Benedikte Ericson

Prest
2

Lengsel etter uskyld – en drivkraft bak pedofili og seksuelle overgrep mot barn?

Når noen foretar en handling som han/hun vet risikerer samfunnets hardeste fordømmelse og utstøtelse, må det være overveldende motsetningsfylte – og – sterke krefter som ligger bak. Hva i all verden kan disse kreftene handle om?

Publisert: 9. feb 2018.

DET KAN VIRKE som et paradoks at jeg knytter den mest skjendige forbrytelse et menneske kan begå, til begrepet uskyld. Men nettopp dette paradokset er mitt anliggende. Når noen foretar en handling som han/hun vet risikerer samfunnets hardeste fordømmelse og utstøtelse, må det være overveldende motsetningsfylte – og – sterke krefter som ligger bak. Hva i all verden kan disse kreftene handle om?

Jeg betrakter seksuelle overgrep mot barn som en trang etter å komme i kontakt med noe verdifullt i seg selv/kombinert med den dypeste frykt og forakt for dette samme. Slik vi noen ganger tråkker i stykker det vi lengter aller mest etter.

Det er min overbevisning at menneskenes destruktive atferd dypest sett røper et grunnleggende behov for å få del i noe vakkert, som ellers synes uoppnåelig.

Derav frykten.

Jo større ondskapen arter seg, jo tydeligere ser vi uttrykk for en lengsel på avveie.

I alle mennesker finnes noe uberørt og rent, som ikke er kropp, men sjel - dette uskyldige, hengivende og tillitsfulle i oss, som er uten fordømmelse, som bare vil godhet og tilgivelse. Klarest ser vi det hos barna, i de aller minste blant oss.

Men sterke krefter i dagens samfunn vil ikke ha sjelen, de vil ha kroppen og dens ytelser. Disse kreftene gjør oss først og fremst til instrumenter for økonomisk og materiell vekst. De utviser dermed forakt for det vakreste i oss.

Hvor finner vi i våre daglige liv uttrykk for den lengsel som da oppstår? I positiv forstand finner vi den for eksempel i de millioner av julelys vi nylig har tent i julen, vi finner den i gleden over naturens skjønnhet, vi finner den i kunsten og i musikken. I negativ forstand finner vi den i vårt  fokus på kropp, den lytefri kroppen, vel og merke. Inkludert barnas kropp. Vi finner den  i skjønnhetstyranniet, i de kosmetiske operasjonene, i kravet om å forbli unge og fremstå uberørte. Vi finner den i det overdrevne behovet for rus og i depresjonene. Og ikke minst oppfatter jeg uttrykk for denne dype lengselen i det ekstreme fokus på sex og pornografi.

Men uskylden og renheten finnes ikke i falskheten eller i det ytre.  Den finnes i lyset i barnas øyne. Slik den finnes bortgjemt i våre egne sinn.

Pedofili, incest og seksuell overgrep mot barn er ikke nytt. Men kan det være faktorer i dagens samfunn som gjør at dette øker, i takt med en voksende frustrasjon over ugyldiggjøringen av våre sjelelige og åndelige kvaliteter? Hva om seksuelle overgrep mot barn er det grelleste uttrykk for et samfunns lengsel tilbake til et paradis som oppleves tapt?

Ikke det at forbrytelsen blir noe mindre! Men sett på bakgrunn av de enorme personlige og samfunnsmessige omkostninger dette har, må vi være villig til å se på, og ta på alvor, alle forklaringsmodeller.

Det skal tilføyes at Kirken, og særskilt i julehøytiden, fokuserer på barnets uskyld. Og når Kirken erkjenner at alle menneskebarn, ikke bare Jesusbarnet, eier denne evige uskyldens lys, får vi en kraftfaktor vi sårt trenger.

Benedikte Ericson

Tidligere bruker og ansatt ved Støttesenter mot Incest og ved Kirkens Ressurssenter mot Vold og Seksuelle overgrep.

Prest

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Greta Aune Jotun

162 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Benedikte Ericson. Gå til den siterte teksten.
Det er min overbevisning at menneskenes destruktive atferd dypest sett røper et grunnleggende behov for å få del i noe vakkert, som ellers synes uoppnåelig.

Hvis en mann gir inntrykk av at ønsket om å misbruke et barn seksuelt - eller også drepe barnet etter ugjerningen - kaller på en følelse av vakkerhet hos ham, må jeg dessverre si at slike menn har en personlighetsforstyrrelse av meget alvorlig karakter - og denne kan vanskelig betegnes som higen etter skjønnhet.

Nok et skrekkelig slag i luften fra prestestanden.

3 liker  
Kommentar #2

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Det tapte paradis

Publisert rundt 1 år siden
Benedikte Ericson. Gå til den siterte teksten.
Hva om seksuelle overgrep mot barn er det grelleste uttrykk for et samfunns lengsel tilbake til et paradis som oppleves tapt?

Interessant resonnement ang. lengsel etter det urørte, det uskyldige, det rene.
Samtidig som det nok kanskje også ligger et element av å lettere strekke til der?
Kanskje noe av mannens følelse av personlig svakhet og rolle-utilstrekkelighet?

Det tapte pardis da dypest sett som lengsel etter erfaring av Gudnærværet, felles vandring i Hagen med bekreftelse fra Faderen?

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere