Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Motstandskirke

Om kirken skal gjøre motstand mot syndig politikk, må det stikke dypere enn til fordømmelser av Donald Trump.

Publisert: 7. feb 2018  /  874 visninger.

Er vi kommet til et ­Bonhoeffer-øyeblikk? spør det amerikanske evangelisk-kristne ­magasinet Sojourners i siste nummer. De sikter til den tyske presten Dietrich Bonhoeffer, som var en forgrunnsskikkelse i den tyske bekjennelseskirkens motstand mot nazismen.
Det er Donald Trumps presidentmakt som får magasinet til å spørre slik. Bonhoeffer var delaktig i attentatet mot Adolf Hitler, og magasinet skynder seg å si at det selvsagt ikke handler om noe attentat mot Donald Trump. Det handler dessuten om mer enn Trump, og det sprenger også partigrensene, presiserer redaktøren Jim Wallis.
Han nevner fire tegn i tiden som krever kirkelig motstand: Aksepten av løgn i samfunnsdebatten, økende rasefordommer, troen på den sterke mann og på at politikkens mål er å gjøre USA mektig. Og siden jeg nettopp ­leser om profeten Jeremia, er det noen likheter som slår meg.


Ny konge

Det er en stor ­religiøs høytid i Jerusalem år 609 før Kristus, og tempelet er fullt av byens folk og tilreisende. I tempelporten stiller Jeremia fra Anatot seg opp og roper ut at Gud vil ødelegge tempelet, fordi det er blitt et løgnens sted. Skandalen er enorm, og tempelledelsen ­setter Jeremia i gapestokken.
Jeremia opplevde som tenåring at kong Josias sto for en stor forandring i landet. Han forbød avgudsdyrkelsen som florerte og fornyet tempelgudstjenesten. Den unge Jeremia var trolig av dem som hadde store forhåpninger om at dette skulle føre til en gjennomgripende forandring i landet.
Men nå hadde Josias sønn ­Jojakim blitt konge, og den nye kongen ville ikke fortsette ­farens reformprogram. Han hadde full støtte fra de religiøse lederne, som var tilfreds med at tempelet hadde fått tilbake sin tidligere innflytelse og makt, og ikke ­ønsket noen forandringer i samfunnet.


Ord og handling

Jeremia ser at de står ved et veiskille og må velge side: «Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: La deres atferd og gjerninger forbedres, så lar jeg dere bo på dette sted. Dersom dere forbedrer deres atferd og gjerninger og gjør rett mot hverandre, dersom dere ikke undertrykker innflyttere, farløse og enker, ikke lar det flyte uskyldig blod på dette sted og ikke holder dere til andre guder, til skade for dere selv, da vil jeg for alle tider la dere bo på dette sted, i det landet jeg gav deres fedre i gamle dager.»
Det Gud ifølge Jeremia reagerer på, er at den religiøse fornyelsen ikke har ført til endring i atferd. Utbytting av de fattige, de hjelpeløse og de fremmede, urettferdighet og vold viser at forandringen bare har skjedd på overflaten.
«Den smertefulle innsikten står å lese i profetens ansikt: Den reform som ikke reformerer menneskers liv, er uten verdi i Guds øyne», skriver Peter Halldorf i boken «Alla himlens fåglar har flytt. Profeten Jeremia i sin egen tid og vår tid.»


Forandring

«Forandring» var det fengende slagordet som brakte Barack Obama til makten i for ni år siden. Ulikheten mellom fattig og rik, rasediskrimineringen, den fåtallige finanseliten som beriket seg på folks bekostning og krigspolitikken utenlands - alt dette ønsket de som stemte på Obama å få forandret.
Lite av dette ble forandret. En fiendtlig innstilt kongress hindret Obamas reformer. Men også andre mektige krefter som ikke ønsket forandring gjorde seg gjeldende. Finanskapitalen hadde stor innflytelse også i det demokratiske partiet. Og til sjuende og sist er det et spørsmål om folkeflertallet virkelig ønsket grunnleggende endringer som kunne skape likhet, bryte med forbrukersamfunnets logikk og berge miljøet.


Fake news

Donald Trump fikk makten med et uttalt ønske om å rulle tilbake de reformene Obama hadde maktet å få gjennomført. Hans program er ikke forandring, men å vende tilbake til det som var før.
Noen år etter demonstrasjonen i tempelet stilte Jeremia opp hos kongen selv og leverte ham en bokrull der dommen over kongen ble felt. Kongen kalte det «fake news» og kastet bokrullen på bålet. Men denne dommen over kongen felte profeten først etter at han forgjeves hadde vendt seg til menighetens ledelse og bedt dem ta ansvar. Han forlangte ikke noen endret teologi eller liturgi. Det han stilte krav om, var at de skulle begynne å leve som de forkynte.
Jim Wallis er opprørt over de kirkelige lederne som er tilfreds med at Trump vil gi dem mer mer frihet og innflytelse, og som derfor er villige til å se bort fra hans oppførsel og politikk. Wallis vil ha en kirke som sier klart fra om at dette er et veiskille, der kirken må gå foran i å stake ut en ­annen kurs.
Men da holder det ikke å komme­ med fordømmelser av Trump. Skal kirken være en motstandskraft, trengs det at vi i praksis viser at vi tror på et alternativ. Vi som er kirken må konkretisere hva sannhet, rettferdighet, likeverd og fred betyr i våre liv. Det er slik kirken kan bli en motstandsbevegelse.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Og til sjuende og sist er det et spørsmål om folkeflertallet virkelig ønsket grunnleggende endringer som kunne skape likhet, bryte med forbrukersamfunnets logikk og berge miljøet.

Et kjernespørsmål. Jeg tror at det amerikanske folk ikke var modne for en farget president i tilstrekkelig grad. Samtidig var de ikke modne for en kvinne ved siste valg. Derfor også gjennomslaget for den reaksjonære linjen med å oppheve og erstatte vedtatt politikk. Men tider vil komme. En dag vil også USA velge en president igjen hvor minst ett av disse kriteriene er oppfylt; farget, kvinne, alternativ legning. Tiden vi nå opplever er en katarsis. Det som kommer ut på andre siden kan godt være en erkjennelse at det ikke går noen veier tilbake til krampaktige former for gamle dager. 

Er kirkene i Norge tause om løgn fra offentlig sektor? I så fall bør de heve stemmen. De må snakke om det våre mødre lærte bort, at løgn ikke lønner seg i det lange løp. Før eller siden må man svare for seg når man blir avslørt. Det burde da vel ikke være så vanskelig med det kristne budskapet i bunnen?

1 liker  
Kommentar #2

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg deler Wallis' oppfatninger av hva som skal bekjempes av tegn i tiden.  Men han får neppe med seg alle kristne i sin oppfordring til å la kirken være en motstandskraft.

I USA står den kristne, evangelikale høyresiden sterkt.  Selv om de ikke nødvendigvis liker Trumps stil og privatliv, ser de bort fra dette fordi de er enig i politikken hans.  Kristne har så ulike oppfatninger av saker og ting, både teologisk og politisk, at man skulle tro det var snakk om vidt forskjellie religioner.  Wallis får med seg de som allerede er enig med ham.  De andre vender ham ryggen.

1 liker  
Kommentar #3

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
«Forandring» var det fengende slagordet som brakte Barack Obama til makten i for ni år siden. Ulikheten mellom fattig og rik, rasediskrimineringen, den fåtallige finanseliten som beriket seg på folks bekostning og krigspolitikken utenlands - alt dette ønsket de som stemte på Obama å få forandret.
Lite av dette ble forandret. En fiendtlig innstilt kongress hindret Obamas reformer. Men også andre mektige krefter som ikke ønsket forandring gjorde seg gjeldende. Finanskapitalen hadde stor innflytelse også i det demokratiske partiet. Og til sjuende og sist er det et spørsmål om folkeflertallet virkelig ønsket grunnleggende endringer som kunne skape likhet, bryte med forbrukersamfunnets logikk og berge miljøet.

Oops - venstrepolitikk er ikke Guds politikk - ikke høyrepolitikk heller, for den saks skyld. Din analyse treffer derfor ikke spesifikt Obama - eller Trump. Guds sak er ikke politisk, men skjærer igjennom alt som menneskene mektiger seg med. Det er den indre forandring i hver enkelt person, fra urettferdig til rettferdig adferd som er Guds sak. Ingen politisk retning kan ta Guds sak til inntekt for seg selv.

Guds rike er fremdeles ikke AV denne verden, men I den. Endringen foregår derfor "inneni Eder".

Ganske så nær 600 år før Kristus ble Jerusalem angrepet og erobret - fordi de ikke lyttet til Jeremias advarsler. Men Jeremias var ikke alene profet om å advare. Gud sendte mange og mange ble drept. Man dreper ikke Guds profeter ustraffet!

Nå er det ikke Jerusalem ene og alene lenger, det er verden i helhet som advares, At tilstanden i følge bibelen i våre dager skal være som før syndefloden. 

5 liker  
Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

17 innlegg  931 kommentarer

Kirken som politisk tumleplass.

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Men da holder det ikke å komme­ med fordømmelser av Trump. Skal kirken være en motstandskraft, trengs det at vi i praksis viser at vi tror på et alternativ. Vi som er kirken må konkretisere hva sannhet, rettferdighet, likeverd og fred betyr i våre liv. Det er slik kirken kan bli en motstandsbevegelse.

Vi har allerede sett innpåslitne politiske, frekke figurer som klør etter å kunne bruke Kirken som arena for sine tanker og ideer - og prakke det på folk som om politikk de selv har definert og "konkretisert"  har noe som helst med Kirken å gjøre.

I så fall ender man opp med en kirke som er tumleplass for politiske aktivister.  Nei takk ! Det er galt nok som det er. 

Det kunne også være interessant å vite hvem det er som omtales som "vi som er kirken" ? Er det noe her vi ikke er informert om ?

 

6 liker  
Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Det kunne også være interessant å vite hvem det er som omtales som "vi som er kirken" ? Er det noe her vi ikke er informert om ?

Kirkens hode er Jesus.  La Han seg noen gang seg opp i verdslig politikk?

Han som sa: Matt 22, 21

 21 «Keiseren», svarte de. Da sa han til dem: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» 

Det Jesus sier her er at Han ikke er den Messias jødene venter på.  Han er ikke kommet for å opprette et rike i konkurranse med andre riker. 

Han går veien til korset for å bli konge i det åndelige riket.

Men, kongene må også stå til ansvar ovenfor Han.

3 liker  
Kommentar #6

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Bare en helt kort kommentar til denne artikkelen. Ifølge Skriften er kirkens mandat bygget på å forkynne evangeliet til  frelse for alle mennesker, bygget på Skriftens sannheter. Om kirken blander seg inn i politikken har den gått ut over sitt mandat, med nedslående resultat. Som vi har sett ved flere tilfeller, også i vårt land (eksempelvis at Kirken skulle involveres i motstand mot oljeutvinning i Lofoten). Det er et typisk eksempel på når kirken trer ut av sitt mandat som den har ifølge Mark. 16,15-16 " Og Han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror , skal bli fordømt" Kan det sies tydeligere ? Neppe !

4 liker  
Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Rimehaugs alternativ.

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Donald Trump fikk makten med et uttalt ønske om å rulle tilbake de reformene Obama hadde maktet å få gjennomført. Hans program er ikke forandring, men å vende tilbake til det som var før.
Noen år etter demonstrasjonen i tempelet stilte Jeremia opp hos kongen selv og leverte ham en bokrull der dommen over kongen ble felt. Kongen kalte det «fake news» og kastet bokrullen på bålet. Men denne dommen over kongen felte profeten først etter at han forgjeves hadde vendt seg til menighetens ledelse og bedt dem ta ansvar. Han forlangte ikke noen endret teologi eller liturgi. Det han stilte krav om, var at de skulle begynne å leve som de forkynte.
Jim Wallis er opprørt over de kirkelige lederne som er tilfreds med at Trump vil gi dem mer mer frihet og innflytelse, og som derfor er villige til å se bort fra hans oppførsel og politikk. Wallis vil ha en kirke som sier klart fra om at dette er et veiskille, der kirken må gå foran i å stake ut en ­annen kurs.
Men da holder det ikke å komme­ med fordømmelser av Trump. Skal kirken være en motstandskraft, trengs det at vi i praksis viser at vi tror på et alternativ.

Det ser ut til å gå på autopilot når Rimehaug,biskoper og resten av de venstreorienterte skal uttale seg om politikk,Trump og USA.

Obama blir brukt som motvekt til Trump,selv om HAN administrerte 7 kriger i sine åtte år som president.Og jeg vedder mye på at om Clinton hadde vunnet ville Rimehaug jublet over det.
Det blir lagt vekt på gamle "synder" og retorikk,og samtidig tåkelegges det om hva de venstreorienterte presidentkandidater mener om abort,krig og annet.

Det kan se ut som om å nasjonal styrke og å verne eget land er den største synd,og at global tankegang er helliggjørende:

Uansett har kirken ingen ting med dette å gjøre.De får konsentrere seg om det DE skal gjøre.

7 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kirke og politikk

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det kan se ut som om å nasjonal styrke og å verne eget land er den største synd,og at global tankegang er helliggjørende:

Uansett har kirken ingen ting med dette å gjøre.De får konsentrere seg om det DE skal gjøre.

Da er det vel heller ikke noen oppgave for kirken å forsvare "nasjonal styrke og å verne eget land" - eller å kritisere "global tankegang"?  Det er jo politikk, og det skal vel ikke kirken blande seg bort i?

Er det slik at et kritisk blikk på Trump er politikk, mens et ukritisk blikk på Trump ikke er politikk?

Kommentar #9

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Obama blir brukt som motvekt til Trump,selv om HAN administrerte 7 kriger i sine åtte år som president.

Se der ja.... det ble slutt på preiket om at Obama startet åtte kriger i sin tid. Nå administrerte han bare syv. Du nærmer deg sannheten. Obama startet ingen krig men trakk USA ut av de to store engasjementene hans forgjenger hadde startet, og USA deltok bare i operasjoner andre ledet. Obama er antagelig den fredeligste president USA har hatt på uminnelige tider. Et paradoks du bør ta med i betraktningen er at krigførende parter ringer til Det hvite hus så telefonen går varm for å få amerikansk støtte til sine kriger. USA er vanligvis bremseklossen når det gjelder å starte kriger. 

Skal man først snakke om kristelige fredspresidenter må man i så fall vaske munnen sin om man samtidig skal nevne Trumps krigsretorikk. Når hørte vi sist slikt snakk fra det holdet? 

3 liker  
Kommentar #10

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Da er det vel heller ikke noen oppgave for kirken å forsvare "nasjonal styrke og å verne eget land" - eller å kritisere "global tankegang"?  Det er jo politikk, og det skal vel ikke kirken blande seg bort i?

Er det slik at et kritisk blikk på Trump er politikk, mens et ukritisk blikk på Trump ikke er politikk?

Det er ikke kirkens oppgave eller mandat - det er klart nok!

1 liker  
Kommentar #11

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Ikke Obama mot Trump

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Obama blir brukt som motvekt til Trump,selv om HAN administrerte 7 kriger i sine åtte år som president.Og jeg vedder mye på at om Clinton hadde vunnet ville Rimehaug jublet over det.

Hvis du leser uten å være forhåndsinnstilt, tror jeg du bør kunne oppfatte at jeg også er kritisk til Obama. Jeg sier at dette stikker dypere enn Trump og Obama.

2 liker  
Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei.

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Da er det vel heller ikke noen oppgave for kirken å forsvare "nasjonal styrke og å verne eget land" - eller å kritisere "global tankegang"?  Det er jo politikk, og det skal vel ikke kirken blande seg bort i?

Er det slik at et kritisk blikk på Trump er politikk, mens et ukritisk blikk på Trump ikke er politikk?

Å representere kirken handler ikke om politikk.
Så når kirken går ut og tar parti for politiske sider og retninger taler de ikke for hele den kristne delen av folket.Da driver man partipolitikk.

Kirkens folk kan godt bruke vendinger som sier at man bør kjempe for sitt lands frihet ol,men det gjør man ikke når man snakker ned EN side av politikken.

Når kirkens menn går ut mot Trump har de allerede gått ut over sitt mandat.


5 liker  
Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

Forandring» var det fengende slagordet som brakte Barack Obama til makten i for ni år siden. Ulikheten mellom fattig og rik, rasediskrimineringen, den fåtallige finanseliten som beriket seg på folks bekostning og krigspolitikken utenlands - alt dette ønsket de som stemte på Obama å få forandret.
Lite av dette ble forandret. En fiendtlig innstilt kongress hindret Obamas reformer. Men også andre mektige krefter som ikke ønsket forandring gjorde seg gjeldende. Finanskapitalen hadde stor innflytelse også i det demokratiske partiet. Og til sjuende og sist er det et spørsmål om folkeflertallet virkelig ønsket grunnleggende endringer som kunne skape likhet, bryte med forbrukersamfunnets logikk og berge miljøet.


Fake news

Donald Trump fikk makten med et uttalt ønske om å rulle tilbake de reformene Obama hadde maktet å få gjennomført.

Her bør det være ganske tydelig hvordan du ser på Obamas vilje til forandring og Trumps vilje til å reversere de forandringene.

Så ja...du har en klar agenda som vi tydelig ser.
Mot Trump.

4 liker  
Kommentar #14

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når kirkens menn går ut mot Trump har de allerede gått ut over sitt mandat.

Eller går inn for Obama - En president som fikk fredsprisen FØR han hadde blitt varm i trøya! Da skjønner man at det er en del koklimonke blant "verdens herrer".

Når en outsider som Trump erobrer det ovale rom, må det svi noen så innmari at det brannsåret muligens ikke gror.

5 liker  
Kommentar #15

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Bare en helt kort kommentar til denne artikkelen. Ifølge Skriften er kirkens mandat bygget på å forkynne evangeliet til  frelse for alle mennesker, bygget på Skriftens sannheter. Om kirken blander seg inn i politikken har den gått ut over sitt mandat, med nedslående resultat. Som vi har sett ved flere tilfeller, også i vårt land (eksempelvis at Kirken skulle involveres i motstand mot oljeutvinning i Lofoten). Det er et typisk eksempel på når kirken trer ut av sitt mandat som den har ifølge Mark. 16,15-16 " Og Han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror , skal bli fordømt" Kan det sies tydeligere ? Neppe !

Jesus kaller oss til å være hans etterfølgere Forkynne evangeliet for hele verden, og lære mennesker alt Han har befalt oss. 

For meg er evangeliet gode nyheter, både for denne verden, og for den kommende. Gode nyheter for denne verden, fordi Jesus frelser oss fra synd, og gir oss DHÅ som hjelper i hverdagen. Men og fordi Jesus forkynner at vi skal elske vår neste som oss selv. Matt 25: For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?
Og kongen skal svare dem: Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.

Når Jesus lærer oss å vise barmhjertighet og nestekjærlighet, og så formaner oss å holde det han har lært oss. Da blir det vanskelig å opprettholde troverdigheten som kirke, dersom en skulle snu ryggen til urettferdighet, vold, utnyttelser, menneskehandel, fattigdom, brudd på menneskerettigheter, osv

2 liker  
Kommentar #16

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ja, jeg forstår hva du mener. Som kristne skal vi være opptatt også av menneskenes behov, som blir praktisert bl.a på misjonsfeltene, Evangeliesenteret , Frelsesarmen, støtte adoptivbarn, støtte til humanitære hjelpeorganisasjoner, fengelsbesøk, menigheter som hjelper fattige eller rett og slett bli ledet av Guds Ånd i vår hverdag. Men det er noe helt annet enn at kirken skal være politisk . Det er ikke noe Bibelsk grunnlag for det. Det ser vi blant annet når de prøvde å friste Jesus til å si sin mening om de skulle gi keiseren skatt eller ikke. Han sa bare at gi det som keiserens er (en dinar) og gi Gud det som Guds er. En politisk kirke har gått ut over sitt mandat, mener jeg

1 liker  
Kommentar #17

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Også jeg kan se, lyder ordet fra Herren.

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
La deres atferd og gjerninger forbedres, så lar jeg dere bo på dette sted. Dersom dere forbedrer deres atferd og gjerninger og gjør rett mot hverandre, dersom dere ikke undertrykker innflyttere, farløse og enker, ikke lar det flyte uskyldig blod på dette sted og ikke holder dere til andre guder, til skade for dere selv, da vil jeg for alle tider la dere bo på dette sted, i det landet jeg gav deres fedre i gamle dager.»
Det Gud ifølge Jeremia reagerer på, er at den religiøse fornyelsen ikke har ført til endring i atferd. Utbytting av de fattige, de hjelpeløse og de fremmede, urettferdighet og vold viser at forandringen bare har skjedd på overflaten.
«Den smertefulle innsikten står å lese i profetens ansikt: Den reform som ikke reformerer menneskers liv, er uten verdi i Guds øyne», skriver Peter Halldorf i boken «Alla himlens fåglar har flytt. Profeten Jeremia i sin egen tid og vår tid.»

Hva står det i Skriftene om "innflyttere" som bringer med seg andre guder? Ble ikke israelittene sterkt advart mot å holde seg til slike avguder som medførte skade for israelittene? Står det noe om at slike "innflyttere" skal ha forrang framfor jødene? Står det noe om at slike "innflyttere" skal utøve sin religion likeverdig Israels og jødenes Gud? Står det noe om at jødene må finne seg i å spise offerkjøtt viet til avguder?

Står det noe om slike "innflyttere" som krever respekt for deres tro og formål, mens disse usedvanlige kravfulle viser dyp forakt for og bedriver terror mot jødene? Hva med slike "innflyttere" som vil jage jødene ut i havet og ta alt det jødene har opparbeidet i "innflytternes" egne hender?

Du siterte ikke fortsettelsen fra det Jeremia profeterte, noe som gir en helt annen mening enn det deler fra kristenhold politisk "korrekt" selektivt utvalgt forfekter:

3 Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: La deres atferd og gjerninger forbedres, så lar jeg dere bo på dette sted.

 4 Sett ikke deres lit til løgnaktige ord som disse: "Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel!"
 5 Men dersom dere forbedrer deres atferd og gjerninger og gjør rett mot hverandre, 6 dersom dere ikke undertrykker innflyttere, farløse og enker, ikke lar det flyte uskyldig blod på dette sted og ikke holder dere til andre guder, til skade for dere selv, 7 da vil jeg for alle tider la dere bo på dette sted, i det landet jeg gav deres fedre i gamle dager. 8  Men dere stoler på løgnaktige ord, som det ikke er noe gagn i. 9 Er det ikke så at dere stjeler, slår i hjel, bryter ekteskapet og sverger falskt, at dere tenner offerild for Ba'al og holder dere til andre guder som dere ikke kjenner? 10 Så kommer dere og trer fram for meg i dette huset som bærer mitt navn, og sier: "Vi er frelst." Og enda holder dere på med alle disse avskyelige ting! 11 Mener dere da at dette huset som bærer mitt navn, er en røverhule? Også jeg kan se, lyder ordet fra Herren.

 12  Gå bare til mitt hellige sted i Sjilo, hvor jeg lot mitt navn bo i den første tiden, og se hva jeg gjorde med det på grunn av ondskapen hos mitt folk, Israel.
[Sjilo: -> Jos 18, 1. Helligdommen der ble trolig ødelagt under krigen med filisterne.
 13 Og nå, fordi dere har gjort alle disse gjerninger, lyder ordet fra Herren, fordi dere ikke ville høre enda jeg talte til dere sent og tidlig, og ikke svarte når jeg ropte til dere, 14 så vil jeg gjøre med dette huset som bærer mitt navn, og som dere setter deres lit til - det stedet som jeg gav dere og fedrene deres - likedan som jeg gjorde med Sjilo.
Jer 7,3-14

(Jer. 4-14 er vel også noe dnk, vatikankirken og flere fra kristenhold, burde ta spesielt til seg, der løgnkirken er en mer passende beskrivelse.)

Det gjør nok det, men det fornektes og benektes av nettopp disse "innflytterne" og "godhetskulturen". Ikke alle blant disse "innflytterne" er imperialistiske og sterkt dominerende samt kravfulle, noen er reelle flyktninger og asylsøkere, som er forfulgt i eget land fordi de har blitt sekulære eller konvertert til kristendommen. Disse oppfører seg heller ikke slik de typiske imperialistiske "innflytterne" gjør, men fungerer bra i storsamfunnet.

De imperialistiske "innflytterne" arbeider iherdig for å integrere landet og befolkningen inn i deres politiske ideologi iblandet religiøsitet, med ivrig hjelp fra "godhetskulturen".

Det er en meget stor og avgjørende forskjell på normale innflyttere og sterkt dominerende og imperialistiske "innflyttere", tror nok at selv "godhetskulturen" ser den forskjellen.

Sverige er ikke attraktivt som billig ferieland lenger, hvorfor ikke? Hvilken kultur er i ferd med å ta overhånd der, slik at politiet må beskytte seg selv og Løfven ymter om å ta i bruk militæret?

Malmö: Politi med maskinpistoler og skuddsikre vester vokter politihusene

https://www.document.no/2018/02/05/malmo-politi-med-maskinpistol-og-skuddsikre-vester-vokter-politihusene/

Hva tror du vil skje om mange nok skremmes bort fra politiyrket, som også er i ferd med å skje i Sverige? Politiet der er under målrettede angrep, svekkes ordensmaktene nok er store hindringer forsert.

For "godhetskulturen" er det helt akseptabelt at egen befolkning blir rasistisk behandlet, for etniske forskjeller skal jo utviskes og "harmoniseres" i en globalistisk politisk "korrekt" mølje.  Samt både paven og store deler av den katolske og lutherske kirken, sammen med overløpere fra kristne organisasjoner står for den religiøse "legitimiteten".

Dette er skrevet av en ateist som samtidig verdsetter kristne verdier p.g.a de gode verdiene Kristus Jesus har gitt til verden:

Eliten glemte det viktigste: Rett og galt

...."De fleste mennesker handler etter et moralsk kompass som har lite  eller ingenting med status, penger eller utdannelse å gjøre. Man kan  argumentere seg blå for internasjonale konvensjoner, politiske avtaler  eller overnasjonalitet, men de har heller ikke det avgjørende ord i  hodene til folk flest. Det er folks kulturelle tilhørighet som avgjør om  noe er rett og galt, og våre meninger og handlinger gjenspeiler dette.  Men siden kulturer er så totalt forskjellige, blir det også enorme  forskjeller på hva som ansees som rett og galt der ute i verden.

 Vi var enige om hva som er rett og galt. 

I Europa var det tidligere en relativ konsensus om hva som er rett og  galt. Europeiske land har vært kulturelt knyttet sammen gjennom  historien, derfor vil også de fleste europeere ha forståelse for  hverandres synspunkter på rett og galt, og lovverket vil gjenspeile  dette: Det er galt å ha flere koner. Det er galt å slå kvinner. Det er  galt å sparke folk som ligger nede. Det er galt å bedrive selvtekt. Det  er galt å bedrive utroskap. Det er galt å forgripe seg på barn. Det er  galt å stjele. Det er galt å angripe i flokk. Det er galt å svindle. Det  er galt å snyte på skatten. Du skal ikke lyve. Du skal ikke stjele. Du  skal ikke begjære. Du skal hedre din far og din mor. Og så videre ad  lib."....

https://www.document.no/2017/07/30/eliten-glemt-det-viktigste-rett-og-galt/

Herren Allhærs Guds Bud er skrevet i menneskenes hjerter, som virker via samvittigheten. Der det finnes samvittighet som ikke har blitt forherdet.

Historien om VGs blendahvite regjering – og lesernes raseri   https://www.document.no/2018/01/16/historien-om-vgs-blendahvite-regjering-og-lesernes-raseri/

Et forsøk på å vekke Europa

...."Hvor blir det av ansvaret de selv har for å holde våre egne samfunn velfungerende?

Forfatteren viser med stor klarhet at demografien – fødselstallene og  innvandringen – er i ferd med å gjøre utviklingen irreversibel. Europas  befolkninger erstattes med fremmede. Ingenting virker fjernere enn at  europeiske ledere en dag skulle si «Europe First». De styrer oss derimot  i retning av et selvmord, men vil vi være med på det? Det er ikke så  mange som advarer oss mot konsekvensene. Murray gjør det.

Å samtykke til sitt eget selvmord er ensbetydende med å være mentalt  syk. Men Europa tenker ikke på seg selv som en mentalpasient. Europa ser  knapt behovet for å rydde opp i eget hode og legge seg til noe mer  hensiktsmessig adferd. I stedet er det benektelsene, fortrengningen,  distraksjonene og bortforklaringene som gjelder der hvor sløvheten ikke  regjerer.".....

...."Etter å ha prøvd og forkastet både troen og anti-troen står lite igjen,  utover nihilismen, kynismen og hedonismen. Douglas Murray mener at  utbrentheten og den eksistensielle trettheten henger sammen med at mange  har oppgitt kristendommen, som gjennom lang tid inspirerte både  kunsten, tenkningen, humanitære initiativer og militære foretagender. I  et spirituelt vakuum blir tilværelsen grunn:".....

...." ‘What am I doing here? What is my life for? Does it have any purpose  beyond itself?’ These are questions that have always driven human  beings, questions that we have always asked and ask still. Yet for  Western Europeans the answers to these questions that we have held onto  for centuries seem to have run out. Happy as we are to acknowledge that,  we are far less happy to acknowledge that with our story of ourselves  having run out we are nevertheless still left with the same questions.  Even to ask such questions today has become something like bad manners,  and the spaces where such questions can be asked – let alone answered –  have accordingly shrunk not only in number but in their ambition for  answers. If people no longer seek for answers in churches, we simply  hope that they might find sufficient meaning in the occasional visit to  an art gallery or at a book club."....  

  https://www.document.no/2018/02/10/et-forsok-pa-a-vekke-europa/

– En nasjonalstat kan ikke overbelastes

 https://www.document.no/wp-content/uploads/2018/02/joachim-gauck-1024x612.jpg  ...." Joachim Gauck taler under en prisutdeling i Berlin den 16. november 2017. Foto: Axel Schmidt / Reuters / Scanpix (utsnitt).

I egenskap av gjesteprofessor ved Heinrich Heine-universitetet i  Düsseldorf holdt Gauck den 31. januar en forelesning med tittelen  «Tanker om det egne og det fremmede», hvor han sa seg forskrekket over  multikulturalismens uføre i Tyskland. Et manuskript som lå til grunn for  det han sa, er å finne hos Rheinische Post." .... 

......."Den avgåtte presidenten imponerte studentene med sin analyse av tilstanden for Tyskland og ble flere ganger avbrutt av applaus, skriver Die Welt.

    «I lang tid har forestillingen om multikulturalisme hatt stor innflytelse på integreringspolitikken: Uansett hva de enkelte kulturene har rommet, har mangfold vært regnet som en verdi i seg selv», sa Gauck. De forskjellige kulturene skulle leve side om side med de samme rettighetene, fastslo han. Alle de gjeldende vestlige og liberale verdioppfatningene ble avvist. «Jeg forstår at det ved første blikk kan virke åpent og tolerant at mangfoldet blir akseptert og verdsatt på denne måten. Men det denne multikulturalismen faktisk har ført til, skremmer meg», sa Gauck.
Med det satte han utvilsomt ord på en særdeles utbredt følelse. Og han unnlot ikke å gå i detalj:
 Han synes derfor det er «en skam når noen lukker øynene for undertrykkelsen av kvinner både i vårt land og i mange muslimske land, når det skjer tvangsekteskap og altfor tidlige ekteskap eller det er svømmeforbud for jenter i skolen, når antisemittismen blant folk fra arabiske stater blir oversett eller sies å være forståelig på grunn av Israels politikk, eller når kritikk av islam straks mistenkes for å skyldes rasisme eller hat mot muslimer.» Gauck stilte deretter det retoriske spørsmålet: «Er det riktig at man i disse og andre tilfeller anser den andre kulturen som viktigere enn vernet om fundamentale menneskerettigheter?»
"......

....."Møtet mellom islam og Europa i et nøtteskall. Foto: Twitter." ..... https://www.document.no/wp-content/uploads/2018/02/dohle9ww4aa-fxx.jpg              https://www.document.no/2018/02/11/en-nasjonalstat-kan-ikke-overbelastes/

De blendahvites forglemmelse   https://www.document.no/2018/02/09/de-blendahvites-forglemmelse/

Erdogan bruker Afrin-operasjon til å rydde opp på hjemmebane   https://www.document.no/2018/02/05/erdogan-bruker-afrin-operasjon-til-a-rydde-opp-pa-hjemmebane/

Humanisme som våpen   https://www.document.no/2009/10/19/humanisme_som_vapen/

Moskeen på Stange avkler politikerne   https://www.document.no/2017/12/09/moskeen-pa-stange-avkler-politikerne/

Islamfunksjonær til motangrep   https://www.document.no/2018/02/09/islamfunksjonaer-til-motangrep/

Politimesteren: Gjenger kniver om «revirer» på Holmlia   https://www.document.no/2018/02/10/politimesteren-gjenger-kniver-om-revirer-pa-holmlia/

”Läget är jävligt allvarligt”   https://www.document.no/2018/02/10/laget-ar-javligt-allvarligt/

...."Bildet av stedet der en gammel mann finner et «føremål» utenfor en  t-bane, plukker det opp for å se hva det er, og omkommer av skadene da  bomben eksploderer, er slikt som skjer i Irak, Syria og Afghanistan,  krigsområder.  Men det skjer i Sverige."... https://www.document.no/wp-content/uploads/2018/01/sverige-t-bane1-1024x577.jpg

Advokat Mohammad Shahzad Nazir tiltalt for å ha smuglet svigerfar inn i Norge   https://www.document.no/2018/02/10/advokat-mohammad-shahzad-nazir-tiltalt-for-a-ha-smuglet-svigerfar-inn-i-norge/

Migranter i full krig i Calais   http://www.verdidebatt.no/innlegg/11714649-motstandskirke

Fluenes herre: Vestens villige retur til stammesamfunnet   https://www.document.no/2018/02/10/fluenes-herr-vestens-villige-retur-til-stammesamfunnet/

Den politisk "korrekte" totalitære ideologiske "godhetskulturen" viser seg å være usedvanlig selvdestruktiv, da er den heller ikke av det gode.

Når jøder og andre folkeslag kommer som innflyttere, krever de ikke at landet og innbyggerne skal underlegge seg jødedommen eller andre religioner. Ingen "innbyggere" har markert seg så kraftig som de dere vet, uten å behøve nevne dem ved betegnelse. Alle vet jo det, også "godhetskulturen".

Det kan aldri bli noe ondt å formidle det som virkelig skjer, for en skal ikke gjengjelde det onde med det som er av det onde, men gjengjelde det onde med det gode. Det gode er av Sannheten, det onde er av løgnen og hører løgnens far til.

Glemmer en at Herren Allhærs Gud har fastsatt alt til sin tid, samt at Han i Sitt Forsyn og Allvitenhet har sett hva som ville komme til skje. Noe profetiene etter Herren Allhærs Guds gode vilje også til oppmuntring eller advarsler, hjelper oss med å få innblikk i. Det nytter ikke å forstå tidens tegn uten å kjenne til profetiene i Skriftene. Svarene finnes i Skriftene og alt som samstemmer historisk med dem, der disse historiske bekreftelsene samtidig vitner om Skriftenes sannhetsgehalt.

Selv steinene skal tale.

"Godhetskulturen" er antikristelig i sitt vesen og tiltrekkes av den antikristelige globalismen, som vil få stor makt i den syvårige Trengselstiden. Der Antikrist med de antikristne og den falske profet og hans tilhengere skal få et tidsbegrenset verdensherredømme.

Men alle som tilhører og kommer til å tilhøre Kristus Jesus er i de  tryggeste hender som finnes. Uansett ytre omstendigheter.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2881 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1895 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1468 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1027 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 813 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere