Greta Aune Jotun

162

Hva får deg til å tro hva du ikke tror?

Publisert: 6. feb 2018.

Ung eller gammel, mann eller kvinne, som bestemt bekjenner at du ikke tror Gud eksisterer, at du ikke tror det finnes noen Skaper av Jorden, himmelen og livet - og som tror Jesus Kristus kanskje har levd, men ikke at Han var Guds Sønn eller Messias: Gi deg god tid til å filosofere over følgende spørsmål:

Tror du at din manglende tro er et bevis på at Gud, Skaperen, ikke eksisterer? Tror du at du kan degradere Guds Sønn til et vanlig menneske med din manglende tro på Ham?

Om du tror din tro - eller manglende tro - kan eliminere det aller minste av Sannheten, ja, da har du sannelig stor tro på - ja, på hva? Jo, troen din! - som er sammensatt av tankebygninger, følelser og ønsker, ikke sant? For du kan jo ikke relatere denne (van)troen til noe utenfor deg selv, noe som er større enn deg selv? - du blir selv sentrumet. Og hva annet er du da enn et knapt målbart støvkorn i forhold til uendeligheten?

Alle som har tatt imot Jesus Kristus og lever i Ham - dvs. følger Ham, som er Veien, Sannheten og Livet, har ikke en tro bygd på følelser eller ønsker, men på erfaringer.

Vantroen er ingen erfaringstro. Jo, du kan si at du aldri har erfart noe som får deg til å tro at Gud eller Jesus Kristus lever, men det er ingen erfaring, bare en følelse sprunget ut av vantroen. Erfaringer er kjensgjerninger, realitet. Det er ikke mulig å erfare at Gud ikke finnes. Det er heller ikke mulig å erfare at Jesus Kristus ikke er den Han sa seg å være - Guds Sønn, Messias. Og du kan heller ikke erfare at himmelen, planeten vår og alt liv er oppstått av "seg selv". Ergo: Du kan ikke relatere (van)troen din til noe større eller noe utenfor deg selv. Vantroen, Guds-fornektelsen, har intet erfaringsfundament. Troen på Gud, Kristus, Ordet har det - eller kan gis deg - i lydighet mot Kristus.

"Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av Meg selv", sa Jesus Kristus (Joh. 7:17). "Og vi har sett ... og " . . . vi hadde vært øyenvitner ... ", skrev disiplene Peter og Johannes. (2. Pet. 1:16; 1. Joh. 4:14). Erfaringer er ikke "kløktig uttenkte eventyr".

Ta imot dette slik det er ment å være - et innlegg til refleksjon, ikke en krenkelse av menneskeverdet. Alle mennesker er skapt i Guds bilde!

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

"av tro til tro."

Publisert 11 måneder siden

Takk for tankevekkende innlegg!

 

"For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft TIL FRELSE FOR HVER DEN SOM TROR, både jøde først og så greker.

For i det (evangeliet) åpenbares Guds rettferdighet AV TRO TIL TRO. Den rettferdige AV TRO, skal leve (evig).

For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan VITE (ikke tro!) om Gud LIGGER ÅPENT FOR DEM, for GUD HAR ÅPENBART DET FOR DEM.

For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, HAR VÆRT SYNLIG  FRA VERDENS SKAPELSE AV (i alt skaperverk). Det kjennes av hans gjerninger, FOR AT DE SKAL VÆRE UTEN UNNSKYLDNING (på dommens dag)." Rom. 1, 16-21. 

 

Vitenskapen har i dag erkjent at det må finnes noe utenom oss selv, de kaller det ikke Gud, for Gud er Ånd og kraft, det kan ikke sees, høres, smakes, veies eller måles, derfor lar Gud seg ikke forske på. 

Vitenskapen sier at de fysiske og matematiske lover i kosmos er så finstilt i forhold til hverandre, at bare den minste forandring vil få hele kosmos til å kollapse. Derfor innrømmer nå vitenskapen at det må være noe utenom mennesket som har skapt alt, men de kan ikke kalle det Gud, men de kaller det "en enorm intelligens".

Men Guds ord sier altså at Guds eksistens er åpenbart og synlig FRA VERDENS SKAPELSE AV, og at de derfor kjenner hans gjerninger, for at de skal våre UTEN UNNSLYLDNING.

For i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet AV TRO TIL TRO, slik at troen fører til at all synd blir tilgitt, man blir født på nytt, får Den Hellige Ånd, og skal få leve evig i herlighet med Kristus, selv om vårt fysiske legeme skal dø.

Det er bare å TRO på Jesu Kristus og hans forsoningsverk på korset, mer skal det ikke til. Det kreves ingen gjerninger for å bli frelst, bare TRO.

1 liker  
Kommentar #2

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Logikk

Publisert 11 måneder siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Tror du at din manglende tro er et bevis på at Gud, Skaperen, ikke eksisterer? Tror du at du kan degradere Guds Sønn til et vanlig menneske med din manglende tro på Ham?

Fravær av tro ar fravær av tro. Mitt fravær av tro på monoguder beviser ikke at en monogud ikke eksisterer. Det beviser at jeg ikke kjenner noen monogud.

Hvordan ville du forholdt deg til følgende:

Tror du at din manglende tro er et bevis på at Allah, Skaperen, ikke eksisterer? Tror du at du kan degradere Guds profet, Muhammed, til et vanlig menneske med din manglende tro på Ham?

2 liker  
Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg må tro at det det er en edderkopp i den ene støvelen min.

Publisert 11 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det er bare å TRO på Jesu Kristus og hans forsoningsverk på korset, mer skal det ikke til. Det kreves ingen gjerninger for å bli frelst, bare TRO.

Du kan ønske å tro. Du kan si at du tror. Du kan be om  å få tro.

Men du kan oppleve, som jeg gjorde, at du ikke lykkes.

Eller, og kanskje enda sørgeligere, du lykkes, men du er født og oppvokst i Midt-Østen


1 liker  
Kommentar #4

Roger Christensen

5 innlegg  708 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
For du kan jo ikke relatere denne (van)troen til noe utenfor deg selv, noe som er større enn deg selv? - du blir selv sentrumet.

Det er jo nettopp det vi ikke blir. Hvis det ikke finnes noen gud som har en plan for oss mennesker er vi ikke i sentrum for noe som helst, vi er bare en av mange varianter av biologisk liv. Våre stadig nye oppdagelser innen astronomien burde vel vise oss at vi slett ikke er i sentrum.

Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Hvis det ikke finnes noen gud som har en plan for oss mennesker er vi ikke i sentrum for noe som helst,

Hvem kontrollerer verden da?  Myggen eller slangen?

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Jeg er overbevist over at det ikke har med tro å gjøre...

Publisert 11 måneder siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?

Men alene Guds kjærlighet til verden. 1.Joh.4.10: Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning  for våre synder.

2 liker  
Kommentar #7

Roger Christensen

5 innlegg  708 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvem kontrollerer verden da?  Myggen eller slangen?

Må det være noe eller noen som kontrollerer verden da? 

Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Må det være noe eller noen som kontrollerer verden da?

Er det ikke vi mennesker som gjør det?  Eller er det myggen eller slangen?

Hvem har makten og hvem er menneskets fiende?

Kommentar #9

Roger Christensen

5 innlegg  708 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Er det ikke vi mennesker som gjør det?  Eller er det myggen eller slangen?

Hvem har makten og hvem er menneskets fiende?

Vi er vår egen verste fiende ser det ut til.

Skal vi dømme etter overlevelsesevne er vel mange innsekter og mindre organismer bedre stilt enn oss. Jeg er ikke biolog så jeg kan ikke uttale meg om mygg. 

Mange dyrearter har dominert naturen på ulike tidspunkter, det betyr ikke at en gud har planlagt det slik.

Kommentar #10

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Skal vi dømme etter overlevelsesevne er vel mange innsekter og mindre organismer bedre stilt enn oss. Jeg er ikke biolog så jeg kan ikke uttale meg om mygg. 

Er det ikke opplagt for deg at mennesket styrer vår sanselige verden?  Ikke myggen eller slangen.

Da mennesker styrer verden så sier vi korrekt og samtidig at mennesket selv er sin verste fiende?  

Hvordan henger det i hop?  Er det noen andre arter på jorda som selv er sin egen verste fiende?  Som faktisk er i stand til som mennesket å utrydde alt liv på jorda.  

Med egen produsert gift og atombomber og det bare for å få all makt over verden - som etter noe slikt ikke er noe tilbake.  Slik tenker vanviddets maktgalskap.

Hvordan får du det til å henge sammen?  Her som vi virkelig kunne ha det hyggelig sammen om vi alle la viljen til.  Det er jo bare å følge de 10 bud.  så enkelt og spå helt umulig for noen mennesker å greie.  10 enkle bud - og vi mektigste på jorda greier ikke å følge de?  Så store er vi og antagelig de største og viktigste skapningene i hele universet - men 10 enkle bud greier vi altså ikke å følge.

At du ikke kontant avviser at det kan være myggen som styrer verden er utrolig.  

Fint om du redegjør hva du tenker om overlevelsesevner i forbindelse med hvem som har makt og styring over verden?  Den sterkeste og med mest makt i verden av enkeltmennesket er USAs president for tiden Donald Trump.  

Han har makt til å styre vår verden rett til helvete, undertrykkelse, krig og all ondskap mennesket er i stand til å utføre mot egen art. 

Men er det en å tilbe - er det en som leger våre sår?  

Er det en som selv vil la seg pines, tortureres, korsfestes og til å dø på et kors for så å stå opp fra de døde - for at hver den som tror på Han skal få evig liv i paradis.  

Har noe mennesket i hele tatt en slik makt til å gi oss kjærlighet, fred, herlighet og godhet i paradis til evig tid? 

Hvor kommer kjærligheten fra, ondskapen, angeren, sinnet, gleden, herligheten, tilgivelsens kraft, tankene, intelligensen osv.?  

Hvor kommer vi i hele tatt fra og hvorfor?  Hvorfor elsker vi?  Hvor i all verden kommer kjærligheten fra? 

Hva er et menneske?

 

1 liker  
Kommentar #11

Roger Christensen

5 innlegg  708 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan henger det i hop?  Er det noen andre arter på jorda som selv er sin egen verste fiende?  Som faktisk er i stand til som mennesket å utrydde alt liv på jorda.  

Med egen produsert gift og atombomber og det bare for å få all makt over verden - som etter noe slikt ikke er noe tilbake.  Slik tenker vanviddets maktgalskap.

Hva mener du her? At vi må ha en gud for å forklare ondskapen? 

At vi mennesker med våre tillærte livsformer er den  mektigste arten på jorden betyr ikke uten videre at vi er noe mer enn biologi. At vi mennesker føler oss viktige er ikke bevis for noe som helst.

Hele denne tråden har en veldig konfronterende tone, «tror du at...» som det står i innledningsteksten. Men kristendommen trenger ikke være sann selv om ikke ateister eller andre ikke kan svare på alt.

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere