Roald Øye

Pensjonist
241

Ropet fra Amman

Erstatningsteologi» er på nytt tilbake for fullt i den kristne krke på jord, også i Den norske kirke, slik det kom frem i Mellomkirkelig Råds «Ropet fa Amman». Det er Mellomkirkelig råds "strategi i tidsrommt 2018-2020 for sitt engasjement for rettferdig fred i Palestina og Israel".

Publisert: 7. feb 2018.

« Det er rystende lesning for bibeltro mennesker. Denne vranglæren er

imidlertid ikke ny i den kristne kirkes historie. Vi møter den samme teologien hos kirkefedrene, som alle var tidligere disipler av Platon, Sokrates og greske filosofer, Ignatius, Origenes, Justin Martyren, Marcion og Krysostimus.

Disse doserte den ubibelske, erstatningsteologien som lærte at jødenes avvisning av Jesus, førte til at Gud avviste Israel til fordel for Kirken, som nå etter sigende har blitt det nye Israel. Det gamle Israel er ganske enkelt forbannet. Alle løftene i Det gamle testamentet til Israel går nå til Kirken. Forbannelsen er det som er reservert for det jødiske folk På 300-tallet ble dette Kirkens offisielle doktrine, som hadde slått igjennom allerede midt på 100-tallet, og denne demoniske lære var alminnelig utbredt bare noen få 10-år etter Jesu oppstandelse i år 34. Det var derfor Paulus skrev en slik sterk advarsel i år 58 i brevet til

 

 

romerne, kapittel 11, der han advarer dem om konsekvensene av å fordømme jødene og Israel. 

 

 

 

 

 

 

Min lutherske menighet var så heldig å ha en pastor i 1990-åene, Jan Gossner, som holdt bibeltimer om Romerbrevet, og det sparte trolig menigheten for vranglæren.Jeg tok notater fra dette avsnittet i romerbrevet: « Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. 18  Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. 19  Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.»  20  Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud!  21  Sparte han ikke de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg.
 22  Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg, dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av. 23   Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke holder fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. 24  Du ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne bli podet tilbake på sitt eget oliventre..
Paulus antyder ikke her at Gud har gjort seg ferdig med Israel, men peker bare på det faktum at hedningkristne også ville bli kuttet av fra oliventeet, slik som Israel, hvis de som de frafalne jødene, ikke fortsatte å vandre i tro. Paulus sa dessuten at Gud kunne innpode frafalne jøder i deres eget vintre hvis de angret og bekjente troen på Jesus som sin Messias. Hvis Gud hadde gjort seg ferdig med sitt folk, jødene, ville ikke Paulus ha uttrykt seg slik han gjorde.
Faktum er at Paulus aldri antyder at Gud har gjort seg ferdig med Israel som en nasjon, slik erstatningsteologene hevder. Det bekreftes også av de historiske begivenheter etter ca.1880. Når det gjelder Israels åndelige og fysiske gjenpprettelse etter 1948 og 1967, er hendesene i overensstemmelse med det profetene har forutsagt i sine skrifter.

Ropet fra Amman
«Erstatningsteologi» er på nytt tilbake for fullt i den kristne krke på jord, også i Den norske kirke, slik det kom frem i Mellomkirkelig Råds «Ropet fa Amman». Dette skriftet inneholder: Mellomkirkelig råds "strategi i tidsrommet 2018-2020 for sitt engasjement for rettferdig fred i Palestina og Israel". Det er rystende lesning for bibeltro mennesker.
Denne vranglæren er imidlertid ikke ny i den kristne kirkes historie. Vi møter den samme teologien hos kirkefedrene, som alle var tidligere disipler av Platon, Sokrates og greske filosofer, Ignatius, Origenes, Justin Martyren, Marcion og Krysostimus.
Disse doserte den ubibelske, “erstatningsteologien” som lærte at jødenes avvisning av Jesus, førte til at Gud avviste Israel til fordel for Kirken,.som nå etter sigende har blitt det nye Israel. Det gamle Israel er ganske enkelt forbannet. Alle løftene i Det gamle testamentet til Israel går nå til Kirken. Forbannelsen er det som er reservert for det jødiske folk. På 300-tallet ble dette Kirkens offisielle doktrine, som hadde slått igjennom allerede midt på 100-tallet, og denne demoniske læren var alminnelig utbredt bare noen få 10-år etter Jesu oppstandelse i år 34. Det var derfor Paulus skrev en slik sterk advarsel i år 58 i brevet til romerne, kapittel 11, der han advarer dem om konsekvensene av å fordømme jødene og Israel. 
Min lutherske menighet var så heldig å ha en pastor i 1990-åene, Jan Gossner, som holdt bibeltimer om Romerbrevet, og det sparte trolig menigheten for denne vranglæren. Jeg tok notater fra dette avsnittet i romerbrevet: “ Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. 18  Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. 19  Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.»  20:   Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud!  21  Sparte han ikke de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg.
 22: Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg, dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av. 23:  Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke holder fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. 24  Du ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne bli podet tilbake på sitt eget oliventre».
Paulus antyder ikke her at Gud har gjort seg ferdig med Israel, men peker bare på det faktum at hedningkristne også ville bli kuttet av fra oliventeet, slik som Israel, hvis de som de frafalne jødene, ikke fortsatte å vandre i tro. Paulus sa dessuten at Gud kunne innpode frafalne jøder i deres eget vintre hvis de angret og bekjente troen på Jesus som sin Messias. Hvis Gud hadde gjort seg ferdig med sitt folk, jødene,  ville ikke Paulus ha uttrykt seg slik han gjorde.
Faktum er at Paulus aldri antyder at Gud har gjort seg ferdig med Israel som en nasjon, slik erstatningsteologene hevder. Det bekreftes også av de historiske begivenheter etter ca..1880. Når det gjelder Israels åndelige og fysiske gjenpprettelse etter 1948 og 1967, er hendelsene helt i overensstemmelse med det profetene har forutsagt i sine skrifter.

 

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Takk, Roald Øye

Publisert rundt 1 år siden

for ditt klargjørende og gode innlegg om erstatningslæren  og jødene!

ERSTATNINGSLÆREN setter Det Gamle Testamentet nærmest ut av funksjon ved at kirken selv mener å ha overtatt jødenes gamle løfter. De konkrete løftene fra GT som går på Israel som Guds utvalgte folk, blir åndeliggjort og overført på kirken. Frelseshistorien er plutselig løftet opp på et høyere åndelig plan og GT nærmest retusjert bort. Dette har INGEN forankring i Det Nye Testamentet, ikke noe sted. Tvert imot, som du viser til i innlegget. 

Med kirkens teologer er altså jødenes  profetier og Guds fremadrettede frelsesplan i en rett linje....brutt. 

Men dette kan jo Jesus selv bekrefte er feil, for eksempel vedr. spørsmålet om "riket for Israel".

Etter Jesu oppstandelse og før hans himmelfart, spør apostelen ham:


"Herre, er det så på den tid du vil gjenreise riket for Israel?

Han sa: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt ved sin egen makt." Apg. 1, 6-7.

Jesus benekter jo her ikke på noe vis spørsmålet, men ved sitt svar bekrefter han spørsmålet. Og med det så bekrefter han samtidig at GT sine konkrete løfter til jødene står ved lag og at GT på INGEN måte er "retusjert bort." Den "retusjeringen" er det kirkens egne teologer som står for, ikke Guds ord.

2 liker  
Kommentar #2

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Takk til Øye.

Publisert rundt 1 år siden

Ja, takk- begge deler.

"Herre, er det så på den tid du vil gjenreise riket for Israel?" Ap.1.6.

Som det er to "trær" som forsyner menorahen med olje til lys; jfr Sak.4.
- så også med Jøder & jøden Y´shua m/etterfølgere.  Samt Kropp & Ånd.
To deler av samme sak.  

Slik testes også verden for tiden i "avgjørelsens dal" om de vil lyde Guds ord til frelse.  Menneskehetens vilje til å forholde seg til sin Skaper og livslovene testes.

Verdens hjertetilstand og vilje ble synlig gjennom alle som vendte det blinde/ onde øye til da jødene ble forsøkt utryddet fra de levendes land under forrige fase i verdenskrigene.  Et skammens merke. Det viste én gang for alle at mennesker trenger sin Gud og Skaper; og at de hellige stedene tilknyttet Abraham samt byen Jerusalem-symbolet på hjertet- må være menneskehetens verdensarv.  Forvaltet i fellesskap av hjerteomskårede jøder og Jøden Y´shua i fellesskap.
Det fysiske landet ble dog gitt til jødene som et evig løfte. Det er deres livsarv. I praksis og til slutt til de som vil følge i Abrahams fotspor som hans åndelige arvinger.

2 liker  
Kommentar #3

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

Les profetiene i Bibelen og vær våkne!

Publisert rundt 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Israels åndelige og fysiske gjenpprettelse etter 1948 og 1967, er hendelsene helt i overensstemmelse med det profetene har forutsagt i sine skrifter.

Det som til slutt vil åpne både øynene til både jødene og lederne i den kristne kirke på jord, er det som kommer til å skje "på bakken i Det lovede land", Israel, og i de palestinske områdene. Det som kommer til å skje, vil være like overraskende for alle,  som opprettelsen av staten  Israel var i 1948.  

Og like overraskende og dramatisk som israelittenes utgang  fra Egypt var i oldtiden. Den gang var jødenes forfedre passive tilskuere til Guds dramatiske redningsaksjon, da Faraos hær forsvant i vannmassene. Den underfulle hendingen minnes av det jødiske folk  hver eneste påske. I Bibelen, hvis man tror på den, står det profetert at Gud vil gjenta en like utrolig redningsaksjon ved tidenes ende. Israel er derfor i de beste hender, å tross av truslene fra Abbas, Hamas, Hisbollah og Iran. 

Kommentar #4

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

Trump er "en god hestehandler".

Publisert rundt 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Det som kommer til å skje, vil være like overraskende for alle,  som opprettelsen av staten  Israel var i 1948.  

Det er bare sanne troende som har denne klippefaste tro på at Israel intet har å frykte selv om de blir stående alene mot resten av verden om å forsvare sitt lovede land. Endog USA og president Trump kan komme til å svikte Israel, skriver en journalist i Jerusalem Post den 11. februar i år. Presidentens forretningsmessige tankegang om at  også Israel må gi for å få noe tilbake, kan føre til at de to landenes veier skilles.  

Trumps løfte om å flytte ambassaden, forutsetter at  Israel gir motytelser av umulige krav fra palestinsk side.  Slik resonerer en hardkokt forretningsmann, som ikke tenker langt nok. To-statsløsningen lurer i bakhodet hans, slik som endog hos de fleste ledere  i kristne organisasjoner og kirkesamfunn. De forstår ikke at løsningen kan komme til å  utløse et nytt holocaust om noen år. 

Det innser israelerne og de fleste i dagens koalisjonsregjering. Der er det mange som holder Bibelens løfter høyt i hevd.  Det kan bli Israels redning.

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere