Eddie Whyte

7    13

Det handler om å inkludere alle

Nylig ble det reist kritikk mot Erna Solbergs valg av statsråder, en «blendahvit» samling som var lite representativt for det moderne, flerkulturelle Norge. Rebekka Borsch, den tyskfødte statssekretæren, svarte på kritikken med en kronikk der hun påpekte at hun hadde selv innvandret til Norge i 2003. Borsch lurte på om hun var «for blek» til å bli betegnet som «innvandrer» – noe som av noen ble fremstilt som en avsporing av debatten om diskriminering av folk på grunn av hudfarge.

Publisert: 11. feb 2018 / 345 visninger.

Borschs innlegg er, forståelig nok, først og fremst et forsøk på å forsvare den nye regjeringen, men det var både betimelig og et viktig bidrag til debatten om integrering og inkludering.

Det er soleklart at mennesker som blir karakterisert som «synlige innvandrere», enten på grunn av «annerledes» hudfarge, utseende eller klesstil, opplever en helt annen form for diskriminering i det norske samfunnet enn tyske innvandrere, som for det meste er «hvite» og har visse felles kulturtrekk. Men integrering, inkludering, fordommer, rasisme og diskriminering handler om mye mer enn hudfarge.

Ifølge offisielle tall består den såkalte innvandrerbefolkningen i Norge av 880 000 mennesker – inkludert 158 000 mennesker som er født i Norge, men som allikevel fortsatt betegnes som innvandrere. At de samme personene har foreldre som kommer fra verdensdeler der folk flest har en annen hudfarge enn «blendahvit», kan fort tolkes som et signal om at ikke de anses for fullverdige norske borgere. Denne måten å kartlegge folk på bør fjernes snarest.

«Innvandrerbefolkningen» er ingen homogen gruppe. Vi kommer opprinnelig fra over 200 ulike land med forskjellige kulturer, språk, trosretninger – og hudfarger. Mange, inkludert undertegnede, blir usynliggjort av begrepet «blendahvit», og bidragene vi som innvandrere har tilført det norske samfunnet, blir forbigått og ignorert.

Etter 30 år i Norge med en aktiv rolle innenfor fagbevegelsen og andre organisasjoner som er opptatt av likhet og rettferdighet, er jeg rett og slett lei av å høre folk som ser ut over en møtesal og erklærer at det er beklagelig at det ikke er noen innvandrere til stede (!)

Alle er vel enige om at inntektsgivende arbeid og økonomisk selvhjulpenhet er noen av de viktigste premissene for en vellykket inkludering i det norske samfunnet. Den berømte norske modellen som er basert på samarbeid mellom staten, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, har gjort Norge et av verdens beste land å bo i.

Innvandrerbefolkningen – uansett hudfarge – er fremdeles drastisk underrepresentert innenfor alle tre felt på nasjonal plan. Vi har utvilsomt fortsatt en jobb å gjøre.

På lokalplanet er nok både «blendahvite» og «svarte» innvandrere bedre representert i våre politiske partier nå enn for 20 år siden, men begge er fortsatt svært underrepresentert der avgjørelsene tas på nasjonal- og regjeringsplan med noen enkelte unntak.

Det samme gjelder innenfor fagbevegelsen der organisasjoner som LO og Fagforbundet har fattet mange gode papirvedtak om inkludering i flere tiår, men handling har uteblitt. Du kan lete lenge for å finne en tillitsvalgt med minoritetsbakgrunn på nasjonal plan blant landets største arbeidstakerorganisasjoner, og det samme gjelder i enda større grad for arbeidsgiverorganisasjoner som NHO og Virke for å nevne noen.

Nasjonale integreringsstrategier og -arbeid må rettes mot alle minoriteter – også de polske eller litauiske arbeidsinnvandrerne, for det meste «blendahvite», som ofte er ofre for sosial dumping og som ligger like langt ned på klassesamfunnets rangstige som arbeidsledig somalisk ungdom som blir diskriminert på grunn av hudfarge eller andre fordommer.

Dagens Norge er et annet sted enn landet jeg kom til i 1987. Da ble «nye landsmenn» møtt med nysgjerrighet, åpenhet og vennlighet. Nå preges mediebildet mest av mistenksomhet og direkte fiendtlighet – mye takket være prominente statsråder som har en aggressiv anti-innvandrer retorikk som skaper skepsis, mistillit og splid mellom folk.

De siste ukenes «debatt om debatten» er den reelle avsporingen. Ingen som er opptatt av fellesskapet, er tjent med et ordskifte som rangerer forskjellige innvandrergrupper opp mot hverandre. Vi bør heller fokusere på vår felles utfordring - nemlig å bygge et inkluderende samfunn der absolutt alle føler seg hjemme.

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1379 kommentarer

Ikke så lett

Publisert 8 måneder siden

Om man ønsker seg en høy posisjon innenfor politikken krever dette som regel et stort engasjement over mange år kombinert med stor kunnskap om både politikk og land og folk. Innvandrere er like velkomne til å engasjere seg politisk som alle andre. Det som kan gjøre det vanskelig om du er ny i Norge, er til å begynne med språket. Du må kunne kommunisere med både velgere og andre politikere på norsk. Du må også opparbeide en god del kunnskap om det norske samfunnet for å ha grunnlag nok til å uttale deg om forskjelllige saker. I tillegg er noen kulturer så forskjellige fra norsk kultur at det er vanskelig å passe inn. Det finnes en del land i verden der demokrati er fraværende, mens korrupsjon er sterkt tilstede. De som kommer fra slike kulturer har gjerne lite å bidra med politisk her i Norge om de ikke er totalt forskjellige fra resten av innbyggerne i de landene. Vi har noen dårlige eksempler fra da Ap kvoterte inn et par damer for å øke innvandrerandelen i regjeringen. Det endte ikke så bra... På den andre siden har vi også dyktige politikere med innvandrerbakgrunn (utenfor Europa) som har jobbet seg opp som andre politikere, og som ville hatt en naturlig plass i en regjering om deres parti vant valget.

Kvotering er etter min mening aldri veien å gå. Politikk handler om valg. Partiene velger sine kandidater og deres rekkefølge på listene, mens velgerne tar sine valg på valgdagen. Om man blander inn kvotering i dette er vi ikke lenger et demokrati. Vi kan heller ikke tvinge folk til å engasjere seg i politikk, men vi kan selvsagt oppfordre til det.

Jeg synes uansett ikke at det er så unaturlig at det er mest innfødte nordmenn som er involvert i styringen av landet. På samme måte som jeg ikke synes at det er rart at de fleste medlemmer av regjeringene i afrikanske land er svarte.

4 liker  
Svar
Kommentar #2

Eddie Whyte

7 innlegg  13 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

To spørsmål til deg Arnt - hvordan definerer du "innfødte nordmenn" og hva mener du om at 158 000 mennesker som er født i Norge,  allikevel betegnes som innvandrere?

Svar
Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1379 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Innfødte nordmenn er de som stammer fra Norge. Det vil si at man har noen generasjoner bak seg i Norge. Til sammenligning er det kun indianere som er "Native Americans". Selv ikke min slektning som var tiende  generasjon etter sin forfar som kom med Mayflower kan kalle seg innfødt amerikaner. Innvandring i store mengder hit til Norge har vi hatt kun i min levetid. Det blir derfor helt feil å kalle noen av disse innfødte om de nå kommer fra Pakistan eller USA. Om jeg flyttet til Kenya og fikk barn ville man vel ikke kalt de barna innfødte heller?

Om du er født i Norge er du ikke innvandrer, du er norsk, men du har innvandrerbakgrunn. Så vil det variere fra familie til familie i hvor stor grad du lever i foreldrenes kultur enn i norsk kultur. Så er det en utfordring å leve med ett bein i hver kultur, for man passer ikke 100 % inn noen av stedene. Dette merker vi også på en del misjonærbarn som har vokst opp i f.eks. Afrika. De er ikke afrikanere, men når de kommer tilbake til Norge, passer de ikke helt inn her heller.

Jeg har snart bodd den lengste perioden av livet mitt i Bergen, men jeg blir aldri bergenser. Hadde jeg flyttet til et annet land kunne jeg blitt statsborger der, men aldri noe annet enn nordmann. Broren min bor i Sverige, men han har ikke blitt svenske av den grunn. Jeg tror vi må la folk få lov til å leve litt mellom to kulturer. La folk få være stolt over det landet de stammer fra. Vi trenger heller ikke å legge skjul på eller være flaue over at vi i tusenvis av år stort sett har vært hvite i huden her oppe i nord. Det har ikke vært et politisk valg, kun biologi.


4 liker  
Svar
Kommentar #4

Tore Olsen

21 innlegg  5102 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
To spørsmål til deg Arnt - hvordan definerer du "innfødte nordmenn" og hva mener du om at 158 000 mennesker som er født i Norge,  allikevel betegnes som innvandrere?

Hvis du ikke kan skaffe dem jobb, har du ikke noe å komme med - da blir det bare store ord og fett flesk.

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Eddie Whyte

7 innlegg  13 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Folk skaffer seg jobb selv - på lik linje med nordmenn er de aller fleste innvandrere i inntektsgivende arbeid. 

Svar
Kommentar #6

Tore Olsen

21 innlegg  5102 kommentarer

Jobb

Publisert 8 måneder siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
Folk skaffer seg jobb selv - på lik linje med nordmenn er de aller fleste innvandrere i inntektsgivende arbeid. 

-aller fleste. De som ikke er i jobb er det ikke så nøye med, heller ikke de nordmenn som ikke er i jobb er det så nøye med. La oss pøse på med enda flere som ikke får jobb, så når vi målet med å bryte ned landet.

Lundteigen: – EØS-avtalen ødelegger den norske modellen

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Morten Gabrielsen kommenterte på
Jesus, Ivar Aasen og sosialisme
16 minutter siden / 530 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 1 time siden / 9450 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 1 time siden / 9450 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 21219 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Kristen politikk i et sekularisert demokrati
rundt 1 time siden / 512 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Bin Salmans sanne ansikt
rundt 2 timer siden / 91 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 2 timer siden / 9450 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 3 timer siden / 9450 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Satire, ikkje religion
rundt 4 timer siden / 599 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 11 timer siden / 9450 visninger
Floris Groesz kommenterte på
Satire, og religion
rundt 11 timer siden / 693 visninger
Odd Tarberg kommenterte på
Jesus, Ivar Aasen og sosialisme
rundt 12 timer siden / 530 visninger
Les flere