Torgeir Tønnesen

32

Den karismatiske bevegelse sin selvoppfatning, og ideologien de legger til grunn; - etter sine egne utsagn og bekjennelser.

De karismatisk menigheter og deres virksomhet tror på er «Global gjenopprettelse av menigheten i denne tidsalder» Denne artikkelen bygger på deres egne uttalelser.

Publisert: 31. jan 2018.

Den Karismatiske bevegelse (DKB ) i Norge, er kristen virksomhet og menigheter, som på hver sin  måte er alle en del av Charismatic Faith Movement. Dette er en fellesbetegnelse på den verdensvide karismatiske bevegelse som har pågått i over 100 år. Jeg nevner noen av de mest aktive norske aktørene:

Visjon-Norge, Norge Idag, Sarons dal, trosmenighetene, Oase, pinsebevegelsen, Imi-kirken, apostel og - profetbevegelsen inspirert av Redding og Betelchurch-miljøet, Hillsong Norge og Salt-Bergen.

Ingen aktører nevnt her, vil nødvendigvis karakterisere seg som en del av den karismatiske bevegelse, nettopp med den hensikt å være uidentifiserbare, og de vil ikke ha noen merkelapp, men være uavhengige.

Denne artikkelen legger et grunnlag for å forklare DKB sin selvoppfatning og ideologi.

Guds plan for global gjenopprettelse av menigheten og hva det betyr:

De karismatisk bevegelsen i Norge presenterer seg selv ved å stadige rapportere om fremgang, vekst og seier for sitt egen virksomhet og sine egne kirkesamfunn. Typisk begreper og språkbruk de bruker i agitasjonen:

Erobring, ekspansjon, vekst, fornyelse, utvidelse, frukt, seier, helbredelser, reformasjon, multiplikasjon, kraft, styrke og salvelse

Den karismatiske bevegelse ser på sin egen posisjon i menighetens historie: - som det siste og viktigste ledd i en Gudommelig historisk utvikling.

Et grunnprinsipp innenfor DKB, er at Gud gjennom århundrene har «forøket» sin åpenbaring og sin kraft til menigheten. Trosbevegelsen/karismatiske menigheter regner sine egne menigheter og organisasjoner som representanter for den type menighet som Gud ønsker i den siste tid. Tanken er at Kristus skal komme igjen å hente en sterk og «opplyst» brud. Menigheten over hele jorden er da fullt ut restaurert og istandsatt for sin brudgom. De vil i lære og form, være tilnærmet lik dagens form.

Teorien går ut på at Gud for alvor begynte å åpenbare bibelske sannheter under reformasjonen;

-         for eksempel fikk Luther lys over rettferdiggjørelsen ved troen alene.

-         Deretter fik Baptistene lys over Dåpen i vann.

-         Metodistene fikk sannheten om helliggjørelse,

-         Pinsevennene fikk forståelsen av den Hellige Ånd.

Den karismatiske bevegelse kommer inn som oppfølger og representant for neste trinn;

Forståelsen av menigheten som en dominerende Apostolisk kraft med innflytelse på hele samfunnet.

Det innebærer bl.a;

-         helbredelser, under og tegn

-         sterk lovsang og tilbedelse

-         et disiplinert og utrustet folk

-         nådegavene fungerer på alle plan

-         en Åndsutgytelse over menigheten som vil påvirke hele verden

-         Misjon gjennom TV og sosiale medier

Denne utviklingen er Gudsbestemt og kan ikke reverseres eller stoppes.

 

                      Guds gjenopprettelse av menigheten:

 

     Luther

                  Baptismen

                            Metodismen

                                         Pinsebevegelsen

                                                         Den karismatiske bevegelse                                                                                  

År 1500       1600            1800                  1900                       2000

 

 

 ”De håpløse tradisjonelle kirkesamfunn”

Talsmennene for den karismatiske bevegelse hevder at de tradisjonelle kirkesamfunn og menigheter ikke er i stand til,- eller klarer å henge med i denne prosessen.

Det hevder at det er mange årsaker til det; her er noen:

1)      Manglende forståelse av Guds Ord

2)      Menighetene nekter å fornye seg

3)      Menighetene styres av komiteer og eldste

4)      Lovsang og tilbedelse har ikke sin rettmessige plass i menigheten

5)      Menigheten mangler visjonsbærere

6)      Menighetene preges av splittelser og uenighet

7)      Menigheten preges av verdslighet og materialisme

8)      Helbredelser og tegn er fraværende

 

Det finnes bare en kur mot denne tilstanden, -nemlig tilpassing til den karismatiske bevegelsens form og lære.

DKB mener at dersom de etablerte kirkesamfunn er villig til å endre struktur, lære og handlingsmønster vil også de kunne oppnå å bli en effektiv, sjelevinnende og ekspanderende menighet. På tross av det jeg mener de mangler beviser for, påberoper DKB seg å være vekkelsesmenigheter som stadig vinner ufrelste mennesker. De hevder at de fleste som blir vunnet for Gud i dag, vinnes i og gjennom DKB. De overnaturlige manifestasjoner (helbredelse, tegn og under) bekrefter òg Guds favør over DKB, sier de. De karakteriserer sin virksomhet med mange superlativer og på en skrytende og oppblåst måte:

 

-Større favør hos Gud, større åpenbaring, større enhet, sterkere salvelse, større nåde, større kristus-likhet, flere medlemmer, større bygg, større konferanser, større frimodighet, mer villighet, større glede,

Mange tenker kanskje at dette er bibelske realiteter som enhver kristen forsamling burde trakte etter. Jeg vil forsøke å svare på det, men la meg få nevne noen heller tvilsomme begreper som DKB også bruker, men som absolutt krever en mer bibelsk forklaring:

 «Overføring av salvelse og visjoner», fornyelse, fornyet menighetsstruktur, apostolisk menighet, salvet lederskap, underordnings-prinsipper, reformasjon , Jesus revolusjon”

 

Stadig flere ord og utrykk DKB bruker kommer ikke fra bibelen, men fra andre kilder, - ofte fra samfunn og bedriftskultur.

Slik språkform og kristendomsforståelse er dagligdags kost, for dem som er vant med miljøet innenfor DKB.

De som befinner seg utenfor bevegelsen, og ikke er innforstått med DKB troslære, språk og tankegang kjemper en håpløs kamp for Gud, - og de kjemper heller mot Gud, hevdes det.

De kan egentlig aldri komme virkelig inn i Guds plan med sine liv. Er du tradisjonell Lutheraner for eksempel, ligger du dårligst an. Da er du flere hundre år for sent ute.

De som kjenner til DKB fra innsiden, vet ikke at læren innebærer en bedreviterholdning, og faktisk forakt for de tradisjonelle kirkesamfunn. Det paradoksale er at utad gir DKB et inntrykk av at enhet og forbrødring mellom kirkesamfunn er viktig.

Forkynnerne holder derfor prekener i alle typer menigheter, - DNK inkludert.

Men hva er motivet for det? Å lokke til seg medlemmer og å skaffe seg tiende og gaver.

Denne artikkelen er bygget på 15 års aktivt engasjement i pinsebevegelsen og trosbevegelsen og Levende Ord Bibelskole i perioden 1988 – 2003.

 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Huff !

Publisert rundt 1 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

De som kjenner til DKB fra innsiden, vet ikke at læren innebærer en bedreviterholdning, og faktisk forakt for de tradisjonelle kirkesamfunn. Det paradoksale er at utad gir DKB et inntrykk av at enhet og forbrødring mellom kirkesamfunn er viktig.

Forkynnerne holder derfor prekener i alle typer menigheter, - DNK inkludert.

Men hva er motivet for det? Å lokke til seg medlemmer og å skaffe seg tiende og gaver.

Denne artikkelen er bygget på 15 års aktivt engasjement i pinsebevegelsen og trosbevegelsen og Levende Ord Bibelskole i perioden 1988 – 2003.

Du går ut høyt på banen med din fordømmelse...igjen.

Jeg har ikke tenkt å gå i debatt om dette her,men du bør tenke over hva du driver med her.
Det finnes feil med alle mennesker og alle menigheter.Men Gud kan KUN bruke ufullkomne mennesker fordi ingen er fullkommen.Derfor hvis du tror du har funnet fasiten og føler deg alene om det har du bommet.

Vær klar over at alle kristne drar i samme retning.så slutt å dømme.

8 liker  
Kommentar #2

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Troskap til Guds åpenbaringsord

Publisert rundt 1 år siden

Kompletterer din oversikt med å legge ved et interessat innlegg fra Trond Ali Linstad. Leder for Koranen.no og Palestinakomiteen.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11709765-hva-er-kristendom-og-hvem-er-egentlig-kristne

Gjennomgang av dogmer og trosforståelse kan alltid være sunt.

Står kirken fortsatt fast på sin troslære om arevesynd/- eller kanskje bedre å si arvekonsekvens, barndåp, evig liv uansett implisitt evig pine for noen i et varig helvete, samt avvisning av troendedøpte?

(NB: Jeg glad i både Gud og kirken der jeg selv er vokst opp og har levd nær.)

Bør årets kirkemøte ta noen store justeringsgrep?  Erstatte Nikeavedtaket med oppdatert forståelse?

1 liker  
Kommentar #3

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
De som kjenner til DKB fra innsiden, vet ikke at læren innebærer en bedreviterholdning, og faktisk forakt for de tradisjonelle kirkesamfunn. Det paradoksale er at utad gir DKB et inntrykk av at enhet og forbrødring mellom kirkesamfunn er viktig.

Noe av det første jeg lærte som "nyfrelst", var at det er forskjell på kristen og "kristen". De som kritiserte oss, læren, stilen, var "de religiøse", de som bare var kristen i navnet, men som "fornekter kraften". Viiii derimot, hadde DHÅ, Sannheten, frimodigheten, vi skulle "innta landet".

Faktisk opplever jeg slike innimellom her på VD også. Nå har jeg hoppet av det noen liker å kalle "vekkelseskristendom", kan hende jeg stiller meg kritisk til såkalte tegn og under, salvelse, "fylt av DHÅ, derfor er alt vi lirer av oss i tråd med Guds ord" og vips jeg er både "religiøs" og frafallen (blant annet)

"Noen" sa til meg en gang at for å gjenkjenne falske penger, må du først vite hvordan de ekte ser ut... 

Sannheten setter fri.

3 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Artig analyse, men dyster.

Publisert rundt 1 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Visjon-Norge, Norge Idag, Sarons dal, trosmenighetene, Oase, pinsebevegelsen, Imi-kirken, apostel og - profetbevegelsen inspirert av Redding og Betelchurch-miljøet, Hillsong Norge og Salt-Bergen.

Hvem er ikke med?  Du har jo med de fleste her.

Metodistene, Baptistene og Misjonsforbundet er ikke forført.

Jeg tror du trekker gale konklusjoner, men som Rune Holt sier er det ikke fruktbart å debattere din inndeling av fellesskap.

Jeg tror Gud styrer sitt folk.

2 liker  
Kommentar #5

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Gjennomgang av troslære på Årets Kirkemøte?

Publisert rundt 1 år siden

Bør årets Kirkemøte foreta en gjennomgang av Den Nikenske trosbekjennelsen?

Kan Kirken fortsatt stå for:

1) Arvesynd/- arvekonsekvens - nullet ut/ resatt til Barnekår ved Golgataverket

2) Barnedåp - versus barnevelsignelse

3) Fordømmelsen av troendes myndige Pakt gjennom Dåp, på eget ord og bekjennelse.

4) Hva mener Kirken om Jesus gjenkomst i skyen - himmelfart for Jesu etterfølgere, begrepet Kristi Domstol dernest Faderens store dom ved Tidenes Ende på den ytterste dag?

5) Helveteslæren og menneskelig uforgjengelighet uavhengig av syndefallets konsekvens og død.
Kan Kirken fortsatt stå for Evig varende pine i et helvete?

6) Kan man skille mennesket i 1+2 deler? Eller er alt ett? Alt eller ingenting?
Jfr. Guddommelig Treenighet.

7) Kan Kirken utfra Bibelens begrepsverden vie likekjønnede, eller bør staten ta den oppgaven alene?

8) Bør man jfr. Romerbrevet søke fornyet forståelse av skriftene ved messianske jøder, til lys for folkeslagene?
Bør man anerkjenne både Norm og Nåde som likeverdig og ett?

 9) Bør Kirkeåret ReSettes og Herrens Høytider igjen markeres som årlig helhet; med pinsens to faser i sentrum og feires som full uke:
De 10 Bud/Basislover samt Gud inkarnert/ personifisert som Det levende Ord Y´shua - til frelse?

10) Hvordan ser Kirken på Åndens Ild og Dåp i lys av Bibelens praksis og erfaring i både GT og NT?
Jfr. bl.a symbolikken Eliyah på Karmel; Hjertets offer, Vann/Ord + Ånd fra himlen.

Kommentar #6

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

Hold orden i trådene

Publisert rundt 1 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
De 10 Bud/Basislover samt Gud inkarnert/ personifisert som Det levende Ord Y´shua - til frelse?

Og hva har dette med mitt tema å gjøre? Her skyter du langt over mål.

1 liker  
Kommentar #7

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Blikk på kristen tros selvforståelse og uttrykk

Publisert rundt 1 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
hva har dette med mitt tema å gjøre

Du har en artikkel der du tar en historisk gjennomgang med tildels "usaklig?" kritikk. At jeg istedet for å plukke din artikkel fra hverandre, kompletterer behovet for gjennomgang av troslære generelt blant kristne - ser jeg som innenfor trådens utgangspunkt og tidsaktuelt også politisk; Kritisk blikk på kristen tros selvforståelse og uttrykk. Også belyst ved en islamer; TAL.
Tilsist ved en "åndelig kosmopolitt". Det kan sees på som naturlig?

Artikkelen din var i hovedsak veldig bra forøvrig på mange måter, men du kommer med et premiss jeg tenker kan bli  "håpløst" for en god dialog:  
”De håpløse tradisjonelle kirkesamfunn”.  
Slik er det da ikke blant de karismatikere jeg kjenner og regner meg som del av. De er glad både i tidligere Statskirken og andre sammenhenger, og fungerer tilsynelatende nærmest sømløst sammen i felleskirkelige fora.

Et bilde noen delte for mange år siden var av en andedam.  De svømte innenfor ulike båser.  Så begynte det å regne, vannstanden steg og alle beveget seg fritt mellom hverandre.  
Kan vi ha det slik?


 

Kommentar #8

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

Så helst at du plukket i mitt stoff

Publisert rundt 1 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
. At jeg istedet for å plukke din artikkel fra hverandre, kompletterer behovet for gjennomgang av troslære generelt blant kristne - ser jeg som innenfor trådens utgangspunkt og tidsaktuelt også politisk; Kritisk blikk på kristen tros selvforståelse og uttrykk. Også belyst ved en islamer; TAL.
Tilsist ved en "åndelig kosmopolitt". Det kan sees på som naturlig?

Problemet her på verdidebatt er nettopp at folk ikke plukker i stoffet, og er villig å gå i detaljer. Folk skumleser artikler, for så å bringe på bane sine egne teorier og lange og kryptiske forklaringer. 

Du bør også legge vekk de kryptisk formuleringene og ordlegge deg slik vi forstår hva du mener umiddelbart, uten å måtte vrenge tekstene dine pga vanskelige setninger. Du åpner for mange tema i en og samme debatt.

Det er greit at du sier at du ikke er enig i at jeg sier at karismatikerne sier; DE HÅPLØSE tradisjonelle kirkesamfunn. Men likevel vitnet Anne Jenssen og sa at hun kjente seg igjen i denne formuleringen. Så da har vi da to meninger som spriker, og det er greit. 

Historien om andedammen har jeg hørt en rekke ganger før. Det er en klassisk historie fra DKB. Problemet er at "regnet" ikke er fra Gud, men fra demoniske makter som står bak den største forførelsen i kristendommen siden katolisismen og paveveldet. Hadde DKB vært fra Gud hadde vi sett langt større frukter i land som Brasil, Kina, USA osv - vi ser ikke frukter - sekulariseringen er større en noen gang. Dine naboer er ufrelste alle sammen. Bare se fakta i øynene.Slik er det i de fleste land i verden. Afrikansk kristendom er okkult, i stor grad.

DKB er det store frafallet som Jesus sa skulle komme, - grunnlaget for de kjente ordene fra Jesus; "Mon tro om Han skulle finne troen på jorden, i det hele tatt, når han kommer?

Hadde ikke Gud forkortet de dager, ville intet kjød blitt frelst. Dette skriftstedet er omstridt, men kan uansett brukes i den grad at Jesus kommer tilbake til en frafallen kirke, med dom, ikke til en stolt brud. Den rene bruden er allerede reist.

Kommentar #9

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Guds Ånd eller Forførelse fra demoner?

Publisert rundt 1 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Problemet er at "regnet" ikke er fra Gud, men fra demoniske makter som står bak den største forførelsen i kristendommen siden katolisismen og paveveldet.

Der ligger sannsynligvis kjernen? Er du en av de som mener at det er såkalt Kundaliniånd i sving i Guds folk, og at det de erfarer som Gud i sine liv er Satan? Jeg har sett/hørt argumentene for det.

Mitt perspektiv er da gyldig, ved å vise til at ingen er fullkomne, at alle er kjødelige, men har fått Guds Ånd til hjelp og at Kristus i oss i større eller mindre grad kan vinne skikkelse i verden.  
Å definere enkelte grupper som demonisk mer påvirket enn andre, blir litt drøyt. Alle påvirkes av åndskrefter og alle velger sin vei i jungelen av åndskraft med dennesidig eller hinsidig avsender.
Dermed er det lettere å vise til det åpenbare:  Alle ser vi stykkevis og delt.

At holdning av at  "vi har sett lyset og har svaret" mer enn andre finnes kanskje hos noen, det er vel greit, men det gjelder likeså i alle leire.

Jeg tror mennesket er som Alf Prøysen uttrykker: Dualistisk med potensiale for viljens valg både til godhet og ondskap.  Endel av bibelfortolkninger er blitt påvirket og tildels "forkludret" ved at man ikke ser jødedommen som plattform men gresk filosofi.  Ved det er deler av kristen fortolkning på delvis feil grunn eller jorde.

TT:
"DKB er det store frafallet som Jesus sa skulle komme, - grunnlaget for de kjente ordene fra Jesus; "Mon tro om Han skulle finne troen på jorden, i det hele tatt, når han kommer?"
AF:
Jau, jau. Også Jesus fikk den type tolkning rettet mot seg... Det må man tåle ;-)

-----------------------------------------------

Kanskje har du rett i at det kan være vanskelig å forstå hva jeg mener noen ganger. Ulik bredde/ dybde i referanseramme?

Jeg kan vel kjenne på at den tildels ensidige plattformen av "Troen/ nåden alene" er i blitt sammenfattet med "Loven/ nåden" i GT de senere år.  Inklusive Guds Ånd selvfølgelig
Og at jeg derved har fått et annet perspektiv som faktisk også kan bidra til å balansere nettopp det du ønsker - kritisk fokus på karismatikk evt i verste fall svevende og uten forankring i Lovens plattform og Husets helhetlige byggverk.
Fordi de fleste innen jøde- eller kristendom er forankret i "enten-eller", mens jeg i både-og, kan det nok fortone seg fremmed.  Men det er det jo ikke... Ja takk, begge deler.

Premisset er jo som du sakset sist, pkt 9 i min liste:
De 10 Bud/Basislover samt Gud inkarnert/ personifisert som Det levende Ord Y´shua - til frelse?
De 10 bud - i Paktens Ark er jo identiske med Jesus, Hans liv inklusive "Det levende vann" Han bar frem fra sitt indre utfra det.
Jesus ER den menneskelige Arken.  
Av en eller annen grunn har det blitt et hovedtema å fjerne seg fra. Men Jesus ER Ordet. Loven.  Ikke en tøddel skulle forgå.  
Dommen har vi frivillig gått inn under når vi aksepterer Jesus og vi er derfor ikke "under" lovens dom lenger. Han og Faderen er ett. Poenget er at det hele skal møtes i våre hjerter, full integrert i en moden KirkeBrud.

Og vi trenger Ånden til hjelp. Vi har fått Ham og vi kan vokse i kjennskap til liv.
 
Vær så snill  å ikke definerér/ kalle Hans gjerning for forførelse uten at du er helt sikker i din sak.
TT: "Problemet er at "regnet" ikke er fra Gud, men fra demoniske makter som står bak den største forførelsen i kristendommen siden katolisismen og paveveldet."

Hva med å skille fisk og bein i hver situasjon; prøv alt og hold fast på det gode...

Den Gud som ledet alt sitt folk før Golgata må da kunne være i stand til å lede oss i etterkant, nettopp etter alt ble fullført på pinsedag; Ånden, seglet - pantet på vår arv - er blitt utgytt.  
Men vi trenger forankring i solid kjøttmat for ikke å skvulpe rundt i en melkeskvett som kan utarte seg til svermeri, i verste fall.


Kommentar #10

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Motiv

Publisert rundt 1 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Men hva er motivet for det? Å lokke til seg medlemmer og å skaffe seg tiende og gaver.

Denne avsluttende påstanden er så rå at den faller på sin egen urimelighet.

Kommentar #11

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

Urimelig?

Publisert rundt 1 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Men hva er motivet for det? Å lokke til seg medlemmer og å skaffe seg tiende og gaver.

Denne avsluttende påstanden er så rå at den faller på sin egen urimelighet.

Urimelig å hevde at Trosbevegelsen i Norge har kuppet medlemmer fra Pinsevenner og andre venner? Tusentalls pinsevenner gikk over fra pinsemenigheter til Oslo kristne senter, Levende ord, Charisma senter,  og mange andre trosmenigheter. 

Som om ikke det var nok, infiltrerte herlighetsteologien (og lovsangen) hele pinsebevegelsen og har omgjort de fleste pinsemenigheter til trosmenigheter. Lederskapet i pinsebevegelsen er ikke lenger tradisjonelle pinsevenner hverken i liv eller lære. De er blitt "kule" alle sammen, og preker med mygg og åpne dongeriskjorter og håret rett opp i været ( og gjerne en ring i øret)

Siste årene er det Hillsong og Salt som er på jakt etter medlemmer, og de fisker i alle vann, - også i blant statskirkefolket. 

Det finnes omtrent ikke noen tall på nyomvendte mennesker fra de siste 30 årene, som kommer "rett fra verden" . De tallene er bitte små og lave. 

Kommentar #12

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Motiv, del 2

Publisert rundt 1 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
motivet for det? Å lokke til seg medlemmer og å skaffe seg tiende og gaver.

Motivet du beskriver er:
Å lokke
Å skaffe seg tiende og gaver

Det minner om det som er omtalt som Lucifers vei og fall:  Esek 28.12-14-16 -19. Salvet kjerub - Fullkommen-Misgjerning-Ved den omfattende handelen ble du fylt med Vold i ditt indre, og du Syndet. Som Vanhellig stengte jeg deg ute fra Guds berg.  Jeg lot deg gå fortapt.

Å lokke assosieres med å friste.
Å skaffe seg penger og gaver assosieres dermed med egen vinning, i skala
bedrag.

Jeg tror du tar feil angående DKB som gruppe sin motivasjon om å lokke, friste.
Du kan ikke stemple en hel bevegelse av tilsammen 600 millioner? som av den onde.
Du kan si at individer gjør feil, har for sterkt fokus på enkelte elementer, at forhold bør ryddes opp i, og i verste fall favner ondskap og ender opp som tidligere Lucifer, men du kan ikke stemple Guds Ånd som erstattet med Satans ånd. Løgnens ånd.
Gud er Hellig.
Leirkarene er sårbare mennesker som ser stykkevis og delt, som faller og reiser seg igjen. Ved Guds nåde. På sin vei og vandring til det evige liv. Vi lever alle i et allerede, men ennå ikke. Noen forkaster dog tilslutt Gud og velger ondskap. Etter en viss nådetid, er løpet da kjørt. - "Fortapt -for evig skal du ikke være mer."

Men det kan nok være at mange kan ha kjent seg "forbrukt" eller har blitt såret over andres utilstrekkelighet, feil, mangler eller synd.  Men Jesus er vårt eksempel.  Hans Ånd er vår indre kilde.  Hans Bud er vår plattform.  Hans Kirke er jordens største både under og plunder ;-).  

Ikke stemple Gud og Sannhetens Ånd, selv om du kanskje på enkelte områder rettmessig kritiserer enkelte av Guds folk. Men det er forsvarlig å løfte frem mye av det du skriver i din artikkel generelt sett.

Er barndåpsdøpte statskirkemedlemmer forøvrig automatisk frelst?  Det er et viktig spørsmål for kirken å avklare.  
Er det som skriften sier "frelse i dåpen" - en god samvittighets pakt - da kan man etter mitt skjønn ikke spebarnsdøpe.
I GT sov Abraham og Gud gikk alene rundt offeret - i NT er vi som menneskehet gitt tilbake Barnekåret som den første Adam mistet, ved Guds dom over Synd/Død/Slangen/Djevelen. 

Og får påny fødes inn under Guds herredømme, åndelig sett. Og kan velge vår vei. Men også de første mennesker fikk nåden ved blodspakt. Stedfortredende ved dyr riktignok.

Er det å "fiske i alle vann å relatere til/samtale med kirken" dersom en nasjon har hatt en statskirke og en kulturell dåpspraksis? Du misforstår nok kanskje motivet med økumenikkbestrebelser og/ eller samtaler.

Mange barnedøpte velger heldigvis Gud på sin livsvandring:  - selv sa jeg som 13-14 åring; "Nå har jeg hørt om deg i mange år, jeg vil gjerne bli kjent med deg". Senere sa jeg ca ved 22 års alder:  "Jeg vil gjerne vokse i kjennskap til din Ånd".  
Så langt jeg vet selv, er det Guds Ånd jeg forholder meg til.  Som paktsforhold er det det.  Som ved "født påny".
Men jeg ser dog ikke bort fra at min egen eller andre åndsimpulser kan slå vel mye inn eller ut i flekkan ;-)


 

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere