Ronny Johansen

72

Leve og herske i rettferdighet

Når vi ikler oss Kristi rettferdighet og går til kamp mot det onde i oss og rundt oss, så går vi alltid frem til seier. Vi går da fra seier og til seier. Når vi holder oss til Kristi rettferdighet føres vi alltid seirende frem over det onde i oss og rundt oss. Den onde blir alltid avslørt og bundet der Kristi rettferdighet kommer til syne. De som underlegger seg Kristi rettferdighet og lærer av og lyder den, blir lysende fakler i sin mørke samtid.

Publisert: 2. feb 2018.

Er du bærer av Kristi rettferdighet og har tatt sin tilflukt til den, er du også bærer av Hans kraft. Og for Hans kraft må alle andre krefter vike. Hans rike består av kraft, kraft i rettferdighet, kraft i fred og i glede i den Hellige Ånd.

Min første og fremste fiende, den som må nedkjempes før jeg kan komme frem på veien, er anklageren. Han er min farligste og mest listige fiende. Kommer anklageren til og får makt, så følger alltid synd og elendighet etter, om han ikke avsløres og jages på dør.

Når anklageren får makt i våre omgivelser, så vil vi alltid oppleve at det blir fremsatt bebreidelser og anklager mot uskyldige mennesker. Så kan vi jo spørre: Hvordan kan vi vite at den anklagede er uskyldig når et menneske anklager et annet? 

Kristi rettferdighet lærer oss at bevisbyrden alltid ligger hos den som anklager, og aldri hos den som blir anklaget. Når noen anklager deg, og du ikke er enig i anklagen, så påligger det alltid den som anklager deg å legge frem fellende bevis hvis han ikke godtar din forklaring og fortsatt vil føre sak mot deg.  

Hvis det ikke er slik i den menigheten du tilhører, så befinner du deg ikke i Kristi menighet. For Kristi menighet er sannhetens støtte og grunnvold, og der råder Kristi rettferdighet.

Når vi tenker etter, så kan vi vel neppe finne noe mer urettferdig enn det å anklage en person for noe han ikke beviselig har gjort når han bedyrer sin uskyld. Selv et barn forstår at det er rettferdig å kreve bevis før man med rette kan slå fast at noen er skyldig i lovbrudd. 

Der Kristi rettferdighet hersker dømmes ikke den uskyldige skyldig. Vi kan kun seire over anklageren i og ved Kristi rettferdighet. Når vi går til strid mot anklageren i denne rettferdigheten, så går vi alltid fra seier og til seier. Djevelen vil i denne kampen bli tvunget til å fly fra oss. Satans anklagemakt vil bli knust under våre føtter når vi vandrer i Kristi rettferdighet.

Alle som ikke vil underlegge seg kristi rettferdighet, men som er villige til å anklage andre for synd de ikke kan bevise, eller holde med dem som gjør det, de vil lære å kjenne Kristi rettferdighet når de kommer i kontakt med Kristi etterfølgere. Det er ikke bestandig like behagelig. Dog, er det helt nødvendig for å få avslørt anklageren og få han jaget ut av fåreflokken. 

Hvis vi ikke tar vår tilflukt til Kristi rettferdighet, så er vi alle dømt og er under anklage. Hvor skulle vi ellers løpt og fått fred fra anklageren, om vi ikke hadde løpt til Jesus, Han som er død og oppreist for oss og vi med Ham?  

Ved at vi har tatt vår tilflukt til Kristi rettferdighet og underlagt oss Hans lov, så har vi blitt befridd fra skyldbrevet som anklaget oss. Det som var skrevet med bud og som gikk oss i mot. Dette tok Kristus bort, i det Han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, i det Han viste seg som seierherre over dem på korset. Så anklageren er beseiret en gang for alle. Han som anklaget oss for vår Gud dag og natt.

Derfor skal vi ikke la noen dømme oss utenfor Kristi rettferdighet og lov. Kristi lov gir enhver som har tatt sin tilflukt til Jesus denne fantastiske gaven: “uskyldig og fri”, fritt og uten betaling. Alle som derfor har tatt sin tilflukt til Kristi rettferdighet skal holdes for å være helt og fullstendig uskyldige, uten unntak, helt til det motsatte er BEVIST. Uten at vi tviholder på denne rettferdighetens lov, så vil vi før eller siden angripes av ulver og gå under ved åndelig sykdom og gjenstridighet.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

Positivt og godt innlegg, men -litt blodløst

Publisert rundt 1 år siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.
Han er min farligste og mest listige fiende. Kommer anklageren til og får makt, så følger alltid synd og elendighet etter, om han ikke avsløres og jages på dør.

Jeg synes innlegget er bra. Du peker på det aller viktigste prinsipp i bibelen: Gud rettferdiggjør mennesket uforskyldt av bare nåde. Amen. 

Det er alltid godt å minnes dette daglig, og vi kan aldri snakke nok om dette. 

Skal jeg kritisere noe må det være at Kristus blir litt liten og blodløs her, og mennesker "litt" stort. Savner litt at du "faller ned" for korset og ikke ser bare åndsmaktene han beseiret. Hadde du endret litt på overskriften, kun det trukket større oppmerksomhet.

Det andre jeg vil påpeke er anklagerens makt. Ja, den er stor i verden, men jeg vil si kjøttet vårt er et større problem. Får du med dette aspektet, vil forkynnelsen din bære enda mer frukt.

1 liker  
Kommentar #2

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Positivt og godt innlegg, men -litt blodløst

Tusen takk for konstruktiv tilbakemelding!

Godt å få slike innspill

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere