marit elisebet totland

20    67

Monopol på symbol?

Symbola er viktige vegvisarar for tanken. Dei fører til oppgådde stiar eller dei kan leia tanken inn på nye vegar - fordi dei fortel noko utover det me ser med auga. Men er det fritt fram å bruka dei som ein vil, eller har nokon monopol på einskilde symbol?

Publisert: 10. feb 2018 / 414 visninger.

Spørsmålet er blitt aktuelt i samband med alpinlandslaget sine gensarar med norrøne symbol (Vårt land 9.2). Dersom nokon nyttar symbola slik at dei gir negative assosiasjonar, er dei då ubrukelege for andre? Hakekrossen er eit døme på at det er slik. Symbolet var i bruk i religiøs samanheng lenge før Hitler tok det i bruk. 

Regnbogen var kyrkja sitt symbol på at Gud er trufast; Han sette bogen på himmelen etter flaumen for å fortelja at dette ikkje skulle skje igjen. No har regnbogen fått nytt innhald og vil ikkje nå fram med den bibelske bodskapen lenger.

Symbolet lever sitt eige liv. Ingen kan ta eigarskap til det. Ingen har hevd på bruken og det finnest ingen patentordning. Men det finnes ei munnleg brukaravtale. Og den blir gjort gjeldande nettopp gjennom bruk. Når eit symbol gjentatte gonger blir brukt i ein samanheng, inngår samfunnet ein uskriven bruksavtale. Men dette er vel ein tidsavgrensa avtale?

Når det gjeld dei norrøne teikna, er spørsmålet om det er såpass lang tid sidan dei blei brukte i ideologisk samanheng, at dei no ikkje gir slike assosiasjonar for så mange at dei ikkje kan lausrivast frå den mørke historia. Kanskje me igjen kan gå eit hakk lenger bak når me hentar dei fram og lar dei representera vår norrøne historie? Debatten i Vårt land viser at dette blir opplevd svært ulikt. Frå min ståstad, som har vore opptatt av at ingen nokon gong må få trampa på nokon slik jødane blei trampa på under krigen, men som ser historia utafrå, er det vanskelg å sjå at ikkje norrøne teikn skal kunne brukast i dag.

Eg sit ofte men pensel og palett og utfordrar og utforskar symbola. Fordi det er noko eg vil ha sagt. Siste åra har eg ofte brukt sommarfuglen, og har då oppdaga at han er lite kjent som oppstandelsessymbol. Det er derfor blitt mange fine samtaler med gjester som kjem innom, om sommarfuglen, dei ulike stadia, Jesu oppstandelse og det evige håpet vårt. Det er mykje å snakka om. Og symbolet blir rikare for meg til meir eg arbeider med det. Sommarfuglen har større hjarte, betre fargesyn og er ikkje bunden til å bu på lauvet i det siste stadiet. Han kan ta vengene fatt og fly langt og lengre enn han før visste det fantest noko som helst.

Sommarfuglar flagrer mot meg overalt for tida. Frå gardiner, kjolar og gåvepapir. Som den flotte skapningen han er, pyntar sommarfuglen opp overalt. Dermed har me eit eineståande høve til å gjera ein avtale med samfunnet om at sommarfuglen er ei kristent symbol. Avtalen kan me berre gjera ved å bruka symbolet. Det har vore i bruk i landet vårt i lange tider. Me finn gamle støypejernskrossar på gravplassane med flotte sommarfuglar på. I den norske kyrkja er sommarfuglen eit godkjent symbol til bruk på presten sin stola.

Nyleg laga eg gåveboka "Håp" med maleri og tekst om sommarfuglane. Det er mitt bidrag til å halda fram den flotte sommarfuglsymbolikken. IKO har gitt ut ei flott bok for born. Og eg utfordrar til ein dugnad: Bruk sommarfuglen! Gjer han kjent. La han fortelja om det uforståelege - det svake og spinkle som gir nøkkel til å sjå inn i det største. 

Sommarfuglen kan også nyttast som symbol i anna spiritualitet og me finn det i andre kulturar. Me eig det ikkje. Men me kan bruka det, og på det viset gjera det til "vårt".

 

 

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Allmektig Gud?
19 minutter siden / 9434 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Allmektig Gud?
29 minutter siden / 9434 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
30 minutter siden / 21215 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Kristen politikk i et sekularisert demokrati
40 minutter siden / 508 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Bin Salmans sanne ansikt
rundt 2 timer siden / 85 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 2 timer siden / 9434 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 2 timer siden / 9434 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Satire, ikkje religion
rundt 3 timer siden / 593 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 10 timer siden / 9434 visninger
Floris Groesz kommenterte på
Satire, og religion
rundt 11 timer siden / 691 visninger
Odd Tarberg kommenterte på
Jesus, Ivar Aasen og sosialisme
rundt 11 timer siden / 497 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Regjeringen mangler mot og politisk vilje
rundt 11 timer siden / 377 visninger
Les flere