Dana Æsæl Manouchehri

Generalsekretær LIM - Likestilling, integrering og mangfold
2

Søskenbarnekteskap rammer kvinner og barn

Med tanke på de store konsekvensene søskenbarnekteskap har for barnas helse og kvinners frihet, mener vi at vurderingen av forholdsmessighet er i favør av et forbud.

Publisert: 25. jan 2018 / 1776 visninger.

Av Dana Manouchehri, Generalsekretær LIM; og Sylo Taraku, Rådgiver i Tankesmien Agenda

Tankesmien Agenda og LIM (Likestilling, integrering og mangfold) har i et notat kommet med flere forslag til tiltak mot æresvold og negativ sosial kontroll. Et av tiltakene er å forby søskenbarnekteskap. I to kronikker i Vårt Land 23. og 24. januar har det kommet innvendinger mot dette forslaget.


Proporsjonalt. Torunn Arntsen Sajjad (Forsker og sosialantropolog) og Farrukh Abbas Chaudhry (Professor i medisin) mener at et forbud ikke står i sammenheng til de helsemessige gevinstene. Vi mener at det forholder seg stikk motsatt.

Med tanke på de store konsekvensene praksisen har for barnas helse og kvinners frihet, mener vi at en forholdsmessighetsvurdering i denne saken er i massivt favør av et forbud. I dette regnskapet har vi ikke tatt med de betydelige samfunnsøkonomiske utgiftene som følge av sykdommene knyttet til søskenbarnekteskap.


Godt dokumenterte. De helsemessige konsekvensene er alvorlige og godt dokumenterte. Sajjad og Chaudhry reagerer på at vi er «selektive» når vi refererer til en kronikk av barnelege Ingvild Heier i Vårt Land og ikke Sajjads tilsvar i samme avis.

Vi kunne sikkert referert til divergerende normative meninger om denne saken i samfunnsdebatten, men poenget med referanser til rapportene fra Folkehelseinstituttet og kronikker fra medisinske fagfolk som barnelege Ingvild Heier var å synliggjøre de medisinske konsekvensene av søskenbarnekteskap.

Heier deler de daglige praktiske erfaringene fra barneleger i Norge og kommer med svært relevante opplysninger om risikoen knyttet til søskenbarnekteskap. Som for eksempel blodsykdommer, nyresykdommer, leversykdommer og hudsykdommer som kan medføre lidelse og tidlig død.


Nedgang i antall. Det reageres også mot at vi ikke har tatt med en rapport som viser nedgang i antall søskenbarnekteskap. Det kunne vi godt ha hatt med, men vårt notat fokuserer ikke bare på foreldre født i Pakistan. Uten å ha eksakt oversikt over omfanget i dag, mener vi at problemet er alvorlig nok og at et forbud vil gi en rask og nødvendig effekt.

Vi må igjen minne om at det ikke bare er de medisinske konsekvensene som er grunnlaget for vårt forslag, men også formålet å forebygge tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Det strukturelle presset mot jenter som eksisterer i noen miljøer om å gifte seg med sine slektninger opprettholder en sterk sosial kontroll og begrenser kvinners frihet.

Professor i rettshistorie, Jørn Øyrehagen Sunde skriver på sin side at søskenbarnekteskap handler mer om politikk enn religion. Det er vi enig i. Men det er ikke «statens behov» for å lykkes med integrering vi har i tankene, slik Sunde antyder.


Må foretas avveiinger. Agenda og LIM står på de svakes side. Retten til å gifte seg med hvem man vil er ikke absolutt. Det er en rekke restriksjoner mot denne retten, alt fra alder til familierelasjoner. I alle slike saker må det foretas avveiinger mellom ulike hensyn.

Det er sikkert mange som har interesse av å opprettholde praksisen med søskenbarnekteskap, men konsekvensene for barnas helse og kvinners frihet er så alvorlige at vi som samfunn har et moralsk ansvar for å beskytte dem.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Dana Æsæl Manouchehri. Gå til den siterte teksten.
Vi må igjen minne om at det ikke bare er de medisinske konsekvensene som er grunnlaget for vårt forslag, men også formålet å forebygge tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Det strukturelle presset mot jenter som eksisterer i noen miljøer om å gifte seg med sine slektninger opprettholder en sterk sosial kontroll og begrenser kvinners frihet.

Saken støttes ubetinget! 

Det handler om de medisinske konsekvensene, både de individuelle og de samfunnsøkonomiske. Det handler om kvinners frihet, selvstendighet og integritet. Og det handler mer generelt om den styrken i den sosiale kontrollen som gjerne oppstår innenfor klansamfunn. En kontroll som kan frata individet individuelle og demokratiske rettigheter som vi ikke bare setter høyt i vårt norske samfunn, men som vi regner som intet mindre enn definerende for Norge, feks tros-, tanke-  og ytringsfrihet.

Lykke til!!!

2 liker  

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 43 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 40 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 73 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 154 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 10 timer siden / 394 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 362 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 811 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 767 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82141 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44611 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35537 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28865 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22862 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22490 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21975 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20387 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19440 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 40 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 73 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 154 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 362 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 357 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 3023 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 358 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 158 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 416 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 43 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 40 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 73 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 154 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 10 timer siden / 394 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 362 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 811 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 767 visninger
Les flere