Roald Øye

Pensjonist
239

Oppumtrende signaler fra Midtøsten.

Den tidligere leder for AIPAC, The American lsraeli Public Affairs Committee, Lenny Ben-David uttalte til kvinneorganisasjonen WIN om talen til Mike Pence i Knesset den 19. januar i år. Mike Pence demonstrerte en sterk lidenskap for Israel og det jødiske folk og gkk i talen sin endog lengre enn det den politiske høyresiden i USA står for:

Publisert: 25. jan 2018.

 

Det kunne han trygt gjøre for det er en kjent sak at de arabiske statenes støtte til den palestinske sak har avtatt p. g. a. PLO's og Abbas sine overdrevne historiske påstander, som er hinsides all fornuft, som ingen lengre er villige til å svelge: Påstanden om at fordi palestina-araberne er direkte etterkommere av kananittene, har jødene følgelig ingen eller mindre tilhørighet til Det hellige landet enn palestinerne. Jødene har egentlig ingen historie i landet i det hele tatt, sier Abbas.

Allerede i år 2000 var president Bill Clinton kritisk til PLOs leder, Yasser Arafats, som fortalte ham i fullt alvor at det jødiske folk ikke hadde noen tilknytning til Tempelhøyden i Jerusalem. Arafats etterfølger, palestinernes nåværende leder, Mahmoud Abbas, holder fremdeles fast på denne påstanden. Da han talte til en samling av PLO's Sentralkomite i Ramallah for noen dager siden, betegnet han Israel som et "colonial project that has nothing to do with Jews."

Etter denne ytterliggående ekstremismen har mer moderate arabiske ledere begynt å dempe sin retorikk og anlagt en mer moderat tone, og det innebærer å anta et mer edruelig syn på jødisk historie i Jerusalem.

I kjølvannet av Abbas sine fordømmelser av visepresident Mike Pence rosende uttalelser om president Trumps offentlige anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, anerkjente Jordans konge, Abdullah II, den viktige jødiske tilkntning til Jerusalem. Han sa at byen er like viktig for muslimer og kristne som den er for jødene. For 20 år siden ville det ha vært umulig å høre slike toner fra en arabisk toppleder. Det hadde vært livsfarlig.

Abbas nekter fremdeles for at det er noen jødisk tilknytning til Jerusalem. Det er palestinernes ulykke at deres ledere, PLO og Abbas plasserer seg blant ekstremistene, og land som Jordan, Egypt og Saudi Arabia ønsker ikke lenger å bli assosiert med dem. Det er oppmuntrende signaler fra Midtøsten.

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Israel -et levende demokrati.

Publisert rundt 1 år siden

Fra «Livets Ord» i Uppsala har jeg fått denne «Israel Rapport» etter Mike Pence sin tale i Knesset. Det er en rapport om hvordan et levende demokrati fungerer i praksis. 

Før Pence var ferdig med sine innledende hilsener, reiste medlemmene av den arabiske Felleslisten seg og løftet plakater med bilder av Gamlebyen i Jerusalem og den engelske teksten "Jerusalem er Palestinas hovedstad." De hadde også en arabisk versjon med teksten "Øst-Jerusalem er Palestinas hovedstad." 

Møtevertene i Knesset var forberedt på protest-aksjonen og fikk raskt eskortert de tretten representantene ut av plenum, mens flesteparten av de gjenværende Knesset-medlemmene ga Pence en varm velkomst-applaus.
 
Da tumultene og applausen hadde lagt seg, sa visepresidenten: "Det er med stor ydmykhet jeg står her overfor dette levende demokratiet." Pence's tale var full av referanser til Bibelen og jødenes mirakuløse retur til hjemlandet. Angående Jerusalem sa visepresidenten: "Ved å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, har USA valgt fakta framfor oppdiktede historier."

4 liker  
Kommentar #2

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Bibelens tale: 5. Mos. kap. 34, 1-8:

Publisert rundt 1 år siden

5. Mosebok kap.34, 1-8

1 Så gikk Moses fra Moabs ødemarker op på Nebo-fjellet, på Pisgas topp, som ligger midt imot Jeriko; og Herren lot ham se utover hele landet: Gilead like til Dan  2 og hele Naftalis og Efra'ims og Manasses land og hele Juda land like til havet i vest 3 og sydlandet og Jordan-sletten, dalen ved Jeriko - Palmestaden - like til Soar. 4  Og Herren sa til ham: Dette er det land jeg har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob idet jeg sa: Din ætt vil jeg gi det. Nu har jeg latt dig skue det med dine øine, men du skal ikke få komme inn i det.  5 Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moabs land efter Herrens ord.  6 Og han begravde ham i dalen i Moabs land midt imot Bet-Peor, og ingen kjenner til denne dag hans grav.  7 Moses var hundre og tyve år gammel da han døde; hans øie var ikke sløvet, og hans kraft var ikke veket bort.  

Dette var bibelordet fra Bibelselskapet for to dager siden. Ikke mange tror på denne profetien i våre dager.

Men noen tror at gjenopprettelsen av staten Israel i 1948 og begivenhetene i de etterfølgende 70 år var en delvis oppfyllelse av de bibelske profetier om landet, som ble lovet Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere. 

En av Jakobs etterkommere  var Moses som førte israelittene gjennom ørkenen tilbake til  Det hellige land, som han selv bare fikk skue inn i uten å få lov å gå inn i det. Ennå er ikke hele løfteslandet som han så inn i fra Nebo-fjellet inntatt av Israel, men tiden nærmer seg. Se nederst!

 Miraklene som har skjedd med landet har forvandlet det fra å være et “gudsforlatt” område med sanddyner og sumper frem til ca. 1880. I dag har det blitt et blomstrende, demokratisk og høyteknologisk land i verdenstoppen på mange områder. Verden vil våkne opp til et mirakel under 70-års feiringen i maidagene i år. 

Mens folket ennå var i eksil, lovet Gud at han ville la landet deres langt på vei ligge øde mens de levde i diasporaen. Meteorologene har slått fast at de klimatiske forholdene for landbruk i landet var  dårlig i lange tider i den ottomanske perioden fra 1517 til 1917.  Innvandring fra de omkringliggende land (områder) var svært beskjeden. 

I 1880-årene endret denne situasjonen seg av flere grunner, ikke minst sefardiske  jøders tilbakekomst fra Europa, og askenasi-jøder fra Sentral-Europa som hadde penger og kjøpte jord fra eiere som bodde i Det ottomanske riket, det nåværende Tyrkia. Oppkjøpene førte etter hvert til problemer med den arabiske befolkningen som i store mengder hadde blitt tiltrukket av arbeid som jødiske investeringer hadde tilbydd  dem. Striden mellom de to folkegruppene ble akutt etter Det ottomanske rikets nederlag i Første verdenskrig i desember 1917. Engelskmennene overtok den politiske kontrollen av Palestina frem til 1947. Da kastet de inn håndkleet, og FN tok over til 14. mai  1948. 15. mai s.å. utropte Ben Gurion at Israel var gjenopprettet.

Gud forutsier i Bibelen at etter at hans folk har blitt spredt til de fire verdenshjørner, vil han i den siste tid både lokke og tvinge dem tilbake til hjemlandet i Kanaan og gjøre dem fremgangsrike og velstående igjen. I 2000 år har jødenes fiender okkupert landet deres uten å få det til å blomstre. Mark Twain bevitnet etter sin gjennomreise i Det hellige land i 1867 at «landet lå øde».

I de siste 140 år har Gud brakt sitt folk tilbake til hjemlandet. Verden har vært vitne til en delvis  oppfyllelse av løftet som Gud ga Moses på Nebo-fjellet, men  profetiene til Moses,  Jesaja, Jeremia og Esekiel  er likevel ennå ikke helt oppfylt.

Med jødenes tilbakevending til sitt hjemland fulgte gjenoppliving av det hebraiske språk, forvandling av ørkenen til blomstrende haver og landets ledende rolle innen medisin, landbruk og teknologi. Det som står igjen av uoppfylte profetier er de såkalt «okkuperte områder på Vestbredden», som det for tiden planlegges i Knesset å innlemme i Eretz Israel, dessuten  jødenes erkjennelse av at Jesus var og er deres lovede Messias. Den erkjennelsen er det Israels kristne venner mer enn noe annet  venter på.

Tidligere politisk rådgiver for statsminister Netanahu, Caroline Glick, har skrevet i Jerusalem Post  hva hun mener står på spill i tiden frem til neste presidentvalg i USA i 2020: Gallup-tallene fra Pew forteller hva som venter Israel, hvis demokratene vinner presidentvalget:

«Now is the time for Prime Minister Benjamin Netanyahu and his colleagues in the government to be speaking this plain truth in one voice. And now is the time for them to decide on, explain and implement a policy based on Israel’s rights and interests that will secure Israel’s strategic viability and position vis-à-vis the Palestinians for years to come. Such a policy, which will involve applying Israeli law over large swaths of Judea and Samaria, is clear, easy to explain and will successfully ensure the civil rights of Jews and Arabs alike for generations.

By the time the 2020 US election campaign begins, Israel should have already determined and implemented its new policy. As Pence demonstrated so eloquently at the Knesset this week, Israel has a friend the likes of which it has never seen in the White House today. And if President Trump is not president in January 2021, Israel will face an administration that will make us miss Obama.

Pence and Pew showed us what we have and what awaits us. Now is the time for Israel to act.»

Caroline Glicks oppfordring til israelske ledere kan leses i sin helhet her:

Originally published in The Jerusalem Post. 

2 liker  
Kommentar #3

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

5. Mos 6,1-9 var dagens bibelord.

Publisert rundt 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Dette var bibelordet fra Bibelselskapet for to dager siden. Ikke mange tror på denne profetien i våre dager.

5 Mos 6,1-9 

1 Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i og skal legge under dere. 2 Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. 3 Hør da, Israel! Legg vinn på å leve etter dem! Da skal det gå deg vel. Dere skal bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet deg, i et land som flyter av melk og honning.

         4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 6 Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. 7 Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. 8 Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. 9 Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.

2 liker  
Kommentar #4

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Hva mener Kirken om Tempelhøyden og Jerusalem?

Publisert rundt 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Abbas nekter fremdeles for at det er noen jødisk tilknytning til Jerusalem. Det er palestinernes ulykke at deres ledere, PLO og Abbas plasserer seg blant ekstremistene, og land som Jordan, Egypt og Saudi Arabia ønsker ikke lenger å bli assosiert med dem. Det er oppmuntrende signaler fra Midtøsten.

Jeg savner oppmuntrende signaler fra Den norske kirkes øverste  ledelse om jødenes tilknytning til Jerusalem. Tror de på historien om Muhammeds nattlige reise til byen, og har denne historien noen betydning for hvilket folk som bør ha suvereniteten på Tempelhøyden og over hele Jerusalem?

Skal kristne respektere muslimenes overtro på dette punkt?

1 liker  
Kommentar #5

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Muhammeds nattlige reise på hesteryggen.

Publisert rundt 1 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Tror de på historien om Muhammeds nattlige reise til byen, og har denne historien noen betydning for hvilket folk som bør ha suvereniteten på Tempelhøyden og over hele Jerusalem?

Skal kristne respektere muslimenes overtro på dette punkt?

Ved å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, har USA valgt fakta framfor oppdiktede historier, som tause teologer i Norge og resten av verden ser ut til å "ta for god fisk". 

2 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere