Tor Berger Jørgensen

53

En avsporing

Ordet monster er i ferd med å ødelegge en viktig diskusjon om hva vi kan gjøre for å forhindre seksuelle overgrep mot barn.

Publisert: 30. jan 2018 / 2782 visninger.

DET ER MERKELIG at landets justisminister og hennes rådgivere ikke forstår at ordet er så flertydig og kompliserende at det så fort som mulig bør tas ut av det departementale språket.

Når en minister med ansvar for justisfeltet kaller overgripere for monster, skal da politiet vende seg til å omtale selv de groveste forbrytere slik? Som monstre? Skal rettsvesenet benytte seg av begrepet? Fengselsbetjenter? Saksbehandler i kriminalomsorgen som har som oppgave å føre enhver forbryter tilbake til samfunnet? Dette inkluderer fengselsprester.

Det mest avskyelige. I affekt og i dramatiske situasjoner, kan noen hver av oss kanskje ty til monsterordet for å beskrive en person som utfører en vederstyggelig handling. Og overgrep mot barn er i sannhet noe av det mest avskyelige vi kan tenke oss. Det har justisministeren rett i. Hennes kamp mot seksuelle overgrep mot barn, trenger all støtte. Men monsterordet tar bort fokus fra hva denne kampen dreier seg om og hvordan samfunnet skal møte den.

Monsterordet åpner ikke rommet for en bred strategi for å forstå og å hindre overgrep og gi barn økt trygghet. Rett og slett fordi monsterordet er med på å fjerne overgriperne fra ansvarets verden. Og dermed erkjennelsens og endringens vanskelige vei.

For monstre er ikke mennesker. Monstre kan ikke snakkes til rette. Monstre forstår ikke alvoret i sine ugjerninger. De tilhører en kategori skapninger utenfor alle de kategorier og mekanismer vi møysommelig har utviklet for å ansvarliggjøre overgripere. Gjennom rettsprosser og straff. Straff som soning. Tilpasset alvoret i ugjerningen.

Forbrytere er medmennesker. Soningens ideelle mål er å føre overtrederen tilbake til samfunnet. Vi bruker store ressurser på disse tilbakeføringsprosessene. Til det beste for tryggheten i samfunnet og fordi selv de groveste forbrytere er medmennesker.

Noen ganger ser de som har kunnskap og ansvar både medisinsk og juridisk, at en forbryter må «forvares». Utilregneligheten og faren for nye overgrep gjør det nødvendig. Men «de forvarte» er likevel ikke monstre! De er medmennesker.

Jeg hørte statsråden si på Dagsnytt Atten at hun bare kalte «en spade for en spade» ved å kalle en overgriper mot barn et monster. Men ordtaket viser hvor galt det blir. For det dramatiske faktum er at ugjerningspersonen er et menneske med ansvar og med mulighet til soning og endring.

Poenget er det motsatte. Jeg hørte også statsråden si at de som var mot bruken av monster-ordet forsvarte overgriperen. Hvordan er det mulig? Poenget er det motsatte: Å ansvarliggjøre overgriperen som menneske. Hvordan? Gjennom å åpne for endringsprosesser som kan hindre nye overgrep etter soning.

At en justisminister og hennes parti kan bruke affektordet «monster» i sin politiske diskurs, registrer jeg med en blanding av undring og forståelse. Men dersom justisministeren og hennes rådgivere kan mene at dette ordet hjelper de etater og instanser som er underlagt hennes departement til å få bukt med overgrep mot barn, tror jeg hun de er på villspor.

Jeg redd debatten vil fortsette på dette sidesporet, dersom ikke monster-ordet tas ut av det departementale språket.

Tor B. 
Jørgensen

Biskop emeritus

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Greta Aune Jotun

155 innlegg  1181 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Som nevnt i kommentaren var min ytring inspirert av et annet innlegg, bl.a. med denne teksten: "En som ikke erkjenner at de som begår urett også kan være hyggelige, oppegående mennesker, kan heller ikke ha erkjent ondskapen i sitt eget hjerte". (fra Oss monstre immellom) 

2 liker  
Kommentar #52

Greta Aune Jotun

155 innlegg  1181 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
- Er det et slikt bilde du har av den/de du debatterer mot her nå, snakker vi forbi hverandre.

Som nevnt i kommentaren var min ytring inspirert av et annet innlegg, bl.a. med denne teksten: "En som ikke erkjenner at de som begår urett også kan være hyggelige, oppegående mennesker, kan heller ikke ha erkjent ondskapen i sitt eget hjerte". (fra Oss monstre immellom) 

Kommentar #53

Tor Berger Jørgensen

53 innlegg  203 kommentarer

Misforståelse?

Publisert 12 måneder siden

Jeg er ikke sikker på om jeg forstår referansen din til Åste Dokkas innlegg. Jeg synes Åste har mange viktige poenger. 

1 liker  
Kommentar #54

Tor Berger Jørgensen

53 innlegg  203 kommentarer

Et viktig ord om monster fra en advokat

Publisert 12 måneder siden

Cecilie Schjatvedt skriver på en Facebook-tråd om samme tema: 

"Min erfaring fra strafferetten tilsier ikke at barnet selv opplever overgriper som monster. Tvert imot. Vi som er berørt av disse sakene bruker heller ikke slike begreper fordi de bagatelliserer alvoret. Monster, udyr etc er "i forbifarten" ord, brukt av folk som står på trygg avstand. Det er ord som er helt uforpliktende og som i tillegg til det selvsagt ikke er i nærheten av å være beskrivende for opplevelsene. Dere som skriver at det er det verste så derfor må en bruke sterke ord har for dårlig tid og vil liksom bare kvittere ut saken med egne politisk korrekte følelsesuttrykk. Til Listhaug ville jeg sagt: Slutt å vær så politisk korrekt og opptatt av at andre skal anerkjenne din "avsky". Du, Listhaug, er ikke i sentrum her. Det er det de som har blitt skadet som er." 

1 liker  
Kommentar #55

Lars Jørgen Vik

15 innlegg  179 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Ja, det var utgangspunktet, men diskusjonen tok jo en helt annen retning.


2 liker  
Kommentar #56

Lars Jørgen Vik

15 innlegg  179 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
"Min erfaring fra strafferetten tilsier ikke at barnet selv opplever overgriper som monster. Tvert imot. Vi som er berørt av disse sakene bruker heller ikke slike begreper fordi de bagatelliserer alvoret. Monster, udyr etc er "i forbifarten" ord, brukt av folk som står på trygg avstand.

Men det var jo ikke barnets opplevelser som ble diskutert i det aktuelle radioprogrammet. Ingen mener at en skal bruke "monster" i samtaler med barn. Ingen tror at barn forstår en overgriper som et monster, og ingen har påstått det. Hvorfor bringer du slikt vrøvl til torgs? Er det fordi du selv tror det? Er det å bruke det sterke m-ordet en form for bagatellisering? Det er jo akkurat det motsatte.

Jeg og flere andre har flere ganger gjort rede for hva ordet "monster" betyr i dagligtalen, og jeg har gjort deg oppmerksom på dette to eller tre ganger. Har ikke du oppfattet poenget ennå? Igjen: Hvorfor bringer du slikt vrøvl til torgs?

Denne tråden er i ferd med å ende slik som de fleste tråder som har gått for lenge. De samme argumentene blir gjentatt og gjentatt selv om de grundig har blitt  tilbakevist, trolig fordi en håper at nye lesere ikke har fått med seg tilbakevisningen, eller at debattantene har glemt. Nå synes jeg denne tråden bør avsluttes. Jeg synes du Tor nå bør fokusere på andre ting, gudstjenesten i morgen for eksempel. Takk for meg. God helg.

3 liker  
Kommentar #57

Lars Jørgen Vik

15 innlegg  179 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke sikker på om jeg forstår referansen din til Åste Dokkas innlegg. Jeg synes Åste har mange viktige poenger. 

Hvem sikter du til?

2 liker  
Kommentar #58

Carl Wilhelm Leo

8 innlegg  932 kommentarer

Mobbing og spisskompetansen.

Publisert 12 måneder siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.

Cecilie Schjatvedt skriver på en Facebook-tråd om samme tema: 

"Min erfaring fra strafferetten tilsier ikke at barnet selv opplever overgriper som monster. Tvert imot. Vi som er berørt av disse sakene bruker heller ikke slike begreper fordi de bagatelliserer alvoret. Monster, udyr etc er "i forbifarten" ord, brukt av folk som står på trygg avstand. Det er ord som er helt uforpliktende og som i tillegg til det selvsagt ikke er i nærheten av å være beskrivende for opplevelsene. Dere som skriver at det er det verste så derfor må en bruke sterke ord har for dårlig tid og vil liksom bare kvittere ut saken med egne politisk korrekte følelsesuttrykk. Til Listhaug ville jeg sagt: Slutt å vær så politisk korrekt og opptatt av at andre skal anerkjenne din "avsky". Du, Listhaug, er ikke i sentrum her. Det er det de som har blitt skadet som er." 

Mektige Moses !

Har spisskompetansen i form av Cecilie Schatvedt noen oppfatninger om hvordan barn reagerer på at voksne hetser og mobber politikere som Sylvia Listhaug år etter år ?

I  TV , i aviser , i avisinnlegg og via  taletrengte aktivister .

 Grunnet de mest bagatellmessige og merkeligste tingene man kan finne på å utbrodere til en sak. Ingen bagatell er for liten til å kunne brukes.

 De som intervjues i TV er på forunderlig vis negativ til Sylvia Listhaug når den sannhetssøkende reporter spør - og legger svaret i munnet på intervjuobjektet. 

Dette har pågått så lenge og sett av så mange at det begynner å bli pinlig.

Samtidig som man bruker tid og ressurser på å begrense mobbing i skolen og blant barn.

Barn må bli sittende igjen med det inntrykk at mobbing er  helt på sin plass ,dette er noe mange voksne driver med hver dag . 

Det sikreste er å henge seg på det samme mobbeofferet som alle de andre - og prøve etter beste evne å gjøre seg bemerket. Det gir fordundre meg status også !

Noen lever av det.  Mobbing og hets er blitt en vekstnæring i vesten.

 Norsk politikk er snart bygget på kunsten å sverte hverandre .

Hva får barna ut av denne trenden ? Kanskje det er uheldig , uten at ekspertene har fått det med seg ? 

De har vært mer opptatt i aktivistrollen  med å mobbe Sylvi Lishaug - perhaps?

 

4 liker  
Kommentar #59

Tor Berger Jørgensen

53 innlegg  203 kommentarer

Om Moses, Schjatvet og Listhaug

Publisert 12 måneder siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Mektige Moses !

Har spisskompetansen i form av Cecilie Schatvedt noen oppfatninger om hvordan barn reagerer på at voksne hetser og mobber politikere som Sylvia Listhaug år etter år ?

I  TV , i aviser , i avisinnlegg og via  taletrengte aktivister .

 Grunnet de mest bagatellmessige og merkeligste tingene man kan finne på å utbrodere til en sak. Ingen bagatell er for liten til å kunne brukes.

Hvorfor du påkaller Moses vet jeg ikke helt, men du tar utrolig lett på advokat Schjatvets merknader til Listhaugs språkbruk. Da hjelper det vel ikke med fengselsprester og feltprester måtte mene, men jeg tar med et innlegg på Facebook fra Lino Egidio Lubiana:  "Det er likevel slik at vi både som fengselsprester og feltprester fraråder en slik begrepsbruk nettopp med den begrunnelse jeg her gir - dannelse av et fiendebilde som vanskeliggjør gjennomføring av en nødvendig profesjonsetikk i nevnte forvaltningsområder. Det handler også om en menneskeverdig behandling og sikring av utsatte sonende innsattes liv. De er dømt etter våre lover og skal ikke ytterligere belastes av en her sleivete minister, sleivete ansatte eller av medinnsatte.
Ministeren er et forbilde. Det gjør ikke så mye å si noe feil, men ledere som hardnakket insisterer at de ikke gjør feil og ikke tar imot faglige råd er ikke bra og heller ikke ditt bagatelliserende forsøk på å si at jeg overdriver. Jeg er faktisk veldig presis!" 

2 liker  
Kommentar #60

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

Sleivete av en biskop !

Publisert 12 måneder siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Det handler også om en menneskeverdig behandling og sikring av utsatte sonende innsattes liv. De er dømt etter våre lover og skal ikke ytterligere belastes av en her sleivete minister, sleivete ansatte eller av medinnsatte.

"Og skal ikke ytterlige belastes av en sleivete minister"...!

