Stein Husebø

1    0

Er døden en sykdom?

Det er grunn til å reflektere over hvorfor det ikke har vært mulig å bygge opp en hospice-bevegelse i Norge.

Publisert: 8. feb 2018 / 4402 visninger.

I SLUTTEN AV desember 2017 ble den nasjonale offentlige utredning På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende (NOU 2017:16) overrakt til Helse- og sosialminister Bent Høie. Det er gledelig.

Rivalisering. NOU-utvalget har ikke oppnådd enighet om en felles forståelse og ett felles konsept for god palliasjon og eldreomsorg. Dette medfører betydelig rivalisering og konkurranse om ressursene, og tjener hverken saken eller pasientene.

I utredningen beskrives hvordan omsorg ved livets slutt, er organisert i Norge. Utvalget kommer deretter med anbefalinger for hvordan denne omsorgen skal organiseres i fremtiden.

NOU-en er grundig og detaljert. Utvalget konkluderer med at palliasjon (omsorg ved livets slutt) er et fagområde som krever betydelig satsing de kommende årene. Alle alvorlig syke og døende må bli møtt med nødvendig kompetanse når behovet er der.

Hospice-filosofi. To av utvalgets medlemmer har tatt viktige dissenser.

Natasha Pedersen ønsker en sterkere satsing på barnepalliasjon og opprettelse av egne avdelinger (hospice) for kronisk og alvorlig syke og døende barn.

Astrid Rønsen etterlyser en grunnleggende fokusering og satsing på hospice-filosofi og egne hospice (avdelinger for døende) utenfor institusjonene.

Det er grunn til å lytte grundig til dem begge. Det er også grunn til å reflektere over hvorfor det ikke har vært mulig å bygge opp en hospice-bevegelse i Norge, slik det er etablert i andre land.

Om døden. Det handler om å sikre alle de svært sårbare, uhelbredelige syke, maksimal livskvalitet og verdighet i deres siste livsfase, uavhengig av alder, diagnoser eller oppholdssted. Det handler altså om døden, og om livet, og tiden før og etter døden. Frem til de siste tiår har dette vært stemoderlig behandlet innenfor det medisinske etablissement. Usikkerhet og mangelfullt engasjement i møte med disse pasientene var ikke uvanlig.

Dette skal nå endre seg. Utvalget ønsker opprettelse av flere palliative (lindrende) avdelinger på sykehus og sykehjem. Smerter og ubehag skal lindres med kompetanse. Pasientene og deres pårørende skal bli møtt med helhetlig omsorg for kropp og sjel, psykisk og sosialt. Utvalgets flertall vil opprette og styrke slike palliative spesialavdelinger på sykehus eller i sykehjem.

Livets siste fase. Hospice betyr opprinnelig «vandrerhjem». De siste 40 år har det internasjonalt blitt et begrep for humanistisk omsorg, en autonom del av helsevesenet, som gir optimal menneskelig og medisinsk behandling for pasienter i livets siste fase.

Historisk sett er den positive utviklingen innenfor palliasjon basert på erfaringer fra hospice.

Med bakgrunn i svært gode internasjonale erfaringer, etterlyser utvalgets mindretall satsing på hospice – som en folkebevegelse i Norge. Vi trenger ikke bare palliative spesialavdelinger med hovedfokus på kreftpasienter og medisinsk kompetanse. Vi trenger familier, barn, frivillige, naboer, trygghet, aktivitet, pleie og omsorg i våre siste leveår. Vi trenger fastleger og sykehjemsleger og pleiepersonale med kompetanse for de sårbare gamle: Helst hjemme, eller i et hus med park og hage, med liv og verdighet i hjemlige omgivelser. Særlig må det være omsorg for pasienter med demens og deres pårørende.

Grundigere analyse. I utvalgets utredninger savner vi en grundigere analyse: Hvem er pasientene som trenger omsorg de siste årene i deres liv ved livets slutt? Hvor? Av hvem? Og fremfor alt: Hvilket tilbud må vi ha til de sårbare gamle i deres liv før livets slutt?

Disse pasientene trenger sosial integritet og aktivitet. De trenger kompetent eldreomsorg, en oppgave mye større enn pasientenes behov for palliasjon.

Løsningen må være å si «ja takk» til både palliasjon og hospice. En eldreomsorg, som i setter hele menneskelivets verdighet i sentrum.

Stein Husebø

Faglig leder 
Verdighetsenteret 
– Omsorg for gamle

Odd Jordheim

Daglig leder 
Verdighetsenteret 
– Omsorg for gamle

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
6 minutter siden / 563 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Vårt liv er omringet av søvn
35 minutter siden / 31 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 1 time siden / 682 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 1 time siden / 682 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Om likekjønnet ekteskap
rundt 2 timer siden / 64 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 563 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Forsinket gratulasjonshilsen til Israel på 70-årsdagen 14. mai 2018.
rundt 2 timer siden / 199 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 2 timer siden / 4011 visninger
Roald Øye kommenterte på
Forsinket gratulasjonshilsen til Israel på 70-årsdagen 14. mai 2018.
rundt 2 timer siden / 199 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kling no, klokka
rundt 2 timer siden / 486 visninger
Levi Fragell kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 3 timer siden / 4011 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 3 timer siden / 4011 visninger
Les flere