Roald Øye

Pensjonist
241

Bibelske profetier om Israel.

I 5. Mosebok kap. 34, 1-7 står det: Så gikk Moses fra Moabs ødemarker op på Nebo-fjellet, på Pisgas topp, som ligger midt imot Jeriko; og Herren lot ham se ut over hele landet.: Gilead like til Dan og hele Naftalis og Efra'ims og Manasses land og hele Juda land like til havet i vest  og sydlandet og Jordan-sletten, dalen ved Jeriko - Palmestaden - like til Soar.

Publisert: 31. jan 2018.

 

 

Og Herren sa til ham: Dette er det land jeg har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob idet jeg sa: Din ætt vil jeg gi det. Nu har jeg latt deg skue det med dine øyne, men du skal ikke få komme inn i det.  Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moabs land efter Herrens ord. Og han begravde ham i dalen i Moabs land midt imot Bet-Peor, og ingen kjenner til denne dag hans grav.   

Gjenopprettelsen av staten Israel i 1948 og begivenhetene i de etterfølgende 70 år er en delvis oppfyllelse av denne bibelske profetien om landet, som ble lovet Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere. Ennå er ikke hele løfteslandet som Moses skuet inn i fra Nebo-fjellet inntatt av Israel, men kanskje tiden nærmer seg.

Miraklene som har skjedd med landet har forvandlet det fra å være et “gudsforlatt” område med sanddyner og sumper frem til ca.1880. I dag har det blitt et blomstrende, demokratisk og høyteknologisk land i verdenstoppen på mange områder. Det kan ingen benekte, men forvandlingen av landet, innbyggertallet og den genetiske sammensetning til ulike tider er det stor uenighet om.

Mens folket ennå var i eksil, lovet Gud at han ville la landet deres langt på vei ligge øde mens de levde i diasporaen. Meteorologene har slått fast at de klimatiske forholdene for landbruk i landet var dårlig i lange tider i den ottomanske perioden fra 1517 til 1917. Innvandring fra de omkringliggende land til dette avsidesliggende området var beskjeden.
I 1880-årene endret denne situasjonen seg av flere grunner, ikke minst sefardiske jøders tilbakekomst fra Europa. Askenasi-jøder fra Sentral-Europa hadde penger og kjøpte land av jordeiere som bodde i Det ottomanske riket, det nåværende Tyrkia. Oppkjøpene førte etterhvert til problemer med den arabiske befolkningen som i store mengder ble tiltrukket av arbeid som jødiske investeringer hadde ført til. Striden mellom de to folkegruppene ble akutt etter Det ottomanske rikets nederlag i Første verdenskrig i desember 1917. Engelskmennene overtok den politiske kontrollen over Palestina frem til 1947. Da kastet de inn håndkledet, og FN tok over til 14.mai 1948. 15. mai utropte Ben Gurion at Israel var gjenopprettet.

Gud forutsier i Bibelen at etterat hans folk har blitt spredt til de fire verdenshjørner, ville han i den siste tid både lokke og tvinge dem tilbake til hjemlandet i Kanaan og gjøre dem fremgangsrike og velstående igjen. I 2000 år har jødenes fiender okkupert landet deres uten å få det til å blomstre. Mark Twain bevitnet etter sin gjennomreise i Det hellige land i 1867 at «landet lå øde».

I de siste 140 år har Gud brakt sitt folk tilbake til hjemlandet. Verden har vært vitne til en delvis oppfyllelse av løftet som Gud ga Moses på Nebo-fjellet og profetiene til Jesaja, Jeremia og Esekiel. Hele profetien er likevel ennå ikke oppfylt.

Med jødenes tilbakevending til sitt hjemland fulgte gjenoppliving av det hebraiske språk, forvandling av ørkenene til blomstrende haver og landets ledende rolle innen medisin, landbruk og teknologi. Det som står igjen av uoppfylte profetier er de såkalt «okkuperte områder på Vestbredden», som noen i Knesset for tiden ønsker å innlemme i Eretz Israel, dessuten jødenes erkjennelse av at Jesus var og er deres lovede Messias. Den erkjennelsen er det Israels kristne venner mer enn noe annet venter på.

Tidligere politisk rådgiver for statsminister Netanahu, Caroline Glick, har skrevet i Jerusalem Post den 26. januar i år hva hun mener står på spill i tiden frem til neste presidentvalg i USA i 2020: Gallup-tallene fra Pew forteller hva som venter Israel, hvis demokratene vinner neste presidentvalg. Nå er tiden inne for Israel til å handle, skriver hun.

I den israelske koalisjonsregjering har lederen for partiet «Det jødiske hjem», Naftali Bennett og hans parti, lenge vært pådrivere for en offensiv holdning når det gjelder å innlemme Judea og Samaria i Eretz Israel. Hans politikk går i første omgang ut på å anvende israelsk lovgiving over store deler av de to bibelske landområdene.

Det er en dristig målsetting, som det israelske folk får anledning til å ta stilling til i neste nasjonale valg til Knesset senest i 2019. Verdenssamfunnets og den muslimske verdens respons er forutsigbar og kan bli dramatisk. I Bibelen er det profetert også om disse begivenhetene.

13 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

Løftene kan ikke svikte. nei, de står evig fast.

Publisert rundt 1 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem

Herren skjulte ikke sitt ansikt for jødene,  verken i 1948, 1967 eller i 1973. Han viste sitt ansikt for en hel verden i de tre krigene.. Det er riktignok noen som ikke var og ikke er i stand til å se Guds underfulle inngrep i disse krigene. Ikke alle jødene heller. Profetiene sier at de til slutt vil bli seende.

Guds finger blir til slutt garantert så tydelig at ingen kan beskylde Ham for å skjule sitt ansikt. 

"Da skal Jerusalem ligge der uten murer rundt seg, " og "Herren skal ta Juda i arv som sin eiendom på hellig jord og velge ut Jerusalem  enda en gang..." Det er godt å vite.

5 liker  
Kommentar #102

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

Sionistenes nye strategi

Publisert rundt 1 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Og som forventet hjalp det ikke at jeg refererte til mangelfulle profetier om Israel i NT. Kristensionister makter å bortforklare det meste av slike utfordringer.

I stedet for å kommentere Leif Gullbergs påstander, som begge er like uholdbare og uinteressante, vil jeg skrive noe om sionister, særlig om de kristne.   Jeg har hatt bedre tid enn de fleste til å reflektere over det politiske problemet som denne tråden dreier seg om, opprettelse av en jødisk stat på jødenes historiske  landområde i Kanaans land. 

Jeg var 15 år i 1948 da mine foreldre jublet foran radioapparatet ved nyheten om at Israel var gjenopprettet på det området som den gang het Palestina. 

Siden  har jeg vært hektet  på problemet som oppstod i kjølvannet av Israels gjenopprettelse som jødisk stat.  Jeg hadde flaks i 1957  da jeg var inne til  førstegangstjeneste på Trandum som 23-åring,  og ble beordret til å gjøre tjeneste i FN-styrkene i Gaza. Der var jeg i 6 måneder,  og oppgaven vår var å patruljere langs grensen til Israel dag og natt  for å forhindre terrorister i å komme over grensen for å drepe israelere.  Vi stoppet to av dem, men flere ville nok ha forsøkt seg hvis vi ikke hadde vært til stede. Min sympati  var klart på israelsk side, som hos de fleste menige  i kompaniet. Slik var det den gang! Vi beundret de kvinnelige israelske  soldatene på grenseovergangen  ved Beit Hanoun. Vi fikk ikke lov å krysse grensen. Israel ville ikke ha FN-soldater på sitt territorium.

 På frivaktene hadde jeg god tid til å reflektere over konflikten og dens årsaker. Jeg følte på manglende kunnskaper om Midtøstens historie,  både den sekulære og den bibelske historien. Jeg bestemte meg for å studere filologi når jeg kom hjem, med historie som hovedfag,  Jeg var ferdig i 1962 og senere underviste jeg i historie og to andre fag i gymnas og videregående skole. Jeg forsøkte å holde meg oppdatert spesielt på Midtøstens historie.  Nå har jeg vært pensjonist i snart 18 år, og strever fremdeles med å holde meg oppdatert. Noe av det jeg har oppdaget er følgende:

Palestina-problemet er like uløst som for 70 år siden. Jeg har dessuten gjort meg noen tanker om palestina-arabernes lederes (senere PLO og PA sin)  strategi i  forhandlinger  med sin jødiske motpart fra 1917 til i dag. Palestinske ledere har hatt  "manglende politisk  magemål",  i motsetning til de jødiske forhandlerne, som fra første stund nøyde seg med å få innridd beskjedne krav, rene smulene.

 "Alt eller intet!"  har vært parolen for alle palestinske forhandlere, like til i dag.  Hvis målet  for begge typer  sionister, både de  sekulære og de troende, har vært  å få tilbake Kanaans land, som det nå ser ut til at de  vil greie,  vil  det  paradoksalt nok kanskje være  på grunn av den palestinske strategien. 

Allerede i 1917 hadde jødene/sionistene naturligvis en drøm om å få sitt land tilbake, men de uttalte det ikke offentlig. De var villig til å ta til takke med  "smuler",  en strategi de  brukte med hell  i hele Mellomkrigstiden,  inntil staten var et faktum i 1948.  Religiøse  sionister  visste at de med tid og stunder ville,  som profetert,  få landet sitt tilbake. 

 Som en av Midtøstens militært sterkeste stater har de nå forlatt sin tradisjonelle beskjedne strategi, å være fornøyd med smuler,  og kan prise seg lykkelig over palestinske lederes manglende magemål. Den har gjort realiseringen av sionistenes eldgamle mål mulig i overskuelig fremtid. 

Israel har derfor " mye å takke"  Yasser Arafat og Mahmoud Abbas  for. Akkurat som Adolf Hitler under 2 .verdenskrig  ikke hadde evne til å vise måtehold i sine politiske ambisjoner og til slutt gikk på veggen,  tror jeg de to palestinske lederne har gjort, og vil gjøre det samme. 

 Når det i disse dager i Knesset diskuteres om Israel skal annektere hele  "Vestbredden",   eller bare innføre israelsk lovgiving i  israelske bosetninger i C-distriktet, viser det hvilken strategi noen partier i Knesset nå  er villig til å bruke, i motsetning til strategien  lederne brukte for mer enn 70 år siden.

5 liker  
Kommentar #103

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

Når skal jødene innta hele landet? I 2018?

Publisert 12 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
 Når det i disse dager i Knesset diskuteres om Israel skal annektere hele  "Vestbredden",   eller bare innføre israelsk lovgiving i  israelske bosetninger i C-distriktet, viser det hvilken strategi noen partier i Knesset nå  er villig til å bruke, i motsetning til strategien  lederne brukte for mer enn 70 år siden.

President Trumps historiske vedtak om Jerusalem har blitt angrepet fra alle kanter. Vil han greie å stå imot? Farao sto imot 10 landeplager før han innfridde sitt løfte til israelittene, og lot dem forlate Gosen. Å innfri løftet i ord og handling om  at Jerusalem er jødenes udelte hovedstad kan "sitte like langt inne". Stridens kjerne er Jerusalem, og araberstatenes olje er en faktor som skremmer EU til å legge seg flat for Den arabiske ligas krav. President Trump  viser i linken nedenunder at også han lar seg skremme.

 Måtte 10 landeplager være unødvendig for å få ham til å holde løftene. Utsiktene ser ut til å være gode i følge  rapporten fra Den kristne  ambassaden i  Jerusalem. Jerusalem embassy: Abbas says Trump plan 'slap of the century' - BBC

4 liker  
Kommentar #104

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

Ilan Pappe er i Norge.

Publisert 12 måneder siden

Den jødiske historiker Ilan Pappe er for tiden i Norge. Hans merittliste ble fyldig fremstilt i Vårt Lands papiravis onsdag 7. mars. Den politiske høyresiden i Israel ser på ham som en ekstrem antisionist og forræder. 

Hans jødiske bakgrunn har gitt ham en viss troverdighet som nøytral forsker, men det er en tvilsom karakteristikk. Da han forlot Israel og slo seg ned i Storbritannia i 1973, innrømmet han åpent at han hadde en agenda med sin forskning: Å vise at jødene har stjålet Palestina fra det palestinske folk.  

Denne forskeren gir Vårt Land bred omtale av i sine spalter. Hvordan ville  nordmenn ha opplevd en positiv omtale av Vidkun Quisling i Vårt Lands spalter  høsten 1945? Svært upassende!  Slik må sannsynligvis  jøder og Israel-venner  oppleve oppslaget i VL i går, i hvert fall  de som bor i Israel.

4 liker  
Kommentar #105

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

Myteknuser med forræder-stempel.

Publisert 12 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Denne forskeren gir Vårt Land bred omtale av i sine spalter. Hvordan ville  nordmenn ha opplevd en positiv omtale av Vidkun Quisling i Vårt Lands spalter  høsten 1945?
I boka "Ti myter om Israel" som kom ut på engelsk i fjor beretter han om hvordan de omstridte landområdene i Det britiske mandatområdet for 70 år siden ble til den jødiske staten. "Mytene er oppspinn og  basert på forvrengninger", hevder han.  Han skal holde foredrag  om sitt forfatterskap, og især om sin Israel-kritiske bok på Litteraturhuset  denne uken. Timingen kunne ikke ha vært bedre, for i går  7. mars,  ble det offentliggjort en meningsundersøkelse i Israel, som må oppleves som en kalddusj av alle som deler hans politiske oppfatning.  Om Pappe vil kommentere meningsmålingen som går på tvers av alt det han arbeider for, er usikkert. Alle som har en bibelsk forståelse av det jødiske folk, og landet som de har blitt lovet,  kan ta hans forutsigelser med stor ro. Fra keiser Hadrians  tid til i dag har alle med hans agenda opplevd smertefulle nederlag. Les om utsiktene som nå tegner seg! Israel har kommet for å bli. Poll: The investigations are strengthening Likud - Israel National News
4 liker  
Kommentar #106

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Man lærer lite av bibelske profetier, man bare konstanterer dem like til det skjer...

Publisert 12 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Når skal jødene innta hele landet? I 2018?

Det kommer av at man rett og slett ikke tror på dem - ordtaket bekrefter dette.

Dom 6,3 : Hver gang Israel hadde sådd, kom midianittene og amalekittene og Østens barn og drog op mot dem; de leiret sig mot dem og ødela landets grøde like til Gasa og levnet ikke noget å leve av i Israel, heller ikke småfe eller storfe eller asener.

viser til 5 Mos 28,33

Ordtaket "Alle syn slår feil" finner man hos Esek.12.22-25

Kommentar #107

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

En gledelig meningsmåling.

Publisert 12 måneder siden

 Poll: "The investigations are strengthening Likud - Israel National News. "Meningsmålingen som ble offentliggjort i Israel  7. mars, var gledelig nytt for statsminister Netanyahu før han dro til USA for å ha samtaler med president Trump. 

Det var også gledelig lesning for alle som har en bibelsk forståelse av det jødiske folk og dets spesielle utvelgelse. Det store flertall i verden som ikke har denne forståelsen, vil kanskje være enig med den jødiske historikeren Ilan Pappe, som i sin forskning har vist at jødene har stjålet landet fra folket som bodde der, før jødene kom som kolonister fra  1700-tallet og utover til i dag. 

Denne narrativen har Vårt Land vært med å kolportere med sin bredt oppslåtte presentasjon av forskeren i papiravisen 7. mars i år.  At den israelske historikeren stemples som forræder av et flertall israelere, spiller ingen rolle for Vårt Lands redaktør, som valgte å gjøre et stort nummer av ham, på tross av at han likner litt på Quisling.. 

Ilan Pappe lever i eksil i Storbritannia og opplever for tiden internasjonal salgssuksess med sin Israel-kritiske bok: "Ti myter om Israel". Nå er han altså i Norge, og kommer garantert til å oppleve mer suksess. For den politiske venstresiden og langt inn i Erna Solbergs  høyreregjering vil boka gi verdifulle poenger i den videre hets mot Israel.  Vårt Lands papiravis har en dalende leserskare, og det har kanskje noe med dens redaksjonelle linje på dette felt å gjøre.      

3 liker  
Kommentar #108

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

Kommentarer fra kirkeledere er ønsket.

Publisert 10 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Publisert: 31. jan 2018 / 2892 visninger.

31. januar 2018  la jeg inn en trådstarter på verdidebatt «Bibelske profetier om Israel», som i løpet av 3 måneder har hatt i underkant av 3000 visninger. Jeg ønsker at alle norske biskoper og kirkeledere i alle våre kirkesamfunn hadde tatt seg tid til å lytte i ca. 3 kvarter til budskapet fra en engelsk teologisk forsker og forkynner, Paul Wilkinson,  som nå begynner å bli kjent i protestantiske kirkesamfunn i Europa, USA og Israel. Jeg har i ca. 5 år forsøkt å gjøre ham kjent i Norge via verdidebatt, men forsøket har, etter antall visninger og kommentarer å dømme, ikke vært særlig vellykket. Jeg forsøker en gang til.

Flere av hans powerpoint-foredrag fra disse landene kan interesserte se og høre på Google: Rev.Paul Wilkinson, Ph.D. - The Mainline Protestant Churches and the State of Israel.  Det er et mektig budskap.

Mitt ønske er at minst en av disse kirkelederne ville  skrive sin/sine kommentar/er til innholdet i Wilkinsons budskap her på verdidebatt.. 

4 liker  
Kommentar #109

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

Bibelske profetier om Israel.

Publisert 10 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Flere av hans powerpoint-foredrag fra disse landene kan interesserte se og høre på Google: Rev.Paul Wilkinson, Ph.D. - The Mainline Protestant Churches and the State of Israel.  Det er et mektig budskap.

Tittelen utløser ikke den store interesse, noe denne trådstarteren bekrefter. Etter 3 måneder har det vært bare i underkant  av  3000 visninger. Mange kristne som jeg kjenner, fattet først interesse  for jødene og landet deres i moden alder, dvs. etter "middagshøyden",   50 år.  

Til og med dr. Paul Wilkinson innrømmer at det var først over 10 år etter sin omvendelse i 1990,  at han ved en tilfeldighet i 2004 fikk en glødende interesse for Israel. Det var hans rettferdighetssans som utløste lyst til å forsvare jødene i deres kamp for å bevare sin dyrekjøpte frihet og selvstendighet i 1948 -  mot den åpenbare løgnpropagandaen fra arabernes side, og likegyldigheten hos sine egne trosfeller overfor forskjellsbehandlingen av den jødiske stat.  

Jeg kjenner meg igjen i denne beskrivelsen av grunnen til den svake interessen for Israel : Likegyldigheten for denne saken, skyldes  at andre saker i Guds rike  oppleves  enda viktigere. Jeg driver med mitt, så kan du drive med ditt.  Jeg mener ingen kan legge jødesaken død.

5 liker  
Kommentar #110

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Dagens høydare

Publisert 10 måneder siden
Laurits Hallum. Gå til den siterte teksten.
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
og jeg ble i stedet kristeligsinna og slutta å svare.

johosann , dagens høydare , paradiset er innen rekkevidde , hva kan vel toppe dette ?

moderator må gjerne slette denne , men jeg klarte bare ikke å dy meg .

og siden dere allerede er laaangt inne i hominemland , Siiigurdd , himmelporten står vidåpen og ønsker demmm vilkommmen , heil og sæææl !!!!

Det ser her ut til at du ikke forstår annen spøk enn din egen - Laurits.

Slike folk skal en passe seg for, uffa meg - johosann (:-)

Kommentar #111

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

Feilpostering?

Publisert 10 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Det ser her ut til at du ikke forstår annen spøk enn din egen - Laurits.

Slike folk skal en passe seg for, uffa meg - johosann (:-)

Her burde vel moderator ha grepet inn, for hva har dette ordskiftet  mellom  to kommentatorer  med bibelske  profetier om Israel å gjøre? Feilpostering?

1 liker  
Kommentar #112

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

OK

Publisert 10 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Her burde vel moderator ha grepet inn, for hva har dette ordskiftet  mellom  to kommentatorer  med bibelske  profetier om Israel å gjøre? Feilpostering?

Er litt usikker hva du egentlig mener her. Jeg syntes bare at Hallum var litt ufin i sin kommentar til deg, i et ellers alvorlig tema. Så jeg ville bare gi ham en liten "ørefik" i farta. 

Jeg mener jo at du har en masse gode poeng i det du skriver. Men nå skal ikke jeg forstyrre mer.  Ønsker deg en god debatt videre.

2 liker  
Kommentar #113

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

Biskoppelig tale?

Publisert 10 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener jo at du har en masse gode poeng i det du skriver. Men nå skal ikke jeg forstyrre mer.  Ønsker deg en god debatt vider

Jeg var ikke forberedt på den spøkefulle kommentaren. Først trodde jeg det var en av biskopene eller kirkelederne som  forsøkte å bringe inn noen nye momenter i spørsmålet om de bibelske profetier som utspiller seg fremfor våre øyne. Kommentarer fra dem har jeg ventet på i snart 4 måneder.    

3 liker  
Kommentar #114

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

Biskoppelig tungetale om Israel?

Publisert 9 måneder siden

Nå var det min tur til å ta en spøkefull tone overfor biskopene: "Først trodde jeg det var en av biskopene eller kirkelederne som  forsøkte å bringe inn noen nye momenter i spørsmålet om de bibelske profetier som utspiller seg fremfor våre øyne". Biskopene vaser ikke. De  har et klart, men like fullt  ubibelsk syn på Israel og jødene med sin erstatningsteologi. Det må det gå an å spøke litt med. Stakkars dem når de en gang våkner opp  av sin dvale!

1 liker  
Kommentar #115

Roald Øye

241 innlegg  2311 kommentarer

Jerusalems status er i fokus.

Publisert 9 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Måtte 10 landeplager være unødvendig for å få ham til å holde løftene. Utsiktene ser ut til å være gode i følge  rapporten fra Den kristne  ambassaden i  Jerusalem.

Det var  10  landeplager som måtte til før Farao ga grønt lys for israelsfolket til å forlate Gosen, Godkjenningen for å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem sitter også langt inne, for i dag, 6. juni 2018,   meldes det fra Washington at president Trump på nytt har undertegnet en såkalt waiver, som utsetter den formelle flyttegodkjennelsen med  nye  6 måneder. Det sies samtidig at ingen realiteter i saken  dermed endres. Flyttingen vil skje som planlagt.  For sakens og presidentens helses skyld  håper bibeltro mennesker at det er tilfelle. 

Mannen med to horn og hestesko  gjør kanskje  et siste fremstøt for å hindre flyttingen. Det viser hvor viktig han syns Jerusalem er:  Jødene må ikke få full kontrollen over byen med Tempelhøyden.  

1 liker  
Kommentar #116

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Din spøkefulle tone

Publisert 9 måneder siden

Jeg ser at du fortsetter din spøkefulle tone med å omtale ondskapen i karikert  form som mannen med to horn og hestesko. 

Det onde i tilværelsen er ikke å spøke med. Du er blant dem som personifiserer det onde og i tillegg karikerer det. Det onde er etter min oppfatning umulig å forklare, og jeg tenker meg ikke det onde som en person. 

Jeg er heller ikke så sikker på at de politiske spørsmål i Midtøsten er en kamp mellom det gode og det onde med så tydelige og ensidige plasseringer som du beskriver her. Gud (den gode) er både jødenes og palestinernes Gud. 

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere