Lederartikkel Vårt Land

Prester og frimureri

Den norske kirkes menigheter bør kanskje si tydeligere at frimureriet også har sider man ikke går god for.

Publisert: 7. feb 2018 / 743 visninger.

Søndag deltok Drammens frimurerlosje med korsang, tekstlesning og nattverdsutdeling i gudstjenesten i Bragernes kirke. Dessuten var ordenen vertskap for kirkekaffen, som for anledningen var lagt til losjens lokale. Dette er en 10–15 år gammel tradisjon i byen, og prost Kjell Ivar Berger har ingen innvendinger mot samarbeidet. Det har heller ikke forrettende prest, Per Erik Brodal, som selv innehar 8. grad i ordenen.

Det begynner å bli lenge siden avisene hadde store oppslag med avsløringer om medlemslister og innholdet i frimurernes ritualer. I dag er det åpenhet om det meste, mens enkelte ritualer og symboler fortsatt er hemmelige. Kapellan Brodal vil ikke ut med innholdet i disse ritualene, av hensyn til dem som står for tur til å bli innviet til en ny grad.

Det framstår først og fremst som litt «gutteaktig» å drive en klubb med hemmelige ritualer, en videreføring av hakkespettklubben i den selvbygde hytta i skogen. I lys av det, gir det selvsagt også mening at man holder ritualene hemmelig, det ville unektelig blitt mindre spennende om alt var åpent. Når vi her bruker det kjønnsbestemte uttrykket «gutteaktig», er det selvsagt ikke fordi kvinner ikke kan ha de samme interessene, men fordi de faktisk ikke får lov til å være med.

Skal vi utfordre frimurerlosjen, må det være til å avskaffe tradisjonen med å utelukke halve befolkningen. Da frimureriet fikk sin spede begynnelse på 1700-tallet var ikke kvinner og menn likestilte. Nå er situasjonen en helt annen. Kan buekorpsene ta dette på alvor, burde frimurerne også kunne det.

Frimurerordenen baserer seg på kristne verdier. Det er et viktig prinsipp i den kristne tro at den er universell – Guds kall retter seg til alle mennesker og evangeliet forkynnes åpent. Selv om vi har forståelse for poenget at det ligger et element av selvutvikling å bli ført inn i det ukjente, er det prinsipielt problematisk at kristne organisasjoner ikke praktiserer full åpenhet.

Det finnes gode argumenter for at en inkluderende kirke også er åpen for deltakelse fra andre organisasjoner i en og annen gudstjeneste. Samtidig har samarbeid sine grenser. Kanskje bør Den norske kirkes menigheter si tydeligere at frimureriet – som mange andre organisasjoner – også har sider man ikke går god for.

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

146 innlegg  20137 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.

Når vi her bruker det kjønnsbestemte uttrykket «gutteaktig», er det selvsagt ikke fordi kvinner ikke kan ha de samme interessene, men fordi de faktisk ikke får lov til å være med.

Nja, stemmer dette? Jeg mener det finnes kvinnelige frimurerlosjer. I min grønne ungdom arbeidet jeg ved et arrangement for kvinnelige frimurere. Odd Fellow har kvinnegrupper, men jeg mener at også det ordinære frimureriet har sine kvinneavdelinger. 

Svar
Kommentar #2

Greta Aune Jotun

141 innlegg  1088 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Kanskje bør Den norske kirkes menigheter si tydeligere at frimureriet – som mange andre organisasjoner – også har sider man ikke går god for.

Jeg vil anbefale Roger Karsten Aase sin bok om frimureriet. (bibliotekene har den - eller kan skaffe den).  Aase har avslørt denne religiøse bevegelsen. Frimurerne driver med religionsblanding, og jeg har ingen problemer med å kalle en god del av de rituelle handlingene for blasfemi – og misbruk av Guds Ord. Frimureriet forfører også mennesker til å tro at gjerninger frelser; det har jeg noe kjennskap til, og det blir også bekreftet av ritualer gjengitt i boken.

Enkelte regler ved seremonier, bl.a. påbud om forskjellige fot-stillinger, kaller på smilet. Det er utrolig at voksne, kunnskapsrike menn vil drive med slikt tøys.

Jeg oppfordrer Vårt Lands redaktører til  å lese boken og gi en bred omtale av frimureriet. 


5 liker  
Svar
Kommentar #3

Lars Jørgen Vik

13 innlegg  173 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Marialogene er for kvinner og har et samarbeide med Frimurerlogene, men er helt uavhengige organisatorisk sett.

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Njål Kristiansen

146 innlegg  20137 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Lars Jørgen Vik. Gå til den siterte teksten.
Marialogene er for kvinner og har et samarbeide med Frimurerlogene, men er helt uavhengige organisatorisk

Ok. Takk. 

Svar
Kommentar #5

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1614 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Så vidt jeg vet, har en frimurerlosje i Stavanger («St. Johannes-losjen» e.l.?) både menn og kvinner som medlemmer. Jeg kan så klart søke fram info her på nettet, men har ørten andre nettleserfaner her og overlater dette til et annet nysgjerrig menneske:) 


Skriver for øvrig under på mye av Greta Aune Jotuns kommentar i denne tråden.

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

34 innlegg  568 kommentarer

Prester for Guds folk bør ikke binde seg ved å inngå pakter de ikke vet innholdet av på forhånd

Publisert 6 måneder siden

Det ligger klart i benevnelsen "fri murer" hvilket forhold de har til kirkens budskap dypest sett.  

Mange vil mene at en intern klubb med spesialinvitasjoner samt troskapseder "med døden til følge", er motsatsen tll kristen ånd.  

Det styrker tvert om den selektive, priviligerte "hersker"standen som Gud tok oppgjør med i gammel tid.  
Likhet, frihet inkluderer egentlig ikke "brorskap"/ dvs internprivilegier og internlojalitet.  Det ender for ofte galt og kan berettiget stilles spørsmål ved.

3 liker  
Svar
Kommentar #7

Dan Lyngmyr

169 innlegg  1042 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
innholdet i frimurernes ritualer. I dag er det åpenhet om det meste, mens enkelte ritualer og symboler fortsatt er hemmelige. Kapellan Brodal vil ikke ut med innholdet i disse ritualene, av hensyn til dem som står for tur til å bli innviet til en ny grad.

Jeg vil utfordre Vårt lands redaksjon til virkelig å grave frem nøyaktige detaljer om hver enkelt innvielsesrituale og dokumentere dette.

Ut av en slik undersøkelse vil det åpenbare spørsmålet bli :

Finnes det et brorskap som  ytre sett bærer preg av normalitet , men som egentlig driver med sofistikert dyrkelse av døden og religionssynkretisme - og som har  likhetstrekk med satanisme ?

Og er ikke dette I praksis et nettverk av menn med til dels betydelig innflytelse, politikere, forretningsmenn, økonomer, biskoper og prester, forfattere osv. som har innviet seg i en kult som vanlige folk ikke vet noe om. Hvor deres målsetninger, ritualer og tro har blitt skjult for allmennheten og inneholder ritualer og fremmer en livsanskuelse som ikke på noen måte er forenlig med kristen tro og lære.

At forrettende prest, med åttende grad i ordenen, ikke hadde spesielle motforestillinger mot deltagelsen, ligger i sakens natur.

At Vårt Land med et skråblikk ser på dette som litt "gutteklubben grei" og er oppbrakt over manglende likestillingsperspektiv, vitner om hvor lite saken egentlig interreserer utover den manglende tilgangen for kvinner.

Om Vårt lands redaksjon tar utfordringen kan jeg garantere følgende:

1) 

Jo høyere man kommer i gradssystemet jo vanskeligere vil det være å avdekke ritualene. Fordi medlemmene ikke våger å snakke.

2) 

I de øverste gradene vil det bli tydeligere at medlemskap ikke er forenlig med tradisjonell kristen tro og lære . Er Jesus Kristus  virkelig den eneste vei til frelse  slik bibelen tydelig fremholder ?

3)

Selv om det finnes eksempler på utmeldelser, melder man seg i praksis  ikke ut, 

Hvorfor ?

Hvordan omtaler ordenen dem som offisielt melder seg ut , og som kritiserer ordenen i ettertid ?

Er felleskapet så enestående flott - eller skyldes det frykt ?
4 liker  
Svar
Kommentar #8

Dan Lyngmyr

169 innlegg  1042 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
og inneholder ritualer og

....og som inneheholder ritualer og .....

Svar
Kommentar #9

just salvesen

1 innlegg  8 kommentarer

Prester og frimureri,- en Pikeaktig leder

Publisert 6 måneder siden

Jeg har vanligvis stor sans for Åshild Mahisens meninger. På lederplass skriver hun,onsdag 7.februar om prester og frimureri. Der gjør hun et nummer av at frimureriet bare er for menn, og at logen fremstår som "gutteaktig."

Hun utfordrer frimurerlosjen å avskaffe tradisjonen med å utelukke halve befolkningen. 

Dette blir rett og slett for pikeaktig og enkelt. Jeg lurer virkelig litt på hvordan den kvinnelige redaktøren hadde reagert dersom en mannlig redaktør skrev tilsvarende.  " Jeg vil derfor utfordre Marialosjen og Rebekkalosjen, for ikke å si alle de kvinnemisjonsforeningene vi har i landet om å avskaffe tradisjonen med å utelukke halve befolkningen. Det fremstår rett og slett som litt "pikeaktig. ""

 

Fikk bare lyst å respondere. 

2 liker  
Svar
Kommentar #10

just salvesen

1 innlegg  8 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Tenk å være så bastantninsine uttalelser - og det om noe du tydeligvis har svært liten greie på.

Bena i en spesiell stilling-  er det så dumt med foldede hender?

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Hva er vann?
av
Håvard Nyhus
rundt 2 timer siden / 169 visninger
0 kommentarer
Slutt opp om KrF!
av
Kjell Magne Bondevik
rundt 6 timer siden / 374 visninger
6 kommentarer
Besynderlig fra justisministeren
av
Bente Sandvig
rundt 6 timer siden / 58 visninger
0 kommentarer
Nødvendig og ubehagelig
av
Åste Dokka
rundt 15 timer siden / 1410 visninger
19 kommentarer
Et godt ­kompromiss
av
Ingrid Vik
rundt 15 timer siden / 450 visninger
1 kommentarer
Sårbare barn i skulen
av
Vårt Land
rundt 15 timer siden / 55 visninger
0 kommentarer
Morfars kristendom
av
Oddbjørn Johannessen
rundt 23 timer siden / 577 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Hva er vann?
av
Håvard Nyhus
rundt 2 timer siden / 169 visninger
0 kommentarer
Slutt opp om KrF!
av
Kjell Magne Bondevik
rundt 6 timer siden / 374 visninger
6 kommentarer
Besynderlig fra justisministeren
av
Bente Sandvig
rundt 6 timer siden / 58 visninger
0 kommentarer
Nødvendig og ubehagelig
av
Åste Dokka
rundt 15 timer siden / 1410 visninger
19 kommentarer
Et godt ­kompromiss
av
Ingrid Vik
rundt 15 timer siden / 450 visninger
1 kommentarer
Sårbare barn i skulen
av
Vårt Land
rundt 15 timer siden / 55 visninger
0 kommentarer
Morfars kristendom
av
Oddbjørn Johannessen
rundt 23 timer siden / 577 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Anders Ekström kommenterte på
Har Guds rike kommet?
5 minutter siden / 739 visninger
Morten Andreas Horn kommenterte på
Vil også kirken støtte aktiv dødshjelp?
6 minutter siden / 533 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Har Guds rike kommet?
8 minutter siden / 739 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
13 minutter siden / 1410 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Slutt opp om KrF!
25 minutter siden / 374 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Slutt opp om KrF!
rundt 1 time siden / 374 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 1 time siden / 1410 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Morfars kristendom
rundt 1 time siden / 577 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
Slutt opp om KrF!
rundt 2 timer siden / 374 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 2 timer siden / 1410 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 2 timer siden / 3416 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Et godt ­kompromiss
rundt 2 timer siden / 450 visninger
Les flere