Det biskopen lar være å tenke på er den ytterligere belastning de små OFRENE vil oppleve av at man bagatelliserer deres grusomme opplevelser ved å gå i kamp på overgripernes side !!!
For det er det dere i virkeligheten gjør ved å kjefte på de som i hvert fall PRØVER å sette navn på de som har forårsaket STORE sår og smerter på barnas sjeler !

Å snakke bort dette faktum holder ikke som forsvar.

3 liker  
Kommentar #61

Oddbjørn Johannessen

178 innlegg  13478 kommentarer

Totalt misforstått

Publisert 12 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det biskopen lar være å tenke på er den ytterligere belastning de små OFRENE vil oppleve av at man bagatelliserer deres grusomme opplevelser ved å gå i kamp på overgripernes side !!!

Nå foretar du den samme helt urimelige misforståelsen som Sylvi Listhaug foretok i debatten med Anine Kjærulf på Dagsnytt 18 forleden.  Hun beskyldte Kjærulf for å gjøre overgriperne til ofre.  Det er jo en slutning som er totalt på viddene!

Kommentar #62

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

Ja...hvem er det man vil verne og skjerme ?

Publisert 12 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Nå foretar du den samme helt urimelige misforståelsen som Sylvi Listhaug foretok i debatten med Anine Kjærulf på Dagsnytt 18 forleden.  Hun beskyldte Kjærulf for å gjøre overgriperne til ofre.  Det er jo en slutning som er totalt på viddene!

Er det ikke en årsak til at biskopen,Kjærulf,Johannesen og mange andre ikke liker at man kaller overgripere for monstre og lignende ?
Og årsaken er ?
Blir disse overgriperne så skadet av å høre hva folk og samfunn mener om det de har gjort at de blir knust og ikke er i stand til å gå veien det kreves for å bli rehabilitert ?
Finnes det uttrykk sterke nok for hva OFFERET har blitt påført ?

Er det virkelig så vanskelig å se og føle og sette seg inn i offerets verden ?
Hvis man kobler en slik gjerning sammen med tanken en overgriper må ha hatt FØR han/hun foretar valget å følge sin perverse lyst....hvor havner man da ?

Er det virkelig en menneskelig egenskap og legning eller hva i granskauen man skal kalle det å være i besittelse av sånne tanker og lyster ?
Tror du/dere ikke at et lite barn har behov for å distansere seg fra opplevelsen og overgriperen ved å fatte at slike handlinger ikke er et menneske verdig ?

Blir da ordet monster for grovt ?   Nei overhode ikke.

3 liker  
Kommentar #63

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Akk

Publisert 12 måneder siden

All urett kan ikke godtgjøres ved å forandre/utelate ord i vårt vokabular; i begynnelsen var ordet, står det, men ord forandrer mening og innhold ned gjennom tidene.  Det er kanskje bra, ikke vet jeg. Husker neger- og samedebatten for noen år siden. På et visst tidspunkt var det diskriminerende å være fjellfinner eller sjøfinner; man skulle være samer. Det var bestemt fra høyere hold, og slik ble det.

Men hvilket godt og dekkende norsk ord skal man kunne bruke om barneovergripere, som også er så forklarende at man kan advare sine barn på en saklig måte uten å støte en eventuell misbruker?

1 liker  
Kommentar #64

Oddbjørn Johannessen

178 innlegg  13478 kommentarer

Fremdeles misforstått

Publisert 12 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke en årsak til at biskopen,Kjærulf,Johannesen og mange andre ikke liker at man kaller overgripere for monstre og lignende ?
Og årsaken er ?
Blir disse overgriperne så skadet av å høre hva folk og samfunn mener om det de har gjort at de blir knust og ikke er i stand til å gå veien det kreves for å bli rehabilitert ?
Finnes det uttrykk sterke nok for hva OFFERET har blitt påført ?

Er det virkelig så vanskelig å se og føle og sette seg inn i offerets verden ?
Hvis man kobler en slik gjerning sammen med tanken en overgriper må ha hatt FØR han/hun foretar valget å følge sin perverse lyst....hvor havner man da ?

Vi snakker ikke her om hvilke ord hvem som helst av oss kan finne på å bruke om vi er indignerte nok.  Det vi snakker om, er hvilke ord det passer seg at en justisminister - altså den øverste politiske leder av landets justissektor - bruker.

NRK hadde nylig en runde der ulike juridiske eksperter ble bedt om å uttale seg, og da formulerte en erfaren bistandsadvokat for pedofiliofre seg slik:

– Som bistandsadvokat som alltid representerer dei fornærma barna, synest eg «monster» er ein språkbruk som ikkje høyrer heime, verken i det offentlege rom eller i rettssalen. For den som er utsett for overgrep kan slik språkbruk vere svært krevjande å forhalde seg til. I ytterste konsekvens kan dette vere ei tilleggsbelastning som eg meiner klientane mine skal sparast for.

Riksadvokaten ble også bedt om å uttale seg.  Han vil, naturlig nok, ikke involvere seg i en løpende politisk debatt, men disse ordene er likevel ikke til å misforstå:

Riksadvokaten – og påtalemyndigheten for øvrig – vurderer handlinger, og har ikke tradisjon for å gi karakteristikker av ulike lovbrytere.

Det er nedfelt i våre etiske retningslinjer at vi skal møte alle, også lovbrytere, hensynsfullt, uten fordommer og med respekt. Dette er en viktig rettesnor for vår strafferettspleie, og er prinsipper som bidrar til en god og human straffeprosess, straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet.

Vi har intet ønske om å vurdere utsagn gitt i en politisk kontekst.

Også andre jurister uttaler seg i oppslaget i tråd med dette.  "Monster"-begrepet har ingen plass i det juridiske vokabularet.  Det er det denne saken dreier seg om.  Det dreier seg altså overhodet ikke om noen som helst sympati/forståelse for seksuelle overgrep.  Jeg synes det er komplett uforståelig at noen kan tolke det slik.

Kommentar #65

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

En politiker er til for folket.

Publisert 12 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Også andre jurister uttaler seg i oppslaget i tråd med dette.  "Monster"-begrepet har ingen plass i det juridiske vokabularet.  Det er det denne saken dreier seg om.  Det dreier seg altså overhodet ikke om noen som helst sympati/forståelse for seksuelle overgrep.  Jeg synes det er komplett uforståelig at noen kan tolke det slik.

Johannesen har plukket ut noen som er på linje med seg selv og sine meninger,og det er selvfølgelig populært/populistisk å snakke Listhaug ned for disse.

Men spør du folk flest som det heter,er jeg overbevist om at de er enige med Listhaug.
Hun står ikke i en rettsal når hun uttaler seg  til media,men snakker ut fra sin egen oppfatning.
Det er slik en ekte folkevalgt gjør om man vil være en ærlig politiker.

Men som sagt før....den akademiske metoden stemmer veldig sjelden med den folkelige.
Jeg vet hva jeg foretrekker.Og vi ser jo at den akademiske metoden i de fleste saker går OVER hodet på vanlige folks virkelighetsforståelse.

Det er i virkeligheten og hverdagen vi lever de fleste av oss.


4 liker  
Kommentar #66

Tor Berger Jørgensen

53 innlegg  203 kommentarer

Virkelighet og hverdag

Publisert 12 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men spør du folk flest som det heter,er jeg overbevist om at de er enige med Listhaug.
Hun står ikke i en rettsal når hun uttaler seg  til media,men snakker ut fra sin egen oppfatning.
Det er slik en ekte folkevalgt gjør om man vil være en ærlig politiker.

Men som sagt før....den akademiske metoden stemmer veldig sjelden med den folkelige.
Jeg vet hva jeg foretrekker.Og vi ser jo at den akademiske metoden i de fleste saker går OVER hodet på vanlige folks virkelighetsforståelse.

Det er i virkeligheten og hverdagen vi lever de fleste av oss.

Jeg vet ikke om jeg kjøper at en advokat som arbeider med mennesker som har vært gjenstand for overgrep ikke vet hva virkeligheten og hverdagen dreier seg om (se #58). Eller en felt-/fengselsprest (#59). Her dreier det seg ikke om virkelighetsfjernt akademiri, men om mennesker dramatiske og utfordrende virkelighet. - Jeg vet ikke om jeg tør, men jeg har de to siste årene arbeidet for å gi såkalte "papirløse" mer menneskeverdige livsforhold i Norge. Jeg vet hva justisministeren mener om dem - og at hun antakeligvis har bred folkelig støtte, men blir det mer sant og virkelig av den grunn? - Vanlige folks virkelighetsforståelse er viktig, men historien viser oss at det ikke alltid har vært rett - noe som selvsagt også gjelder akademikeres virkelighetsforståelse. - Vi har alle ansvar for å fortelle det vi oppfatter som sant og rett om virkeligheten og hverdagen. Og der disse fortellingene ikke gir det samme bildet av virkeligheten, må vi tåle debatt. Det gjelder også en justisministers språkbruk.  

1 liker  
Kommentar #67

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

Hvorfor måtte familien ty til kirkeasyl?

Publisert 11 måneder siden

Hallvard Hagelia, teologiprofessor, emeritus , skriver i en trådstarter her på verdidebatt:  " Jeg blir oppgitt! Jeg blir sint! Dette er historieløst av UDI og Politiet".  Det mener også den pensjonerte biskopen, men tar med statsråd Sylvi Listhaug i sin sterke kritikk.  Den syns jeg burde være betinget.

Torgeir Tønnesen skriver  i en annen trådstarter, som fikk mange likes. Jeg er ikke kjent med noen faktiske forhold vedrørende den afghanske familien. Kom familien seg inn i Norge  på lovlig vis, eller med forstillelse og falske papirer? Hvorfor måtte de ty til kirkeasyl  hvis papirene var i orden ? Det kan være betimelig å hevde: Justisminister Sylvi Listhaug må avvikle kirkeasyl en gang for alltid. 

Tor Berger Jørgensen og Hallvard Hagelia, to høyt profilerte teologer, bør på denne bakgrunn kanskje tenke nytt før de fortsetter debatten.

 

 

 

2 liker  
Kommentar #68

Tor Berger Jørgensen

53 innlegg  203 kommentarer

Behov for nytenkning

Publisert 11 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor måtte de ty til kirkeasyl  hvis papirene var i orden ? Det kan være betimelig å hevde: Justisminister Sylvi Listhaug må avvikle kirkeasyl en gang for alltid. 

Tor Berger Jørgensen og Hallvard Hagelia, to høyt profilerte teologer, bør på denne bakgrunn kanskje tenke nytt før de fortsetter debatten.

Takk for ditt innlegg, Roald Bye. Jeg er ikke sikker på hvilken debatttråd vi nå kobles opp i mot. Som det vil komme fram i mange innlegg i Vårt Land, på Facebook og her på Verdidebatt, har pastor Frank Håvik og undertegnede svart på dine spørsmål. Familien har fått avslag på sin søknad om beskyttelse. Våre myndigheter tror ikke på deres konvertering. Det gjør pastor Håvik og menigheten Nytt liv Sunnhordland. De har kjent familien over lang tid. - Da de fikk sitt avslag og overraskende ikke vant fram i tingretten, er saken anket til lagmannsretten. Norske myndigheter vil sende dem tilbake til Afghanistan før saken kommer opp for rette. Det er det pastor Håvik og menigheten har følt så horribelt - og derfor gitt dem rom i kirken. Dette skjer svært sjelden. Det finnes nesten ikke kirkeasylanter i Norge i dag! Likevel velge Politiets Utlendingsenhet å ta seg inn i kirken med makt - for å sende familien tilbake til en svært farlig situasjon i Afghanistan. Justisministeren forsvarer både PUs handlemåte og kravet om å sende dem tilbake, selv om de venter på en nye behandling i rettsvesenet. Jeg har stor respekt for det mot og den kjærlighet både pastor og forsamling på Fitjar har vist i denne saken. For meg som kjenner en del til hvor ukvalifisert våre utlendingsmyndigheter er i vurderinger av konvertitter og faren ved retur for dem, samt også hvor viktig det er i samfunnet vårt at det vises respekt for "kirkefreden",  er det helt naturlig å støtte menigheten og deres pastor.

1 liker  
Kommentar #69

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

Ett ubesvart spørsmål.

Publisert 11 måneder siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke sikker på hvilken debatttråd vi nå kobles opp i mot. Som det vil komme fram i mange innlegg i Vårt Land, på Facebook og her på Verdidebatt, har pastor Frank Håvik og undertegnede svart på dine spørsmål. Familien har fått avslag på sin søknad om beskyttelse

Jeg har fulgt med hva som har blitt skrevet i mediene  om denne familien, og deler den almene oppfatning at politiets framferd var svært kritikkverdig.  Mitt anliggende var om familien i første omgang hadde brukt ulovlige midler for å komme seg inn i Norge. 

Den debatten  hører kanskje hjemme på en annen tråd, men jeg syns spørsmålet er relevant, for det er en kjent sak at mange innvandrere forsøker seg med forstillelse og falske papirer på grensen. Etter noen år får de oppholdstillatelse. Uansett  skal lovovertredere behandles med respekt. Det skjedde ikke med denne familien. Familiefaren har altså gått frem på  lovlig vis da de slapp inn i Norge. Hvis så er tilfelle, stiller saken seg annerledes for meg. 

Norsk asylpolitikk er jeg derimot fremdeles  kritisk til og håper statsråd  Sylvi Listhaug  vil  gjøre noe med. 

Kommentar #70

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Hmmmm....

Publisert 11 måneder siden

Har nå kikket på - skummet en god del saker fra lagmannsretten knyttet til Afghanistan - konvertering - som er gjengitt i detalj på UDI sine sider og så langt - etter å ha skummet 5-6 stykker så har jeg til gode å finne en der lagmannsretten kommer til noe annet enn at anken forkastes.  Her er et eksempel:

https://www.udiregelverk.no/en/documents/court-decisions/lb-2016-43352/  

Flere saker finner du her - 

https://www.udiregelverk.no/en/search/?q=afghanistan+konvertitt  

Om det er UDI som driver med selektiv utvelgelse av saker eller ikke vites ikke, men her er det tydeligvis ikke mye "hull i gjerde på Gausta".

 

1 liker  
Kommentar #71

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

Les fyldig dokumentasjon!

Publisert 11 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Har nå kikket på - skummet en god del saker fra lagmannsretten knyttet til Afghanistan - konvertering - som er gjengitt i detalj på UDI sine sider og så langt - etter å ha skummet 5-6 stykker så har jeg til gode å finne en der lagmannsretten kommer til noe annet enn at anken forkastes.  

Knut er bare en 65 år gammel "simple man" som er glad i Jesus og mennesker. Han vokste opp på Hamar og bodde 12 år på Gjøvik før familien hans "endte opp i byen mellom de syv fjell...en by som vi trives i. Jobber i den kommunale barneverntjeneste og har gjennom årene gjort meg mange erfaringer i ulike miljø. Av og til tar skrivekløa  meg og er opptatt av mangt innenfor etikk, livssyn, politikk og samfunnsspørsmål."

 Knut Nygaards mini- CV er tillitsvekkende og likedan hans dokumentasjon av rettsvesenets behandling av den afghanske familien på Fitjar. Min mistanke om at familien har brukt lite kristelige metoder for å komme inn i Norge, har ikke blitt mindre. 

Burde familien  likevel belønnes med norsk statsborgerskap? Det er den alminnelige oppfatning, som støttes av Den norske kirke og to av dens  høyt profilerte  teologer her på verdidebatt.

Takk for at skrivekløa av og til tar deg, Knut Nygaard!

1 liker  
Kommentar #72

Lars Jørgen Vik

15 innlegg  179 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Svært interessant, Knut!

1 liker  
Kommentar #73

Roald Øye

235 innlegg  2311 kommentarer

Min avsporing.

Publisert 11 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor måtte familien ty til kirkeasyl?

Jeg innser at min kommentar #69 var en avsporing fra trådens tema. Den hører hjemme på en annen tråd som Tor Berger Jørgensen har startet. (Om den afghanske familien) Beklager!  Skrivekløa tok meg.

1 liker  

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
11 minutter siden / 10 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
11 minutter siden / 12 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 1 time siden / 39 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 1 time siden / 24 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 4 timer siden / 59 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 6 timer siden / 443 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82730 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44695 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22367 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
11 minutter siden / 10 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
11 minutter siden / 12 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 1 time siden / 39 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 1 time siden / 24 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 6 timer siden / 253 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 6 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 6 timer siden / 195 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 6 timer siden / 47 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 6 timer siden / 83 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
11 minutter siden / 10 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
11 minutter siden / 12 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 1 time siden / 39 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 1 time siden / 24 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 4 timer siden / 59 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 6 timer siden / 443 visninger
Les flere