Roald Øye

Pensjonist
208    1658

Bibelske profetier om Israel.

I 5. Mosebok kap. 34, 1-7 står det: Så gikk Moses fra Moabs ødemarker op på Nebo-fjellet, på Pisgas topp, som ligger midt imot Jeriko; og Herren lot ham se ut over hele landet.: Gilead like til Dan og hele Naftalis og Efra'ims og Manasses land og hele Juda land like til havet i vest  og sydlandet og Jordan-sletten, dalen ved Jeriko - Palmestaden - like til Soar.

Publisert: 31. jan 2018 / 3296 visninger.

 

 

Og Herren sa til ham: Dette er det land jeg har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob idet jeg sa: Din ætt vil jeg gi det. Nu har jeg latt deg skue det med dine øyne, men du skal ikke få komme inn i det.  Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moabs land efter Herrens ord. Og han begravde ham i dalen i Moabs land midt imot Bet-Peor, og ingen kjenner til denne dag hans grav.   

Gjenopprettelsen av staten Israel i 1948 og begivenhetene i de etterfølgende 70 år er en delvis oppfyllelse av denne bibelske profetien om landet, som ble lovet Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere. Ennå er ikke hele løfteslandet som Moses skuet inn i fra Nebo-fjellet inntatt av Israel, men kanskje tiden nærmer seg.

Miraklene som har skjedd med landet har forvandlet det fra å være et “gudsforlatt” område med sanddyner og sumper frem til ca.1880. I dag har det blitt et blomstrende, demokratisk og høyteknologisk land i verdenstoppen på mange områder. Det kan ingen benekte, men forvandlingen av landet, innbyggertallet og den genetiske sammensetning til ulike tider er det stor uenighet om.

Mens folket ennå var i eksil, lovet Gud at han ville la landet deres langt på vei ligge øde mens de levde i diasporaen. Meteorologene har slått fast at de klimatiske forholdene for landbruk i landet var dårlig i lange tider i den ottomanske perioden fra 1517 til 1917. Innvandring fra de omkringliggende land til dette avsidesliggende området var beskjeden.
I 1880-årene endret denne situasjonen seg av flere grunner, ikke minst sefardiske jøders tilbakekomst fra Europa. Askenasi-jøder fra Sentral-Europa hadde penger og kjøpte land av jordeiere som bodde i Det ottomanske riket, det nåværende Tyrkia. Oppkjøpene førte etterhvert til problemer med den arabiske befolkningen som i store mengder ble tiltrukket av arbeid som jødiske investeringer hadde ført til. Striden mellom de to folkegruppene ble akutt etter Det ottomanske rikets nederlag i Første verdenskrig i desember 1917. Engelskmennene overtok den politiske kontrollen over Palestina frem til 1947. Da kastet de inn håndkledet, og FN tok over til 14.mai 1948. 15. mai utropte Ben Gurion at Israel var gjenopprettet.

Gud forutsier i Bibelen at etterat hans folk har blitt spredt til de fire verdenshjørner, ville han i den siste tid både lokke og tvinge dem tilbake til hjemlandet i Kanaan og gjøre dem fremgangsrike og velstående igjen. I 2000 år har jødenes fiender okkupert landet deres uten å få det til å blomstre. Mark Twain bevitnet etter sin gjennomreise i Det hellige land i 1867 at «landet lå øde».

I de siste 140 år har Gud brakt sitt folk tilbake til hjemlandet. Verden har vært vitne til en delvis oppfyllelse av løftet som Gud ga Moses på Nebo-fjellet og profetiene til Jesaja, Jeremia og Esekiel. Hele profetien er likevel ennå ikke oppfylt.

Med jødenes tilbakevending til sitt hjemland fulgte gjenoppliving av det hebraiske språk, forvandling av ørkenene til blomstrende haver og landets ledende rolle innen medisin, landbruk og teknologi. Det som står igjen av uoppfylte profetier er de såkalt «okkuperte områder på Vestbredden», som noen i Knesset for tiden ønsker å innlemme i Eretz Israel, dessuten jødenes erkjennelse av at Jesus var og er deres lovede Messias. Den erkjennelsen er det Israels kristne venner mer enn noe annet venter på.

Tidligere politisk rådgiver for statsminister Netanahu, Caroline Glick, har skrevet i Jerusalem Post den 26. januar i år hva hun mener står på spill i tiden frem til neste presidentvalg i USA i 2020: Gallup-tallene fra Pew forteller hva som venter Israel, hvis demokratene vinner neste presidentvalg. Nå er tiden inne for Israel til å handle, skriver hun.

I den israelske koalisjonsregjering har lederen for partiet «Det jødiske hjem», Naftali Bennett og hans parti, lenge vært pådrivere for en offensiv holdning når det gjelder å innlemme Judea og Samaria i Eretz Israel. Hans politikk går i første omgang ut på å anvende israelsk lovgiving over store deler av de to bibelske landområdene.

Det er en dristig målsetting, som det israelske folk får anledning til å ta stilling til i neste nasjonale valg til Knesset senest i 2019. Verdenssamfunnets og den muslimske verdens respons er forutsigbar og kan bli dramatisk. I Bibelen er det profetert også om disse begivenhetene.

13 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Uklar kommentar.

Publisert 5 måneder siden

Tenker du på idrettsprestasjonene eller noe annet?

Svar
Kommentar #52

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13138 kommentarer

Innspill ja...

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Kjell G. Kristensens svar på min utfordring  var bedrøvelig lesning, og gav meg ingen innspill som jeg vil følge opp. Dessuten har jeg lest noen av hans innlegg på verdidebatt, og det gjorde meg enda mer betenkt.

Det kan komme av at Bibelen går imot alt hva som før er uttenkt og trodd på som sannhet, man tar ikke med seg helheten og den utvikling profetene omtaler. Den bedrøvelige lesningen du er vitne til, stammer direkte fra bibelske profetier om Israel som er trådens tema... bedrøvelig ja... men profetisk. Oppfylt? Vel, det regnestykket lar seg neppe gå opp uten å flytte rundt på andre sannheter?

Utfordringen ligger nok heller i å forstå Bibelen sammenhengende, enn det å bare henge seg opp i enkelte utsagn som egentlig ikke stopper der en gir seg med å lese, men som allikevel har en fortsettelse i gjennom diverse henvisninger. 

Det kan for eksempel være fra Luk.21.20-23... vers 22 viser således til Hos.9.7... skal en si at det er bedrøvelig lesning? Joda, Bibelen er stort sett det den, mens det ivrig vises til lys i den andre enden av tunnelen? Og her er det mye vi ennå ikke forstår oss på?

1 liker  
Svar
Kommentar #53

Anders Ekström

43 innlegg  215 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Hva med de gamle profeter som skrev at jødene skulle kom hjem til sitt land som duene til sitt dueslag. Hvorfor ble akkurat denne fuglen nevnt.

”Hva med de gamle profeter som skrev at jødene skulle kom hjem til sitt land som duene til sitt dueslag. Hvorfor ble akkurat denne fuglen nevnt.”

Tack för din kommentar.

Det är en intressant fråga du ställer; ”Hvorfor ble akkurat denne fuglen nevnt.”

Det ord du syftar på står i Jes. 60:8; ”Vilka äro dessa som komma farande lika moln, lika duvor, som flyga till sitt duvslag?” Det står inte något om att, ”dessa som komma farande lika moln, lika duvor”, är judarna. Det är en mänsklig tolkning som gör att vi inte förstår detta ords djupare, andliga, betydelse. Duvan är i Bibeln en symbol för den Helige Ande. Så när Noa släppte ut duvan ifrån arken, så tror jag att det var en förebild till Jesu löfte, Joh. 16:5-15, att sända, ”Hjälparen”, den Helige Ande.

I grundtexten står det inte, ”duvslag”, det står, ”fönster” (window). Då blir det; ”Vilka äro dessa som komma farande lika moln, lika duvor, som flyga till sitt fönster.” Ja, varför blev duvan nämnt här och vad betyder, "fönster" här?

På Noa´s ark fanns det ett fönster, 1Mos. 8:6, genom vilket Noa släppte ut duvan. Guds Ord innehåller väldigt mycket symboliskt språk. Det är något hemlighetsfullt över duvan. Jesus sade till sina lärjungar; ”Varen kloka såsom ormar och menlösa såsom duvor.” 

Noa´s ark är en förebild till Jesus Kristus och frälsningen i honom. När Noa släppte ut duvan tredje gången, då kom hon inte mer tillbaka till honom. Jag tror inte att Jes. 60:8, handlar om återsamlandet av judarna till sitt gamla land, utan om återsamlandet av hela Guds egendomsfolk (varav judarna är endast 1/13, en stam av tretton), inte till något jordiskt land, utan till sin rätte Herre och Gud; ”Han som förskingrade Israel skall ock församla det och bevara det såsom en herde sin hjord.” Jer. 31:10.

Att Noa släppte ut duvan genom arkens fönster, tror jag att det förebildar när Gud sände den Helige Ande till jorden, symboliskt genom himmelens fönster.

Att duvan inte kom tillbaka till Noa i arken, är nog en förebild till att den Helige Ande skall vara i världen till dess att den har utfört det verk vartill Gud hade sänt den i världen, att kalla och draga det förskingrade Israel åter till sin rätte herde. Då går Jesajas profetia i uppfyllelse; "Vilka äro dessa som komma farande lika moln, lika duvor, som flyga till sitt fönster."  Detta kommer inte att ske förrän efter Jesu återkomst; "..... och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:" Rom. 11:26

”Så skall det bliva en hjord och en herde.” Joh. 10:16  

2 liker  
Svar
Kommentar #54

Åge Kvangarsnes

4 innlegg  1006 kommentarer

"For så sier HERREN...."

Publisert 5 måneder siden

Den lære du står for er jo opptatt av at vi må forstå ut fra sammenhengen. Det ser ikke ut som du har lest sammenhengen, for i vers 9, Jes. 8, kommer svaret på hvem disse er, "disse som kommer flyvende som skyer, som duene til sine folkeslag?" (vers 8):

"Jo, fjerne kyster venter på meg. Fremst seiler Tarsis-skipene og fører DINE BARN hit fra det fjerne...."

Hvorfor tar du ikke med vers 9? I dette verset står jo det hvem duene er, det er DINE BARN!

Den lære du står for er jo kjent for å forandre betydningen av ord og uttrykk i Guds ord: "evig" skal bety "tidsalderlig" (så lenge tidsalderen varer), "jorden" skal bety "landet" Israel, når Paulus sier han var den "største" synder, så sier din lære at det skal bety den "første" synder, når Paulus er "hedningenes" apostel, så sier din lære at han er "proselyttenes" (hedninger konvertert til jødedommen) apostel, når både Kristus og Paulus sier at loven ikke er opphevet, så sier denne læren at loven er opphevet, når Paulus (Rom. 8, 4ff) sier at Abraham og jødene ble frelst bare av nåde , så sier denne læren din at de måtte frelses både av lov og nåde, når Guds ord bare har ett evangelium, nemlig Guds evangelium (Rom. 1, 1), så sier denne læren din at det finnes mange evangelier (Oskare Edin Indergaard sier 8  evangelier!), når Jesus sier vi skal høre og tro på ham, sier denne læren at vi bare skal høre på Paulus, for Gud har 2 frelsere: Jesus skulle frelse jødene inn i det jordiske 1000-årsriket, og Paulus skulle frelse hedningene og jødene (først etter de ikke tok imot Jesus) inn i himmelen, denne læren har altså 2 frelsere, 2 frelseforsamlinger (jøder og hedninger) og 2 frelsesmål (1000-årsriket og himmelen), og når Guds ord forteller om "fra evige tider av", så deler dere hele Bibelhistorien inn i 7 tidsaldrer (dispensations) på hver 2000 år (den sste på 1000 år), når Guds ord sier at "HELE Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom...og opptuktelse til RETTFERDIGHET" (2.Tim, 3, 16-17), så sier denne læren at hele GT ikke er skrevet til oss troende i dag, heller ikke mye av NT, snart  sitter denne læren igjen med bare permene! Jeg kunne nevnt mye mer. Og når Gud ord viser bare en måte å bli frelst, nemlig ved tro av nåde, så sier denne læren at  Gud må bruke et nytt frelsesprinsipp for hver ny tidsalder/tidshusholdning...m.m 

Men alle disse forandringene av ord og uttrykk må denne læren gjøre for å få læren om de 7 tidsaldrene/tidshusholdningen til å "gå opp". Dr. theol. Oskar Skarsaune, teolog og kirkehistoriker ved Menighetsfakultetet, har skrevet en fremstilling av denne læren (dispensasjonalisme), du finner ham på internett, sammen med en del andre.

Og nå forandrer du  "duene" til å bety "windows"/fønster/vindu, og slik jeg forstår deg er bilde på DHÅ. La oss si jeg skulle tro på deg, skulle da "fønsteret" (DHÅ) komme flygende til sitt "fønsterslag"???? For det er jo egentlig det du sier om vers 8,  som du viser til. Skal DHÅ komme flygende tilbake til stedet hvor DHÅ er? Det er jo egentlig det du sier.Hvem kan forstå noe slikt?

Er det mer vi ikke har forstått slik du forstår det?

Er det mer som er feil oversatt?

Men IKKE NOE av dette står i GUDS ORD. IKKE NOE.

 

"For så sier HERREN..." gjelder HELE BIBELEN. Og det er BARE HERREN VI KAN TRO PÅ.  Og IKKE NOE av det du eller denne læren din påstår stemmer med Guds ord. 

 

 

5 liker  
Svar
Kommentar #55

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Kirken svikter Israel grovt.

Publisert 5 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Per Haakonsen svarer på spørsmålet i lenken ovenfor.

Per Haakonsen har også egen nettside hvor boken det er vist til, kan lastes ned gratis.

Jeg vil også anbefale "Forkynn. no" og "Sunneord.no" der  talere tar opp nettopp det trådstarter her pekt på.

Gjør ellers oppmerksom på at alle norske bøker før år 2000 nå kan leses gratis på nett, "Bokhylla.no

Jeg vil spesielt  anbefale "Forkynn.no" der Gordon Tobiassen holder et timelangt foredrag på et møte på Karmøy i slutten av januar 2018 i regi av "Ordet og Israel".  Han peker på Den norske kirkes ledelse med biskopene i spissen som har sviktet sitt kall både overfor Israel  og det heterofile ekteskapet:  "Faller I, (så)  faller (også)  A".  Det er vel anvendt tid å lytte til og bekrefter mitt anliggende på denne råden..

2 liker  
Svar
Kommentar #56

Åge Kvangarsnes

4 innlegg  1006 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Takk for tipset, Roald Øye!

1 liker  
Svar
Kommentar #57

Anders Ekström

43 innlegg  215 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
"For så sier HERREN..." gjelder HELE BIBELEN. Og det er BARE HERREN VI KAN TRO PÅ.  Og IKKE NOE av det du eller denne læren din påstår stemmer med Guds ord. 

Tack för din kommentar.

Det var många felaktiga beskyllningar du här lägger fram. Jag känner att det är inte fruktbärande att bemöta dina beskyllningar. Jag beklagar att jag inte har framlagt Ordet på ett sätt så att du förstår det. Jag nämner här endast något litet om Bibelns texter. ........... 

Vi måste förstå att den Bibel vi läser är en översättning och att den därför inte till 100 % stämmer överens med Bibelns originalspråk. Bibelns original (grundtexten) var, som Paulus säger, ingiven av Gud, medan den Bibel vi läser är ett resultat av människors arbete och strävan, och kommer därmed under Jakobs ord; ”I många stycken fela vi ju alla; …..” 3:2.

En dag, förr eller senare, kommer du att förstå, intill dess; Herren välsigne dej.

Med vänlig hälsning, Anders

2 liker  
Svar
Kommentar #58

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Vranglæren må avvises

Publisert 5 måneder siden

Takk, Åge Kvangarsnes, for din grundige tilbakevisning av vranglæren til Anders Ekstrøm. Om ham står det faktisk profetert i Bibelen.

4 liker  
Svar
Kommentar #59

Åge Kvangarsnes

4 innlegg  1006 kommentarer

Skal Herren velsigne meg før jeg har forstått?????

Publisert 5 måneder siden

1. "duene" skal bety window"/fønster

2. "I många stycken fela vi jo alla" (Jak. 3:2) skal bety at Bibelen er feil oversatt!


Og dette vil jeg en dag komme til å forstå?

ALDRI!

Svar
Kommentar #60

Åge Kvangarsnes

4 innlegg  1006 kommentarer

Kirkens "snillisme" viktigere enn Guds profetier om Israel

Publisert 5 måneder siden

Kort utdrag fra Mellomkirkelig råds vedtak (30.11.2017) for Den norske kirke  om Midtøsten:'

"20. juni 2007 kom kirker fra hele verden med "Ropet fra Amman", et rop om solidaritet, forbønn og handling for kristne søsken og folket i Palestina, som levde i en fortvilet situasjon og undertrykkelse. Men kirkene fastholdt håpet om frigjøring og et bedre liv. Ti år etter er det med sorg vi må erkjenne at til tross for et bredt internasjonalt engasjement fra kirker og folkelige bevegelser for fred i Palestina  og Israel, har situasjonen på bakken gått fra vondt til verre. Vi markerer i år at det er 50 år siden seksdagerskrigen, da israelske styrker som respons på en spent situasjon med nabolandene, gikk inn og overtok makten i store deler av Vestbredden og Gaza, og innledet perioden med okkupasjon som nå har vart i 50 år."

Den norske kirke kaller vedtaket "En pilegrimsvandring for rettferdighet og fred." 2018-2020 (per 13.11, 2017).

 

Er visst tydelig at også andre profetier går i oppfyllelser. Guds ord tar ikke feil.

3 liker  
Svar
Kommentar #61

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13138 kommentarer

I de dager og på den tid...

Publisert 5 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.

I grundtexten står det inte, ”duvslag”, det står, ”fönster” (window). Då blir det; ”Vilka äro dessa som komma farande lika moln, lika duvor, som flyga till sitt fönster.” Ja, varför blev duvan nämnt här och vad betyder, "fönster" här?

På Noa´s ark fanns det ett fönster, 1Mos. 8:6, genom vilket Noa släppte ut duvan. Guds Ord innehåller väldigt mycket symboliskt språk. Det är något hemlighetsfullt över duvan. Jesus sade till sina lärjungar; ”Varen kloka såsom ormar och menlösa såsom duvor.” 

Ja, det er mye symbolikk og ta hensyn til, og en annen forklaring til duer finner man hos Høysangene hvor "ektemann" og "brud" strør om seg med komplimenter: 

Han; Så vakker du er,  min elskede! Så vakker du er!  Øynene dine er duer! (Høys 1,15 viser til Høys 2,14Høys 4,1, Høys 5,12)

Hun; Så vakker du er, kjæresten min,  så god, så grønt vårt leie! Sedrer er bjelker i vårt hus.  Sypresser er tak og himling.

For å gå videre på denne symbolikken må en innvilge seg tid til studier av sedertreet (Esek.17 hvor man også finner vintreet)  (Esek 27,5  - Sak.11.1-2)

Jes.59.11: Vi brummer alle som bjørner, vi klynker som duer. Vi håper på rett,  men den finnes ikke, på frelse, men den  er langt fra oss.

Joh 2,16-17: og til dem som solgte duer, sa han: «Få dette bort! Gjør ikke min Fars hus til en markedsplass! Disiplene hans husket at det står skrevet:  Brennende iver for ditt hus skal fortære meg. (Esek 7,16)

1 liker  
Svar
Kommentar #62

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Punktum. Finale.

Publisert 5 måneder siden

Vi avslutter samtalen her, Kjell G. Kristensen

2 liker  
Svar
Kommentar #63

Anders Ekström

43 innlegg  215 kommentarer

Tack!

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er mye symbolikk og ta hensyn til,

Tack för dessa Bibelord som ytterligare visar på Bibelns rikedom och hur Gud har gömt sina hemligheter genom ett starkt och rikt symbolspråk.

1 liker  
Svar
Kommentar #64

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Les "Blow The Trumpet in Zion"!

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
20. juni 2007 kom kirker fra hele verden med "Ropet fra Amman", et rop om solidaritet, forbønn og handling for kristne søsken og folket i Palestina, som levde i en fortvilet situasjon og undertrykkelse.

"Ropet fra Amman" og oppfordringen om solidaritet, forbønn og handling for kristne søsken og folket i "Palestina", ble publisert i Dagen, så vidt jeg husker. Hvilke prester og pastorer som fulgte denne usaklige oppfordringen, har blitt offentliggjort på  MIFFs hjemmeside. Alle kan der lese hvem disse "erstatningsteologene"  er, og vi  har blitt oppfordret av MIFF til å ta kontakt med dem og minne dem om at de kanskje er på ville veier. 

Det gledelige ved denne oversikten er alle de navn vi kunne ha ventet sto på listen, men som ikke gjorde det. Like trist var det å lese noen navn, som stod på listen. Erstatningsteologiens historie har Broder Raoul  i " Blow The Trumpet in Zion" gjort overbevisende klart om  i sin siste ukentlige orientering. Gå inn på hjemmesiden deres og les hva en messiastroende jøde skriver om denne vranglæren! 

2 liker  
Svar
Kommentar #65

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Les om " Eratatningsteologiens historie" her!

Publisert 4 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Gå inn på hjemmesiden deres og les hva en messiastroende jøde skriver om denne vranglæren! 

"To the Brothers and Sisters from Brother Raoul Re: BTZ Prophecy Update 7.2.2018"

Svar
Kommentar #66

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Jubileumsåret 1948.

Publisert 4 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Naftali Bennett og hans parti, lenge vært pådrivere for en offensiv holdning når det gjelder å innlemme Judea og Samaria i Eretz Israel. Hans politikk går i første omgang ut på å anvende israelsk lovgiving over store deler av de to bibelske landområdene.

Det er en dristig målsetting, som det israelske folk får anledning til å ta stilling til i neste nasjonale valg til Knesset senest i 2019.

To jubileer feirer israelerne i disse dager, opprettelsen av staten Israel i 1948, som var den viktigste historiske begivenhet i dette hundreåret, og 6-dagerskrigen i 1967, som var en videreføring av den uferdige krigen ca. 20 år tidligere. I krigshistorien  er de like utrolige fordi utfallet av  begge var så uventet og mot alle odds. Det gjelder også krigen mot Egypt i 1973, Yom Kippur-krigen. I alle disse krigene er det vanskelig ikke  å se Guds finger. Bare de med bind for øynene har ikke sett fingeren.  Og de er det mange av. 

Vanskeligere har det vært  å se Guds finger i andre dramatiske  politiske begivenheter. En politisk  hendelse skiller seg ut. Yasser Arafats avvisning av fredstilbudet han fikk i forbindelse med Oslo-avtalenes bestemmelser i 1990-årene. 

Professor  Alan Dershowitz sa det så treffende etter seansen på  plenen foran Det hvite hus. Arafat sa nei til avtalen fordi han prioriterte Israels utslettelse fremfor en liten palestinsk stat ved siden av Israel. Han ville ha alt.  Det var en stor seier for Israel, for en eventuell avtale ville ha gjort veien til oppfyllelse av Guds landløfter til jødene  mye lengre. Arafats "nei" var en Guds finger i det politiske spil, på høyde med de tre andre  eksemplene. Nå står det igjen å se hvordan resten av løfteslandet skal inkluderes i Israel.  Det kan bli en ny stor overraskelse.

3 liker  
Svar
Kommentar #67

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

To historier fra Gaza.

Publisert 4 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Nå står det igjen å se hvordan resten av løfteslandet skal inkluderes i Israel.  Det kan bli en ny stor overraskelse.
Dagens bibelord, 9. februar 2018: Apg. 8. 30-32:  En engel fra Herren talte til Filip og sa: «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en øde strekning.»  

Noe interessant hendte på denne øde strekningen. En etiopisk embetsmannen kom dit på gjennomreise til sitt hjemland Etiopia. Han møtte, Fillip, en av disiplene til Jesus. En engel fra Herren hadde talt til ham om at han skulle være på utkikk etter en embetsmann,  som kjørte i en vogn gjennom  Gaza,  og han var lydig og gjorde det han var blitt minnet om.

Da Filip så  vognen og mannen komme, sprang han bort, “og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: «Forstår du det du leser?»  «Hvordan skal jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Filip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham.  Det stykket i Skriften han holdt på å lese, var dette: «Lik

en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn». Etter en stund i samtale med Filip gikk det opp et stort lys for ham, og embetsmannen bad om å bli døpt. 

Han lot vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham i vannet fra en liten elv som krysset veien. “Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei hjem.”  

Profetier i GT er ikke alltid like lett å forstå, selv om vi i dag syns han burde ha forstått at dette handlet om Jesus.

Som FN-soldat i Gaza fikk jeg en gang i 1957 anledning til å kjøre langs grensen til Israel på den gamle gjennomgangsveien til Egypt der en liten elv, en wadi, krysser “veien”. Jeg stoppet jeepen og skjenket Fillip en lønnlig tanke: Profetiene i Bibelen må bli holdt frem i forkynnelsen, ellers dør troen hos dem som til og med leser i Bibelen. Det fins det mange eksempler på i våre  dager.

I dag er det mye mindre interesse for bibelske profetier i kristendommen enn for 50-60- år siden. Før jeg giftet meg og flyttet ut fa mitt barndomshjem, var profetiene i GT stadig fremme i samtalene rundt middagsbordet hjemme - og i forkynnelsen i frimenigheten der vi alle gikk . Hvis du kommer der i dag, vil du sjelden eller aldri høre noe om de siste tider og aller minst om jødene og Israels rolle i den siste tid. 

