Espen Schiager Topland

Rådgiver migrasjon, NMS
3

Norske verdier = kristne verdier, sant eller usant?

Under er valgkampen sist høst var det mye debatt om «kristne verdier». Flere partier mente at de stod for de kristne verdiene, og partiene kappes om å være best på «kristne verdier»

Publisert: 7. feb 2018.

Noen eksempler på denne debatten under valgkampen:

VG 30.juli: «vi må våge å være norske. De norske verdiene er under press fordi ikke alltid stiller opp for dem. Vi må ikke bli så nøytrale at vi glemmer hvor vi selv kommer fra, og at det er den kristne kulturarven dette samfunnet bygger på. sier Lina Hofstad Helleland.»

Helleland på Facebook: «Vær stolt av det norske! Kvikk Lunsj og brunost. Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen. Dugnad og grøt. Generasjoner har skapt det typiske norske»

VG 26.juli: «Evangeliesenterets sommerstevne gikk Ap-veteranen Martin Kolberg til et knallhardt angrep på Sylvi Listhaug (Frp) og beskyldte henne for å omtale innvandrere i strid med kristne verdier. – Jeg ber dere legge merke til  mangelen på kristen forståelse av nestekjærlighet, i måten hun omtaler medmennesker på, sa Kolberg til deltagerne på det kristne sommerstevnet med flere tusen deltagere fra hele landet.»

Faren ved en ukritisk sammenblanding av «kristne verdier» og «norske verdier» er når det settes likhetstegn mellom disse, slik at «kristne verdier» blir noe særnorsk som migranter som kommer til Norge må lære seg. 

Det er ingen  tvil om at «kristne verdier» har historisk vært også en del av norsk virkelighet. Men dersom «kristne verdier» blir omtalt som en del av en særnorsk kultur i motsetning til den kulturen innvandrere og flyktninger har med seg, er vi på ville veier.

Verdidebatt er bra, og tross alt flott at dette ble et tema under valgkampen. Men for å forstå hva «kristne verdier» er, må vi også vite om andre verdier i samfunnet, og som også preger politikkens verdier:   

Materielle verdier som handler om å tjene mye penger, ha fin bil, hytte og båt, personlige verdier som å være pen og vellykket, være en vinner, gjøre karriere i arbeidslivet, få gode karakterer på skolen.

Med andre ord, verdier der vi blir målt ut i fra hva vi eier, kan, får til, og hva vi produserer. Verdien blir målt utifra hvor mye nytte vi er for samfunnet. Selvsagt er slike verdier nødvendige, samfunnet er avhengig av kunnskap og verdiskapning.

Faren er at når samfunnet og politikken kun er opptatt av «nytteverdier», kan det føre til ønsker om å utrydde «downs syndrom» fra vårt samfunn, om å innføre aktiv dødshjelp fordi sykdom og smerte ikke passer inn i vårt bilde av hva meningen med livet er.

Det kan føre til at det er en viktig verdi er å passe på at vårt velferdssamfunn kun gjelder oss, og ikke «de andre» som flykter fra nød, fattigdom og krig, og som legger press på velferdssamfunnet, at en ønsker å stenge Norges grenser for såkalte «lykkejegere» og «kriminelle» som ellers vil «flomme inn over» landet vårt,  og som vil ødelegge våre «norske verdier».

Verdier som i ytterste konsekvens gjør oss mistenksomme, selvgode og egoistiske i møte med «de andre» som ikke er som oss.

Hva er da "kristne verdier"? Det er "Guds verdier", det er verdier Gud ønsker skal være som en surdeig i samfunnet, som jordens salt, som lyset i mørket.  Dette er svært radikale verdier.

Guds rike er et omvendt rike. Og Guds verdier er det motsatte av denne verdens verdier. Suksess for Gud er ikke å ha mest makt, men å tjene. Guds verdi handler ikke om å vinne, eller ha mye penger, men å gi. Det handler ikke om hevn, men å tilgi. Det handler ikke om straff, men om nåde. Det handler ikke om å forakte eller hate, men om å elske sin fiende. Det handler ikke om å utestenge, men å ta imot.

I Matteus 25, 35-36 kan vi lese om der Jesus konkret forteller oss hva «kristne verdier» er: «35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.»

«Kristne verdier» snur verdens verdier på hodet. Det som er minst verdifullt i verden, er mest verdifullt for Gud. Og i Bergprekenen er det jeg vil kalle en politisk tale for «kristne verdier»:

«3 Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. 4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes. 5 Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. 6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 7 Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. 9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. 11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.»

Til og med det å lide, det å bli forfulgt, det å bli hatet av andre for Jesu skyld, kan være en konsekvens av å følge «kristen verdier»

Ingen av oss kan med hånden på hjertet si at vi er 100% preget av kristne verdier. Den som påstår det, er som en kamel som prøver å gå igjennom nåløyet. Men de er der som et ideal, for vårt samfunn, for vår politikk, og ikke minst for hver enkelt av oss. For meg.

Hver dag kommer jeg til kort, jeg klarer ikke å leve opp til Guds verdier. Ingen politiske partier greier det, ingen nasjoner, kulturer eller samfunn greier det. «kristne verdier» er egentlig uoppnåelig, like umulig som det er for en kamel i et nåløye.

Vi er totalt avhengig av Gud, av Jesus, av den Hellige Ånd for å virkelig bli preget av Guds verdier. Og som Jesus sa rett etter at han hadde sagt den greien med kamel og nåløye; «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»

Når vi tar det inn over oss, da er vi virkelig klar for å kjempe for «kristne verdier»

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere