik Hæåk
rundt 14 timer siden / 171 visninger
1 kommentarer
Hjelp, vi skal bli sosialister
av
Arve E. Aarskog
rundt 20 timer siden / 259 visninger
3 kommentarer
SV sa nei, men gikk likevel
av
Otto Strand
rundt 21 timer siden / 426 visninger
4 kommentarer
Jesus, Ivar Aasen og sosialisme
av
Odd Tarberg
rundt 23 timer siden / 697 visninger
6 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nå er det vår tur
av
Sissel Rimehaug Weydahl
rundt 3 timer siden / 14 visninger
0 kommentarer
Personlig åpenbaring
av
Joanna Bjerga
rundt 7 timer siden / 239 visninger
1 kommentarer
Bin Salmans sanne ansikt
av
Vårt Land
rundt 7 timer siden / 127 visninger
1 kommentarer
Kva effekt hadde metoo?
av
Mai Lene Fløysvik Hæåk
rundt 14 timer siden / 171 visninger
1 kommentarer
Hjelp, vi skal bli sosialister
av
Arve E. Aarskog
rundt 20 timer siden / 259 visninger
3 kommentarer
SV sa nei, men gikk likevel
av
Otto Strand
rundt 21 timer siden / 426 visninger
4 kommentarer
Jesus, Ivar Aasen og sosialisme
av
Odd Tarberg
rundt 23 timer siden / 697 visninger
6 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Allmektig Gud?
4 minutter siden / 9595 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Allmektig Gud?
10 minutter siden / 9595 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Allmektig Gud?
10 minutter siden / 9595 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Allmektig Gud?
22 minutter siden / 9595 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Allmektig Gud?
26 minutter siden / 9595 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Allmektig Gud?
40 minutter siden / 9595 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 1 time siden / 9595 visninger
Rolf Kenneth Myhre kommenterte på
Sammen mot anti­semittisme og rasisme
rundt 1 time siden / 169 visninger
Øyvind Johannes Vardenær Evenstad kommenterte på
Hva er greia med relikvier?
rundt 1 time siden / 306 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 1 time siden / 9595 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Kva effekt hadde metoo?
rundt 1 time siden / 171 visninger
Odd Tarberg kommenterte på
Jesus, Ivar Aasen og sosialisme
rundt 2 timer siden / 697 visninger
Les flere