I noen lutherske menigheter er bruken av begrepet Israel, som «å banne i kjerka». Når det gjelder bibelske profetier i GT, har de fleste blitt lagt på hylla for mange år siden. Men de har et like klart kristusvitnesbyrd i sin forkynnelse som tidligere. Forklar det, den som kan! 

4 liker  
Svar
Kommentar #68

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Bare ett er nødvendig?

Publisert 4 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder bibelske profetier i GT, har de fleste blitt lagt på hylla for mange år siden. Men de har et like klart kristusvitnesbyrd i sin forkynnelse som tidligere. Forklar det, den som kan! 

Det klare kristusvitnesbyrdet har også palestinske kristenledere og deres  venner i Kirkenes Verdensråd og Det lutherske verdensforbund. Disse skriftlærde kirkeledere ser jeg på som "ulver i fåreklær".  De har nesten samme syn på Israel, som de som vil "kaste landet på sjøen".  De sier hva de mener om Israel på en mer politisk korrekt måte.

3 liker  
Svar
Kommentar #69

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Ironi eller ikke?

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Kirkens "snillisme" viktigere enn Guds profetier om Israel

Det mener du vel  ikke  Åge  Kvangarsnes. Ironi er et farlig våpen som lett kan bli misforstått.

 Jeg har dårlig erfaring med det, og forsøker å unngå å bruke det. Du mener sikkert  at  "Kirkens ønske om å være politisk korrekt er viktigere enn å ta Guds profetier på alvor". Kirken som etisk premissleverandør har blitt kraftig redusert i den offentlige debatt i Norge. Det er en tragedie.

4 liker  
Svar
Kommentar #70

Åge Kvangarsnes

4 innlegg  1006 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Slike tanker hadde jeg ikke, og det var heller ikke min hensikt, jeg benyttet nok bare et utrykk uten å tenke meg om. Det burde jeg nok ha gjort, og beklager det.

2 liker  
Svar
Kommentar #71

Leif GuIIberg

72 innlegg  6349 kommentarer

Du har rett, men..

Publisert 4 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Det judiska folkets Bibliska eksil handlar inte om tiden efter Kristus. Det judiska folkets eksil inträffade under det Gamla Förbundets tid. Återkomsten till sitt land, var efter fångenskapen i Babel på 500-talet före Kristus. Vi måste förstå Guds löften till sitt folk, i rätt sammanhang och i rätt tid.

Du har rett, men i alt som skrives av dispensasjonalister om Israel, så hentes profetiene alltid fra GT. Dette er nødvendig for at argumentasjonen deres skal ha noen troverdighet. Ingen stiller spørsmål med f.eks. hvorfor staten Israels "gjenopprettelse" ikke er nevnt med et eneste ord i Åpenbaringsboken, som dispensasjonalistene fortsatt hevder venter på sin oppfyllelse. I tillegg tror dispensasjonalistene at dagens jøder er Jakobs kjødelige etterkommere.

For å fritt sitere Henrik Ibsen: Når utgangspunktet er som galest, ja så blir resultatet deretter.

Svar
Kommentar #72

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

".... blir resultatet titt originalest."

Publisert 4 måneder siden

Leif Gullberg er på hugget igjen når bibelske profetier om Israel er i fokus. Ibsens berømte utsagn kan misbrukes av dem som selv bommer grovt på målet. Og det gjør Leif Gullberg med sin grove skivebom i dette spørsmålet. Der er han skikkelig original.

Bibelen var for Jesus og disiplene hans ene og alene Toraen, Det gamle testamentet, og de trakk aldri i tvil det som var profetert der. At noe ikke er nevnt i NT, er et tolkningsprinsipp som aldri gjelder som bevis i noen historiske kilder. En teolog kunne ha vært et sannhetsvitne i dette spørsmålet. Verken Gullberg eller jeg er teologer. Jeg er riktignok kjent med tolkningsprinsippet fra sekulære historiske dokumenter. 

2 liker  
Svar
Kommentar #73

Leif GuIIberg

72 innlegg  6349 kommentarer

Som forventet..

Publisert 4 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Jeg er riktignok kjent med tolkningsprinsippet fra sekulære historiske dokumenter. 

Roald Øye tyr som regel til litt personlig sjikane når han blir motsagt, og "tolkningsprinsipper fra sekulære historiske dokumenter" er første gang jeg hører om. 

Og som forventet hjalp det ikke at jeg refererte til mangelfulle profetier om Israel i NT. Kristensionister makter å bortforklare det meste av slike utfordringer.

Svar
Kommentar #74

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Roald Øye tyr som regel til litt personlig sjikane når han blir motsagt

Publisert 4 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Og det gjør Leif Gullberg med sin grove skivebom i dette spørsmålet. Der er han skikkelig original.

Andre får avgjøre om min uttalelse om Leif Gullberg, er personlig sjikane. Det var ikke ment som sådan av meg. Bare en saklig opplysning.

1 liker  
Svar
Kommentar #75

Åge Kvangarsnes

4 innlegg  1006 kommentarer

dispensasjonalistene og jødenes eksil

Publisert 4 måneder siden

"Det judiska folkets Bibliska eksil handlar inte om tiden etter Kristus." (ditt utklipp fra Anders Ekstrøm).

Jeg forstår på deg at du mener Ekstrøm har rett.

 

Dispensasjonalismen deler jo hele Bibelhistorien inn i tidshusholdninger/tidsperioder. Denne læren sier jødene tilhørte Lovens periode, som varte frem til Jesu død.,

Samme lære sier alt som er skrevet i en periode gjelder bare for dem det er skrevet til, og bare innenfor denne tidsperioden.  Og de mener det er vanntette skott mellom hver periode. Hver periode ender med en avsluttende dom, og perioden så og si "lukkes". Ifølge denne læren så skulle jo da Israel fått løfteslandet sitt i Lovens periode, men det skjedde ikke. Grunnen til det, sier de, er at Gud satte nemlig et krav til jødene, at HELE nasjonen Israel måtte omvende seg. Det kravet innfridde ikke jødene. 

Da sier denne læren videre at Gud gjorde noe forbausende, han UTSATTE midlertidig (inntil hedningenes fylde) opprettelsen av det jordiske riket til jødene og satte det midlertidig "på vent". I denne "ventetiden" er vi troende i dag bare en "parantes" i Guds frelsesplan.

Grunnen til at dispensasjonalistene påstår at det jødiske folks eksil ikke handler om tiden etter Kristus, er at da vil ikke læren deres om tidshusholdningene/tidsperiodene stemme, eller "gå opp".

Men jeg kan ikke finne noe i min Bibel som sier noe om dette.

På hvilket grunnlag kan du da si at Ekstrøm har rett?

3 liker  
Svar
Kommentar #76

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Grunnlaget må være i orden.

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
På hvilket grunnlag kan du da si at Ekstrøm har rett?

Jeg har gått tilbake og lest alle Anders Ekstrøms kommentarer på denne tråden, og det  som slår meg er at han tar feil på nesten alt han bringer til torvs. Hans mange innvendinger har jeg bedt ham om å holde for seg selv, eller bare dele  med sine egne trosfeller,  som det  sikkert ikke er så mange av verken i Norge eller i Sverige. I vår kristne tro er det heldigvis noe som er udiskutabelt.

1 liker  
Svar
Kommentar #77

Åge Kvangarsnes

4 innlegg  1006 kommentarer

"sine egne trosfeller, som det sikkert ikke er så mange av..."

Publisert 4 måneder siden

Dette stemmer ikke med hva jeg har lest meg til. Etter mitt syn derfor på sin plass å vise hva som er galt, enn bare å si det er galt. Ikke minst med tanke på hva du som trådstarter tar opp her.

Svar
Kommentar #78

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Mainstream konservativ teologi?

Publisert 4 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
I vår kristne tro er det heldigvis noe som er udiskutabelt.

Israels fremtid i Bibelens lys - "Bibelsk Tro" Jeg mente å ha dokumentert med Per Haakonsens bibelutleggelse at  Anders Ekstrøms tanker om de siste tider,  er alt annet enn mainstream  teologi.  Jeg trodde at  de fleste konservative troende var enig med Haakonsen. men altså ikke du, Åge  Kvangarsnes

Svar
Kommentar #79

Åge Kvangarsnes

4 innlegg  1006 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Hva har gitt deg grunn til å stille meg slike spørsmål?

Svar
Kommentar #80

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Skinnuenighet?

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Men jeg kan ikke finne noe i min Bibel som sier noe om dette.

På hvilket grunnlag kan du da si at Ekstrøm har rett?

Hvem stilte du dette spørsmålet til? Et overraskende spørsmål hvis det var til meg, for jeg har jo forsøkt å vise med dokumentasjon hvor ekstreme  Ekstrøms synspunkter er i forhold til det vi  står for i spørsmålet om de bibelske profetier.

.

Svar
Kommentar #81

Åge Kvangarsnes

4 innlegg  1006 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det eneste spørsmålet jeg har stilt deg ser du i min kommentar 79. 

Svar
Kommentar #82

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Profetiene forblir en hemmelighet for de fleste.

Publisert 4 måneder siden

En av Bibelens profetier er nær forstående etter denne forståelsen om Damaskus sin ødeleggelse: Damascus Shall Be A Ruinous Heap : By Ronda Lan. Hans teologiske  innsikt i temaet er imponerende, likedan hans samtidskunnskap.

Men jeg tror det er få som  orker å følge ham hvis de ikke mestrer det engelske språk nesten til fullkommenhet. Profetiene forblir dermed en hemmelighet for de fleste, og det er beklagelig. 

Svar
Kommentar #83

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

En smakebit av Ronda Lan:

Publisert 4 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Hans teologiske  innsikt i temaet er imponerende, likedan hans samtidskunnskap.

Dette står det om i Bibelen:

"God’s word is sure; Damascus will be a ruinous heap. It will happen overnight. It will be complete and utter destruction. We cannot say if nuclear weapons are used (as some have speculated) or if Israel may strike a weapons cache of Iran’s (or who knows? Maybe Saddam Hussein really did have WMD’s,(Weapons of Mass Destruction) and maybe they really are hidden in Damascus?) But whatever and however the means, we know of a certainty that at some point Damascus will be entirely “taken away from being a city.”

2 liker  
Svar
Kommentar #84

Stefan Bonkowski

0 innlegg  547 kommentarer

Damaskus

Publisert 4 måneder siden

Det har jo vært flere store jordskjelv i dette området.Hva med skjelvet i 847 som la Damaskus i ruiner?

1 liker  
Svar
Kommentar #85

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

En utrolig og enestående profeti.

Publisert 4 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Det har jo vært flere store jordskjelv i dette området.Hva med skjelvet i 847 som la Damaskus i ruiner?

Les i GT,  Stefan Bonkowski, om hva mer som står om ødeleggelsen av Damaskus i de siste tider! Legg merke til hva som sies om byen etter katastrofen! Det hadde tydeligvis ikke vært et jordskjelv der. En gjenoppbygging ville bli umuliggjort på grunn av det ødelagte miljøet i byen, som bare Nagasaki og Hiroshima har opplevd tidligere. Hvordan kunne profeten vite noe om radioaktiv ståling? Er profetiene i GT egentlig  noe å tro på?

1 liker  
Svar
Kommentar #86

Stefan Bonkowski

0 innlegg  547 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Både Damaskus,  og Samaria,og det nordre av Israels  ble beleiret av assyrerne. I den erobringen ble både Damaskus og Samaria ødelagt, akkurat som Jesaja 17 forutser. Ifølge historien presset Tiglath-pileser III (745-727 f.Kr.) kraftig mot vest.

100 år senere spådde profeten Jeremiah også Damaskus fall, som ble gjenoppbygget,  "Hans budskap ble oppfylt da byen ble erobret av Nebukadnesar .

Det er tydeligvis stor uenighet også innenfor det kristne miljøene om hva som er riktig.

Radioaktiv stråling kommer vel fra din egen tolkning og ikke det visste på den tiden.

Svar
Kommentar #87

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Ikke bare min egen tolkning.

Publisert 4 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Radioaktiv stråling kommer vel fra din egen tolkning og ikke det visste på den tiden.

Det står i Bibelen at det ville bli ubeboelig for mennesker i Damaskus, bare sjakaler og villdyr ville bli å finne der. Byen ville dessuten ikke bli bygget opp igjen. Det har den jo faktisk blitt etter 847.  Forsøk deg med  andre og bedre  bortforklaringer av profetien, Stefan Bankowsky! 

De som har interesse for profetiene  om Damaskus, kan gå inn på israelske medier og lese hva som for tiden skrives om det aktuelle problemet med Syria, og krigen,  som noen redaktører ser komme etter nedskytingen av et israelsk F16-fly  over israelsk territorium. Ulike senarier blir tegnet på grunnlag av profetiene i Bibelen.

1 liker  
Svar
Kommentar #88

Stefan Bonkowski

0 innlegg  547 kommentarer

Ingen bortforklaring

Publisert 4 måneder siden

bare viser til at en skal være forsiktig med å bombastisk fastslå hvordan en profeti er/blir oppfyllt.

Svar
Kommentar #89

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Vi tror likevel på Bibelens profetier, Stefan?

Publisert 4 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
bare viser til at en skal være forsiktig med å bombastisk fastslå hvordan en profeti er/blir oppfyllt.

Å tolke profetiske utsagn, kan være vanskelig. På det punkt er  jeg enig med deg.

Svar
Kommentar #90

Stefan Bonkowski

0 innlegg  547 kommentarer

Det er som ved

Publisert 4 måneder siden
oversettingav det  omstridte hebraisk ordet"Aroer". Oversettelsen "for alltid" er basert på det hebraiske ordet "Aroer", som i andre sammenhenger er navnet på en by.
Det hebraiske og engelske leksikonet om Det gamle testamente anser ordet "עֲרֹעֵר"for å være et substantiv, et sted, en bestemt by som heter "Aroer" - "en bibelsk by på Arnonflodens nordbredde.Mens den greske oversettelsen sier "for evig"

Det er mye som kan tolkes både hit og dit

Svar
Kommentar #91

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Det gjelder å være troende til litt av hvert!

Publisert 4 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Det er mye som kan tolkes både hit og dit

En person som kaller seg troende, er  en person som tror på en Gud som har åpenbart seg for ham. Er han kristen, har han lært ham å kjenne gjennom  hans åpenbarte ord, Bibelen. 

Profetiene i GT må da følgelig være en del av personens  tro. De kan riktignok "tolkes både hit og dit", skriver Bonkowsky, og mener vel at de dermed  har liten troverdighet. Følgelig: " Kast barnet ut med badevannet!"

 Jeg tror i dag på mye i Bibelen som jeg i mine yngre dager elegant satte en strek over.  Det gjaldt spesielt profetiene i GT om de siste tider og historiske hendinger med overnaturlige forklaringer .  De var så vanskelig å forstå at jeg mente Gud fikk ha meg unnskyldt som var så lite interessert i det stoffet.

 Min avvisende holdning til  overnaturlige hendinger  i GT dabbet imidlertid  av etter at jeg hadde studert historie i noen år i Oslo og i utlandet. På et av studiestedene tok jeg en gang opp spørsmålet med en historieprofessor hvorfor historiefremstillingen om oldtiden slik Bibelen beskriver den, aldri ble nevnt med et ord i forelesningene  eller i tekstbøkene. 

"Bibelhistorien hører  hjemme i et annet paradigme",  svarte han.  Det er ikke riktig, har jeg senere kommet til. Kanskje det kom av at jeg i unge år leste en bok som het:  "Men Bibelen hadde rett".  Boka var ingen "tungvekter", men overskriften satte meg på tanken om at det kanskje ikke var så mye galt med Bibelens historiefremstilling som akademia ville ha det til. Det har nå blitt min faste  overbevisning. Det gjelder også Bibelens mange utrolige profetier, som jeg nå forstår har blitt oppfylt den ene etter den andre. Som bare de troende tror på.

2 liker  
Svar
Kommentar #92

Geir Wigdel

14 innlegg  1962 kommentarer

Alle bibelens

Publisert 4 måneder siden

profetier gjelder samtiden eller den nære framtid. Det er kun fantasifulle tolkninger som får profetiene til å stemme med hendelser i vår tid. Slike tolkninger er kun til skade for er konstruktiv samtidsforståelse. Men noen foretrekker alltid å fortape seg mi fantasier i stedet for å analysere realiteter.

1 liker  
Svar
Kommentar #93

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

En bevis for tvilende troende.

Publisert 4 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Kanskje det kom av at jeg i unge år leste en bok som het:  "Men Bibelen hadde rett".  Boka var ingen "tungvekter", men overskriften satte meg på tanken om at det kanskje ikke var så mye galt med Bibelens historiefremstilling som akademia ville ha det til
 Men Bibelen hadde rett - Dagen.no

Denne boken av Werner Keller kom ut på norsk i  1955 og dreier seg i hovedsak om Dødehavsrullene som på forskningens begynnerstadium viste at Bibelens bøker ikke hadde blitt manipulert med i de siste 2000 år. GT er til å stole på. 

3 liker  
Svar
Kommentar #94

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Interessante profetier!

Publisert 4 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Det er kun fantasifulle tolkninger som får profetiene til å stemme med hendelser i vår tid. Slike tolkninger er kun til skade for er konstruktiv samtidsforståelse.

Jeg er helt uenig med deg, Geir Wigdel, i det du påstår her. Profetiene i Bibelen er interessante og spennende lesning som får deg til å følge godt med i hva som skjer både hjemme og ute i den store verden.

 Akkurat nå er jeg spent på hva som vil skje med Damaskus og på Golan-høydene. Og med Jerusalem som profetiene sier vil bli en" løftesten" og en "tumleskål" for alle folk i verden. Snakk om interessante profetier!

3 liker  
Svar
Kommentar #95

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Men Biblen hadde rett.

Publisert 4 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Slike tolkninger er kun til skade for er konstruktiv samtidsforståelse. Men noen foretrekker alltid å fortape seg mi fantasier i stedet for å analysere realiteter.

«Mountain of Fire: The Discovery of the real Mount Sinai», skrevet av  Bob Cornuke and Larry Williams er en bok som kom ut i 2002, og som dokumenterer hva to amerikanske eventyrere, en amatørarkeolog og en tidligere romfarer fant da de lette etter fjellet der Moses fikk de 10 bud.  Det er en utrolig historie.

De fant fjellet  på et helt annet sted enn på Sinai-halvøya, som århundrelang tradisjon har pekt ut til å ligge i nærheten av Katarina-klosteret i Egypt. Til sin  forbauslse fant de «det sanne Sinai-fjellet» på nord-vestsiden av den saudiarabiske halvøya. 

De brukte Bibelens opplysninger som rettesnor.  Disse viste seg å g i overbevisende veiledning om hvor de skulle lete (utenfor Egypt, i følge Bibelen), og på tross av massiv motstand fra arkeologisk hold i Egypt og verden for øvrig, ser Bibelen ut til å ha rett, ikke minst på grunn av Carolinska Institut i Stockholm sine undervanns-arkeologiske funn i Akaba-bukta i 2009. På bunnen fant marine arkeologer spor etter Faraos, nå forstenede vogner, som ble tatt av vannmassene da hæren hans forsøkte å krysse Akaba-bukta, som er en sidegren til Rødehavet. 

På østsiden av bukta sto israelittene for ca. 3400 år siden som passive tilskuere til underet som de fremdeles minnes hver påske. Beretningen i Exodus gir dagens troende israelere forvisning om at siden Gud er den samme i dag om i går,  har de intet å frykte fra sine arabiske og andre forfølgere.  Dessuten har de bibelske profetier,   som sier  at alt skal gå bra til slutt. 

1 liker  
Svar
Kommentar #96

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13138 kommentarer

Kunne du tenke deg og gjøre det samme?

Publisert 4 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
De brukte Bibelens opplysninger som rettesnor.

Esek.39 (Herren straffer Gog)

v27-29: Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra fiendelandene, vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på mange folkeslag. Da skal de kjenne at jeg er Herren deres  Gud. Jeg sendte dem i eksil til folkeslagene, men fører dem igjen sammen i deres eget land. Jeg lar ingen av dem bli tilbake der. Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem, for jeg øser ut min Ånd over Israels hus, sier Herren  Gud.

Neppe år 1948 det snakkes om her?

2 liker  
Svar
Kommentar #97

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Hvilken original tolkning har du?

Publisert 4 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Neppe år 1948 det snakkes om her?

Nå ble jeg nysgjerrig. Hvilket år snakkes det om?

Svar
Kommentar #98

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13138 kommentarer

Den lar seg opplyse

Publisert 4 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Nå ble jeg nysgjerrig. Hvilket år snakkes det om?

Bibelens profetier har aldri oppgitt årstall (Apg.1.7-8 «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»)

Det du kan gjøre for å lindre noe av nyskjerrigheten er å følge med på hvilke profetier som har gått i oppfyllelse ved f.eks å lese og forstå hva Luk.21.20-22 og Jes.46.10 kan opplyse deg om. Da kan man begynne å lure på hvilken gjennomgang de "lærde" har hatt nytte av, da hele skriften er skrevet på en slik måte at de aller fleste har tatt fullstendig feil av den? 

Hele skriften handler jo om paktene som er gitt fedrene, overholdes de ikke, går det som jeg tidligere i denne tråden har opplyst om, eller se Jer.11k.

Svar
Kommentar #99

Roald Øye

208 innlegg  1658 kommentarer

Det er leit å ta feil, Kjell G.Kristensen.

Publisert 4 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Da kan man begynne å lure på hvilken gjennomgang de "lærde" har hatt nytte av, da hele skriften er skrevet på en slik måte at de aller fleste har tatt fullstendig feil av den? 

Er det bare din lille klikk av troende som har forstått Skriften rett på dette punkt: at jødene først må ha tatt imot Jesus som den lovede Messias  før de kan innta landet? 

På dette punkt tar noen feil. Landløftet til Israels-folket er gitt uten betingelser. Det er en ensidig pakt der bare Gud er forpliktet på sitt løfte. Derfor fikk arvingene landet i 1948, før de som folk har sett hvem Jesus var. 

Men det er en av profetiene som messiastroende jøder og kristne ser frem til å oppleve. Det kan skje etter at hele løfteslandet er inntatt, inkludert Judea og Samaria. Den datoen da dette skjer, kjenner vi ikke til. Vi opplevde bare begynnelsen på oppfyllelsen av løftet  i 1948.

2 liker  
Svar
Kommentar #100

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13138 kommentarer

Et uoppfylt løfte enn så lenge...

Publisert 4 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
På dette punkt tar noen feil. Landløftet til Israels-folket er gitt uten betingelser. Det er en ensidig pakt der bare Gud er forpliktet på sitt løfte. Derfor fikk arvingene landet i 1948, før de som folk har sett hvem Jesus var. 

Men dagens Israel ligner da ikke på profetenes utsagn hvis man skal lytte til de?

Jes.9.7:  Så skal herreveldet  være stort og freden uten ende over Davids trone  og hans kongerike. Han skal gjøre det fast  og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over hærskarene  skal gjøre dette i sin brennende iver.

Hvis man skal ta profetiene for sanne, må de jo i utgangspunktet holde mål? Jeg kan ikke si at jeg ser noen fred uten ende? Og jeg ser heller ikke noen rettferdighet der slik det nevnes. Man er jo nødt til å svelge noen kameler for å få dette til å passe med det nåværende?

Men det er klart at hvis man hele tiden har den holdningen at alt skal oppfylles i sin egen levealder, er det nok mange utsagn som må tilpasses det man tror på. Det blir etter hvert mye, og jeg er ikke sikker på om du forstår teksten jeg siterte deg i mitt forrige innlegg, det mest sentrale du skal se nøyere på er disse ordene:

" Jeg sendte dem i eksil til folkeslagene, men fører dem igjen sammen i deres eget land. Jeg lar ingen av dem bli tilbake der. Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem,"

Ettersom det er mange tilbake der, er ikke dette den riktige tilbakevendelsen, Jerusalem skal ligge der uten murer rundt seg (Sak.2.8-9), og ikke som nå med en ny mur. De skal jo spres ut blant folkene av "de fire vinder" om du leser fra Sakarias. (Herren skal ta Juda i arv som sin eiendom på hellig jord og velge ut Jerusalem  enda en gang....

Svar

Siste innlegg

Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
13 minutter siden / 1 visninger
0 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 2 timer siden / 209 visninger
4 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 409 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 99 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 298 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Religiøse roboter
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 7 timer siden / 114 visninger
0 kommentarer
Dataspel som diagnose
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 253 visninger
4 kommentarer
Sannhet til besvær
av
Marit Vikan Sævareid
rundt 17 timer siden / 94 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 409 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 99 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 298 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
1 dag siden / 1645 visninger
1 kommentarer
Blikket mot himmelen
av
Petter Mohn
2 dager siden / 131 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
13 minutter siden / 1 visninger
0 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 2 timer siden / 209 visninger
4 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 409 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 99 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 298 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Religiøse roboter
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 7 timer siden / 114 visninger
0 kommentarer
Dataspel som diagnose
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 253 visninger
4 kommentarer
Sannhet til besvær
av
Marit Vikan Sævareid
rundt 17 timer siden / 94 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Rett til liv - heile livet
2 minutter siden / 209 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
4 minutter siden / 253 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
22 minutter siden / 253 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Rett til liv - heile livet
30 minutter siden / 209 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
39 minutter siden / 253 visninger
Magrethe Rud kommenterte på
Hva skal vi med De ti bud i 2018?
rundt 1 time siden / 414 visninger
Mette Solveig Müller kommenterte på
Profetisk eller politisk?
rundt 1 time siden / 421 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Vi har henne ikke
rundt 1 time siden / 4406 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Dataspel som diagnose
rundt 1 time siden / 253 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Rett til liv - heile livet
rundt 1 time siden / 209 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2133 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Rett til liv - heile livet
rundt 1 time siden / 209 visninger
Les flere