Anders Ekström

49

Ersättningsteologi eller kristen sionism?

Vilken lära är Biblisk av dessa två? Svaret är; Ingen! I Matt. 21:43 har Jesus sagt sanningen.

Publisert: 9. feb 2018.

Pilatus frågade Jesus; ”Vad är sanning?”, men han var ingen sanningssökare, därför väntade han inte på Jesu svar. För dej som blir villrådig av både ersättningsteologin och den kristna sionismen, men längtar efter sanningen ifråga om Juda hus i det Nya Förbundets tid. Svaret finner du varken i ersättningsteologin eller den kristna sionismen, ty de är inte apostoliska läror, de är båda läror som har tillkommit efter Jesus och apostlarnas tid, de är mao. människoläror. Därför skall vi lyssna till hans ord som sade;

”…. ty en är eder läromästare, Kristus.”  I Matt. 21:43 sade Jesus sanningen som gäller judafolket under det Nya Förbundets tid; ”Därför säger jag eder, att Guds rike skall tagas ifrån eder och givas åt ett folk, som bär dess frukt.”  Det folket är varken judarna eller hedningarna, (mao. inte den kristna kyrkan som ersättningsteologin förkunnar), det är de förlorade fåren av Israels hus. Jesu ord är tydliga;

”Ställen icke eder färd till hedningarna och gån icke in i någon samaritisk stad, utan gån hellre till de förlorade fåren av Israels hus.” Matt. 10:5-6, och, ”Han svarade och sade: Jag är icke utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus.” Matt. 15:24, (Israels hus är de tio förlorade stammarna, alltså inte Juda hus), och,

”Jag har ock andra får, som icke höra till detta fårahus; också dem måste jag draga till mig, och de skola lyssna till min röst. ….. ” Joh. 10:16. Den sista meningen; ”Så skall det bliva en hjord och en herde.”, är ännu inte uppfylld, ty Juda hus har ännu ej lyssnat till Jesu röst.

Både den liberala och den fundamentalistiska menigheten förstår inte Jesu ord i Matt. 21:43, de, ”förstår inte skrifterna”, ej heller Guds vägar med Israels hus och Juda hus. Den liberala menigheten stirrar sej blind på kyrkan som uppfyllelse, och den kristna sionismen stirrar sej blind på judarna som uppfyllelse av det profetiska ordet.    

Om vi lyssnar till och förstår betydelsen av Jesu ord i Matt. 21:43, då förstår vi och känner igen, Israels ”förlorade” stammar i världen, genom att de är de folk i världen som först lyssnade till Jesu röst och först tog emot honom som sin frälsare och som därefter har burit Guds rikes frukt. Dessa folk är de protestantiskt kristna länderna och först och störst bland dem är Efraim och Manasse, USA och Storbritannien, därnäst de övriga, mindre stammarna, varibland Danmark, Norge och Sverige är en del av dessa. Det är dessa folk som har uppfyllt Jesu ord att Guds rike skulle givas åt ett folk som bär Guds rikes frukt. Det är dessa folk som har burit denna frukt, först genom mottagandet av Jesus som deras frälsare, sedan genom att sprida Jesu Kristi evangelium till jorden alla hörn.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere