Jostein Sandsmark

90

Lønsregulativ i himmelen

Det er ei bibelhistorie frå Jesu eigen munn som kan vera relevant i spørsmålet om tilmålt straff for dei ugudelege. Men eg har aldri sett nokon har kommentert den vinklinga som Jesus har når han samanliknar jordisk jus med himmelsk fas (gudommeleg rett)

Publisert: 30. jan 2018.

Det er forteljinga om arbeidarane i vingarden. Dei vart etter jordisk lønsavrekning urettferdig behandla. I Jesu forklaring til dei misnøgde heildagsarbeidarane avviser han at det er begått urett, men at Guds rettferd er gjort gjeldande. Alle får same løn – ein denar – som var vanleg betaling for eit dagsarbeid. «Eg gjer deg ingen urett – du får i samsvar med vår avtale. Har eg ikkje lov å gjera med mitt som eg vil? Eller gjer det deg vondt at eg er god?».  Alle fekk likt.

 

Men i ein annan samanheng seier Jesus at gode gjerningar ikkje skal missa si løn: «-----ikkje ein gong eit glas kaldt vatn.. » - ikkje til frelse, men som bonus.

Altså er det eit lønsoppgjer også for dei som er frelste inn i sæla?  Korleis skal dette forståast?

 Ein tanke er at «løna», nåden - det å få bli frelst inn i den himmelske sfære til eit liv i den evige sæla –  det er å vera nær vår Skapar og Far i det nye tilveret, Guds dimensjonar – er så overveldande at ei småleg utrekning på «tilgodehavande» av gode gjerningar: vasskrus og frelste sjeler du måtte ha vunne for æva –  blir mikroskopisk.

 

Dersom det er slik etter himmelsk fas, er det då tenkeleg at same mal vil bli nytta i straffeutmålinga for dei fortapte?  At det blir ikkje nokon gradering: Djevelen, Hitler og alle småskala-skurkar av fortapte får same dom - FORTAPING: Utestenging frå eit medvite liv i dei nye ævedimensjonane – ÆVA ?  Dei vert alle utsletta i Eldsjøen – «og vil aldri minnast meir».

 

Der Bibelen definerer straffa for ikkje å ta i mot sonofferet og bli med til Paradiset,  (Joh 3,16), -  men gå fortapt – er det det same ordet som går att: Fortapt, - gå glipp av, missa livet,  - ikkje eitt ord om evig pine.

Dette å missa det evige Livet, definitivt og for alltid er den maksimale ulykke – stor nok til å dekka/sona all Satans og Hitlers synd. Og som i Guds uransakelege rettferd, fas, vil alt det vonde få den same uhyrlege straff: Evig fortaping.

Dei som seier at gudsfornektarar får det som dei vil, og at det er ei altfor mild straff, har ikkje innsett og forstått kva desse går glipp av, kva tap dei må lida; ikkje dei sjølve heller. For Gud respekterer det gudsbiletet, den eigenviljen han har skapt i alle.  Eller skal me ha ei anna straffutmåling enn den Gud har?

Men at Gud skulle vilja hemna seg på sine kjære skapningar med ein ustoppeleg pinefull tilstand, det strir i mot alt det me har erfart av hans nådige kjærleiksgjerning mot oss, – dei gudelege så vel som dei vantruande.        (men derimot er dette fullt i samsvar med islamsk teologi).

 Ateistane får det som dei har valt: Ei evig (definitiv) utestenging frå Guds nærvere – ei evig utsletting. Gud toler ikkje noko ureint, – så dei blir for evig... «borte frå Herrens åsyn».

 

Er ikkje dette i samsvar med det Bibelen forkynner på sine sider?

 

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg tror du har rett.

«Da kom han fram som hadde fått de fem talentene. Han hadde med seg fem talenter til, og sa: Herre, du ga meg fem talenter, se, jeg har tjent fem talenter til! Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!»
‭‭Matteus‬ ‭25:20-21‬ ‭NB‬‬

«Derfor setter vi også vår ære i - enten vi er hjemme eller borte - å være ham til behag. For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.»
‭‭2 Korinter‬ ‭5:9-10‬ 


2 liker  
Kommentar #2

Jostein Sandsmark

90 innlegg  455 kommentarer

Himmelsk lønn + bonus? # 1

Publisert rundt 1 år siden

Men har du kome fram til eit svar på vansken med å sameina vingardsmennene si "urettferdige løn" - same løn for ulikt strev - og Jesu lovnad om at  "å gje eit glas kaldt vatn skal ikkje missa si løn" ?

Den gamle, populære bedhussongen med tonen som  "Finlandia"  vart ikkje teken inn i Sangboken - av teologiske grunnar?

"Vi synger tidt om seirens lønn der hjemme, om å få stjerner i vår krone der.           :/: Men la oss aldri noensinne glemme- de stjerner tente vi mens vi var her! :/:

 Er det vår mangel på å begripa himmelsk fas som gjer seg gjeldande?

Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hva er "ureint"?

Publisert rundt 1 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Gud toler ikkje noko ureint,

Jo, det er oss ateister, det.

Kjært barn har mange navn;0)

Kommentar #4

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Lønn inn i evigheten

Publisert rundt 1 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.

Ein tanke er at «løna», nåden - det å få bli frelst inn i den himmelske sfære til eit liv i den evige sæla –  det er å vera nær vår Skapar og Far i det nye tilveret, Guds dimensjonar – er så overveldande at ei småleg utrekning på «tilgodehavande» av gode gjerningar: vasskrus og frelste sjeler du måtte ha vunne for æva –  blir mikroskopisk.

 

Dersom det er slik etter himmelsk fas, er det då tenkeleg at same mal vil bli nytta i straffeutmålinga for dei fortapte?  At det blir ikkje nokon gradering

Jeg tenker meg vel at ens lønn er mer knyttet til 1.Kor 3.10ff - der Paulus snakker om at alt som ikke er gjort i Gud - "høy og halm" - skal brennes opp. Går tapt. Selv om personen hvis hjerte er frelst, kommer inn i himmelen.  Med hjertet tror man til frelse.

Men at alt som er gjort i Gud/ av Sannhets og Kjærlighets Ånd og som blir endel av et menneskes liv positivt sett; - i hjernen -  lagret på nevrobiologisk cellenivå som elektromagnetiske minner, og er del av den dype identitet et menneske utvikler og bærer i møte med sitt liv og omstendigheter - det følger med.  Inklusive valg av liv og tjeneste innfor Gud.  Personlige investeringer.  Ikke av ytre tvang, men gjort innfor Gud - i kjærlighet.  At det er et menneskes lønn.  

Derfor har det også betydning - hvordan man forvalter sitt liv om det er stort eller lite; - hvordan man forvalter sitt indre menneske. I Kristus, ved Åndens hjelp.

Så fins det bilder som kanskje kan uttrykke det; himmelsk kledning, himmelsk bolig.  Men at det enhver fyller sitt indre med mens man lever positivt sett, blir en evig rikdom.

Kanskje er det samme sant også motsatt.  
Men jeg tror Gud er rettferdig også mht til straff - innenfor "Det du har gjort mot en av mine minste, det har du gjort mot meg."  På godt og ondt. Rettferdighet for evig, men ikke en evig varende uforgjengelighet i pine.

Det som er av avsluttende renselse/"skjærsild" her i tiden, vil slik jeg forstår det være en form for gjengjeldelse med tidsavgrenset straff for ugjerning og ondskap. Men altså før selve Den nye Dag, den 8. dag, himmel på jord - Det nye Jerusalem som stiger ned fra himmelen etter skaperverket er renset og så går inn i en ny tid. En evighet.


Om vilkårene i 1000-årsriket vil bli en fase med lang levetid igjen slik som for Adam - (70?)+930, har jeg ikke lys over. Og at Gud har ulike tidsfaser - og kanskje ulike lengde på vilkår - som da i praksis vil kunne bli "en aion" - en evighet, ser jeg ikke bort fra.  Da vil i såfall de som tror på "evig pine" på sett og vis være rettferdiggjort i sin tolkning. Hendelsene og livsvilkår omtalt i Åpenbaringsboken kan tolkes i flere retninger.  På et sted står det at mennesker i ca 5 mnd? skal søke døden, men ikke finne den.  Hva betyr så det?

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere