Inger Bækken

2

Biskop?

Vi er på vei mot valg av ny biskop i Tunsberg bispedømme. Hva slags biskop vil vi ha?

Publisert: 10. feb 2018  /  679 visninger.

Da har det skjedd. Det jeg virkelig aldri hadde trodd skulle skje. Noen har foreslått meg som bispekandidat. Som prest i kirken har jeg alltid hatt tanker og meninger om de som ble foreslått til å sitte i bispestolen. Men at noen skulle foreslå meg som bispekandidat? Det var en spesiell opplevelse å oppdage mitt navn på listen over kandidater til bispestolen i Tunsberg.

Nå står jeg altså på den foreløpige listen og en naturlig bieffekt er at jeg kan si til familien min at de fra nå av må bukke og neie for meg, for jeg står på en liste med 31 svært kvalifiserte bispekandiater. Så kom ikke her!

Jeg tuller litt med det nå, men de mer seriøse tankene streifer meg også. De som skal bestemme hvem den neste som skal kle seg i Tunsbergs bispekåpe er, tenker nøye gjennom hva slags biskop kirken i vårt bispedømme trenger nå. Men jeg lurer på hva et menighetsrådsmedlem, en prest, en prost et sted i Norge, eller en professor ved en utdanningsinstitusjon tenker om den kadidaten de ønsker skal bli vår nye biskop? Og ikke minst lurer jeg på: hva tenker biskopene? De som allerede sitter der på bispestolene sin? Hvilke kriterier legger de til grunn for sitt valg? Det hadde vært spennende å være tankeleser i disse bispevalgstider.

Jeg vet hva jeg selv tenker om det og jeg skal jo også om en stund stemme. Jeg vet hva jeg synes en biskop skal være og hva det er viktig at en biskop kan. Jeg har to biskopelige forbilder.

Ola Steinholt, biskop i Nord-Hålogaland (Troms og Finnmark) fra 1999 til 2001. En rotekte, troverdig, karismatisk, lyttende, ydmyk, humoristisk og faglig dyktig biskop. Årets nordlending ble han også et år. Folkets mann, som på begynnelsen av -90-tallet skiftet mening om synet på homofile og som sto i den rasende stormen som fulgte i kjølvannet av beslutningen.

Det andre forbildet er erkebiskop i den angelikanske kirke i Sør-Afrika, Desmond Tutu. Han var, og er, sylklar på hvilke verdier som er viktige å lese ut av det bibelske budskapet og inn i vår tid. Han sto som en påle under apartheid-regimet og i oppgjørene som fulgte etter avskaffelsen av det samme. Og som, ikke minst, er utrolig humoristisk og lettlivet. Jeg har en gang danset meg ut av en kirke med ham. Det er et godt minne.

Jeg rekker jo ingen av disse to til knærne (selvom Tutu er utrolig liten av vekst...), men disse to vil for alltid være biskopene i mitt hjerte og jeg vil lete etter de nevnte egenskapene hos en bispekandidat jeg skal gi min stemme til. I en endringstid av de helt sjeldne som vi lever i nå, kanskje vi trenger en kvinnelig kombinasjon av Ola Steinholt og Desmond Tutu? Jeg ønsker meg uansett en biskop som gjør seg gjeldende i nyhetsbildet med stor karisma, spenstige utsagn og morsomme innspill, med seriøsitet og lettlivethet i skjønn forening.

Jeg synes at listen som inneholder 32 kandidater er god og sammensatt og jeg håper alle forslagene blir vurdert som seriøse. Jeg er glad for at det er flere menighetsprester på listen. Det er jo i det lokale mennesker møter kirken og det eneste grunnleggende kriteriet for en biskop er at vedkommende tilfredsstiller de kvalifikasjonskravene vår kirke har for å kunne være prest. En prest i dag, og en biskop i dag, bør være nær folket i folkekirken og snakke deres språk. Det skal ikke være en man bukker og neier for, men en som er i øyehøyde med folk. Det blir spennende å følge med på hvilke kandidater bispedømmerådet ønsker å ha med videre og en biskop av folket vil jeg ønske velkommen til oss i Tunsberg. 

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Akkurat

Publisert rundt 2 år siden
Inger Bækken. Gå til den siterte teksten.
En prest i dag, og en biskop i dag, bør være nær folket i folkekirken og snakke deres språk. Det skal ikke være en man bukker og neier for, men en som er i øyehøyde med folk.

Biskop Olav Skjevesland var i Fjære kirke i Grimstad for mange år siden, der også småskoleelever hadde adgang. Der var også en samling utenfor kirken; det blåste litt, og en liten jente ... en slektning av meg ... fant det for godt å søke dekning under kappen til biskopen, der hun dro den godt rundt seg og tittet frem.

2 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

205 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Inger Bækken. Gå til den siterte teksten.
i er på vei mot valg av ny biskop i Tunsberg bispedømme. Hva slags biskop vil vi ha?

Jeg vil tro at kirken er mest tjent med følgende nye biskop ;

1) 

Den nye biskopen må forkynne frelse og nåde for alle som tar imot budskapet om Jesus Kristus - guds sønn, han som døde for våre synder.

2) 

Den nye biskopen må forkynne klart om livets to utganger - himmel og fortapelse/helvete.

3)

Den nye biskopen må oppfordre til ærlighet om livet, menneskelivets ukrenkelighet og alle livets utfordringer.

4)

Den nye biskopen må oppfordre til kamp mot alle undertrykkende politiske regimer.

5)

Den nye biskopen må oppfordre til bærekraftig forvaltning av naturens ressurser.

6)

Den nye biskopen må være mann.

7)

Den nye biskopen må avvise likekjønnet ekteskap i kirkelig regi, og mane til fortsatt kamp mot den nye ekteskapsloven, i tråd med både historisk tradisjon og velbegrunnet teologisk forståelse - og i likhet med brorparten av alle verdens kirkesamfunn.

8)

Den nye biskopen må oppfordre til kamp for fastlegene som ønsker å praktisere etter sin samvittighet i enkelte svært viktige samvittighetsspørsmål.

9)

Den nye biskopen må oppfordre landets politikere til å vedta en livsvernlov, og en lov som forbyr tvillingabort.

10) 

Den nye biskopen bør oppfordre til totalavhold i solidaritet med alle verdens ofre for en kynisk alkoholindustri.

 

5 liker  
Kommentar #3

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

HVORFOR EN MANN

Publisert rundt 2 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Den nye biskopen må være mann.

HVA KAN EN MANN UTRETTE SOM BISKOP, SOM IKKE EN KVINNE OGSÅ KAN?

Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Han kan være mann,

Publisert rundt 2 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
HVA KAN EN MANN UTRETTE SOM BISKOP, SOM IKKE EN KVINNE OGSÅ KAN?

og det betyr at Bibelen tillater ham å tale i forsamlinger.

1 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

28 innlegg  2002 kommentarer

Mange grunner.

Publisert rundt 2 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
HVA KAN EN MANN UTRETTE SOM BISKOP, SOM IKKE EN KVINNE OGSÅ KAN?

«Det er et troverdig ord: Om noen gjerne vil ha et tilsynsembete, så er det en god gjerning han har lyst til. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre,»

‭‭1 Timoteus‬ ‭3:1-2‬ 

Den mest åpenbare er at Ordet sier det.

Så er det det faktum at menn tåler den belastningen det er å bli forfulgt og fengslet og vanæret.

Det finnes mange grunner til at en kvinne ikke er ledende hyrde.  Hun har ikke autoritet er en grunn.

Når en kvinne tar et embede Gud har sagt hun ikke skal ha, vil de oppgavene Gud har for henne bli ugjort.

Likestilling i menigheter i hyrde og lærer-embetene ødelegger en menighet.  Nå er Kirkens lære gal på 3-4 områder, derfor er det nærmest likegyldig at Kirken nå taes over av kvinner.  

Om man regner seg som en kristen, født av Ånd, hvordan er det da mulig å være ulydig mot Ordet?

Og er man så lykkelig at man er født kvinne, hvorfor lever man ikke ut en kvinnes store potensiale.  Mange ganger oppgaver og funksjoner en mann ikke kan utfylle.

Kjønnskamp er vår tids mest tåpelige syssel!

5 liker  
Kommentar #6

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jo, det er jo viktig å kunne ha tillatelse til å tale. ;-)

Kommentar #7

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Kommentar 5

Publisert rundt 2 år siden

Kanskje er det lurt at innleggets forfatter svarer på din kommentar, hvis hun ønsker det.

Kommentar #8

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Sølv er nederlag!

Publisert rundt 2 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Jo, det er jo viktig å kunne ha tillatelse til å tale. ;-)

Det er viktig å kunne ha tillatelse til å tale - men tie er gull.

1 liker  
Kommentar #9

Dan Lyngmyr

205 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
HVA KAN EN MANN UTRETTE SOM BISKOP, SOM IKKE EN KVINNE OGSÅ KAN?

Heldigvis er verden og verdenshistorien full  av dyktige kvinner. Men historisk sett er det dessverre altfor få som har fått den anerkjennelse som tilkommer dem. Det gjelder både kvinner som har arbeidet i kristne organisasjoner og ellers i det sivile liv. 

Men det er også slik ; fra "første" til "siste" perm omtaler bibelen embetet som prest tilhørende menn, og gjennom hele tidsepoken finnes det ingen eksempler på at embedet som prest har vært gitt til en kvinne.

Samtidig har bibelen mange eksempler på kvinner som har hatt stor betydning, både "sivilt" og "åndelig"- og av det bør man utlede at de begrensningene som mange kvinner har erfart i livet, i liten grad reflekterer den utrustning og evner som enkeltmennesket har fått - også de mange gode og dyktige kvinnene.

Et betydelig flertall av verdens kirker har drøftet spørsmålet grundig og konkludert med at selve embedet som prest ikke skal være åpent for kvinner. Dette er et synspunkt jeg etter beste skjønn deler, og er årsaken til at jeg fastholder at embedet som biskop ikke skal gis til en kvinne. Et standpunkt som naturlig nok  ikke  er spesielt populært i Norge - men som  på verdensbasis er anerkjent som lite kontroversielt.

 

 

4 liker  
Kommentar #10

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Takk for ditt svar til meg! Jeg leser det du skriver, men velger å ikke kommentere det videre. Dette er heller ikke min genre.

Kommentar #11

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Nei, si det.

1 liker  
Kommentar #12

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

" og de skal høre MINE ord."

Publisert rundt 2 år siden

"En prest i dag, og en biskop i dag, bør være nær folket i folkekirken og snakke deres språk."

I min Bibel står det INGEN TING om "folket i folkekirken", heller ikke at en prest eller biskop skal tale folkets språk. Dette står INGEN steder. 

Derimot står det at vi skal forkynne GUDS evangelium, GUDS ord, ikke slik folket vil høre det, men slik GUD har vitnet om det i sitt ord. Dette blir en vesentlig forskjell.

 

5 liker  
Kommentar #13

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hold fokus på det essensielle her!

Publisert rundt 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

I min Bibel står det INGEN TING om "folket i folkekirken", heller ikke at en prest eller biskop skal tale folkets språk. Dette står INGEN steder. 

Derimot står det at vi skal forkynne GUDS evangelium, GUDS ord, ikke slik folket vil høre det, men slik GUD har vitnet om det i sitt ord. Dette blir en vesentlig forskjell.

Poenget er at Guds regler gjelder for dem som forholder seg til Gud.

Men kirken(e) er noe helt annet. 

Kirkene er opprettet av mennesker.

Kirkene finansieres av mennesker.

Kirkene driftes av mennesker.

Kirkene er menneskeskapte.

Kirkebyggene er menneskeskapte.

Kirkenes dogmer og læresetninger er menneskeskapte.

Så, jo, Folkekirken er et dekkende begrep, særlig her oppe i nord hvor hovedkirken er opprettet etter kongelige, sosialdemokratiske forordninger med finansiering ved hjelp av skattlegging av innbyggerne.

Kort sagt, uten det materielle faller det åndelige sammen.

(Men Gud klarer seg alltids.)

1 liker  
Kommentar #14

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

fokus?

Publisert rundt 2 år siden

Har ikke uttalt meg om noe av det du ramser opp.

Derimot uttalte jeg meg om hva trådskriver mener en prest og biskop skal være. Trodde faktisk det var trådstarters fokus her. Likestillingsproblematikken lar jeg ligge.

4 liker  
Kommentar #15

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Biskop

Publisert rundt 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Har ikke uttalt meg om noe av det du ramser opp.

Derimot uttalte jeg meg om hva trådskriver mener en prest og biskop skal være. Trodde faktisk det var trådstarters fokus her. Likestillingsproblematikken lar jeg ligge.

Du er vel klar over at det er Kirken, og ikke Gud, som ansetter, lønner og gir stillingsbeskrivelse, til biskoper og prester?

Hvorfor du trekker inn "likestillingsproblematikken", forstår jeg ikke.

1 liker  
Kommentar #16

Greta Aune Jotun

170 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Men det er også slik ; fra "første" til "siste" perm omtaler bibelen embetet som prest tilhørende menn, og gjennom hele tidsepoken finnes det ingen eksempler på at embedet som prest har vært gitt til en kvinne.

Slik er det. Og utviklingen viser: Kvinnelige prester har vært en ulykke for Den norske kirke! 

7 liker  
Kommentar #17

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Slik er det. Og utviklingen viser: Kvinnelige prester har vært en ulykke for Den norske kirke! 

Nå må dere skjerpe dere folkens!

1 liker  
Kommentar #18

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Kvinnelige prester har vært en ulykke for Den norske kirke! 

Jeg blir bare mer og mer sjokkert over hva  enkelte får seg til å skrive.

1 liker  
Kommentar #19

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Alfahanner

Publisert rundt 2 år siden

Sånn jeg ser det så skulle det ikke være noen fornuftige grunner til at ikke en kvinne skulle kunne bekle en biskopstilling (i våre dager). Vi ser riktig nok eksempler på at alfahanner bestyrer og dirigerer hele flokker i dyreriket, men man skulle håpe at vi har kommet over det stadiet. Biskoper er mennesker de også. Vi trenger ikke nødvendigvis  å ha en "alfahann" som biskop, uten at jeg derved sier noe vondt om mannlige biskoper. 

Kommentar #20

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

alfahanner 2, Marianne Solli

Publisert rundt 2 år siden

"Vi ser riktignok nok av eksempler på at alfahanner bestyrer og dirigerer hele flokker i dyreriket, men man skulle håpe at vi har kommet over det stadiet."

Din holdning til mannlige biskoper blir jo ikke særlig troverdig når du bruker denne sammenligningen, selv om du påstår noe annet.

Dessuten trodde jeg at flokker i dyreriket var totalt avhengige av alfahannene for å opprettholde flokken...for øvrig uten sammenligning med oss mennesker, kanskje.

At en kvinne kan gjøre like godt arbeid som en mann som biskop, er vel ingen som betviler. Jeg kan aldri tenke meg at de som er imot kvinnelige biskoper mener det.

Kommentar #21

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

obs!

Publisert rundt 2 år siden

Siste setning i min kommentar 20 skal være: "jeg kan aldri tenke meg at de som er imot kvinnelige biskoper er uenige i det."

Kommentar #22

Daniel Krussand

28 innlegg  2002 kommentarer

Bibelen gjelder ikke?

Publisert rundt 2 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Nå må dere skjerpe dere folkens!

Norderval, Greta Aune Jotun har Guds Ord på sin side, altså er det en ulykke for Kirken.  Dermed er det du som ikke er skarp.

En annen sak er at prest er gal tittel, hyrde heter det og han er ikke alene om oppgaven, evangelist og lærer finnes med.

Så finnes det mane kvinner i teamet, men hun har ikke et ledende ansvar.


Kommentar #23

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

sjokkert

Publisert rundt 2 år siden

Er du da også sjokkert over hva som var gjeldende på Paulus sin tid?

Kommentar #24

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Kvinnelig ulykke for Kirken?

Publisert rundt 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Norderval, Greta Aune Jotun har Guds Ord på sin side, altså er det en ulykke for Kirken.  Dermed er det du som ikke er skarp.

Det som skremmer, er bruken av tilfedige skriftsteder for å konstruere et menighetsbilde som ikke finnes i NT. Preste- og bispestillinger fantes ikke da.

Men det finnes enda klarere ord som fordømmer baktalelse, misunnelse, strid og splittelse i menighetene. De nevnes sjelden i denne typen debatter om bruk av bibelen.

2 liker  
Kommentar #25

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jeg stusset litt der, men ser at Bibelsk leksikon skriver ... når ordet prest i de nordiske kirkene blir brukt om menighetslærere, er det ordet en forvanskning av det greske ordet presbyter ( = eldste).

(Da skulle det enkleste være å velge den eldste av de foreslåtte til biskopembetet, he he ...)

Så fikk jeg vite det. :-)

Kommentar #26

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Er du da også sjokkert over hva som var gjeldende på Paulus sin tid?

Hvilken tid sikter du til, og i hvilket område?

Da den jødisk-romerske fariseeren Paulus drev på med kristenforfølgelsene sine, var trolig kvinner sin status noe forskjellig i Judea og Galilea. I Galilea spilte kvinnene en viktig rolle innen Jesu bevegelse. Antakelig var forholdene noe annerledes i Judea. Galilea var omgitt av hellenistiske byer, og hellenistisk kulturtradisjon sammen med den jødiske utgjorde nok en multikulturell smeltedigel.

Etter at Paulus fikk et alvorlig, epileptisk anfall på veien til Damaskus, skjedde det en slags personlighetsforandring med ham. Antakelig spilte påvirkning fra Ananias og andre kristne i Damaskus en rolle mens Paulus enda var fysisk svekket.

Han dro til Jerusalem for å treffe Peter, som skildres i enkelte skrifter som en hissigpropp som ikke likte at kvinner skulle ha noen fremtredende rolle. Siden dro Paulus på misjonsreisene sine, og da hadde han diverse samarbeid med kvinner.

Men som "teolog" og "brevskriver" skinner det igjennom klare, patriarkalske, til dels nesten kvinneundertrykkende holdninger hos Paulus. Kanskje er det den fariseiske bakgrunnen hans som skinner igjennom, kanskje påvirkning fra menigheten i Jerusalem...

Bare 7 av de 13 skriftene i NT som tilegnes Paulus, kan påvises å være forfattet av ham. Da skriftene i NT skulle kanoniseres ca. 300 år senere, fikk "Paulus" sine brever en meget fremtredende plass i boksamlingen. Disse var nok viktige for dem (biskopene) som da meislet ut hva som var "rett teologi" i den nye, romerske statsreligionen. Kanskje ser vi her begynnelsen til de patriarkalske holdningene i middelalderkirken... 

Kommentar #27

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Takk for fyldig svar. Jeg er ikke enig i det du skriver, men det  forklarer jo  hvorfor du er sjokkert....så jeg synes du har gitt meg et greit nok svar.

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
15 dager siden / 1906 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1729 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
13 dager siden / 1712 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
6 dager siden / 1017 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
9 dager siden / 874 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
20 dager siden / 860 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 817 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere