Karl Øyvind Jordell

107    98

Biskoppelig forsiktighet er bra

I en leder bebreider Vårt Lands lederskribent i dag (2. februar) biskopene for manglende kirkelig nærvær og for stor forsiktighet på den offentlige arena. Til dette er det minst tre ting å si.

Publisert: 2. feb 2018 / 426 visninger.

For noen dager siden la jeg ut på Verdidebatt et innlegg der jeg problematiserte forslaget fra biskopene om at preses bør lede Kirkemøtet og Kirkerådet. Mitt hovedanliggende var det jeg oppfattet som preses’ utdypende begrunnelse, nemlig at biskopene står over partidannelser i kirken, og at preses derfor må overta når det oppstår partier. Nominelt står nok biskopene over partiene, men ikke reelt – jeg viste til biskopene Nordhaug og Fiskes engasjement i valgordningsspørsmål, for hvert sitt parti i kirken.

I en leder om det samme tema bebreider Vårt Lands lederskribent i dag (2. februar) biskopene for manglende kirkelig nærvær og for stor forsiktighet på den offentlige arena. Til dette er det minst tre ting å si:

Bispenes yrkesrolle er svært omfattende og sammensatt, og det er dermed, for det første, et spørsmål om hvor mange av rolleforventningene en biskop til enhver tid kan innfri. Jeg tror sjefsredaktører og andre lederskribenter har et langt enklere liv. For det annet er det naturlig at det er variasjon hva angår biskopenes aktivitet på den sosiale arena – det har med legning og kapasitet å gjøre. Det er vel blitt litt stillere etter at Jørgensen gikk av, men jeg har merket meg et tungt bidrag om flyktninger i høst, jeg tror det var fra Nordhaug i Aftenposten. (Jeg er mer usikker på Sommerfeldt om kjøtt.) For det tredje – og viktigst – det å engasjere seg på den offentlige arena vil meget lett innebære at man oppfattes som å støtte visse politiske partier, og motsier andre. Av og til er det nødvendig og sterkt ønskelig at man likevel engasjerer seg – med publiserte utmeldinger av kirken som påregnelig resultat. Men i det store og hele er forsiktighet etter mitt skjønn en dyd når biskopene engasjerer seg i den offentlige debatt.

Sammenfattende: Verken i kirken eller i offentligheten står biskopene over partiene. Innen kirken har de lederfunksjoner, men innen begge regimenter må de innse at de er aktører på noenlunde samme plan som andre. Og lederskribenter bør være forsiktige med å bebreide dem at de ikke trer over i skribent-rollen.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

8 innlegg  1588 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Veldig bra sagt.  Biskopene behøver egentlig ikke å si noe som helst i den offentlige debatt.

Derimot kunne de sørget for at de selv og prestene er tro mot Gud.


3 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Magne Kongshaug kommenterte på
Kampen mot polarisering: et gode?
rundt 1 time siden / 46 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 1 time siden / 1109 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Har Guds rike kommet?
rundt 1 time siden / 701 visninger
Robin Tande kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 1 time siden / 1109 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Imran khan gir inspirasjon, motivasjon og håp til en hel nasjon!
rundt 2 timer siden / 153 visninger
Sondre Bjørdal kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 2 timer siden / 3346 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Lutherdommens syn på bilder
rundt 2 timer siden / 686 visninger
Robin Tande kommenterte på
Niqab-bilder gir misvisende fremstilling av muslimer i Norge
rundt 4 timer siden / 545 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Nyprotestantisk revisjonisme
rundt 5 timer siden / 335 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Har Guds rike kommet?
rundt 5 timer siden / 701 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
"The New State Solution" og den norske regjering.
rundt 5 timer siden / 348 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 5 timer siden / 1109 visninger
Les flere