Tove S. J Magnussen

513

Englene.

Mange kommuner strever med manglende kompetanse i møte med sine borgere. Fastlegen er en viktig ressurs. For å komme seg dit må man ringe om time. Det er ikke alltid lett å få alle til å bry seg om sine medborgere. Noen blir gående alene i mørket uten ledsager og hjelp. De mister verdifull tid i livet. Kanskje var den ikke topp fra før heller. De er i statistikken; ingen gjorde noe.

Publisert: 10. feb 2018.

Det er en alvorlig sak når mennesker trenger kompetanse, men ikke får det fra kommunene. De er prisgitt foreldre, legen eller venner. Hvis de ikke ser og forstår blir de gående der uten helse.

Psykiske lidelser og fysiske skader hører sammen. Akutt/kriseteamene må få beskjed hvis de skal kunne hjelpe. Sykepleien, vernetjenesten eller arbeidslivet består gjerne av utdannede fagfolk, men ikke alltid.

Personer som arbeider i gråsonen rus, kriminalitet, vold og psykiske lidelser vet hva de skal undersøke og kartlegge. Mister man englene, de som ikke jobber for verken penger eller bolig, men fra hjertet, glemmer man og fange opp ofrene. De som virkelig trenger engler.

Mange lederprogrammer søker å få frem englene. De som endrer seg i takt med utfordringene, som søker å nå alle mennesker og ikke glipper når det virkelig gjelder.

Det er sterke medarbeidere, rettferdige, ærlige, troende og fulle av vilje til å stå på for alle. De lar seg ikke manipulere til sex med sjefen, eller ansettelse uten nødvendig kompetanse. Det arbeider etter redelighet og er etterrettelig.

Hvis de forsvinner fra kompetansemiljøet har ofrene ingen sjans. Man kan legge ned hele bedriften.

Politikere må være klar over at dette skjer i mange kommuner. Man blir ikke sett, hjulpet eller fulgt opp.  

Ledere som ikke har kompetanse skal ikke bestemme i arbeidslivet. Tiden er overmoden for å forstå alvoret i å lyve seg til en jobb de ikke har bakgrunn for å mestre. Det er myndighetene som må ta de viktige skrittene videre i lederprosessen.

Sats på englene. De som jobber bredt, i dybden og som ikke søker egen vinning.

 

 

  

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Sats på englene. De som jobber bredt, i dybden og som ikke søker egen vinning.

Til det siterte ; takk for en god og viselig kommentar.

3 liker  
Kommentar #2

Lene Olsen

0 innlegg  3 kommentarer

Englene.

Publisert rundt 1 år siden

Jeg er litt usikker på hvem disse Englene er. Jeg forstår at de jobber frivillig, men for hvem?


Jeg klarer heller ikke helt få tak i.hvem.som er brukergruppa. Er det rus/psykiatri?

Jeg forstår det som.om.det er unge mennesker du refererer til, siden du nevner foreldre. Er det barn under 18, eller både dette, og myndige?

Jeg prøver å danne meg et bilde av brukergruppene, for å se hvorfor de ikke får hjelp via det offentlige.


Hvis foreldrene har barn under 18, må jo de sørge for å ringe legen, eventuelt psykiatrien og/eller rusomsorgen. Min erfaring er at unge nå får lettere og hurtigere hjelp med rus.

Før trodde man at unges rusbruk ikke var farlig. Nå yror jeg de vet bedre. Politiet vet iallefall dette, og de er også en instans man.kan.trekke inn. Ikke som straff,men å.rådføre seg med politiet. De sitter på.mye uvurderlig kompetanse, og de har mange kontakter.

Hadde jeg hatt et barn.på 15 somjeg så at sleit, hadde jeg jo kontakta alt av BUP, PPT, DPS, ARA, skolen, politi, ypu name it!

Jeg hadde gjort det samme om barnet var voksen, dvs 18-19. Man gir ikke opp barna sine.


Men kanskje disse brukerne du refererer til, ikke har engasjerte foreldre?

Hvor er skolen oppi akt dette, forresten?

Jeg vil.gjerne se dette fra et ungt menneskes ståsted.

På den.måten.får jeg informasjon og innsikt jeg ikke har, som voksen.

Kanskje jeg til.og med kan bidra på et eller anna vis.

Kommentar #3

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Dette handler om det ordinære arbeidslivet,

Publisert rundt 1 år siden

om svikt og manglende kompetanse. Det gir hull i livet til alle som ikke blir hørt , sett eller hjulpet. Man må reflektere rundt sin egen kompetanse. Alle har ansvar for å utvikle seg og sine holdninger så lenge de har en jobb de skal forvalte godt.  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere