Jostein Sandsmark

90

Kristendom kontra islam.

I den seinare tid har islam vunne innpass i vårt norske samfunn som ein for få år sidan ikkje ville tru kunne skje.

Publisert: 31. jan 2018.

 

Islam vart tidlegare sett på som ein heidensk religion som stod i motsetnad til det meste i kristendomen, menneskesynet og demokrati- tenkninga  - alt dette som me har tileigna oss og levd med i hundreår her til lands.

Men på overraskande stutt tid har synet endra seg: Kyrkja, akademika og media nærmar seg islam, går i dialog med islam og til dels ynskjer religionen velkomen. Prestar i Dnk held messer med innslag av Koranen, kyrkjetoppar arrangerer dialogseminarer der Bibelen og Koranen vert samanlikna og forsøkt jamstelte.

Svein Tindberg reiser land og strand og har suksess med teaterframsyninga  «Abrahams barn», der likskapen mellom kristendom, jødedom og islam vert framhalden, Bibelen og Koranen samanlikna.    Ettersmaken vert: «Det er ulike vegar mot same mål, Bibel og Koran er nær gjort jamstelte».

Dette er underleg og lite rimeleg når ein ser på kva islam fører til i samfunnslivet.

Kristne har fått mykje hets fordi dei ikkje aksepterer homofilt samliv, og mange har teke avstand og forlate kyrkje og bedehus. Like fullt er islam blitt godteken utan motsegner sjølv om det er dødsstraff for å leva ut sin homofili i somme muslimske land!

Det norske samfunnet møter denne kulturen ettergjevande og med stor velvilje, og svel unna dei største kamelar, - for ikkje å få merkelappen:  Islamofob. 

For å forstå dette som verkar så fornuftsstridig, må ein leita etter ein annan forklaring enn den rasjonelle.

For den kristne som les Bibelen, ligg det ope i dagen, men vil neppe bli godteken av dei fleste: Det er vonde åndskrefter som villeier og forfører. Satan er i dagens samfunn stuva bort som ein urealistisk mytefigur i folks tankar lik jotnar og troll. Det er nok djevelen svært nøgd med – og gjev han fritt spelerom hjå einskildmennesket  og i samfunnet.

At denne nye haldninga til islam ikkje er rasjonalt  grunngjeven – basert på logikk eller sanningssøk, – men er ein åndsstraum – vises ved at når ein tek bladet frå munnen og seier det like ut, - det som vår kristne kjeldeskrift  fortel oss – blir det protestar og fy-reaksjonar,   som om ikkje Bibel og kristentru har vore vår plattform og prega vår samfunnsordning i 1000 år.

Islamkulturen er inkompatibel med demokratiske reglar og levesett.

Allah har ingenting med vår Gud, Jehova å gjera. Koranen og Bibelen har få fellestrekk, men gjennomgåande  er dei i motsetnad til kvarandre. Isa i Koranen er ikkje den same som Jesus i Bibelen.

 

Eg kan gje eitt talande døme på avstanden mellom islam og kristendomen, Koranen og Bibelen, som syner kva ånd dei er av:

I Koranen er begrepet «straff/pine» omtala 331 gonger, og «helvetes eld»  98 gonger.

I det omfangsrike GT i Bibelen er helvetet ikkje nemnt.  I NT på grunnspråka er ordet helvete ikkje brukt i det heile, men Gehenna.

Islam er dominert av straff, pine, underkasting, kvinneundertrykking, krig og hat. Ordet kjærleik har eg ikkje funne i Koranen.  Men Kjærleik er eitt av namna på vår Gud.

 

 

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Den som leitar

Publisert rundt 1 år siden

han finn, heiter det i Bibelen. Og slik er det om ein leitar etter grunnar til å døme islam - eller kristentru.

Kommentar #2

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Men på overraskande stutt tid har synet endra seg: Kyrkja, akademika og media nærmar seg islam, går i dialog med islam og til dels ynskjer religionen velkomen. Prestar i Dnk held messer med innslag av Koranen, kyrkjetoppar arrangerer dialogseminarer der Bibelen og Koranen vert samanlikna og forsøkt jamstelte.

Det er en annen tråd på VD med overskrift "1968 og den den sosialetiske vekkelsen" .  Innlegget er skrevet av Ole Didrik Saugstad.  Den forklarer etter min forståelse årsaken til en forandret verden.  Den politiske venstresiden gikk seg helt bort i globalismen.  De gikk i  stedet i ledetog,  ikke med de kristne og ikke med arbeiderne, men med rikfolket.

De som i tiden etter har fylt lommene uttrykkelig.

Andres C. Halse beskriver hva som har skjedd i dagens Aftenposten under overskriften Elitens globalisme trues ikke av venstresiden..

Litt fra artikkelen:

"Venstresiden bør være en større trussel mot verdens rikingklubb enn den amerikanske presidenten.

I sin tale til verdenseliten i Davos avslutter USAs president med å takke hardtarbeidende mennesker i hele verden. Budskapet var klart. Det er helt vanlige familier som får verden og økonomien til å gå rundt.

En som la merke til retorikken er LO-rådgiver Jonas Bals. På Facebook spør han om når man sist hørte en representant for sentrum-venstre snakke så mye og så uanstrengt om arbeidere. Spørsmålet er talende for venstresidens krise."

Verden og venstresiden er blitt grunnlurt av rikmannsklubben.  Det bare handler om penger og at de rike skal bli rikere.  Paradokset er at Trump fører kampen som venstresiden burde tatt.

Vifter en med litt penger for venstresiden - ser det ut til at de sluker alt rått.

Da er nasjonalstaten underordnet alt.  Verdier Norge er tuftet på i tusen år kastes ut . Globalisme er løsningen.  Men, den er løsningen for de som fra før har velfylt lommebok.

Materialismen er tuftet på for eksempel APs slagord.  Gjør din plikt og krev din rett.  Den sterkestes rett.

Mens kristen tro er bygget på hva som gavner mennesket.  Og menneskets liv innenfor trygge rammer.

 

Artikkelen i Aftenposten kan leses her:

 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/9mEyA5/Elitens-globalisme-trues-ikke-fra-venstre--Andreas-C-Halse

 

 

 

 

 

3 liker  
Kommentar #3

Jostein Sandsmark

90 innlegg  455 kommentarer

Såkorn av gull

Publisert rundt 1 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Den som leitar Publisert rundt 5 timer siden

han finn, heiter det i Bibelen. Og slik er det om ein leitar etter grunnar til å døme islam - eller kristentru.

Og den som sår slike replikkar vil danna grorbotn for dei fruktbare tankerekkene?

1 liker  
Kommentar #4

Jostein Sandsmark

90 innlegg  455 kommentarer

Allah = Gud?

Publisert rundt 1 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Allah har ingenting med vår Gud, Jehova å gjera. Koranen og Bibelen har få fellestrekk, men gjennomgåande  er dei i motsetnad til kvarandre. Isa i Koranen er ikkje den same som Jesus i Bibelen.

Det ligg i tida å tona ned skilnaden på Gud og Allah. I Nrk sin TV- teksting blir Allah konsekvent oversett med "Gud". 

Er det gjort for å skru opp islam, eller for å skru ned kristendomen?

3 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere