Lederartikkel Vårt Land

Mer katolsk enn paven

Å betrakte homofili som en vederstyggelighet, er noe annet enn å håndheve katolsk lære.

Publisert: 30. jan 2018 / 436 visninger.

En kommunal handlingsplan for kjønns- og ­seksualitetsmangfold faller biskopen i Troms stift av Den katolske kirke svært tungt for brystet. I et ­høringssvar går biskop Berislav Grgic krast ut og frykter at en større åpenhet på det kjønnslige ­området vil føre til at det blir flere homofile personer. Grgic mener at folk som er usikker på sin egen legning kan spare seg for mye belastning ved å heller «forbli» heterofil.

Utsagnet vitner om svært mangelfull kunnskap om seksuell identitet og legning. Grgic hevder at «seksualitet ikke er en rettighet», og argumenterer med at det ikke er overmaktens oppgave å «styre formingen av unge mennesker på tvers av det som foreldre måtte ønske».

Selv om vi respekterer Den katolske kirkes lære i disse spørsmålene, har vi ingen tro på at noen vil skifte seksuell legning på grunn av en kommunal handlingsplan.

Det går an å skjønne enkelte av Grgics synspunkter, om en ser det fra en tradisjonstro kirkes eget ståsted. Sett i lys av pave Frans' varsomme tilnærming til slike spørsmål er utspillet likevel underlig. Visst har man i Den katolske kirke klare holdninger når det gjelder homofili, men det er ytterst kontroversielt å antyde at det bør være forbudt å være homofil. Grgics synes å basere seg på en oppfatning av at homofili er noe man kan bestemme seg for å være eller ikke være, ikke en dypere forankret identitet. Den oppfatningen holder ikke mål i møte med virkeligheten, og ytterst få kristne med tradisjonelt teologisk ståsted vil hevde noe slikt i dag.

Biskop Bernt Eidsvig i Oslo deler ikke Grgics engstelse. I et intervju med Klassekampen sier han at denne saken neppe har med religion å gjøre, men med kultur. Det går an å tolke det slik at han nærer en større bekymring for Grgics holdninger enn for Tromsø kommunes handlingsplan. En ting er å håndheve Den katolske kirkes lære om at verken ekteskap eller samboerskap blant likekjønnede er i overensstemmelse med kirkens lære. Men å betrakte homofili som en vederstyggelighet, er noe langt annet.

Pave Frans er den første pave som sier at han vil ikke sette seg til doms over homofiles valg. Og at de har sin selvfølgelige plass i kirken. Grgic er med andre ord mer katolsk enn paven.

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

14 innlegg  267 kommentarer

LHBT spørsmålet sett i lys av spennet mellom Norm-Nåde

Publisert 22 dager siden

Hvordan kan man tenke best mulig helhetlig i dette feltet?  Faderens grunntanke i skaperverket/Norm  - i møte med barmhjertighet vist ved SkaperOrdet ikledd kjød v/ Jesus/ Nåde.
- Hvordan komme individer i møte, samtidig som at man med dagens kunnskap om at hjernen er plastisk og formbar og påvirkning/vilje/vei derved i noen grad kan lede individets utvikling - jfr det engelske begrepet "lead your life"?

Viser til teologiske og samfunnsmessige betraktninger skrevet for ett år siden i forbindelse med kirkemøtets avstemming i sakens anledning. 29.1.2017.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11674462-kirkemotet-2017-5777

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Terje Tvedt - Myteknuser eller mytespinner?
rundt 5 timer siden / 1041 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Dommedag og benektelse
rundt 6 timer siden / 997 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Terje Tvedt - Myteknuser eller mytespinner?
rundt 6 timer siden / 1041 visninger
Alf Gjøsund kommenterte på
BCC trenger mer business
rundt 7 timer siden / 263 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 7 timer siden / 1965 visninger
Andreas Hesselberg kommenterte på
Tro uten fyrverkeri
rundt 7 timer siden / 2407 visninger
Renate Gulliksen kommenterte på
BCC trenger mer business
rundt 8 timer siden / 263 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Å gjenoppdage eller erstatte?
rundt 8 timer siden / 283 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Dommedag og benektelse
rundt 8 timer siden / 997 visninger
Audun Wold kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 8 timer siden / 1965 visninger
Ben Økland kommenterte på
Terje Tvedt - Myteknuser eller mytespinner?
rundt 9 timer siden / 1041 visninger
Les flere