marit elisebet totland

20

Monopol på symbol?

Symbola er viktige vegvisarar for tanken. Dei fører til oppgådde stiar eller dei kan leia tanken inn på nye vegar - fordi dei fortel noko utover det me ser med auga. Men er det fritt fram å bruka dei som ein vil, eller har nokon monopol på einskilde symbol?

Publisert: 10. feb 2018 / 415 visninger.

Spørsmålet er blitt aktuelt i samband med alpinlandslaget sine gensarar med norrøne symbol (Vårt land 9.2). Dersom nokon nyttar symbola slik at dei gir negative assosiasjonar, er dei då ubrukelege for andre? Hakekrossen er eit døme på at det er slik. Symbolet var i bruk i religiøs samanheng lenge før Hitler tok det i bruk. 

Regnbogen var kyrkja sitt symbol på at Gud er trufast; Han sette bogen på himmelen etter flaumen for å fortelja at dette ikkje skulle skje igjen. No har regnbogen fått nytt innhald og vil ikkje nå fram med den bibelske bodskapen lenger.

Symbolet lever sitt eige liv. Ingen kan ta eigarskap til det. Ingen har hevd på bruken og det finnest ingen patentordning. Men det finnes ei munnleg brukaravtale. Og den blir gjort gjeldande nettopp gjennom bruk. Når eit symbol gjentatte gonger blir brukt i ein samanheng, inngår samfunnet ein uskriven bruksavtale. Men dette er vel ein tidsavgrensa avtale?

Når det gjeld dei norrøne teikna, er spørsmålet om det er såpass lang tid sidan dei blei brukte i ideologisk samanheng, at dei no ikkje gir slike assosiasjonar for så mange at dei ikkje kan lausrivast frå den mørke historia. Kanskje me igjen kan gå eit hakk lenger bak når me hentar dei fram og lar dei representera vår norrøne historie? Debatten i Vårt land viser at dette blir opplevd svært ulikt. Frå min ståstad, som har vore opptatt av at ingen nokon gong må få trampa på nokon slik jødane blei trampa på under krigen, men som ser historia utafrå, er det vanskelg å sjå at ikkje norrøne teikn skal kunne brukast i dag.

Eg sit ofte men pensel og palett og utfordrar og utforskar symbola. Fordi det er noko eg vil ha sagt. Siste åra har eg ofte brukt sommarfuglen, og har då oppdaga at han er lite kjent som oppstandelsessymbol. Det er derfor blitt mange fine samtaler med gjester som kjem innom, om sommarfuglen, dei ulike stadia, Jesu oppstandelse og det evige håpet vårt. Det er mykje å snakka om. Og symbolet blir rikare for meg til meir eg arbeider med det. Sommarfuglen har større hjarte, betre fargesyn og er ikkje bunden til å bu på lauvet i det siste stadiet. Han kan ta vengene fatt og fly langt og lengre enn han før visste det fantest noko som helst.

Sommarfuglar flagrer mot meg overalt for tida. Frå gardiner, kjolar og gåvepapir. Som den flotte skapningen han er, pyntar sommarfuglen opp overalt. Dermed har me eit eineståande høve til å gjera ein avtale med samfunnet om at sommarfuglen er ei kristent symbol. Avtalen kan me berre gjera ved å bruka symbolet. Det har vore i bruk i landet vårt i lange tider. Me finn gamle støypejernskrossar på gravplassane med flotte sommarfuglar på. I den norske kyrkja er sommarfuglen eit godkjent symbol til bruk på presten sin stola.

Nyleg laga eg gåveboka "Håp" med maleri og tekst om sommarfuglane. Det er mitt bidrag til å halda fram den flotte sommarfuglsymbolikken. IKO har gitt ut ei flott bok for born. Og eg utfordrar til ein dugnad: Bruk sommarfuglen! Gjer han kjent. La han fortelja om det uforståelege - det svake og spinkle som gir nøkkel til å sjå inn i det største. 

Sommarfuglen kan også nyttast som symbol i anna spiritualitet og me finn det i andre kulturar. Me eig det ikkje. Men me kan bruka det, og på det viset gjera det til "vårt".

 

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
2 minutter siden / 3 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 18 timer siden / 545 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 18 timer siden / 492 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2853 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
1 dag siden / 3943 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 334 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 183 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 307 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2799 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82075 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44582 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35512 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28840 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22850 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22480 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21883 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20383 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19434 visninger

Lesetips

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
2 minutter siden / 3 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 334 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2799 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 335 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 151 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 393 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
3 dager siden / 48 visninger
Naive Oslo
av
Erling Rimehaug
4 dager siden / 667 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
4 dager siden / 140 visninger
Les flere

Siste innlegg

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
2 minutter siden / 3 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 18 timer siden / 545 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 18 timer siden / 492 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2853 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
1 dag siden / 3943 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 334 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 183 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 307 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2799 visninger
Les flere