Marius Holm

1    0

En solid grunnmur for god klimapolitikk

Den nye regjeringens klimapolitikk er langt fra ferdigsnekret, men utgangspunktet lover godt. Om de tre partiene lykkes i å fylle formuleringene med konkret innhold, kan resultatet av det borgerlige prosjektet bli tidenes mest ambisiøse klimapolitikk.

Publisert: 6. feb 2018 / 899 visninger.

Om verden vil nå klimamålene fra Paris eller ikke, avhenger først og fremst av at det utvikles utslippsfrie løsninger som konkurrerer ut fossil energi, også i land som ikke kan eller vil føre en offensiv klimapolitikk. Vi er nødt til å stoppe kullveksten i framvoksende økonomier. Vi må utvikle nullutslippsteknologi i alle de store industrigrenene. Og vi må skape marked for utslippsfrie transportløsninger.

 

Heldigvis inneholder regjeringserklæringen en rekke punkter som tyder på at regjeringen ser viktigheten av en klimapolitikk som bidrar til dette gjennom vår nasjonale klimapolitikk, samtidig som vi styrker norsk økonomi og konkurranseevne. Utfordringen er om klimaminister Ola Elvestuen og de andre statsrådene som i dag ble presentert på Slottsplassen makter å omgjøre erklæringen til reell endring.

 

Invester i fornybar energi globalt

Det er svært positivt at Regjeringen åpner for at Oljefondet kan investere i unotert infrastruktur. Verden er i gang med massive investeringer i fornybar energi, for å kunne nå Paris-målene. Fornybar energi har kapital som sin viktigste råvare, og de som stiller sin kapital til rådighet, vil kunne få god avkastning på denne. De fleste av disse investeringene vil imidlertid ikke børsnoteres. Finanseksperter er enige om at Oljefondets størrelse og langsiktighet gjør det spesielt godt egnet for investeringer i unoterte infrastrukturinvesteringer. Norges Bank har over langt tid ønsket å gå inn i denne formen for investeringer, og bør nå få tillatelse til å gjennomføre sine planer.

 

Vi tror også at den nye utviklingsministeren Nikolai Astrup vil se viktigheten av norske selskaper og investorer får bruke sin kompetanse og kapital til å bidra til at framvoksende økonomiers økende energibehov dekkes av fornybare energikilder. Regjeringserklæringen slår fast at norsk næringsliv i større grad skal bli en samarbeidspartner i utviklingspolitikken, og at regjeringen vil bidra til utvikling av fornybare energiløsninger i utviklingsland. Astrup bør følge opp løftene gjennom å få på plass en garantiordningen som tar noe av risikoen ved investeringer i slike løsninger, slik blant annet Nederland og Danmark har gjort.

 

Led an i utvikling av nullutslippsteknologi i industrien

Den nye næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen bør se at en konkurransedyktig industri i fremtiden vil være en industri uten utslipp, og norsk industri har potensial til å ta globalt lederskap. Det lover godt at regjeringsplattformen slår fast at man vil bruke offentlige anskaffelser og regelverk til å stimulere etterspørsel etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi, som for eksempel sement og asfalt. Regjeringen bør også innrette virkemidlene i energipolitikken for å bidra til økt elektrifisering av eksisterende industri og for å gjøre Norge til et attraktivt område å etablere ny grønn industri.

 

Regjeringserklæringen slår fast en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndteringsanlegg. Klimaminister Elvestuen må få energiminister Terje Søviknes til å se at en slik løsning, som senere også kan eksporteres til andre land, er avgjørende for å kutte tilstrekkelig utslipp globalt, og sørge for at utredningen av de tre industriprosjektene videreføres i revidert nasjonalbudsjett 2018.

 

Skap markeder for utslippsfri transport

Norsk elbilpolitikk har spilt en avgjørende rolle i å framskynde overgangen til utslippsfrie biler som nå skyter fart globalt. Regjeringserklæringens løfter om forlengelse av elbilfordelene og fortsatt grønn omlegging av engangsavgiften for kjøp av nye kjøretøy, gjør at vi kan vise verden at det er mulig å nå målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg allerede i 2025.

 

Elvestuen har gode muligheter til å få samferdselsminister Ketil Solvik Olsen med seg på å ta modellen fra elbilpolitikken videre til øvrige deler av transportsektoren. Elektrifiseringen av norske ferger er allerede i gang. Om løftene i plattformen om blant annet å videreutvikle programmet for grønn skipsfart og egne planprogrammer for å redusere utslipp i maritim sektor følges opp, kan det legge grunnlaget for framtidige arbeidsplasser i norsk skipsindustri – som næringsminister Røe Isaksen bør være interessert i – og store globale utslippskutt. Det er også spennende at regjeringen allerede gir et tydelig signal om at Norge skal lede an i å legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart.

 

Tilsvarende bør Norge gå mer ambisiøst til verks for å fremme overgangen til utslippsfrie vare- og lastebiler. ZERO vil utfordre Elvestuen, Solvik Olsen og Røe Isaksen til å ta initiativ til et norsk-svensk samarbeid om utvikling av teknologi, infrastruktur og marked for å sette fart på utviklingen av elektriske lastebiler basert på batterier, hydrogen eller elveier.

 

Grunnmuren er lagt

Grunnmuren er lagt. Nå gjenstår arbeidet med å sette i verk det som kan bli svært viktige bidrag til å løse vår tids største utfordring.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

KOM TIL DEN HVITMALTE KIRKE
av
Marit Rike
rundt 4 timer siden / 63 visninger
0 kommentarer
Veien innover
av
Erlend Waade
rundt 4 timer siden / 47 visninger
0 kommentarer
Norge, en fredsnasjon?
av
Greta Aune Jotun
rundt 10 timer siden / 110 visninger
1 kommentarer
En tapt gudstro
av
Thor Ivar Hornnes
rundt 10 timer siden / 455 visninger
3 kommentarer
En kronglete vei videre?
av
Odvar Omland
rundt 12 timer siden / 79 visninger
0 kommentarer
Ope brev til Kari Veiteberg
av
Sofie Braut
rundt 14 timer siden / 296 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Ser du ulven?
24 minutter siden / 7086 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Mindre Venstre-smerter enn kritikerne trodde
33 minutter siden / 55 visninger
Fredrik Evjen kommenterte på
Hviledagen
35 minutter siden / 146 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
39 minutter siden / 7086 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7086 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7086 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 7086 visninger
Tore Olsen kommenterte på
9. April vil aldri skje igjen!
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 7086 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 3 timer siden / 7086 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 3 timer siden / 7086 visninger
Tore Danielsen kommenterte på
9. April vil aldri skje igjen!
rundt 3 timer siden / 430 visninger
Les flere