Lederartikkel Vårt Land

Mer katolsk enn paven

Å betrakte homofili som en vederstyggelighet, er noe annet enn å håndheve katolsk lære.

Publisert: 30. jan 2018.

En kommunal handlingsplan for kjønns- og ­seksualitetsmangfold faller biskopen i Troms stift av Den katolske kirke svært tungt for brystet. I et ­høringssvar går biskop Berislav Grgic krast ut og frykter at en større åpenhet på det kjønnslige ­området vil føre til at det blir flere homofile personer. Grgic mener at folk som er usikker på sin egen legning kan spare seg for mye belastning ved å heller «forbli» heterofil.

Utsagnet vitner om svært mangelfull kunnskap om seksuell identitet og legning. Grgic hevder at «seksualitet ikke er en rettighet», og argumenterer med at det ikke er overmaktens oppgave å «styre formingen av unge mennesker på tvers av det som foreldre måtte ønske».

Selv om vi respekterer Den katolske kirkes lære i disse spørsmålene, har vi ingen tro på at noen vil skifte seksuell legning på grunn av en kommunal handlingsplan.

Det går an å skjønne enkelte av Grgics synspunkter, om en ser det fra en tradisjonstro kirkes eget ståsted. Sett i lys av pave Frans' varsomme tilnærming til slike spørsmål er utspillet likevel underlig. Visst har man i Den katolske kirke klare holdninger når det gjelder homofili, men det er ytterst kontroversielt å antyde at det bør være forbudt å være homofil. Grgics synes å basere seg på en oppfatning av at homofili er noe man kan bestemme seg for å være eller ikke være, ikke en dypere forankret identitet. Den oppfatningen holder ikke mål i møte med virkeligheten, og ytterst få kristne med tradisjonelt teologisk ståsted vil hevde noe slikt i dag.

Biskop Bernt Eidsvig i Oslo deler ikke Grgics engstelse. I et intervju med Klassekampen sier han at denne saken neppe har med religion å gjøre, men med kultur. Det går an å tolke det slik at han nærer en større bekymring for Grgics holdninger enn for Tromsø kommunes handlingsplan. En ting er å håndheve Den katolske kirkes lære om at verken ekteskap eller samboerskap blant likekjønnede er i overensstemmelse med kirkens lære. Men å betrakte homofili som en vederstyggelighet, er noe langt annet.

Pave Frans er den første pave som sier at han vil ikke sette seg til doms over homofiles valg. Og at de har sin selvfølgelige plass i kirken. Grgic er med andre ord mer katolsk enn paven.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

LHBT spørsmålet sett i lys av spennet mellom Norm-Nåde

Publisert rundt 1 år siden

Hvordan kan man tenke best mulig helhetlig i dette feltet?  Faderens grunntanke i skaperverket/Norm  - i møte med barmhjertighet vist ved SkaperOrdet ikledd kjød v/ Jesus/ Nåde.
- Hvordan komme individer i møte, samtidig som at man med dagens kunnskap om at hjernen er plastisk og formbar og påvirkning/vilje/vei derved i noen grad kan lede individets utvikling - jfr det engelske begrepet "lead your life"?

Viser til teologiske og samfunnsmessige betraktninger skrevet for ett år siden i forbindelse med kirkemøtets avstemming i sakens anledning. 29.1.2017.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11674462-kirkemotet-2017-5777

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere