Marius Holm

2

En solid grunnmur for god klimapolitikk

Den nye regjeringens klimapolitikk er langt fra ferdigsnekret, men utgangspunktet lover godt. Om de tre partiene lykkes i å fylle formuleringene med konkret innhold, kan resultatet av det borgerlige prosjektet bli tidenes mest ambisiøse klimapolitikk.

Publisert: 6. feb 2018 / 924 visninger.

Om verden vil nå klimamålene fra Paris eller ikke, avhenger først og fremst av at det utvikles utslippsfrie løsninger som konkurrerer ut fossil energi, også i land som ikke kan eller vil føre en offensiv klimapolitikk. Vi er nødt til å stoppe kullveksten i framvoksende økonomier. Vi må utvikle nullutslippsteknologi i alle de store industrigrenene. Og vi må skape marked for utslippsfrie transportløsninger.

 

Heldigvis inneholder regjeringserklæringen en rekke punkter som tyder på at regjeringen ser viktigheten av en klimapolitikk som bidrar til dette gjennom vår nasjonale klimapolitikk, samtidig som vi styrker norsk økonomi og konkurranseevne. Utfordringen er om klimaminister Ola Elvestuen og de andre statsrådene som i dag ble presentert på Slottsplassen makter å omgjøre erklæringen til reell endring.

 

Invester i fornybar energi globalt

Det er svært positivt at Regjeringen åpner for at Oljefondet kan investere i unotert infrastruktur. Verden er i gang med massive investeringer i fornybar energi, for å kunne nå Paris-målene. Fornybar energi har kapital som sin viktigste råvare, og de som stiller sin kapital til rådighet, vil kunne få god avkastning på denne. De fleste av disse investeringene vil imidlertid ikke børsnoteres. Finanseksperter er enige om at Oljefondets størrelse og langsiktighet gjør det spesielt godt egnet for investeringer i unoterte infrastrukturinvesteringer. Norges Bank har over langt tid ønsket å gå inn i denne formen for investeringer, og bør nå få tillatelse til å gjennomføre sine planer.

 

Vi tror også at den nye utviklingsministeren Nikolai Astrup vil se viktigheten av norske selskaper og investorer får bruke sin kompetanse og kapital til å bidra til at framvoksende økonomiers økende energibehov dekkes av fornybare energikilder. Regjeringserklæringen slår fast at norsk næringsliv i større grad skal bli en samarbeidspartner i utviklingspolitikken, og at regjeringen vil bidra til utvikling av fornybare energiløsninger i utviklingsland. Astrup bør følge opp løftene gjennom å få på plass en garantiordningen som tar noe av risikoen ved investeringer i slike løsninger, slik blant annet Nederland og Danmark har gjort.

 

Led an i utvikling av nullutslippsteknologi i industrien

Den nye næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen bør se at en konkurransedyktig industri i fremtiden vil være en industri uten utslipp, og norsk industri har potensial til å ta globalt lederskap. Det lover godt at regjeringsplattformen slår fast at man vil bruke offentlige anskaffelser og regelverk til å stimulere etterspørsel etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi, som for eksempel sement og asfalt. Regjeringen bør også innrette virkemidlene i energipolitikken for å bidra til økt elektrifisering av eksisterende industri og for å gjøre Norge til et attraktivt område å etablere ny grønn industri.

 

Regjeringserklæringen slår fast en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndteringsanlegg. Klimaminister Elvestuen må få energiminister Terje Søviknes til å se at en slik løsning, som senere også kan eksporteres til andre land, er avgjørende for å kutte tilstrekkelig utslipp globalt, og sørge for at utredningen av de tre industriprosjektene videreføres i revidert nasjonalbudsjett 2018.

 

Skap markeder for utslippsfri transport

Norsk elbilpolitikk har spilt en avgjørende rolle i å framskynde overgangen til utslippsfrie biler som nå skyter fart globalt. Regjeringserklæringens løfter om forlengelse av elbilfordelene og fortsatt grønn omlegging av engangsavgiften for kjøp av nye kjøretøy, gjør at vi kan vise verden at det er mulig å nå målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg allerede i 2025.

 

Elvestuen har gode muligheter til å få samferdselsminister Ketil Solvik Olsen med seg på å ta modellen fra elbilpolitikken videre til øvrige deler av transportsektoren. Elektrifiseringen av norske ferger er allerede i gang. Om løftene i plattformen om blant annet å videreutvikle programmet for grønn skipsfart og egne planprogrammer for å redusere utslipp i maritim sektor følges opp, kan det legge grunnlaget for framtidige arbeidsplasser i norsk skipsindustri – som næringsminister Røe Isaksen bør være interessert i – og store globale utslippskutt. Det er også spennende at regjeringen allerede gir et tydelig signal om at Norge skal lede an i å legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart.

 

Tilsvarende bør Norge gå mer ambisiøst til verks for å fremme overgangen til utslippsfrie vare- og lastebiler. ZERO vil utfordre Elvestuen, Solvik Olsen og Røe Isaksen til å ta initiativ til et norsk-svensk samarbeid om utvikling av teknologi, infrastruktur og marked for å sette fart på utviklingen av elektriske lastebiler basert på batterier, hydrogen eller elveier.

 

Grunnmuren er lagt

Grunnmuren er lagt. Nå gjenstår arbeidet med å sette i verk det som kan bli svært viktige bidrag til å løse vår tids største utfordring.

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Gode og dårlige kommentarer?
av
Toril Søland
rundt 2 timer siden / 89 visninger
@Karl Øyvind Jordell
av
Njål Kristiansen
rundt 3 timer siden / 77 visninger
Al Gore som president?
av
Roald Øye
rundt 3 timer siden / 55 visninger
Brexit - sjakk-VM på engelsk.
av
Njål Kristiansen
rundt 3 timer siden / 47 visninger
Døende på flyttefot
av
Astrid Rønsen
rundt 3 timer siden / 41 visninger
Grep mot mannedebatt
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 86 visninger
Innen 2020 får vi 5G. Hva innebærer det?
av
Toril Søland
rundt 3 timer siden / 26 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
rundt 6 timer siden / 97 visninger
Kanossagang på NRK
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 6 timer siden / 259 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 76953 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43285 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34720 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27695 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22370 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22106 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 19982 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 18983 visninger

Lesetips

En iboende verdighet
av
Erik Lunde
rundt 6 timer siden / 97 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
rundt 6 timer siden / 70 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
rundt 6 timer siden / 81 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
rundt 6 timer siden / 74 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
rundt 6 timer siden / 84 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
1 dag siden / 166 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
1 dag siden / 343 visninger
Feil om Engelbretsdatter
av
Kristin Norseth
1 dag siden / 160 visninger
Les flere

Siste innlegg

Gode og dårlige kommentarer?
av
Toril Søland
rundt 2 timer siden / 89 visninger
@Karl Øyvind Jordell
av
Njål Kristiansen
rundt 3 timer siden / 77 visninger
Al Gore som president?
av
Roald Øye
rundt 3 timer siden / 55 visninger
Brexit - sjakk-VM på engelsk.
av
Njål Kristiansen
rundt 3 timer siden / 47 visninger
Døende på flyttefot
av
Astrid Rønsen
rundt 3 timer siden / 41 visninger
Grep mot mannedebatt
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 87 visninger
Innen 2020 får vi 5G. Hva innebærer det?
av
Toril Søland
rundt 3 timer siden / 26 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
rundt 6 timer siden / 97 visninger
Kanossagang på NRK
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 6 timer siden / 259 visninger
Les flere